hi!tech

hi!tech

Časopis o inovacijama hi!tech Siemens Srbija Era električne energije Obnovljiva energija budućnosti direktno iz utičnice Pobeda zahvaljujući logisti...

28MB Sizes 0 Downloads 9 Views

Recommend Documents

restaurant management system abstract: existing - Hitech Solutions
The project “Restaurant Management System” is implemented to reduce the manual work and enhances the accuracy of wor

Full page fax print - hitech systems
Invented in 1937, Polyurethane is the only material which can combine the characteristics of Flubber and Piastic. This e

Regulatory Changes to HIPAA under HITECH and GINA - Network for
Mar 26, 2013 - Information Nondiscrimination Act (GINA), as well as most of the ... Health Information Technology for Ec

HITECH Compliance White
These client connections should be encrypted with SSL or other secure protocol. Encrypt access data. File transfer solut

CIN Company Name 29-DEC-2015 First Name Middle - Hitech Group
Dec 29, 2015 - ASIAN PAINTS I LTD. L B S MARG. BHANDUP BOMBAY. MAHARASHTRA. INDIA. INDIA. Maharashtra. 400078. HITE00000

Časopis o inovacijama

hi!tech Siemens Srbija

Era električne energije Obnovljiva energija budućnosti direktno iz utičnice Pobeda zahvaljujući logistici

Zeleno svetlo za gradove

Ubrzavanje proizvodnje automobila

Veća brzina i bolji kvalitet po nižoj ceni

City Cockpit pruža podatke jednim pogledom

Sa modularnim sistemima i digitalnom proizvodnjom

hi!tech – Magazin o inovacijama kompanije Siemens

Sadržaj Osetljivi i inteligentni ................ 18 Moderni detektori požara višenamenski su uređaji koji se mogu savršeno prilagoditi pojedinim rizičnim situacijama.

Tačnost je važna ........................ 20 Austrijske železnice orijentišu se na kupce i efikasne projekte poboljšanja.

Automatizacija se isplati ........... 22 Inovacije u proizvodnji čelika povećavaju produktivnost i štede energiju.

Pokretanje iz toplog stanja ....... 24 Da bi se elektrane pretvorile u brze pokretače, moraju ostati tople.

28 hi!biz

hi!future

Istraživanje bez granica ............ 26 125 godina Siemensa u Srbiji ....... 4 Siemens je prisutan na tržištu Srbije od 1887. godine kada je učestvovao u pionirskim poduhvatima elektrifikacije Srbije.

Novosti iz Srbije ............................ 6 Energetska efikasnost u ZC Valjevo. Automatizacija CSOE Đerdap 2

Imprint

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllll Kontakt osobe za Siemens Srbija: Slavica Radojević i Jovana Žuržin Tel: +381 11 20 96 058 Siemens AG Austria, Siemensstraße 90, A-1210 Vienna Lice odgovorno za izdavanje: za izdavanje Gerald Oberlik, Communications (CC) Glavni urednik: Elisabeth Dokaupil CC Uredništvo: Klemens Lendl, Ursula Grablechner, Markus Honsig Fotografije, distribucija: Sabine Nebenführ, Sieglinde Hofstätter Telefon: 05 17 07-222 07 Fax 05 17 07-530 00 Grafički dizajn: Wolfgang Lackinger Litografija: Repro Zwölf Štamparija: Alta Nova d.o.o. Beograd siemens.com/hitech

Rana detekcija produžava život ... 8 Intervju sa Ratkom Krakovićem, direktorom Siemensovog sektora Healthcare u Srbiji.

Električna energija izotpadne toplote 10 Štedi energiju u proizvodnji cementa.

Novosti ........................................ 11 Ključ uspeha ............................... 12 Pobeda u globalnoj trci za brzinom, kvalitetom i troškovima pomoću logistike.

Tiho i efikasno skladište ............. 14 Moderan logistički koncept i inovativna tehnologija Henkelovo centralno skladište u Beču čine ekonomičnim i prihvatljivim po okolinu.

Saradnja privlači hakere ............. 16 Otvoreni IT svet budućnosti zahteva nov nivo osvešćenosti o sigurnosti.

Siemens učestvuje u međunarodnom inovacionom centru Skolkovo.

Novosti ...................................... 27 Naslovna priča

Priča sa naslovne strane Era električne energije .............. 28 Svetska potražnja za energijom i dalje brzo raste. Ako želimo da ostvarimo svoje ciljeve povezane s očuvanjem klime, biće nužno da se koriste novi oblici energije. Električna energija prikladna je alternativa u mnogim područjima, može da se proizvede iz obnovljivih izvora, jednostavno ju je prenositi i fleksibilna je za upotrebu.

Nosilac energije s velikim potencijalom ......................................... 34 Vodonik, koji se smatra najboljim medijem za pohranu električne energije, od sada bi trebalo da se proizvodi u industrijskim količinama.

Novi igrači na tržištu električne energije ..................................... 36 Kako bi postali aktivni učesnici na tržištu električne energije, potrošačima električne energije najpre su potrebne pravilno pripremljene informacije.

hi!tech

Uvodna reč Treća industrijska revolucija ...... 38 Jeremy Rifkin se nada da će obnovljiva energija i internet biti osnova za društvo temeljeno na saradnji i niskim emisijama ugljen-dioksida.

Dve u jednom ............................ 40 Dve tehnike oslikavanja s različitim funkcijama spojene su u jedan sistem kako bi pružile nove mogućnosti za dijagnozu i nadzor lečenja.

hi!life

Mobilna zdravstvena služba ...... 42 Jednostavna, jeftina dijagnostička oprema i mobilni telefoni za prenos podataka poboljšavaju zdravstvenu zaštitu u Indiji.

Novosti ...................................... 43 Kako grad funkcioniše............... 44 Svetlo u City Cockpitu pokazuje da li grad obavio svoj zadatak i sarađuju li gradske službe i građani.

Standard kvaliteta ..................... 48 Kraft Foodsu razvijen je standardni model za celovitu IT integraciju u proizvodnji čokolade.

Konceptni automobil ................. 50 Automobilska industrija se oslanja na efikasne modularne sisteme kako bi se na tržište i dalje plasirali automobili u mnogo različitih varijanti po povoljnim cenama.

Pametne stanice za punjenje .... 53 Stanica za punjenje električnih automobila nudi više: naplatu, dodatne usluge i povezivanje na pametnu mrežu.

Savršena kafa ............................ 54 Aparati za espresso kafu nam poslednjih 110 godina pomažu u pripremi savršene kafe.

Dragi čitaoci, Svetska potražnja za energijom i dalje brzo raste. Razlozi za to su privredni rast zemalja u razvoju i porast svetskog stanovništva. Stoga su za našu budućnost i klimu sve važniji oblici energije koje koristimo i kako upravljamo resursima. U mnogim područjima u kojima u proizvodnji energije preovladava upotreba fosilnih goriva, električna energija je alternativna mogućnost. To se odnosi na grejanje i hlađenje zgrada te na prevoz gde je moguć veliki odziv u prelasku na električnu mobilnost. Ali okolina i klima imaće koristi od predviđene nove ere električne energije samo ako se električna energija bude proizvodila iz obnovljivih izvora. Već se može uočiti očigledan trend u tom smeru, posebno sa rastućim skepticizmom oko nuklearne energije. U porastu su ulaganja u vetroelektrane i solarne elektrane. Siemens za novi svet električne energije nudi rešenja na svim nivoima. Elektrane s kombinovanim ciklusom s izuzetno brzim vremenom

odziva smanjuju jaz u fluktuaciji snabdevanja električnom energijom proizvedenom s pomoću snage vetra i solarne energije. Zelena električna energija može da se prenese do centara za potrošnju uz niske troškove putem dalekovoda za visokonaponski prenos jednosmerne električne energije. Napredne elektroenergetske mreže postavljaju temelje za distribuiranu proizvodnju i pohranu električne energije te uravnoteženje opterećenja koje obavljaju potrošači električne energije. U ovom izdanju časopisa hi!tech pročitajte više o uštedi energije u bolnicama,, IT sigurnosti, novom city cockpitu, industrijskoj produktivnosti, zdravstvenoj zaštiti i protivpožarnoj sigurnosti. Tihomir Rajlić Generalni direktor Siemens d.o.o. Beograd

hi!tech 01|12

02 ■ 03

hi!biz

Jubilej

Doba elektrifikacije 125 godina poslovanja Siemensa u Srbiji Poslovanje kompanije na prostoru naše zemlje datira još od kraja 19. veka i vezuje se za sam početak elektrifikacije Beograda i Srbije. Tačnije od 1887. godine kada je započela izgradnja niza elektrana čije pogone je opremio Siemens: prve javne na Dorćolu u Beogradu, a zatim dalje po Srbiji, hidrocentrale na Đetinji u Užicu (1900), Vučju (1903), Svete Petke na Nišavi (1908), Gamzigradskoj banji (1909), Ivanjici (1911). Samim tim, i sistemi javne rasvete pušteni su Beogradu, Požarevcu, Šabcu, Nišu, Leskovcu, kao i u Kraljevskom dvoru u Beogradu. Saradnja sa srpskim naučnikom i pronalazačem Mihailom Pupinom otpočela je još od samog osnivanja kompanije. Siemens-Halske iz Berlina i Mihailo Pupin radili su na usavršavanju novih oblika induktorskih kalemova, što je dovelo do usavršavanja telefonskog kabla i predstavljalo revolucionarni korak u telefonskim komunikacijama. Još davne 1898. godine Siemens je opremio pogone i osvetljenje Narodnog pozorišta u Beogradu otpočevši tako saradnju sa jednom od najznačajnijih kulturnih ustanova u Srbiji, koja i dan danas traje, a 1923. godine Beograd je dobio prvih 30 električnih Siemens tramvaja. Jugoslovenski Siemens AG (JUSAG) osnovan je 1921. godine sa sedištem u Zagrebu. Uporedo je osnovano i predstavništvo u Beogradu zaduženo za poslovanje na teritoriji Srbije, Crne Gore i Makedonije. U tom veoma uspešnom periodu poslovanja u našoj zemlji Siemens preuzima ODELGA kompaniju iz Beograda i osniva grupaciju Medical Solutions (Medicinska oprema). Dvadesetih godina prošlog veka, mnoge bolnice opremljene

Slavica Radojević

Siemens

su rendgenskim uređajima firme Siemens. Istovremeno, u zemlji su postavljena brojila, telefoni, kao i prva automatska telefonska centrala u prestonici sa 6000 priključaka. 1941. godine JUSAG menja naziv u Srpski Siemens Elektrik AG Beograd, sve do 1944. godine, kada se prekida saradnja između Siemens Berlina i SSEAG. Aktivnosti kompanije u našoj zemlji nastavljaju se 1954. godine, kada zastupnik Siemens-a postaje firma Genex. Svojom gustom mrežom interakcija Siemens postaje aktivan učesnik u raznim projektima modernizacije zemlje vezanim za postrojenja sa električnom opremom i postrojenja procesne automatizacije za elektrane, topionice, valjaonice, rudarstvo, industriju papira i celuloze, cementa, brodogradilišta i železnicu. Siemens je na ovim prostorima dao veliki doprinos postavljanju analogne i digitalne telekomunikacione

HE Vučje uvrštena je 2005. u Svetsku baštinu tehnike.

tehnike, posebno u oblasti tehnike prenosa, usmerenih radio veza i slične opreme. Siemens je tokom ovog perioda ostvario više kooperacija sa jugoslovenskim kompanijama. 1959. godine uspostavljena je saradnja sa Elektronskom industrijom Niš-Beograd u raznim oblastima, a od 1968. godine i sa firmom Jugodent iz Novog Sada. Na taj način Siemens se uključio u tokove obuke i prenošenja sopstvenog know-how u oblasti energetike i telekomunikacija, elektromedicine i signalne tehnike za železnicu, čime je povećana konkurentnost jugoslovenskih partnera na domaćem i inostranom tržištu. U najznačajnije realizovane projekte u tom periodu spadaju obnova medicinske opreme u bolnicama šezdesetih godina, kao i izgradnja jugoslovenske mreže međumesnog telefonskog saobraćaja (1971-1981). Kompanija Siemens AG Nemačka na-

Već 1923. godine 30 najsavremenijih Siemensovih električnih tramvaja prevozilo je Beograđane.

stavljajući stogodišnju tradiciju aktivnog učešća na tržištu Srbije, osniva 8. aprila 1996. godine Siemens d.o.o. Beograd, sa ciljem da neposrednim delovanjem doprinese oporavku i bržem razvoju privrede i infrastrukturnih sistema u Srbiji. Prvi u nizu velikih projekata Siemensa d.o.o. Beograd bio je ugovor sa PTT-om Srbije 1996. godine, a odnosio se na ugradnju milion telefonskih priključaka u digitalnoj tehnici. U domenu energetike, Siemens je u poslednjih deset godina realizovao niz projekata, koji su značajno doprineli obnovi elektroenergetskih kapaciteta u Srbiji. Najveći značaj imala je izgradnja četiri nove tranmsformatorske stanice 400/x kV, koje su predstavljale okosnicu daljeg razvoja elektroenergetske mreže u Srbiji. Tu su i modernizacija tri bloka u sastavu PD „Nikola Tesla“.

Create the Future 2012

Ovogodišnji pobednici takmičenja Create the Future 2012

Kompanija Siemens d.o.o. Beograd je već petu godinu za redom organizovala takmičenje "Create the Future 2012" za učenike srednjih i osnovnih škola. Tema ovogodišnjeg konkursa je bila "Korak ispred vremena - inovacije koje su promenile svet". U godini u kojoj Siemens d.o.o. Beograd obeležava 125 godina prisustva u Srbiji, Siemens je želeo da podstakne đake da istraže koji su to patenti bez kojih bi žvot danas bio nezamisliv, a koji su u svoje vreme predstavljali pravu malu revoluciju. Ukupan nagradni fond takmičenja iznosio je 7000 evra, a prvoplanirani timovi nagrađeni su i trodnevnim putovanjem u Beč.

hi!tech 01|12

04 ■ 05

Kako uštedeti energiju Sistemi distribucije pare i tople vode u zdravstvenim centrima predstavaljaju ogroman potencijal za uštedu toplotne energije. Zdravstveni centri i bolnice u Srbiji u najvećem broju slučajeva nisu samo korisnici energenata, već imaju vlastita postrojenja za proizvodnju energije. Ova postrojenja bi mogla da im ostvare uštedu i do 40% uvođenjem sistema za merenje, nadzor i upravljanje. Stoga sistemi koji omogućavaju jasan uvid i transparentnost distribucije enegije i energenata do samih potrošača dobijaju poslednjih godina sve više na značaju. Sistem proizvodnje i distribucije pare i tople vode u ZC Valjevo predstavlja jako kompleksan i razuđen sistem sa velikim brojem objekata, kako u Valjevu tako i u okolnim mestima u kolubarskom okrugu. Za potrebe ZC Valjevo glavnim projektom je predviđena automatizacija distribucije tople vode iz glavne kotlarnice Opšte bolnice u Valjevu, kotlarnice Upravne zgrade, kotlarnice Stomatologije u Valjevu, kotlarnice izdvojene Zdravstvene stanice Divčibare i automatizacije klima komora na tehničkim etažama Opšte bolnice za održavanje odgovarajuće mikro klime operacionih sala i drugih prostorija. Projektom je predviđena automatiza-

Slavica Radojević

Siemens

cija: Izmenjivača vodena para – topla voda; šest toplotnih podstanica sa sistemima radijatorskog grejanja, pripreme sanitarne tople vode, pripreme tople vode za rehabilitacioni bazen; integracija i automatizacija distribucije tople vode iz izdvojenih kotlova. Projektovano rešenje je podeljeno u dva dela, i to u instalaciju opreme za automatizaciju, podizanje dispečerskog centra i povezivanje i integrisanje već izvedenih objekata upravljanja od strane raznih isporučioca mašinske opreme. Siemens d.o.o. Beograd je projektovano rešenje prilagodio trenutnom stanju mašinskih instalacija na objektu, kao i uvedenoj komunikacionoj Ethernet infrastrukturi u objektu Opšte bolnice i

primenio najnovije tehničko rešenje – Profinet za povezivanje svih objekata upravljanja sa dispečerskim centrom. Prednosti za korisnika: ■ Ušteda i do 30% energije grejanja ■ Centralni nadzorni sistem na kome se mogu podešavati svi parametri grejanja koji se mogu menjati usled starenja zgrade, investicije u izolaciju itd, čime se omogućava podrška za celokupni životni ciklus ■ Pojednostavljeno održavanje ■ Smanjeni troškovi održavanja i pravovremeno reagovanje ■ Obučen kadar za primenu daljih mera energetske efikasnosti

Siemens je u Zdravstvenom centru Valjevo uveo integrisani sistem nadzora svih tehničih podstanica, integrisan video nadzor kotlova, a predviđena je mogućost daljinskog upravljanja, Pored nesumnjivih rezultata u pogledu zašite životne sredine, ovakav pristup trošove u potrošnji energije smanjuje za 30, a trošove servisa za 20 odsto.

hi!biz

Vesti iz Srbije

Bezbedba i dostupna Automatizacija crpne stanice je kompleksan turn-key projekat

xSiemens City, Beč SIVACON - niskonaponski upravljački i distribucioni uređaji

Postojeća elektrooprema crpne stanice Osnovne elektrane (CSOE) Đerdap 2, koja datira još iz 80-ih godina prošlog veka, bila je zastarela i nepouzdana. Ugovor za rekonstrukciju automatike i napajanja crpne stanice dodeljen je Siemensovoj diviziji Customer Service Upravljačka logika je bila zasnovana na relejnoj tehnici, što je samo po sebi ograničavajući faktor za proširivanje

funkcionalnosti i povezivanje na savremene sisteme upravljanja i nadzora. Crpna stanica je od vitalnog značaja za rad hidroelektrane i zahteva posebnu pažnju u pogledu sigurnosti, pouzdanosti raspoloživosti postrojenja, tako da se iz gore pomenutih razloga pristupilo njenoj rekonstrukciji. CSOE ima 10 pumpnih agregata (snaga 37-250 kW) sa pratećom opremom raspoređenih po sabirnim basenima. U sklopu rekonstrukcije predviđena je i modernizacija napajanja i upravljanja elektromotornim zasunima (18 komada) u suvoj galeriji, odnosno na cevovodima za pražnjenje protočnog trakta agregata. Ovaj kompleksan projekat je ugovoren po sistemu ključ u ruke, što uključuje rekonstrukciju razvoda 0,4 kV, odnosno isporuku ormana tipa SIVACON S4, oklopljene šinske veze, upravljanje pumpnim agregatima u CSOE (PLC sistem SIMATIC, distribuirane periferije ET200M i Panel PC sa WinCC- SCADA aplikacijom), lokalne komandne ormane, kao i sve pripadajuće montažno-demontažne radove. Pored toga, radovima su obuhvaćeni i izrada projekta izvedenog stanja, izrada PLC- i SCADA- aplikativnog softvera, ispitivanje i puštanje u rad, kao i probni pogon i obuka korisnika. I na ovom projektu su svi pomenuti ormani sklopljeni, šemirani i ispitani u Siemensovoj radionici u Zemunu. Kompletan projekat je završen bez značajnih primedbi investitora, koji je posebno istakao svoje zadovoljstvo načinom i brzinom realizacije projekta.

i

www.siemens.rs/ia-dt

Zelena gradnja Smanjena upotreba energije Približno 40% energije u svetu troši se u zgradama. Na globalnom nivou, stambeni i poslovni objekti odgovorni su za 21% emisije gasova koji uzrokuju efekat staklene bašte. Stoga se vlasnici objekata širom sveta sada suočavaju sa pritiscima da smanje upotrebu energije i negativan uticaj potrošnje energije na životnu sredinu svedu na minimum. Ovo je bila i glavna tema na nedavno održanom sajmu Serbia Green Building Expo and Conference u Beogradu. Najveći potrošači energije u zgradama su tehničke instalacije i rasveta, na koje odlazi 40 do 60 odsto ukupnih izdataka za energiju. Međutim, to ne mora da bude tako. Renoviranjem zgrada optimizuju se karakteristike opreme za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju (HVAC), te se tako potrošnja energije može smanjiti za više od 40 odsto. Štaviše, ulaganja potrebna za ovakvu adaptaciju mogu se otplatiti kroz smanjenje troškova energije i održavanje ove opreme. Siemensova divizija Building Technologies poseduje prestižnu stručnost u oblasti energetske efikasnosti u zgradama i nudi sveobuhvatna rešenja i inovativne tehnologije pomoću kojih se, uz održavanje maksimalnog komfora, smanjuju izdaci za energiju.

i

www.siemens.rs/bt

hi!tech 01|12

06 ■ 07

Zahvaljujući novom Biograf mCT postignut je veliki napredak u dijagnostifikovanju i lečenju.

Rana detekcija produžava život Intervju sa Ratkom Krakovićem, direktorom Siemensovog sektora Healthcare, o savremenim proizvodima i rešenjima koji pomažu ranom otkrivanju bolesti i produžavaju živote.

Koliko je Siemens doprineo osavremenjivanju zdravstvenog sistema Srbije? Kao i u mnogim drugim oblastima, tako u i oblasti medicinske opreme Siemens je tehnološki lider. Sektor Healthcare kompanije Siemens nudi proizvode i rešenja koji pokrivaju čitav ciklus nege pacijenata – od prevencije i ranog otkrivanja bolesti, preko dijagnoze, do terapije i kontrole. Kada je o Srbiji reč, nesumnjivo utičemo na to da zdravstvena zaštita bude efikasnija postavljajući nove standarde u kompletnoj brizi za pacijenta. Fokus je na proizvodima i tehnologijama na polju dijagnostičkog imidžinga, sa akcentom na sistemima za kompjuterizovanu tomografiju i magnetnu rezonancu. Takođe važnu ulogu igra i održavanje sistema koji su instalirani širom zemlje. Brz i stručan servis od strane naših sertifikovanih inženjera je jedna od prednosti po kojoj se Siemens Healthcare izdvojio kao pouzdan i ažuran partner na domaćem tržištu. Po čemu se izdvaja vaša dijagnostička tehnologija? Koristeći naša napredna dijagnostička rešenja, lekari širom sveta mogu ranije da otkriju bolesti, prate njihov tok i doprinose izlečenju pacijenta. Rano otkrivanje i uspešna borba protiv bolesti je danas mnogo lakše ostvariva uz pomoć Siemensovih dijagnostičkih rešenja na polju an-

Slavica Radojević

Siemens

hi!biz

Intervju

MR system MAGNETOM Aera integriše Tim 4G (Total Image Matrix tehnologiju kalemova četvrte generacije koja omogućava vrhunski kvalitet slike) i DoT (Daily Optimisation Throughput, koji potpuno optimizuje dnevni proces rada).

giografije, kompjuterizovane tomografije, magnetne rezonance, onkološke radioterapije, nuklearne medicine i molekularnog imidžinga, informacionih sistema za arhiviranje medicinkih snimaka i studija, itd. Neprekidno težimo ka poboljšanju kvaliteta svojih proizvoda, a rezultat toga je uvođenje naprednih tehnologija u svakodnevnu medicinsku praksu. U kojim zdravstvenim institucijama u Srbiji se nalaze Siemens-ova oprema? Naša oprema je zastupljena u zdravstvenim centrima širom Srbije. Nedavno smo u saradnji sa Ministarstvom zdravlja RS instalirali 15 analognih mamografskih sistema sa pratećom opremom u okviru „Nacionalnog programa za otkrivanje raka debelog creva, grlića materice i dojke“. Tako je sada 15 zdravstvenih ustanova u Srbiji kompletno opremljeno i može da pruži punu uslugu screening-a dojke. Naša oprema nalazi se u Kliničkom centru Srbije, Kliničkom centru Vojvodine i Kliničkokm centru Niš, a i izdvojio bih Urgentni centar u Novom sadu i Insititut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici koji su se nedavno svrstali u korisnike naše sofisticirane opreme na polju kompjuterizovane tomografije – Low dose CT skenera koji snižavaju dozu zračenja prilikom radioloških pregleda, omogućavaju skeniranje čitavog tela za manje od pet seknundi i

pularniji i najprodavaniji Siemens-ov skener Somatom Emotion 16.

poseduju dve rendgenske cevi, kao i naprednog softvera szngo.via za bržu vizuelizaciju i obradu snimaka. U Sremskoj Kamenici, Siemens je potpisao ugovor sa Institutom za Onkologiju Vojvodine kojim je predviđena isporuka magnetne rezonance “Magnetom Aera 1,5T”. Prvi pacijenti će na ovom savremenom dijagnostičkom aparatu biti pregledani u julu 2012. godine. Siemensov Magnetom Aera postavlja nove standarde efikasnosti, jednostavan je za upotrebu i održavanje, a kvalitet slike je izuzetan, zahvaljujući nizu tehnoloških inovacija koje su na ovom sistemu implementirane, a uključuju, izmedju ostalog: novi superprovodni magnet, koji obezbedjuje visoku homogenost polja uz nultu potrošnju tečnog helijuma, superbrze moćne gradijente, mogućnost istovremene akvizicije sa čak 204 kalemska elementa kroz 48 kanala, kao I tehniku integrisane paralelne akvizicije sa velikim faktorom ubrzanja. Postojeća magnetna rezonanca “Magnetom Avanto”, koja je do tada bila korišćena u Sremskoj Kamenici, demontirana je i preneta u Opštu bolnicu u Subotici. Takođe u novootvorenoj opštoj bolnici „Euromedic“ instalirali smo sedam ultrazvučnih aparata Acuson X300, zatim analogni rendgen aparat za radiografiju Multix Pro, magnetnu rezonancu Magneton Symphony 1.5T, sa TIM (Total Imaging Matrix) tehnologijom, kao i najpo-

Siemens se na globalnom nivou uključio u akciju podizanja svesti o značaju ranog otkrivanja tumora dojke. Kako se kompanija, u smislu tehnologije, bori sa ovom opakom bolešću? Kliničke studije pokazuju da stopa smrtnosti od raka dojke značajno opada ako se bolest na vreme otkrije. U Srbiji je rak dojke je najčešći tip raka kod žena, preko 25 procenata. Pogađa svaku 12. ženu. Svake godine otkrije se oko 4000 novih slučajeva ove bolesti, a oko 1600 žena umre od posledica raka dojke. Pored pregleda mamografom, koji je najbolje oružje protiv raka dojke, ultrazvuk je najčešće korišćen pregled za dodatna ispitivanja u cilju ranog otkrivanja raka dojke. Ovo je bio razlog da Siemens usavrši novi 3D ultrazvučni sistem "Acuson S2000 ABVS". koji je zasnovan na trodimenzionalnoj ultrazvučnoj tehnologiji. Novi ultrazvučni skener dojke "Acuson S2000 ABVS" kombinuje nekoliko prednosti. Automatizovano skeniranje dojke obezbeđuje konzistentan kvalitet slike. Ovaj standardizovani postupak povećava mogućnost upoređivanja rezultata čime obezbeđuje osnovu za bolji kvalitet slike. Sobzirom da se primenjuje minimalna kompresija na dojku, ispitivanje je udobnije u odnosu na druge metode pregleda. Prvi ste i u primeni 256-slajsnog skenera. Ovaj skener može da snimi koštani sistem, organe i krvne sudove do najsitnijih detalja. SOMATOM Definition Flash postavlja standarde kada je reč o brzini i dozama zračenja. Recimo, kompletno skeniranje pluća može da se obavi za samo 0.6 sekundi. Takođe, pacijenti više ne moraju da zadržavaju dah tokom pregleda. I u ovom slučaju, Siemens je dokazao da je lider u razvoju tehnologija sa niskim dozama zračenja, koje su implementirane u različite platforme.

hi!tech 01|12

08 ■ 09

Električna energija iz otpadne toplote

Glavni izvori viška toplote su rotirajuće peći za sušenje i hladnjaci za klinker

Otprilike 40 posto otpadne toplote dobijene proizvodnjom cementa se u ovom trenutku oslobađa u atmosferu. Povratkom toplote smanjuje se potreba za električnom energijom Ugljenikov otisak je skup Industrija cementa suočava se s rastućim troškovima sirovina i energije. Njen veliki ugljenikov otisak, rezultat visoke potrošnje energije, stvoriće dodatne troškove jednom kad se uspostavi globalni sistem trgovanja emisijama. Situaciju je moguće popraviti korišćenjem otpadne toplote za povećanje energetske efikasnosti, jer se u ovom trenutku čak 40 posto toplote oslobađa u atmosferu. Glavni izvori viška toplote su rotirajuće peći za sušenje u kojima se sirovina pretvara u klinker pri temperaturama od otprilike 1500ºC, ali i hladnjaci za klinker. Od preostale toplote moguće je proizvesti paru za proizvodnju električne energije, koja zatim može da se vrati u elektroenerget-

Elisabeth Dokaupil, Ursula Grablechner

sku mrežu kompanije za ponovno korišćenje u proizvodnji cementa. Tako je potrošnju električne energije postrojenja za proizvodnju cementa moguće smanjiti za oko trećinu. Za proizvodnju velike količine električne energije potrebno je koristiti visokoefikasnu tehnologiju i optimalno prilagoditi sistem individualnim potrebama pojedinih proizvođača. Siemens je u saradnji sa iskusnim partnerima razvio rešenje sa visokim stepenom standardnih komponenti koje je moguće brzo ugraditi. Siemens trenutno sarađuje sa korporacijom Kawasaki Heavy Industries na povraćaj otpadne toplote za proizvodnju cementa u Rohrdorfer Zementu (Nemačka). Projekat je započeo analizom i procenom

Siemens

svih izvora otpadne toplote. Trenutačno se koriste toplote ispusnih gasova iz rotirajuće peći za sušenje i hladnjaka za klinker te toplota preostala u ispusnom dimnjaku. Moguće je izdvojiti i otpadnu toplotu iz bajpas hlorida i time pokriti trećinu elektroenergetskih potreba postrojenja. Nova elektrana u sklopu postrojenja za proizvodnju cementa imaće snagu od 6,8 megavata i proizvodiće otprilike 50.000 megavat-sati električne energije na godinu. Ovim bi se godišnje moglo da uštedi 31.500 tona ugljen-dioksida.

i

siemens.com/cement

hi!biz

Novosti Elektrane bez CO2 Nove mlaznice za sisteme za gašenje požara računarske podatke štite od zvučnih talasa.

Moguće je odvajati CO2 iz emisija elektrana. Dokazano je to pilot-projektom koji su sproveli Siemens i E.ON. Više od 90 posto ugljen-dioksida odstranjeno je iz dimnog gasa elektrane na ugljen Staudinger bei Hanau, a postupak pranja dimnog gasa smanjuje novi efikasnosti značajno manje od očekivanog. ■ siemens.com/energy

Tiho gašenje požara na tvrdim diskovima Požar u centru podataka je noćna mora svake kompanije. Budući da računarske podatke može da ošteti čak i velika količina buke, sistemi za gašenje požara nastoje da smanje decibele. Siemens je razvio osobito tihu mlaznicu gasnog sistema za gašenje požara namenjenu podatkovnim centrima u kojima se pohranjuju osetljivi

podaci. Nivo buke za vreme gašenja požara ostaje ispod 100 decibela, a moguće je odabrati i smer u kojem sistem za gašenje izbacuje gas, tako da zvučni talasi imaju minimalan uticaj na tvrde diskove.

i

siemens.com/firesafety

Brodovi za montažu u novoj kategoriji veličine Masivni brodovi za montažu potrebni su za gradnju vetroelektrana na moru. Oni moraju da rade nezavisno od nivoa vode i vrste morskog tla te da proizvode pojedinačne delove za nekoliko vetroelektrana. Motor bi trebalo da im radi efikasno, uz niske emisije, i da električnom energijom snabdeva opremu za montažu koja se nalazi na palubi. Danska vetroenergetska kompanija A2SEA želi uz pomoć broda Sea Installer da izgradi vetrenjače na moru nedaleko od obale Velike Britanije i Nemačke. Siemens snabdeva potrebni pogon i tehnologiju automatizacije. Siemens

Siemens

Brod Sea Installer može da prevozi delove za nekoliko vetrenjača

i

siemens.com/marine

Brzina u prostoriji za sortiranje pošte Sistemi za sortiranje pisama osiguravaju brz dolazak pošiljaka na odredište. Novi sistem iz Siemensa obrađuje pisma standardnog, ali i velikog formata. Automatsko predsortiranje velikih pošiljki smanjuje udeo fizičkog rada i tako štedi na vremenu. Uređaj za skeniranje boja C4 nudi prikaz visoke razlučivosti prednje i stražnje strane. Sistemi za određivanje boje identifikuje frankiranje kako bi na pošiljku moglo da stavi odgovarajuću poštansku marku. Moguće je ugraditi i modul vaganja visoke preciznosti za pošiljke težine do 300 g. ■ siemens.com/industry

hi!tech 01|12

10 ■ 11

hi!biz

Logistika

Ključ uspeha Pobeda u globalnoj trci za brzinom, kvalitetom i troškovima uz pomoć logistike.

Outsourcing velikih razmera Kad je u pitanju Boingov avion Jet 787 Dreamliner, 70 - 80 posto svih delova proizvodi oko 100 partnera u šest zemalja. Trend outsourcinga velikih razmera ostaje nepromenjen. Bez sada već veoma složenih lanaca nabavke, mnoge proizvode bilo bi nemoguće proizvesti ekonomično.

Elisabeth Dokaupil

Siemens

Zbog toga se povećavaju zahtevi usmereni prema partnerima velikih korporacija. Umesto jednostavne isporuke tačno-na-vreme (just-in-time), oni isporučuju tačno-po-redu (just-insequence) direktno u proizvodnju. Ovim se omogućava prenos troškova skladištenja i rizika transporta uglavnom na dobavljače. Sadržaj kamiona koji je trenutačno na putu prema kupcu može biti i samo skladište. Kompanije nastoje da modernizuju mogućnosti rukovanja robom za skladišta. U Ikei kupci pronalaze

svoja pakovanja na policama koje pune direktno dobavljači. Jedan od najsloženijih lanaca isporuke trenutačno se može pronaći u industriji poluprovodnika. Trka s vremenom počinje već za vreme dizajniranja čipa. Potrebno je izuzetno brzo intenzivnim reklamiranjem pobuditi zanimanje kupaca i stvoriti velike količine proizvoda. Posao dobija onaj ko je sposoban to da ostvari, a da pritom ne naruši kvalitet proizvoda. Velike korporacije oslanjaju se na sofisticirane, međukontinentalne mreže visokoautomatiziranih pogona za proizvodnju i osiguranje kvaliteta. „U ovoj globalnoj trci za brzinom, kvalitetom i troškovima, logistika se sve češće pretvara u ključ uspeha“, naglasio je Ernst Richter, odgovoran za Siemensovo intralogističko poslovanje u Austriji i srednjoj i istočnoj Evropi. Ovo važi i za lo-

Proizvodnja polisilicijuma: Potpuno automatizovani transportni sistemi integrisani su u proizvodni postupak kako bi garantovali visok kvalitet i optimalnu iskorišćenost. Ako do kontaminacije ipak dođe, dokumentacija koju Siemens prikuplja pomoću RFID tehnologije temelj je za dugotrajno rešenje problema.

gistiku unutar kompanije vezanu za proizvodnju proizvoda kojoj se u današnje vreme posvećuje sve više pozornosti. Industrija intralogistiku koristi za usavršavanje svojih proizvodnih postupaka. Neprekidan nadzor i kontrola dotoka materijala određuje kvalitet završnog proizvoda i mogući opseg proizvodnje. Osim savršene protočnosti postupka proizvodnje, potrebno je pronaći i optimalnu ravnotežu kapitala uloženog u vlastiti skladišni inventar i zadovoljavajuće mogućnosti isporuke. Potpuno automatizovani sistemi transportnih vrpci i skladišni roboti integrisani su u proizvodni postupak kako bi osigurali optimalno iskorišćenje mašina. Umrežavanje stepena automatizacije sa sistemom planiranja proizvodnje i kontrole (PPS) te sistemom ERP (upravljanje resursima preduzeća), u većini slučajeva sistem SAP, postiže se sistemima kontrole upravljanja skladištem koji operateru nude pregled statusa postrojenja i KPI pokazatelje (ključne pokazatelje uspešnosti) u svakom trenutku. Optimizovanje potrošnje energije „Kontrola upravljanja skladištem takođe može da optimizuje energetsku potrošnju uzimajući u obzir status postrojenja i

situaciju s narudžbama“, kazao je Richter. Pogonima se upravlja samo pri potrebnoj brzini, energija kočenja se obnavlja, a postupci pokretanja optimizuju. Zahtevi su još i veći kad proizvodnja iziskuje uslove „čiste sobe“. Jedan takav primer je proizvodnja polisilicijuma, potrebnog za proizvodnju solarnih ćelija ili poluprovodnika. Bazni materijal je kremeni pesak, koji se postupkom u visokoj peći obrađuje u sirovi silicijum nazvan metalurškim silicijumom, a sadrži dva posto kontaminanta. Služi za proizvodnju polikristalnog čistog silicijuma u postupku u nekoliko faza temeljenom na triklorosilanu. Polisilicijum se razbija na komadiće za daljnju obradu, deli, gravira i pakuje u uslovima „čiste sobe“. Posledice određenih metalnih kontaminanta pokazuju o koliko osetljivom postupku se radi. Oni poluprovodnički materijal mogu da učine bezvrednim. Potrebno je

hi!tech 01|12

12 ■ 13

hi!biz

Logistika

zato raditi u izuzetno čistim uslovima. Ako se otkrije kontaminacija, za rešavanje problema je od izuzetne važnosti dokumentacija o tome iz kojeg reaktora je pojedini proizvod proizašao i kojim se putem kretao. „Složeni uslovi „čiste sobe“ najbolje mogu da se ostvare pomoću aautomatizovanih sistema. Ručne intervencije povećavaju rizik od kontaminacije,“ naglasio je Ernst Richter, „a kvalitet u tom pogledu određuje tržišnu cenu koju je moguće postići.“ Industrija je ovo već prepoznala. Stoga postoji vrlo visoko zanimanje za potpuno automatizovanom intralogistikom nakon prvobitnog usmeravanja pozornosti ponajprije na ulaganje u proizvodnju. U proizvodnom postrojenju polisilicijuma u Ukrajini postupak raspakivanja sprovodio se Siemensovim potpuno automatizovanim intralogističkim rešenjem, iako je dostupna bila i pomoć osoblja čija je satnica manja od dva evra. Stvaranje centra za kompetencije za intralogistiku „čiste sobe“ podržava fond za inovacije kompanije Siemens AG Österreich. Modernizacija postojećih postupaka Osim novih ugradnji, i postojeća intralogistička rešenja se stalno iznova procenjuju. Gde nastaju uska grla kad su u pitanju komponente postrojenja? Javljaju li se smetnje u radu vezane uz istrošenost elemenata? Postaje li nabavka rezervnih delova sve teža? Iz odgovora na takva pitanja često proizađu projekti modernizacije koji se uglavnom integrišu u već postojeće postupke u tijeku. Već samom primenom najnovijih sistema kontrole pogona i ugradnjom sistema upravljanja energijom moguće je značajno unaperediti energetski bilans i istovremeno obnoviti dostupnost postrojenja. Naročito uporabom frekvencijski regulisanih pogona i pametnih upravljača.

i

www.siemens.com/logition

Ursula Grablechner

Siemens, Henkel

Tiho i efikasno skladište Moderan logistički koncept i inovativna tehnologija Henkelovo centralno skladište u Beču čine ekonomičnim i ekološki prihvatljivim.

Potpuno automatizovan izvoz. Henkel proizvodi gotovo 230.000 tona sredstava za čišćenje i deterdženata u proizvodnom pogonu Vienna-Erdberg. Potpuno automatizovano skladište za izvoz izgrađeno je u Erdbergu s ciljem bržeg i efikasnijeg transporta proizvedene robe do centralnog skladišta u Meidlingu i Henkelovim pogonima u istočnoj Evropi. „Naše skladište za izvoz premošćuje automatizacijski jaz između utovara paleta i isporuke kamionom do kupca“, objasnio je Christian Wastl, rukovodilac logističkih poslova za Henkel CEE (srednja i istočna Evropa). „Od punjenja do utovara u kamion, robom više ne rukuju radnici lično.“ Komunikacija se odvija s pomoću sistema SAP. Primera radi, dokumente o teretu

koji su se ranije ispisivali i izdavali rukom sad automatski ispisuje sistem. Palete je moguće pratiti kroz čitav sistem zahvaljujući identifikaciji s pomoću barkoda. Dvadeset i četiri sata dnevno proizvodne linije prevoze robu već utovarenu na palete i osiguranu za transport od proizvodnog postrojenja do skladišta za izvoz s pomoću automatizovanih transportnih sistema. Ovde se palete razvrstavaju na temelju odredišta izvoza i posebnih uslova za transport kamionom. Utovar u kamione odvija se potpuno automatski s pomoću pokretnih člankastih traka koje palete povlače u teretni prostor. Tri odvojena ulaza za utovar dostupna su u skladištu za izvoz za utovar paleta čije je odredište istočna Evropa. Palete se smeštaju na uku-

Roba osigurana za transport automatizovanim transportnim sistemima se vodi od proizvodnih linija do skladišta za izvoz. Utovar na kamion sprovodi se potpuno automatski pomoću pokretnih člankastih traka koje palete povlače u teretni prostor. To traje svega tri minute po poluprikolici.

pno 11 gravitacijskih valjčanih transportera za prva tri kamiona čiji se dolazak očekuje i čije su odredište spomenute zemlje. Ručna kolica za dodatne palete privremeno se pohranjuju za vreme ulaska na platformu i utovara u visokodinamičnom regalnom skladištu sa sklopivim regalima s pomoću energetski efikasnih dizalicasa protivtegovima. Ovo skladište smešteno iznad nivoa utovara obuhvata pet nivoa, a ima funkciju međuspremnika. Protok materijala podeljen je na nekoliko puteva radi zaštite od kvara na linijama. Tokom noći i u slučaju prekida u postupcima utovara 1500 euro paleta može da se pohrani na pet nivoa u skladu s određenim ciljevima. To se postiže s po-

moću pet akumulatorskih sklopivih vozila koja s upravljačkim sistemom vozila komuniciraju putem radija, a puni se u regalnim jedinicama za pohranu i dohvat robe. Zone predaje za poluprikolice ili utovar s pomoću pokretnih člankastih traka moguće je u bilo koje doba snabdeti paletama sa svih nivoa. Nivo buke tako je nizak da transport najvećeg opsega proizvodnje sredstava za čišćenje i deterdženta u Austriji prolazi gotovo neprimetno unutar tog kompaktnog skladišnog sustava. Uzme li se u obzir smeštaj u samom urbanom srcu Beča, ta je činjenica od izuzetne važnosti. Integrisano rešenje temelji se na Siemensovu sistemu upravljanja skladištem i transportom. „Zahvaljujući logističkom rešenju razvijenom u

saradnji sa Siemensom konkurentni smo na međunarodnom nivou uprkos ograničenom prostoru kojim raspolažemo na našoj lokaciji u gradu“, naglasio je Christian Wastl. „Dugoročno partnerstvo sa Siemensom već nam je se u mnogo navrata pokazalo isplativim.“ Integracija modela co-packing Kako bi se omogućila isporuka iz Beča u Mađarsku, ali i Slovačku, Češku i Sloveniju, centralno skladište u Meidlingu se proširuje. Istovremeno se javila mogućnost intergracije modela co-packing (npr. deterdžent u obliku dvostrukog pakiranja za posebnu prodajnu kampanju) u postojeći građevinski kompleks na efikasan i ekonomičan način. Daljim grupisanjem proizvoda za isporuku u prodajne pakete moguće je uštedeti 560.000 transportnih kilometara u poređenju sa situacijom iz 2005. godine. Moderan logistički koncept i inovativna tehnologija Henkelovo centralno skladište u Beču čine ekonomičnim i prihvatljivim za okolinu. Henkel CEE (srednja i istočna Evropa) je zahvaljujući tome na dodeli Logističke nagrade Austrije 2011. dobio priznanje u kategoriji „Najboljeg logističkog partnerskog rešenja“.

i

www.henkel.com www.siemens.com/logition

hi!tech 01|12

14 ■ 15

hi!biz

IT sigurnost

Saradnja privlači hakere Daljinsko upravljanje postrojenjima i nabavka IT usluga – sve se to odvija putem interneta: otvoreni IT svet budućnosti zahteva novi nivo osvešćenosti o sigurnosti. što jednostavnije izrade obračuna troškova. Za ispunjavanje tih zahteva potrebno je veći broj postrojenja spojiti na internet. „Kupci zahtevaju otvorene standarde na kojima bi trebalo da razvijamo svoje aplikacije. S druge strane, pripremamo se za probleme sa sigurnošću koji su poznati svakom korisniku ličnog računara”, izjavio je Georg Trummer, stručnjak za IT sigurnost u oblasti tehnologije automatizacije u Siemensu, objašnjavajući njihovu dvojbu. Nadalje, operateri industrijskih postrojenja generalno imaju averziju prema nadogradnjama, čak i kada je reč o pitanjima sigurnosti. Boje se da bi moglo doći do zastoja u radu. Rezultat toga je

Drastično povećanje protoka podataka. Protok podataka koji se razmenjuje između svetskih kompanija u stalnom je porastu: saradnja i umrežavanje sve se više prepliću. Nažalost, taj trend razvoja nije ograničen samo na odnose između poslovnih partnera. Takva okruženja privlače hakere jer su trendovi u automatizaciji industrijskih procesa zlatna prilika i za hakere. Stroga podela između sveta kancelarijskog i industrijskog poslovanja, u kojem mašinama i sistemima upravlja poseban softver, drastično bledi na fizičkom nivou, ali i na nivou softvera. Operateri žele daljinsko upravljanje i nadzor sustava, a poslovne jedinice zahtevaju uvid u podatke o proizvodnji radi

Cloud computing u procvatu

8,2 (+25%)

Prodaja u milijardama evra u Nemačkoj 4,5 (+45%) 3,1 (+60%) 1,9 (+70%) 1,1

2011

2012

2013

Pictures of the Future, Elisabeth Dokaupil

2014

2015

Siemens

Zloćudni softver (malware) za industrijsku špijunažu U svetu kompjuterskih kriminalaca u porastu je i trend slanja zloćudnog softvera na računare samo nekoliko primaoca na važnim položajima sigurnosti, često sa ciljem industrijske špijunaže. Virusi i trojanci mogu dugo da ostanu neotkriveni te mogu da prouzrokuju znatnu štetu pre nego što ih otkrije tipični antivirusni softver. Stuxnet, prvi zloćudni softver koji je direktno ometao proizvodne procese, trebalo bi da posluži kao znak upozorenja za sva industrijska poslovanja. Taj napad možda i nije bio tako veliko iznenađenje s obzirom na to da je mogućnost takvog napada ispitana u laboratorijskim uslovima. Međutim, svi su se nadali da će firewall zaštita izdržati. Siemens je nedelju dana nakon otkrića objavio program koji je uklonio tog trojanca. Nije bilo posledica za automatizacijska rešenja: Ipak, IT stručnjaci su uznemireni. „Zloćudni softver je prvi put direktno napao proizvodne procese”, rekao je Johann Fichtner, predsednik Siemensovog

Johann Fichtner i njegova grupa za kompjutersku sigurnost obučavaju stručnjake za razvoj softvera u Siemensu u cilju izbegavanja programerskih praksi koje bi mogle stvoriti prilike za hakerske napade.

6,5 (+45%)

2010

da su često potrebni meseci da sigurnosne nadogradnje za Windows pronađu put do personalnih računara u industrijskim postrojenjima.

Christina Lehner

Stroga podela između sveta kancelarijskog i industrijskog poslovanja bledi, što znači da se industrija mora boriti sa sve učestalijim napadima hakera.

CERT tima (Cyber Emergency Readiness Team – ekspertna grupa za rešavanje kompjutersko-sigurnosnih incidenata), u kojem stručnjaci savetuju poslovne jedinice o pitanjima obrane od hakerskih napada. Da li bi slični trojanci mogli da oštete infrastrukturu ometanjem procesa u elektranama, proizvodnim linijama ili sistemima regulacije prometa? CERT tim radi na svođenju takve opasnosti na minimum. CERT tim sprovodi obučavanje stručnjaka za razvoj softvera u Siemensu za područje sigurnog programiranja s ciljem izbegavanja programerskih praksi koje bi mogle stvoriti prilike za hakerske napade. Fichtner: „Moramo pronaći i rešenje za bržu instalaciju sigurnosnih nadogradnji.” Aktualna je i žustra rasprava o pitanjima sigurnosti u vezi s porastom zanimanja za cloud computing, što se odnosi na kupovinu kompjuterskog kapaciteta, IT usluga ili softvera putem interneta na osnovu potražnje. Prema rezultatima nedavne analize koju je sprovela kompanija za istraživanje tržišta Gartner, globalni

tržišni volumen za cloud usluge u iduće dve godine i više će se nego udvostručiti s trenutnih 68,3 milijarde na 148,8 milijardi američkih dolara. Jeftine mogućnosti cloud computing-a Moguće je pronaći jedan primer u automobilskoj industriji: Kako bi nadzirali kvalitet rada koji obavljaju roboti, kompanija Siemens PLM Software ponudila je program koji kontinuirano beleži i procenjuje podatke o karoseriji automobila i tačkama zavarivanja. Ti su podaci temelj za stvaranje izveštaja s pomoću kojeg se osigurava kvalitet proizvoda, ocenjuje rad koji obavlja robot i signalizira kada je robota potrebno zameniti. Međutim, zbog velikog protoka podataka, ta vrsta nadzora je izuzetno zahtevna za obradu. Stoga se platforma Azure iz Microsofta upotrebljava za manje proizvodne linije kako bi se znatno smanjili troškovi. Manji troškovi i veća fleksibilnost: to je jedna od velikih prednosti cloud computing-a. Siemens istražuje i mogućnost korišćenja centara za cloud computing za globalnu

distribuciju softvera. IT kapacitet iznajmljuje se samo kada je nadogradnja softvera stvarno dostupna. Za aplikacije kao što je analiza rendgenskih snimaka bolnica plaća samo dijagnozu za pojedinog pacijenta. Ali što je sa sigurnošću? Koliko su zaista zaštićeni važni dokumenti kompanija kada su pohranjeni na mreži ili na kompjuterima koja su deo javnog cloud područja kojem može pristupiti gotovo ceo svet? I kako neko može da garantuje zaštitu podataka pri razmeni poverljivih podataka s trećim osobama? Velike kompanije još oklevaju sa ulaskom u svet cloud computing-a iz sigurnosnih razloga. Mnoge će se kompanije u prvoj fazi cloud computing-a oslanjati isključivo na privatna cloud rešenja sve dok se ne razreše pravne nedorečenosti i dok se ne stekne dovoljno iskustva s cloud uslugama.

i

siemens.com/automation www.cert.org siemens.com/pof

hi!tech 01|12

16 ■ 17

Računari imaju vrlo osetljive reakcije na sredstva za gašenje požara.

Osetljivi i inteligentni Moderni detektori požara su višenamenski uređaji koji se mogu savršeno prilagoditi pojedinim rizičnim situacijama.

Kompjuteri imaju vrlo osetljive reakcije na sredstva za gašenje požara. Novi proizvodi i brzo poplavljivanje rešenja su tog problema.

Elisabeth Dokaupil

Siemens

hi!biz

Protivpožarna sigurnost

Zastoj u proizvodnji i IT-u. Požar može kompaniju dovesti na ivicu bankrota. Vatra je opasna po život, i za kompanije i za ljudske živote. Taj je rizik moguće svesti na minimum s pomoću najnovije tehnologije za zaštitu od požara. Međutim, optimalna zaštita od požara često u novim zgradama ostaje na nivou planiranja. Postoji tendencija zanemarivanja činjenice da česte promene koje se odvijaju unutar neke zgrade često utiču na rizik od požara, a zanemaruju se i mogućnosti koje nude nove tehnologije. Moderni detektori požara danas su postali višenamenski uređaji koji se mogu savršeno prilagoditi pojedinim rizičnim situacijama, a opremljeni su raznim senzorima. Lažne uzbune su postale stvar prošlosti u velikom broju slučajeva. Na primer, optički detektori dima koriste infracrvene svetlosne diode za detekciju i razlikovanje čestica dima, a često su opremljeni i toplotnim senzorima za merenj temperature. Inteligent ni softver omogućava tim neupadljivim uređajima donošenje ispravnih zaključaka u različitim situacijama. „Ako su otkrivene čestice dima, detektor odlučuje da li je ta situacija normalna za okruženje u kojem se nalazi ili je potrebno prebacivanje na veći stepen osetljivosti". izjavio je Josef Grübl, rukovodilac proizvoda u Siemensovu sektoru Building Technologies, opisujući inicijalnu reakciju detektora. Inteligencija programirana u uređaje U ove moderne uređaje su već programirana tipična obeležja okruženja u kojima se nalaze. Navedene su neke od njihovih mogućnosti: detektor koji se nalazi u području radova zavarivanja pretpostavlja da je brzo podizanje dima normalno, a za detektor požara koji se nalazi u hotelskoj sobi vodena para iz tuš kabine tipičan je događaj. Sićušni procesori takođe znaju da temperatura u velikim kuhinjama može dostići 60°C ili više. Međutim, ako su

detektori požara ugrađeni u plafon neke kancelarijske prostorije, tada dolazi do osjetljive reakcije na svetli dim koji se polako diže. Možda to znači da korpi za otpatke tinja vatra. „Takvi scenariji dokazuju da je ispravno programiranje od presudne važnosti za ispravno funkcionisanje detektora požara. Za takve rezultate potrebne su godine iskustva, koje mi u Siemensu imamo”, naglasio je Grübl. Dodatno, detektori požara mogu da pruže i dodatnu zaštitu za naročito rizične skupine, kao što su ljudi u bolnicama. Moguće je meriti koncentracije ugljen-

Detektori dima koriste infracrvene svetleće diode za detekciju i razlikovanje čestica dima – često su opremljeni i toplotnim senzorima.

monoksida nezavisno o detekciji požara. U sistem detektora požara moguće je integrisati čak i videotehnologiju. Kamere se uključuju u slučaju požarnog alarma te se mogu koristiti za proveru požara ili za otkrivanje uzroka požara. Ali detekcija vatre nije jedina funkcija tih uređaja. Poruka se šalje i vatrogasnoj jedinici te upravljačkom centru zgrade, čime se pokreće mnoštvo aktivnosti. Komande upravljaju požarnim zatvaračima, isključuju računarske sisteme i aktiviraju sisteme za gašenje požara. Istodobno se odvija i evakuacija zgrade. Grübl:

„Istraživanja su pokazala da veliki broj ljudi gotovo uopšte ne reaguje na uobičajene signale kao što su sirene. U moderne sisteme moguće je integrisati glasovni alarm ili funkciju za masovno obaveštavanje tako da je ljudima u zgradi potpuno jasno što im je činiti.” Sprečavanje panike Aktiviraju se i pomoćni sistemi kao što su ekstraktori za dim ili komande za liftove i vrata. Mere zaštite i spašavanja savršeno su koordinirane. Sprečavaju se panične i opasne neprikladne reakcije. U budućnosti će ti sistemi takođe moći da analiziraju podatke iz sistema za automatizaciju zgrade, nudiće dinamična uputstva za ažuriranje za rad online te će pomagati timu za hitne slučajeve i pri evakuaciji. Neprestano se unapređuju i sistemi za gašenje požara. Moderni sistemi za gašenje požara na bazi gasa koriste dušik vrlo efikasno te pomažu pri sprečavanju ponovnog rasplamsavanja vatre s pomoću dodatne vodene magle za hlađenje. Posebni zahtevi važe za podatkovne centre jer računari imaju vrlo osetljive reakcije na sredstva za gašenje požara. U velikim ustanovama se koristi čist kiseonik dok manje ustanove koriste hemijsko sredstvo za gašenje Novec, koje poplavi prostoriju u roku od 10 sekundi, dovoljno velikom brzinom da se izbegnu oštećenja elektronske opreme. Navedeni scenariji dokazuju da je za uspešnu zaštitu od požara potreban timski rad između sistema za detekciju požara, za upravljanje zgradom i sistema za gašenje požara. U idealnoj situaciji sistemi za detekciju požara, evakuaciju i gašenje požara dolaze iz istog izvora, ali ti sistemi uvek moraju da budu kompatibilni.

i

siemens.com/firesafety siemens.com/sinteso siemens.com/sinorix

hi!tech 01|12

18 ■ 19

Tačnost je važna Odgovor Austrijskih federalnih železnica (ÖBB) na današnju ekonomsku situaciju je stalna orijentisanost ka klijentu i efikasni projekti poboljšanja. Intervju s članom uprave kompanije ÖBB Holding Franzom Seiserom, odgovornim za rad na šinama, nabavku i strateško IT upravljanje. Koje zahteve liberalizacija postavlja ÖBB-u? Od liberalizacije 2001. godine infrastruktura ÖBB-a dostupna je i drugim kompanijama za železnički prevoz. ÖBB-Infrastruktur AG osigurava pristup austrijskoj železničkoj mreži bez diskriminacije svim zainteresovanim kompanijama za železnički prevoz. Našim prodajnim područjima putničkog prevoza i prevoza robe liberalizacija predstavlja podsticaj da još više uložimo u smeru pogodnosti za klijente i smanjenja troškova. S obzirom na novu konkurenciju na zapadnoj železničkoj liniji, preduzimaju li se dodatne mere za povećanje konkurentnosti? ÖBB se već godinama drži stalne putanje orijentisanosti na klijente. U 2011. uveli smo neke novine. Zapadnom železničkom linijom sada saobraćaju prvi restorani sa sedećim mestima u railjet vozovima. Našim gostima nudimo besplatan WLAN u salonima ÖBB kluba, a uskoro i u railjet vozovima. U InterCity vozovima ÖBB-a na zapadnoj železničkoj liniji putnici mogu kupiti kafu vrhunskog kvaliteta, sveže spravljenu uređajima Nespresso. Što je još važnije: tačnosti se pridaje vrednost najvišeg stupnja, i na

Petra Meisel

kratkim udaljenostima i u daljinskom prijevozu: na 2. mestu smo u Evropi!

kojem naši dobavljači mogu korisno doprineti.

Kada i gde se mogu očekivati sledeće railjet veze? Railjet vozovi već saobraćaju na državnim i međudržavnim pravcima između Budimpešte, Minhena i Ciriha te između Beča i Insbruka. Na taj način nudimo savršene veze prema Švajcarskoj, Nemačkoj i Mađarskoj. Od oktobra railjet vvozovi počeće da saobraćaju na južnoj železničkoj liniji između Graza i Beča. železničkoj našim proizvodom vrhunskog kvaliteta povežemo Beč i Villach.

Što inače očekujete od svojih poslovnih partnera? Mi sebe vidimo kao poštenog i pouzdanog partnera, a od svojih dobavljača očekujemo najbolji kvalitet po najpovoljnijim cenama. Dobavljači moraju da razumeju potrebe i perspektivu klijenta, a ne da misle samo na prodaju. Zato su razvoj novih proizvoda i posleprodajn usluga od posebne važnosti. Ja lično smatram da su profesionalne i stabilne osobe za kontakt na duge staze vrlo važne kako bi se između klijenta i dobavljača stvorio odnos poverenja. U krajnjoj liniji, cilj je doprineti vrednosti koju dobija klijent. To recimo uključuje i optimizovane troškove veka trajanja.

Kako procenjujete današnju ekonomsku situaciju iz perspektive ÖBB-a, posebno onu u teretnom prevozu? U putničkom prevozu smo primetili pozitivan učinak na broj putnika zbog povećane cene goriva, posebno na lokalnim pravcima. U suprotnom moramo prihvatiti stagnaciju u volumenu teretnog prevoza koja će biti vidljiva još duže vreme. Železnice su problematične uglavnom zbog velikog udela fiksnih troškova pa smo stoga većinom usredsređeni na održivost i dalje povećanje kvaliteta putničkog prevoza te na sprovođenje mera restrukturiranja u prevozu robe. To je područje

Koje izazove vidite za industriju železničkih vozila? Železnička vozila bi trebalo da budu prihvatljiva za okolinu i resurse, udobna i opremljena novim komunikacijskim tehnologijama. Međutim, važno je uzeti u obzir i optimizovane troškove veka trajanja. Drugim rečima, ukupan iznos troškova investicije, održavanja i rada. Naročito mi se kod novih železničkih vozila svih proizvođača ne sviđa ono što se

hi!biz

Rad na železnici

može smatrati problemima početne faze, a oni se moraju ispraviti pri normalnom radu. To bi morao da bude apsolutni izuzetak. Kada se naši putnici osećaju isfrustrirano, njihovo se nezadovoljstvo ponajprije usmerava na kompaniju za željeznički prijevoz, a ne na proizvođača vozova. Ovde ima još posla u pogledu optimizacije kvaliteta dostavljenih vozila. U kompaniji Siemens Austria pronašli smo profesionalnog partnera za mnoga područja, počevši s novim vozovima poput railjeta koji za Siemens sastavlja poslovna jedinica ÖBB-a Engineering Services u njihovu postrojenju Simmering, sve do tehnologije signalizacije i sklapanja.

»Liberalizacija nama predstavlja podsticaj da još više uložimo u pogodnosti za klijente i smanjenje troškova.«

Koji se drugi projekti trenutno sprovode u vašem području? Potpuni procesi su razvijeni, a planiranje rada i planiranje materijala spojeno je u ÖBB-Produktion GmbH radi optimizacije procesa proizvodnje koji su pre bili podeljeni među više grupa kompanije. U putničkom prevozu postoje novi koncepti vozila i radionica, a u teretnom prevozu se razvija model rotirajućih sistema temeljenih na toku tereta među centrima širom cele mreže prevoza robe. Implementacija je dosad bila vrlo uspešna. U području informacijske i komunikacijske tehnologije uspeli smo da postignemo i sinergije i korisna smanjenja troškova te optimalan kvalitet usluge grupiranjem usluga u ÖBB-IKT GmbH. Volumen nabave ÖBB-a iznosi 2,5 milijardi evra godišnje. Naš cilj je da do 2016 uštedimo 100 miliona evra u nabavci.

i

www.oebb.at www.mobility.siemens.com

hi!tech 01|12

20 ■ 21

Automatizacija se isplati Inovacije u proizvodnji čelika povećavaju stepen automatizacije i produktivnosti i štede energiju Smanjenje vremena između dva izlivanja, odnosno ispuštanja rastopa (eng. tap-to-tap time) U celom svetu proizvođači čelika rade na tome da proizvodnju tog svestranog materijala učine štedljivijom u pogledu energije, prihvatljivijom za okolinu i efikasnijom, a da pritom smanje i troškove. Trenutačne inovacije su usredsređene na optimizaciju parametara potrošnje, smanjenje vremena između dva izlivanja i zadovoljavanje potražnje za većim stepenom automatizacije. Siemens VAI nudi nove module za elektrolučne peći koje udovoljavaju tim zahtevima. Jedan od najvažnijih pristupa optimizaciji proizvodnje čelika jeste tehnologija kombinovnog plamenika za rafinisanje (eng. Refining Combined Burner, RCB). Proi-

zvodnja čelika u elektrolučnim pećima podrazumeva topljenje metalnog otpada. Potrebno je pouzdano merenje temperature čelične kupke, posebno pre izlivanja. Optimalna vremena između dva izlivanja postižu se modulom „RCB Temp“, čime se smanjuju potrošnja energije i operativni troškovi. Ranije su se merenja temperature obavljala ručno s pomoću mernih rezervoara dok su vrata peći bila otvorena, zato što su optički merni sistemi bili preosetljivi na toplotu i prljanje, pa se nisu mogli montirati unutar peći. Ručni postupci troše vreme, opasni su i ograničavaju broj mogućih merenja pre izlivanja. Siemens VAI uspeo je da iskombinuje robusni optički senzor temperature sa sustavom RCB koji u postupku proi-

Siemens Innovation News, metals & mining 1/2011

Siemens

zvodnje čelika proverava čeličnu kupku pri temperaturama iznad 1500 stepeni. U suprotnosti s uobičajenim postupcima time se omogućava merenje temperature u kraćim intervalima kako bi se preciznije odredilo optimalno vreme izlivanja. Tako se skraćuje vreme uključivanja i isključivanja i povećava produktivnost. Nisu potrebna skupa merna koplja pa se operativni troškovi dodatno smanjuju. Optičko merenje temperature Sistem RCB sastoji se od plamenika topljenje metalnog otpada i koplja (eng. lance) za uklanjanje ugljenika iz tečnog čelika. To koplje u kupku ispušta vrlo usmereni mlaz kiseonika. Pri merenju temperature kiseonik se u jednoj od

hi!biz

Proizvodnja čelika

Još više nosilaca energije Ne samo da sistem RCB može da radi na prirodni gas, tečni naftni gas i koksni gas, nego je nedavno i lako dizelsko gorivo postalo mogućnost. Posebno osmišljena mlaznica meša ulje i kiseonik u posebno oblikovan plamen, čime se omogućava poboljšan prenos energije do metalnog otpada. Koncept ubrizgavanja osigurava jednostavno upravljanje i zadovoljava najstrože propise o bednosti na radu.

Sistem RCB za upotrebu goriva

plinskih mlaznica zamenjuje strujom inertnog gasa. Optički senzor koji gleda kroz sistem plamenika i koplja meri signal koji se pojačava i obrađuje u uređaju za procenu. Za izračunavanje temperature čelične kupke koristi se poseban algoritam na osnovu podataka. Sistemu nisu potrebni merni rezervoari i on može sprovoditi merenja dok su vrata peći zatvorena i grejanje uključeno. Dok se peć puni metalnim otpadom, senzor je zaštićen i od oštećenja zahvaljujući svom položaju na koplju. Rezultati su precizni, a broj neispravnih merenja nizak. Elektrolučna peć se može na jednostavan način nadograditi kod obustave rada prilikom održavanja. Uloženo se isplati za manje od šest meseci povećanjem produktivnosti do dva posto.

i

Upravljanje energijom Energija sačinjava otprilike 20 - 30 posto ukupnih izdataka u proizvodnji čelika. Čeličane sistemom za upravljanje energijom Simetal iz Siemensa mogu znatno da smanje troškove zato što on pruža pregled potrošnje tokom celog postupka proizvodnje čelika da bi istakao moguća područja uštede, i utvrdio na kojim se mestima dostupna energija poput otpadne toplote ili gasa ne iskorišćava. Izrađuju se predviđanja potrošnje energije, čime se omogućava izbegavanje razdoblja maksimalnog opterećenja prilikom kojih je struja osobito skupa. Čeličane postaju energetski efikasnije i ispuštaju manje ugljen-dioksida. Sistem sistematično prati tokove energije. Rešenje zavisno od zahteva postupka proizvodnje čelika uključuje merne jedinice, interfejse upravljačkih sistema, module za analizu i predviđanje i upravljačke elemente. Dizajn je modularan tako da operateri mogu započeti bilo gde i u sistem postepeno integrisati dodatne procese ili merenja. Posebna prednost Siemensova rešenja je pružanje informacija o celom postupku proizvodnje čelika, od isporuke sirovih i polaznih materijala do proizvodnje topljenog čelika (bilo u visokim pećima, bilo u elektročeličanama), naknadnoj obradi u čeličanama za vruće i hladno valjanje, te čak i linije za obradu. Ranije se svaka od ovih proizvodnih jedinica optimizovala odvojeno.

www.siemens-vai.com siemens.com/metals

hi!tech 01|12

22 ■ 23

hi!biz

Elektrane

Pokretanje iz toplog Elektrane nije jednostavno pretvoriti u brze pokretače. Ali na to operatere prisiljavaju upotreba alternativne energije i brze promene cena električne energije. Struja dolazi iz utičnice. Za nas nema razlike u tome dolazi li električna energija iz obnovljivih izvora ili termoelektrana. Ali za elektroprivredna preduzeća poslovanje se u tom pogledu uveliko menja. Na mrežu se priključuje sve veći broj snabdevača energijom iz alternativnih izvora koji električnu energiju isporučuju povremeno. Neki od njih su vetroturbine, solarne elektrane ili fotonaponske ćelije na privatnim kućama. Cene koje se plaćaju za električnu energiju zbog snabdevanja često se mijenjaju u vrlo kratkim rfluazdobljima. U Nemačkoj jaki vetrovi na Severnom moru cene mogu da smanje čak i ispod troškova proizvodnje. Ako elektrane s kombinovanim ciklusima proizvodnje ne mogu fleksibilno da odgovore na te promjene, operateri gube novac. Elektrane nisu spremne da se brzo gase i ponovo pokreću. To nekad nije bilo potrebno. Za elektranu je bilo uobičajeno da se pokreće od jednog do možda pet puta godišnje. Na novoj elektroenergetskoj sceni norma je desetostruko veća – elektrane se ponovno pokreću gotovo svake nedelje. „Radimo na rešenjima za potpuno nove tehničke izazove, poput onog kako je moguće izvesti brza pokretanja i zaustavljanja bez opasnosti za postrojenje ili kako se pripremiti za rad pod delimičnim opterećenjem“, izjavio je Thomas Briza, rukovodilac divizije Siemens Energy Service.

Elisabeth Dokaupil

Siemens

„Novo rešenje koje je osmislio Siemens, a koje pojednostavljuje česta pokretanja, uključuje zadržavanje toplote na turbinama.“ U trenutačnoj situaciji operateri elektrana biraju manje od nekoliko zala. Alternativa iscrpljujućim pokretanjima nakon što se postrojenja ohlade jeste nastavljanje s radom pod punim opterećenjem ili smanjenje na delimično opterećenje, pod uslovom da je to finansijski izvodljivo. Ako se cene struje ozbiljno smanji, ravnomeran rad kotla koji proizvodi paru za turbinu postaje trošak, ne uzimajući u obzir potrošnju resursa (najčešće fosilna goriva) i proizvodnju ugljen-dioksida za električnu energiju

Nakon gašenja temperatura u turbini se smanjuje različitom brzinom. Grejanjem uz pomoć složenih upravljačkih algoritama moguće je ravnomerno održavati temperaturu kako bi se turbina mogla brzo da se pokreće.

koja u suštini nije potrebna. Ali delimično opterećenje znači i dodatno smanjenje efikasnosti pogona, jer je postrojenje optimizovano za rad pod punim opterećenjem. Stoga dobavljači električne energije takođe preferiraju gašenje i ponovno pokretanje postrojenja. Međutim, u normalnim okolnostima potrebno je do deset sati kako bi se elektrana s kombinovanim ciklusom proizvodnje pokrenula iz hladnog stanja. Prebrzo pokretanje iz hladnog stanja donosi rizike. „Para koja je zagrejana na više od 500°C najpre dolazi u dodir s površinom delova turbine, dok je jezgro i dalje hladno. Visoke temperaturne razlike turbine spolja i iznutra uzrokuju velika materijalna opterećenja“, objašnjava Erich Steiner, rukovodilac mašinogradnje u Siemens Energy Service. „Ali imamo ograničenu slobodu u menjanju dostupnih komponenti.“ Pokretanja iz hladnog stanja skraćuju upotrebni vek Temperaturna razlika nastaje i na spoljnim kućištima turbina između gornjeg i donjeg dela. Pri nižim brzinama protoka kod pokretanja/gašenja vruća para se podiže i jače greje gornji deo kućišta nego donji. Tako se celo kućište turbine savija prema gore. Nemački inženjeri taj efekat zovu „Katzenbuckeln“, prema mačkama koje ponekad savijaju svoju kičmu u luk. Ako se previše iskrivi, lopatice će početi

Važno je da se ulaže u redovnu nadogradnju elektrana s najnovijim tehničkim inovacijama.

da stružu i biće potrebna obimna popravka. Čak i kada je rad kontrolisan, pokretanje iz hladnog stanja skraćuje ukupni vek turbine za 30 - 50 sati. Nije ni čudo da to operateri elektrana žele da izbegnu. Kako bi postrojenja redovno brzo pokretali bez ikakve opasnosti, turbine bi trebalo da ostanu što toplije. „Želi se postići da se pokretanje uvek odvija iz toplog stanja. Zato turbine moraju da se održavaju na određenoj temperaturi i kada nisu u pogonu, a to se postiže električnim grejanjem“, rekao je Steiner objašnjavajući Siemensovo rešenje koje je pomogao osmisliti. Ispod izolacije postavljaju se posebni grejni podlošci. To nije baš tako jednostavno kao što se čini jer se temperatura ne raspoređuje ravnomerno duž turbine, a to je ono što se želi postići kada turbina nije u pogonu. Uz to, gornji i donji delovi kućišta različito se greju. Složeni upravljački algoritmi garantuju postizanje prave temperature uz minimalnu potrošnju energije. Steiner: „Za mašinu koja daje otprilike 40 megavata treba nam maksimalno 40

kW električne energije.“ Tačna merenja temperature materijala na kućištu turbine i višestruke zone grejanja s različitim brzinama grejanja omogućavaju optimizaciju raspodele temperature. Čak se i velike mašine mogu pokrenuti iz toplog stanja nakon što su mirovale maksimalno pet dana. Starije turbine mogu da se nadograde grejnim sistemom.

Thomas Briza, rukovodilac divizije Siemens Energy Service: „Garancija dugoročne funkcionalnosti i dostupnosti postrojenja.“

Povećanje efikasnosti Efikasnost starijih elektrana moguće je povećati a da se ne moraju zameniti cele turbine, a time i temelji i periferni sistemi. Dovoljno je da se zamene lopatice na rotorskim i statorskim delovima. Thomas Briza: „Garantujemo dugoročnu funkcionalnost i dostupnost velikih postrojenja koje nameravamo da modernizujemo, kao i poboljšanje vrednosti u pogledu okoline smanjenjem emisija i povećanjem efikasnosti.“ Taj zadatak postaje sve složeniji.

i

siemens.com/energy

hi!tech 01|12

24 ■ 25

Istraživanje bez granica

U Skolkovu će biti izgrađen grad sa 25.000 stanovnika.

Inovacija. Ruski istraživači će sarađivati s kolegama širom sveta i osnivati kompanije u inovacionom centru Skolkovo. Most između nauke i poslovanja U idućim godinama u Skolkovu će se osnovati glavni ruski centar za istraživanja i razvoj. Moskovska škola za menadžment trenutno se nalazi u Skolkovu i smatra se jednom od najboljih škola za poslovnu elitu Rusije. Kao i planirani centar inovacija, škola će se u budućnosti nalaziti u sklopu grada od otprilike 25.000 stanovnika koji se trenutačno koncipira iz osnova. U središtu grada biće Tehnološki institut Skolkovo, istraživački centar koji će se baviti informacionom tehnologijom, energetskom efikasnošću, medicinskom tehnologijom, biotehnologijom, nuklearnom tehnologijom i putovanjima u sve-

Pictures of the Future, Ursula Grablechner

mir. Projekat bi trebalo da bude jezgro modernizacijskog programa koji će učvrstiti tehnološku poziciju Rusije kao vodeće industrijske nacije. Vlada namerava da iznađe oko tri milijarde evra za projekat. „Kao centar inovacija s međunarodnom orijentacijom, Skolkovo neće privući samo nadarene Ruse nego i strane stručnjake. Tamo će biti ponuđeni idealni uslovi za istraživanje i učenje“, obećao je Stanislav Naumov, bivši zamenik ministra za industriju i trgovinu i sadašnji rukovodilac odeljenja za odnose s javnošću u Skolkovu. Ovde bi ruski i strani naučnici trebalo da proučavaju, istražuju i podučavaju zajedno. Država takođe lobira za ulaganja stranih kompanija i novih

AREP, Siemens, CERN

društava. Oni mogu imati udele od najviše 100% u kompanijama koje se učestvovaće iz projekta Skolkovo. Siemens je sklopio strateško partnerstvo sa začetnicima Skolkova i sudjelovat će u podizanju urbane infrastrukture tako što će osigurati tehnologiju za zgradarstvo, tehnologiju obrade vode, te rešenja javnog prevoza i energetske efikasnosti. Razmatraju se i istraživačke saradnje iz raznih oblasti.

i

www.skolkovo.ru siemens.com/innovation siemens.com/pof

hi!future

Novosti Postrojenje za obradu proizvodi energiju

Jedrilica s ugrađenim motorom „DA 36 E-Star“ testira novi pogon

Letovi na hibridni pogon štede energiju Serijski hibridni električni pogoni dosad su se koristili samo u automobilima. Prva letelica na svetu koja koristi tu vrstu pogona jeste dvosedna jedrilica s ugrađenim motorom „DA 36 E-Star“. Električni motor od 70 kilovata, koji su razvili Diamond Aircraft, EADS i Siemens pokreće propeler hibridne letelice.

Napajanje obezbeđuje motor Wankel. Ta tehnologija bi mogla da se koristi i u velikim letelicama. Ako uporedimo današnje najefikasnije tehnologije, ona bi mogla smanjiti potrošnju goriva za 25%.

i

siemens.com/industry

Novi podaci o uticaju gasova "staklene baste"

Akcelerator čestica CERN šalje nove podatke o česticama u atmosferi.

Novo Siemensovo postrojenje za obradu biološkog materijala samostalno proizvodi energiju koja mu je potrebna za rad u obliku gasovitog metana. Takođe proizvodi znatno manje otpadnog mulja nego što se proizvodi u običnim postupcima. Navedeno pilot-postrojenje nalazi se u sklopu singapurskog vodovoda. Tamo se gradi i 300 puta veće postrojenje. Ono će moći da obrađuje otpadne vode za otprilike 1000 stanovnika. ■ siemens.com/innovation

Akcelerator čestica CERN za koji je Siemens isporučio tehnologiju upravljanja trebao bi da pruži nova saznanja o česticama u atmosferi. U komori koja je posebno razvijena u tu svrhu istraživači su u kontrolisanim uslovima dopustili razvoj čestica i oblačića aerosola. Prvi rezultati pokazuju da se model nukleacije aerosolnih čestica u atmosferskim i klimatskim modelima i njegov uticaj na efekat staklene bašte mora detaljno preispitati.

i

www.cern.ch

Krvni šećer pod kontrolom Dnevnim samokontrolama dijabetičari dobijaju samo trenutne vrednosti. Nova varijanta Siemensova sistema za analizu DCA Vantage sada automatski pretvara vrednost HbA1c u mg/dl. Taja „procenjen prosečan nivo glukoze“ može se direktno uporediti sa samostalno izmerenim vrednostima za jednostavniju regulaciju dijabetesa. ■ siemens.com/healthcare

hi!tech 01|12

26 ■ 27

Era električ energije

Pictures of the Future, Elisabeth Dokaupil

Petra Meisel

hi!future

Tema broja

čne

Obnovljiva električna energija smatra se najvažnijim nosiocem finalne energije za budućnost.

Potrošnja električne energije je u porastu. Oblici energije koje koristimo odlučivaće o budućnosti Zemlje. Iako su danas za proizvodnju energije dominantna fosilna goriva, električna energija je alternativna mogućnost. Svetska potražnja za energijom raste. Prosperitet za sve, uz jednaku ili čak smanjenu potrošnju energije: to je koncept koji su danas usvojili stručnjaci, jer se situacija očigledno razvija u suprotnom smeru. Svetska potražnja za energijom raste velikom brzinom, a prema procenama Međunarodne agencije za energiju (IEA) potrošnja energije će 2035. u poređenju sa 2008. porasti za oko 36 posto. Razlozi za takvo povećanje leže u ekonomijama u usponu, naročito u zemljama u razvoju, i u porastu svetskog stanovništva. Možemo li na osnovu takvih predviđanja napustiti svoje ciljeve povezane s očuvanjem klime? Ni u kom slučaju. Oblici energije koje koristimo odlučivaće o budućnosti naše planete. U mnogim područjima u kojima danas dominira upotreba fosilnih goriva u proizvodnji energije električna energija je alternativna mogućnost ako se proizvodi iz obnovljivih izvora. Započinje li nova era električne energije? Stručnjaci su uvereni da je tako. „Smatramo da će obnovljiva električna energija biti najvažniji nosilac energije u budućnosti”, predvideo je prof. Ulrich Wagner, član upravnog odbora u nemačkom centru za aeronautiku i svemirske letove (DLR). Električnu energiju je jednostavno proizvesti, jednostavno ju je prenositi i vrlo je prikladna i fleksibilna za upotrebu: to je suštinska poruka studije koju je 2010. Sprovelo Društvo fizičara Nemačke (DPG). Prema IEA-i, ni za jednim drugim oblikom finalne energije potražnja neće porasti u onoj meri kao potražnja za električnom energijom. Dakle, svetska po-

trošnja energije mogla bi se do 2035. povećati za oko 70 posto, a najveći porast mogle bi da zabeleže ekonomije u usponu, kao što je Kina. Nemačka može da posluži kao primer promena u upotrebi energije u Evropi. Prema rezultatima studije koju je sproveo Institut za tehnologiju Karlsrue (KIT), na električnu energiju trenutačno otpada 22 posto finalne potrošnje energije, šta bi trebalo da se povećava za 1,4% godišnje, za što je delimično zaslužan i prelaz s drugih nosilaca energije na električnu energiju. U regijama zemalja u razvoju, u kojima postoji manjak infrastrukture, električna energija pruža i mogućnost brzog i jeftinog uvođenja tih regija u 21. vek. Jednostavne vetroturbine moguće je sastaviti i podići na samoj lokaciji. U kombinaciji sa solarnim stanicama one proizvode električnu energiju za efikasnu LED rasvetu, kućne aparate, lične računare i mobilne telefone. Činjenica da više nije potrebno koristiti drvo za potpalu prednost je za okolinu. Solarna energija može da se koristi i za hlađenje. Nov način grejanja zgrada „Trenutačno se u industrijskim zemljama najviše energije troši na grejanje zgrada. U mnogim slučajevima koriste se grejači na gas ili naftu“, rekao je prof. Eberhard Umbach, predsednik KIT-a. „Ali kada se električna energija proizvodi uz nisku emisiju CO2, a zgrada se obnavlja u pogledu grejnog sistema, tada je prelaz na grejanje električnom energijom smislen potez.” Stoga KIT očekuje da će udeo električne

hi!tech 01|12

28 ■ 29

Snaga vetra je predvodnik u obnovljivim energijama: u Evropi se grade velike vetroelektrane na pučini. Jednostavne vetroturbine mogu za rasvetu i važne kućne aparate istovremeno električnom energijom snabdevati čak i udaljena područja u privredama u usponu.

energije u globalnoj potrošnji energije zgrada porasti s današnjih 27% na 37% 2035. godine. Zgrade sve češće postaju nosioci trendova u inteligentnoj upotrebi energije. Hiljade senzora prikupljaju informacije o klimi u prostoriji, kvalitetu vazduha ili potrebama rasvete korisnika. Te informacije se kombinuju s podacima o vremenu, čime se stvara osnova za pametnu zgradu kojom na energetski efikasan način upravlja inteligentni sistem upravljanja. Sve veća marketinška reklama električnih automobila Električna energija bi mogla da se sa nosiocima energije iz fosilnih goriva bori za vodeću poziciju i na našim putevima. Do danas tek mali postotak potrošnje električne energije otpada na sektor za transport, što se go-

Pictures of the Future, Elisabeth Dokaupil

milijarde američkih dolara, koji bi trebalo da bude podeljen između 8,7 miliona potpuno električnih automobila, kao i te 9,2 miliona hibridnih automobila koji mogu da se priključe na izvor električne energije. Naučnici u Siemensu takođe rade na konceptima električne mobilnosti. Njihova perspektiva obuhvaća ceo sistem, od proizvodnje i distribucije električne energije do punjenja gorivom/električnom energijom.

tovo u potpunosti odnosi na železničku industriju. Na drumovima dominiraju vozila s motorima sa unutrašnjim sagorevanjem, koji su odgovorni za oko petinu svetske emisije CO2. Povećana marketinška reklama električnih automobila mogla bi u tom području prouzrokovati dramatičan prevrat. Zahvaljujući planu EU o drastičnom ograničavanju emisije CO2 po kilometru za nove automobile do 2015, stvaraju se goleme tržišne prilike za električni automobil. Tome treba dodati i subvencije vlada mnogih zemalja, koje su zacrtale impresivne ciljeve za prelazak na električnu mobilnost. Nemačka želi da do 2030. plasira na puteve pet miliona električnih automobila. SAD i Kina žele da do 2015. imaju po milion električnih automobila. Investiciona banka HSBC do 2020. očekuje tržišni obim od 473

Siemens, Piet Willem Chevalier

Proizvodnja električne energije bez emisije CO2 Međutim, nijedna od tih aktivnosti ne može doprineti zaštiti klime ako se ne spreči proizvodnja CO2 u proizvodnji električne energije. Kad se svi činioci uzmu u obzir, ono što će odlučivati o uspehu električne energije kao energije budućnosti jeste proizvodnja. Međunarodna agencija za energiju trenutačno očekuje da će se do 2035. ukupni udio ugljenika, plina i nafte u globalnoj proizvodnji energije smanjiti sa 67 na 55 posto. Ali to još uvek znači da će se u vazduh svakoga dana ispuštati goleme količine stakleničkih gasova. Svaki kilovat-sat električne energije proizveden u elektranama na ugljenik u Evropi stvara 880 kg ugljen-dioksida. U Nemačkoj to ukupno iznosi 350 miliona tona ugljen-dioksida godišnje. Imajući na umu sve veću potražnju za električnom energijom, izdvajanje i skladištenje CO2 zato ostaju važna tema uz maksimizovanje efikasno-

Christina Lehner

hi!future

Tema broja

Upotreba obnovljive energije u porastu wind 1% biomass and waste 1,3% geothermal energy 0,3%

solar PV 2% geothermal energy 1% CSP 1% wind 8% biomass and waste 4%

water 16% nuclear 14%

coal 41%

coal 32%

gas 21%

water 16%

gas 21%

nuclear 14%

oil 1% oil 5,4%

2008

2035e

Međunarodna agencija za energiju trenutno očekuje da će se do 2035. ukupni udeo ugljenika, gasa i nafte u globalnoj proizvodnji energije smanjiti sa 67 na 55 posto.

sti elektrana. Uporedo s tim procesima udeo obnovljivih oblika energije u idućim će se godinama znatno povećati. Udeo vode, vetra i sunca u proizvodnji električne energije povećaće se s trenutačnih 19 na 32 posto. Taj se trend odražava i na prognoze razvoja tržišta. Stručnjaci u Siemensu očekuju da će se 2020. već više od polovine svetskih ulaganja u tržište elektrana okrenuti prema obnovljivim energijama. Investiciona banka HSBC takođe očekuje da će se globalni tržišni obim proizvodnje energije s niskom emisijom CO2 između 2009. i 2020. i više nego udvostručiti. Među novim izvorima energije bez emisije CO2, uz snagu vode, vodeća ulogu u svetu pripašće prventsveno energiji vetra, ate u manjoj meri i solarnoj energiji. Industriji energije vetra trebalo bi da 2020. pripadne najveći udeo ukupnog tržišta obnovljive energije s 285 milijarda dolara, a na drugom mestu bi trebalo da se nađe industrija solarne energije sa 116 milijardi dolara. A navedene su samo konvencionalne alternative za proizvodnju električne energije bez CO2. Ispituju se i istražuju i nove metode. Među atraktivnim izvorima obnovljive energije je i okean, gde se energija može proizvesti iz okeanskih struja, razlika u plimi i oseki i promenljivih koncentracija soli u ušćima reka. Elektrane na okeanske struje funkcionišu

kao vetrenjače uronjene u okean. Takva podvodna elektrana danas je već u pogonu u Strangfordu u Irskoj, a u vlasništvu je kompanije Marine Current Turbines, u kojoj je Siemens u novembru povećao svoj udeo. S izlaznom snagom od 1,2 megavata ta elektrana električnom energijom snabdeva 1500 domaćinstava, što je čini najjačim sistemom električne energije te vrste u svetu. „Moramo sprovesti intenzivna istraživanja na svim poljima, a ne smemo da zanemarimo ni druge nosioce energije kao što su sintetički proizvedeni ugljovodonici ili

vodonik”, naglasio je dr Eberhard Umbach, predsednik Instituta za tehnologiju Karlsrue. Siemens radi na razvoju naročito efikasnog oblika elektrolize, kojim se vodonik proizvodi iz vode. Elektrolizatori bi se mogli ugraditi u vetroelektrane za proizvodnju vodonika iz viška energije. Taj gas bogat energijom mogao bi se zatim u klasičnim elektranama koristiti za proizvodnju električne energije bez emisije CO2. Potraga za skladištenjem električne energije Metode skladištenja električne energije, kao što je upotreba vodonika, mogle bi da posluže kao jedan od načina za potpuno iskorišćavanje fluktuacija uzrokovanih vremenom u snabdevanju električnom energijom iz alternativnih izvora. U prošlosti je bilo dostupno samo skladištenje u reverzibilnim hidroelektranama. U budućnosti bi čak i električni automobili mogli da ponude kapacitete za pohranu kao golemi bazeni mnoštva manjih baterija. Baterije u dva milijuna električnih automobila mogu da pohrane oko 40 gigavat-sati energije, što je jednako trenutačnom kapacitetu skladištenja svih nemačkih reverzibilnih

Potreba za elektranama s kombinovanim ciklusom neće nestati, naročito radi popunjavanja praznina povezanih s vremenom alternativnih izvora energije. Potrebne su visoka efikasnost i brze reakcije.

hi!tech 01|12

30 ■ 31

U budućnosti će zgradama pripasti nova uloga: postaće proizvođači električne energije (na primer, putem sistema fotonaponskih ćelija), postrojenja za skladištenje energije i sudelovaće u usklađivanju potrošnje i proizvodnje električne energije. HVDC (visokonaponski istosmerni prenos električne energije) donosi potrošačima obnovljivu energiju uz niske troškove prenosa.

elektrana. Širenje obnovljivih energija u načelu znači masovno opterećenje za postojeće elektroenergetske mreže. S jedne strane, električnu energiju i dalje treba prevesti od optimalnih lokacija za sakupljanje alternativnih oblika energije do centara za potrošnju. Prema podacima Agencije za energiju, u Nemačkoj se do 2002. planira izgradnja oko 3600 km dalekovoda kako bi se električna energija dovela do potrošača, što neće biti lako sprovesti ni iz političkog aspekta. Uz to, priroda dostavljanja električne energije iz osnove se menja. Umjesto velikih, predvidljivih partnera i prihvatljivog broja elektrana u budućnosti će se hiljade vlasnika domova snabdevati električnom energi-

Pictures of the Future, Elisabeth Dokaupil

nje tog cilja potrebno je između svih delova mreže omogućiti razmenu informacija u milisekundama. Jedan je primer za izbegavanje problema integracija izmenjivača u mrežu. Izmenjivači prilagođavaju solarnu energiju potrebama naših elektroenergetskih mreža. U budućnosti će čak moći izvući reaktivnu snagu iz mreže.

jom proizvedenom s pomoću solarnih ćelija na krovovima njihovih kuća. Time se stvara teška situacija za elektroenergetske mreže, koje moraju da budu precizno uravnotežene. Kako bi se prevladali ti izazovi, elektroenergetska mreža će morati da usvoji jednu presudnu karakteristiku: inteligenciju. Grade se pametne elektroenergetske mreže Trenutačno se intenzivno radi na razvoju inteligentnih mreža, koje se nazivaju pametne mreže, pri čemu Austrija igra važnu ulogu u Siemensu. Stručnjaci rade na razvoju strategija upravljanja kojima se osigurava brzo izjednačavanje fluktuacija u napajanju mreža električnom energijom. Za ostvare-

Siemens, Petra Meisel

Christina Lehner

Aktivni učesnici na elektroenergetskoj mreži Velik deo problema s mrežom koji su rezultat upotrebe alternativnih prenosnika energije mogao bi da se izbegne boljom koordinacijom potrošnje i proizvodnje električne energije. Zgrade ili kompleksi zgrada mogli bi da preuzmu važnu ulogu aktivnih učesnika u prebacivanju opterećenja. Mogle bi snabdevačima električnom energijom ponuditi upravljanje njihovom potrošnjom energije na način kojim se smanjuju vršna opterećenja u mreži: Nadalje, veliki potrošači električne energije mogli bi da rade samo kada vetrenjače, solarne elektrane i fotonaponski moduli proizvode višak električne energije. Time se za korisnike zgrade smanjuju i troškovi električne energije. Stručnjaci predviđaju da će se u bliskoj budućnosti cena električne energije mijenjati svakog sata ili čak svakih 15 minuta. Rezultati zajedničkih studija koje su

hi!future

Tema broja

Pojačajte gas Električni automobili znatno doprinose prelasku na mobilnost bez emisije CO2. Oni bi mogli preuzeti i važnu ulogu u oblikovanju električne energije budućnosti.

sproveli Siemens i Tehnički univerzitet u Minhenu pokazali su da pogotovo u uredskim zgradama postoji veliki potencijal za prebacivanje opterećenja. Na primer, ventilaciju u normalno popunjenoj kancelariji moguće je potpuno isključiti na maksimalno pola sata, a da pritom vazduh ne postane preterano zagušljiv. Izvan razdoblja maksimalne upotrebe mogle bi se na nekoliko sati smanjiti brzine dizala, čime bi se zahtevi za električnom energijom smanjili za oko deset posto. Pumpe koje pune rezervoare za pitku vodu mogu se pokrenuti s razmakom do 12 sati. Nekoliko stoti9.226.000

Nova mobilnost

8.650.000

e-car plug-in-hybrids

657.000

Nova uloga potrošača Predviđena era električne energije otvara nove mogućnosti za nas kao pojedinačne potrošače. Možemo odlučiti da li želimo da budemo samo potrošači električne energije ili želimo li takođe da proizvodimo električnu energiju ili da je skladištimo s pomoću električnih automobila. Možemo i aktivno učestvovati u uravnoteženju opterećenja. Za to ćemo biti nagrađeni nižom cenom električne energije. Naravno, električna energija će biti stalno dostupna, samo po različitim cenama. Snabdevači električnom energijom pomoći će nam pri uštedi energije.

i

5.000

2009

na parametara i vrednosti merenja koje čine moderni sistem upravljanja zgradom biće povezani i koristiće ih softver za distribuciju opterećenja, što će takođe postati deo tehnologije upravljanja kao što je Siemens Desigo.

2020e

Na drumovima će se do 2020. naći 18 miliona električnih automobila.

siemens.com/energy siemens.com/renewables siemens.com/smartgrid siemens.com/emobility siemens.com/buildings siemens.com/innovation siemens.com/pof

U postrojenjima za proizvodnju biogasa bakterije pretvaraju organske materijale kao što su kukuruz, drvo ili gnojivo u gas metan. Prvobitno se stvaraju razne kiseline koje se u kasnijim fazama reakcije razlažu na metan. Ako se u kratkom roku stvori previše kiselina, pada efikasnost proizvodnje metana. Novi proces koji je razvio Siemens meri sadržaj kiselina direktno na fermenteru u postrojenjima za proizvodnju bioplina. Time se uklanja opasnost od neočekivanog preopterećenja kiselinama, a postrojenja mogu da rade na maksimalnim vrednostima. Prema procenama stručnjaka, time se proizvodnja energije povećava za pet deset posto. Ovaj novi proces koristi infracrvenu spektroskopiju. Kada su izloženi infracrvenoj svetlosti, molekuli emituju karakteristične svetlosne spektre koji otkrivaju informacije o hemijskim vezama. Novi uređaj kroz stakleni prozor zrači infracrvenu svetlost u fermenter sistema za proizvodnju biogasa radi merenja sadržaja kiselina. ■ siemens.com/innovation

U budućnosti će biti moguće na internetu proveriti status postrojenja za proizvodnju pomoću infracrvenog spektrometra.

hi!tech 01|12

32 ■ 33

Novi elektrolizator: dijafragma nalik teflonu odvaja delove u kojima se proizvode vodonik i kiseonik..

Nosilac energije s velikim potencijalom Smatra se da je vodonik najbolji medijum za skladištenje električne energije. Kako bi se on proizvodio u industrijskim količinama, potreban je intenzivan rad. Uzdamo se u vodonik. Ekonomičnim raspolaganjem energijom koja ne utiče na klimu mogao bi se uz pomoć vodonika rešiti jedan od glavnih problema proizvodnje obnovljive energije, a to su poteškoće sa skladištenjem električne energije. Trenutno postoji samo jedna tehnologija skladištenja koja dobro funkcioniše, a to su reverzibilne hidroelektrane u kojima se višak električne energije koristi za crpljenje i odvodnju vode u više bazene kako bi se ona, po potrebi, mogla ponovo koristiti za proizvodnju električne energije. U budućnosti će baterije parkiranih električnih automobila moći da se ko-

Markus Honsig

Siemens

riste za privremeno skladištenje električne energije. Trenutačno je najzanimljivija opcija proizvodnja vodonika. Kada sagoreva, vodonik ne ispušta štetne gasove. Dok god se vodonik proizvodi uz pomoć čiste električne energije, nosilac je energije koja ne proizvodi CO2. Takođe ima izuzetno veliku gustinu energije, pa se može koristiti na razne načine, i kao direktan medijum i kao izravni izvor goriva za električnu energiju ili toplotu. Vodonik se dobija elektrolizom vode, koja se cepa na vodonik i kiseonik uz pomoć električne energije. To je načelno vrlo

jednostavan postupak. Ali postaje složen kada je vodonik potrebno proizvesti u industrijskim količinama. Efikasnost i ekonomičnost glavne su teme istraživanja. U posebnom slučaju dodaje se još jedan zahtev, odnosno dinamični karakter sistema. Kako bi se vodonik mogao koristiti kao skladišni medijum u neprestano varijabilnoj elektroenergetskoj mreži, potrebna su brza vremena odziva. Konvencionalna elektroliza s kaustičnom potašom kao medijem za razdvajanje elektroda relativno je spora. Tehnologija PEM (dijafragma za razmenu protona) deluje znatno brže, u milisekundama.

hi!future

Vodonik

odgovara njihovoj trostrukoj nazivnoj vrednosti, te mogu raditi pri pritisku vode od 50 do 100 bara, čime se smanjuju troškovi i povećava proizvodnja postrojenja. Druga polovina reakcije, odnosno ponovno pretvaranje u električnu energiju, takođe predstavlja brojne tehničke izazove. Danas sagorevanje vodonika u samoj gasnoj turbini nije moguće zbog viših temperatura koje dosežu 3000 stepeni. No istraživači već rade na prilagođenim plamenicima i turbinama.

Tehnologija PEM koju je Siemens razvio za proizvodnju vodonika deluje u milisekundama, znatno brže od prethodno korišćenih postupaka.

Siemens unapređuje tu tehnologiju i razvijaju je za ekstenzivnu upotrebu. Novi membranski elektrolizatori su složeni i zahtevaju komponente vrlo specifičnih svojstava. Dve ploče od nerđajućeg čelika čine prednju i zadnju stranu uređaja kako ne bi ne bi došlo do curenja gasa ni prilikom prenosa struje prema unutrašnjosti. Članci u kojima se voda cepa nalaze se između tih ploča. Dijafragma nalik teflonu odvaja delove u kojima se proizvode vodonik i kiseonik. Elektrode plemenitog metala prislanjaju se na prednju i zadnju stranu i spajaju na izvor energije. Tu dolazi do cepanja vode. Bolji rezultati, manji troškovi Važna je činjenica da električna energija i voda na elektrodama dolaze u dodir velikom površinom, što obezbeđuju strujni kolektori poroznog sinterovanog metala koji okružuju elektrode, sabiraju nastale gasove i prenose ih prema gore, a zatim napolje. Novi elektrolizatori mogu se nakratko preopteretiti na maksimalnu vrednost koja

Vodonik uzrokuje probleme prilikom sagorevanja. Istraživači rade na prilagođenim postrojenjima.

Metan kao privremeno rešenje Dok ne dođemo u taj stadijum, vodonik možemo da pretvaramo u gas kako bismo proizveli sintetički metan koji se može odmah koristiti u vozilima kao gorivo neškodljivo za okolinu, ili jednostavno prenositi na postojeću mrežu prirodnog gasa. Solar Fuel, Fraunhofer IWES i štutgartski Centar za istraživanje na području sunčeve energije i vodonika zajedno rade na industrijalizaciji postupka koji vodonik pretvara u metan hemijskom sintezom uz pomoć ugljen-dioksida, koji je u načelu poznat već neko vreme. Prvo postrojenje sa spojenim nazivnim opterećenjem od 25 kW i 40-postotnom efikasnošću već radi kao pilot-postrojenje. Probno postrojenje izgrađeno za proizvođača automobila Audi trebalo bi da bude pušteno u pogon 2013, a imaće snagu od 6,3 MW i efikasnost od gotovo 60 posto. Audi to želida iskoristi kako bi uravnotežio proizvodnju CO2 u celom lancu mobilnosti od vetrenjača do rezervoara za gorivo. Stručnjaci na duge staze vide golem tržišni potencijal za proizvodnju vodonika. Kada bi se samo deset posto izlazne vetroenergije na svetu elektrolizatorima pretvorilo u vodonik,godišnje bi se pohranilo nekoliko hiljada teravat-sati energije.

i

siemens.com/innovation www.iwes.fraunhofer.de siemens.com/pof

hi!tech 01|12

34 ■ 35

Naš mozak deluje prema načelu petlji povratnih informacija i odgovara na dobro pripremljene podatke.

Novi igrači na tržištu električne energije Kako bi postali aktivni učesnici na tržištu električne energije, potrošačima električne energije najpre su potrebne pravilno pripremljene informacije. Samo jedan račun godišnje za električnu energiju. I to je to. Većina nas nikad nije dublje razmišljala o snabdevanju električnom energijom. Previše nam je komplikovano i menjanje dobavljača. Ali to bi s vremenom trebalo da se promeni. Iskorišćavanje alternativnih energija, pametnih mreža, i kao i interneta u vidu okvira, moglo bi nam dati priliku da postanemo aktivni učesnici na elektroenergetskom tržištu i da se dodatno uključimo u određivanje cena električne energije. Ipak, za to treba ispuniti nekoliko preduslova. Pretpostavlja se da će u budućnosti dobavljači električne energije u vrlo kratkim rokovima menjati cene električne energi-

Elisabeth Dokaupil

je, sve kako bi opterećenja na mreži bolje prilagodili varijabilnoj isporuci dobavljača alternativne energije i smanjili potrošnju za vreme klasičnih vršnih opterećenja, ali dotle nismo još došli. Jednom kada se ta tranzicija završi, neće samo potrošači preuzeti aktivnu ulogu nego će i zgrade i kompleksi zgrada preuzeti novu ulogu. „Već postoje tehnički koncepti pripreme privlačnih ponuda za dobavljače električne energije“, rekla je Vesna Mikulović iz Siemensove divizije Building Technologies. U svojoj novoj knjizi „Treća industrijska revolucija“ Jeremy Rifkin ukazuje na to da će zgrade kao ključni činioci u elektroenergetskoj budućnosti odigrati ulogu u proizvodnji i skladištenju energije te i

Petra Meisel, PMO Keller GmbH, Siemens

Cornelia Gerdenitsch, CURE: „Povratne informacije uvek treba dobiti u kratkom roku nakon određenog ponašanja kako bi se ljude podstakli na odgovor.“ Vesna Mikulović, Siemens: „Već postoje zamisli o tome kako će zgrade podržati dobavljače električne energije putem proizvodnje, skladištenja i uravnoteženja opterećenja.“

hi!future

Povratne informacije

„Wattson“ za prikaz potrošnje električne energije koristi brojeve i boje. Crvena boja pokazuje da je potrošnja iznad prosečne vrednosti korisnika. Semafor rezidencijalnog kompleksa pokazuje crveno kako bi upozorio na to da je potrošnja veća od one uporedivih zgrada.

distribuciji opterećenja. Ali šta je prosečnom potrošaču potrebno kako bi postao aktivan? Jedna mogućnost je pouzdati se u spremnost ljudi da reaguju na povratne informacije. Naši mozgovi rade s petljama povratnih informacija. Reagujemo na informacije. Ali to zahteva da se one dobro pripreme i budu korisne. Primer je vizuelni prikaz brzine vožnje. Kad naiđemo na ekran na kojem piše „Vozite... km/h“, postajemo svesni svoje brzine u vožnji i u iznenađujuće velikom broju slučajeva usporavamo. U tom slučaju oblik informacija očigledno je optimalan. Potrošnja električne energije pokazala se znatno komplikovanijom u tom pogledu. „Potrošači električne energije dan da-

nas dobijaju jedan račun godišnje. Oni ne mogu da dovedu taj račun u korelaciju sa svojim navikama u potrošnji električne energije“, rekla je Cornelia Gerdenitsch iz Centra za istraživanje upotrebljivosti i inženjerstvo (eng. skraćenica CURE). Taj nezavisni istraživački institut upoređuje vrste mogućih informacija za potrošače električne energije na projektu „Smart Grids Model Region Salzburg“, u kojem učestvuje i Siemens, a koji uključuje i krajnje korisnike u povezanoj razvojnoj fazi. Gerdenitsch je rekla: „Povratne informacije uvek treba dobiti u kratkom roku nakon određenog ponašanja kako bi se ljude podstakli na odgovor.“ Trenutačne su opcije mesečni računi ili dnevno ažurirane vrednosti na internetu.

Povratne informacije u realnom vremenu Sada su dostupni alati koji povratne informacije pružaju u realnom vremenu. Visokotehnološka naprava zvana „Wattson“ spojena je preko radija s brojilompa odmah reaguje, čak i na pritisak na prekidač svetla. Uređaj pokazuje trenutačnu potrošnju električne energije u brojevima i odstupanjima od prosečne vrednosti (koja se neprestano prilagođava za stvarna očitanja), podstičući dodatnu uštedu energije kod onih koji žele da izbegnu prekomernu potrošnju. Energy Orb radi na sličnom načelu. Takođe pruža informacije o cijeni. „To su primeri brojnih mogućnosti za atraktivnu pripremu podataka. Informacije o isključivo kilovat-satima očitanim s pametnih brojila ne koriste puno potrošačima“, naglasila je Gerdenitsch. Trenutačno se širom sveta odvijaju brojni istraživački projekti o efektima različitih načina osiguravanja povratnih informacija, uključujući kulturalne razlike u

odzivu na povratne informacije. Na rezultate utiče stil života, vrednosni stavovi, starost, prihodi i sredina. Kategorizacija korisnika Uspeh mera koje se sprovode kako bi se dobile povratne informacije takođe zavisi od profila dotičnog korisnika. Stoga su nastojanja na kategorizaciji korisnika počela na danskom turističkom ostrvu Bornholmu, gde se u okviru jednog projekta Evropske unije proučava prelazak na društvo sa smanjenom proizvodnjom CO2. Dve hiljade domaćinstava u realnom vremenu dobijaju cenovne signale s tržišta električne energije. „Moraju se razviti posebni pristupi u komunikaciji za svaku korisničku grupu“, izjavila je Mikulović. I u Salcburgu se osnivaju grupe i beleže ponašanja i vrednosti potrošača električne energije. „Transparentnost je najvažniji preduslov za funkcionalne petlje povratnih informacija. U tome pomaže objava rezultata energetskog praćenja“, naglasila je Mikulović. „Siemens za zgrade nudi Green Building Monitor koji korisnicima pruža informacije o potrošnji energije koje upoređuje sa sličnom zgradom, a te se informacije mogu videti u prolazu u obliku semafora.“ Međutim, u interesu uravnoteženja opterećenja energiju je važno koristiti i kada je ima previše. Na nivou mreže još ne možemo skladištiti sve viškove koji se dobijaju iz obnovljive energije. Na nivou zgrada postoje brojne mogućnosti koje se već mogu koristiti. Informacije i učesvovanje presudni su za prelazak na društvo koje ne proizvodi prekomerne količine CO2.

i

siemens.com/buildings siemens.com/energy www.cure.at

hi!tech 01|12

36 ■ 37

hiftuture

Futurologija

Treća industrijska revolucija Jeremy Rifkin smatra da bi obnovljiva energija i internet mogli da budu osnova za društvo zasnovano na saradnji i niskim emisijama ugljendioksida.

„Treća industrijska revolucija – Kako lateralna moć preobražava energiju, ekonomiju i svet“ Društveni vizionar Jeremy Rifkin izlaz iz trenutne krize vidi u Trećoj industrijskoj revoluciji. Obnovljive energije će se spojiti s internetom u moćnu novu infrastrukturu revolucije.

Sabine Nebenführ

Siemens

Loše vesti ne prestaju da dolaze. Motor koji pokreće svetsku ekonomiju posustaje, finansijska kriza još nije gotova, nafte ima sve manje i manje i sve je skuplja, a stalna velika potrošnja energije iz fosilnih goriva povećava opasnost od klimatske katastrofe. Postoji li realno rešenje? Društveni vizionar Jeremy Rifkin vidi ga u Trećoj industrijskoj revoluciji koju bi mogli da pokrenu potrošači. „Obnovljive energije će se spojiti s internetom i tako izgraditi novu moćnu infrastrukturu te industrijske revolucije“, u svojoj je novoj knjizi objasnio je Rifkin, osnivač i predsednik udruženja za praćenje ekonomskih trendova u Vašingtonu. Kancelarije, fabrike i milioni privatnih domova proizvodiće zelenu energiju i deliti je s drugima putem energetskog interneta. Isto kao i prve dve industrijske revolucije, i ova će iz osnova promeniti svaki aspekt našeg života i rada. Današnju prevlast velikih, centralizovanih organizacija trebalo bi da okončaju zelene energije i decentralizovani, saradnički odnosi. Rifkin definiše pet stubova Treće industrijske revolucije koji se moraju zajedno izgraditi: ■ prelazak na obnovljive energije; ■ transformacija električnih mreža u mreže za deljenje energije s pomoću tehnologije interneta; ■ korištenje gotovo svih zgrada kao malenih elektrana;

■ razvoj tehnologije vodonika i drugih metoda za pohranu energije; ■ preobražaj celog voznog parka u električna vozila ili vozila na gorive stanice. ■ U tom okruženju se menja i uloga elektroprivrednih poduzeća. Njihova uloga dobavljača postaje sekundarna. Umesto toga počinje potražnja za novim uslugama, kao što su upravljanja novim energetskim mrežama zasnovanim na informacijama ili savetovanja o merama za povećanje energetske efikasnosti. Električna energija će postati najvažniji izvor energije s obzirom da se može proizvesti iz mnoštva obnovljivih izvora. „Najzad bi siromašne zemlje mogle znatno da profitiraju ovom promenom“, naglasio je Rifkin. „Lokalna proizvodnja zelene električne energije mogla bi da izvuče iz siromaštva milione ljudi“. Tim vrhunskih stručnjaka Rifkin već godinama radi na projektima koji bi regije ili gradove mogli da lansiraju u novo doba. Jedan primer je San Antonio u Teksasu koji je odlučio da postane prvi grad bez emisije ugljen-dioksida u Severnoj Americi. Tim vrhunskih stručnjaka iz vodećih kompanija, među kojima su Siemens, IBM, Philips, Schneider, GE i Q-Cells, oformljen je kako bi izradio odgovarajuću strategiju. Taj tim oblikuje dalji razvoj koncepata u svojstvu okruglog stola svetskih glavnih izvršnih di-

Stambene zgrade i fabrike koje ne emituju ugljen-dioksid integrisaće se u mrežu distribuiranih grejnih sistema i električne energije.

rektora o Trećoj industrijskoj revoluciji. „Razvoj strategije rada je u toku sa strmom krivuljom učenja. Nove se ideje rađaju gotovo svaki dan, a kalkulacije i definicije ciljeva se preispituju“, saopštio je Rifkin. Ključni faktor za uspeh Treće industrijske revolucije dalji je razvoj gradova. Razvojni tim razrađuje strategiju uklapanja izuzetnog povećavanja prostora grada i predgrađa u koncept biosfere, što je za Rifkina područje od dna okeana do ruba prostora u kojem se kroz suptilne povratne veze odigravaju i jedni na druge utiču geotermalni procesi potrebni za život. Grad budućnosti mogao bi da se sastoji od unutrašnjeg jezgra u kom ne bi bilo prometa, okruženog industrijskim ili poslovnim otvorenim prostorima na koje bi se nastavljale poljoprivredne površine koje bi znatno mogle da smanje

potrebe za prevozom hrane. Stambene zgrade i fabrike koje ne emituju ugljendioksid integrisaće se u distribuiranu mrežu kombinovanih sistema grejanja i električne energije i snabdevaće se lokalno proizvedenom obnovljivom energijom. Prelazak na otvaranje mnogih radnih mesta Početak Treće industrijske revolucije otvaranje je mnogih novih radnih mesta usporedo s izgradnjom goreopisanih stubova. Međutim, Rifkin procenjuje da će nakon te faze dugoročno nastati veliki nestanak uobičajenih oblika rada usled daljeg rasta produktivnosti uzrokovanog inteligentnim tehnologijama proizvodnje. „Civilno društvo ostaje naš jedini poslodavac“, rekao je Rifkin, predviđajući potpunu promenu sveta rada. Danas ti poslovi potpa-

daju pod kategoriju neprofitnih organizacija. Njihov udeo u BDP-u već je sada veći od onoga delatnosti snabdevanja.. U ovom prostoru ljudi stvaraju društveni kapital posredstvom ekoloških programa ili inicijativa građana, obrazovanja, istraživanja, kao i zdravstvenih i društvenih delatnosti. Rifkin vidi priliku za otvaranje više radnih mesta usredsređenih na empatičan odnos među ljudima. Rifkin je svestan da neće biti lako ostvariti život u društvu u kojem nema emisija ugljen-dioksida, koji se temelji na saradnji i privlačnim poslovima i gleda na budućnost sa „suzdržanim optimizmom“.

i

www.foet.org siemens.com/sustainability siemens.com/cof

hi!tech 01|12

38 ■ 39

Lekari koji koriste Biograph mMR mogu da vide ne samo da li je smanjena veličina tumora, nego i, primera radi, da li se njegov metabolizam usporio.

Dve u jednom Dve tehnike oslikavanja s različitim funkcijama spojene su u jedan sistem kako bi pružile nove mogućnosti za dijagnozu i nadzor lečenja. Informacije koje se nadopunjuju. Tomografija pozitronskom emisijom (PET) i oslikavanje magnetnom rezonancom (MRI) deluju zajedno u novom uređaju Biograph mMR, postavljenom u bolnici u Minhenu. Te dve tehnike funkcionišu na vrlo različite načine i pružaju međusobno nadopunjujuće informacije o bolestima. Dok MR sistem izrađuje snimke anatomije čoveka s milimetarskom rezolucijom, PET skener je posebno koristan za proučavanje metabolizma ćelija. „Biograph mMR nam sada omogućava istodobnu izradu snimaka celog tela pomoću MR-a i PET-a i polaganje jednog snimka iznad drugog”, rekao je profesor Markus Schwaiger, načelnik Klinike za nuklearnu medicinu. „Usredsređeni smo na primene u onkologiji. Ono što

Elisabeth Dokaupil

Siemens

nas zanima je dodatna vrednost koju sistem nudi u poređenju s metodama pregleda koje se trenutačno koriste.” Schwaigerova očekivanja trebalo bi da budu opravdana jer lekari koji koriste Biograph mMR tokom pregleda mogu da vide ne samo da li se smanjila veličina tumora, nego i, primera radi, jesu li se njegova potrošnja energije i time njegov metabolizam usporili, a iz tih informacija mogu zaključiti da trenutačna terapija deluje. Biograph mMR takođe može da potvrdi dijagnozu neurodegenerativnih bolesti. Na primer, smanjenje metaboličke aktivnosti u određenim područjima mozga pokazatelj je demencije. „Ispitivanje kliničke upotrebe uređaja Biograph mMR pomoći će nam u praćenju napredovanja bolesti. Dobijene informacije iskoristićemo za razvoj na-

menskog plana lečenja za svakog pojedinog pacijenta”, objasnio je Schwaiger. „Uz to, očekujemo da će nam nova kombinovana tehnologija pomoći pri identifikaciji tumora i izvođenju biopsija s mnogo većom preciznošću nego što bi to inače bilo moguće.” Razvoj novih biomarkera Istodobno se od novog uređaja očekuje da olakša napredak u razvoju novih biomarkera i da pruži uvid koji će pomoći razvoju novih vrsta lečenja raka, bolesti srca i neuroloških poremećaja. Budući da MR za vizualizaciju tela ne koristi jonizirajuće zračenje već magnetna polja, ta je tehnika osobito prikladna za preglede dece i kontrolne preglede. Biograph mMR može u 30-ak minuta da obezbedi istovremene MR i PET

hi!future

Zdravstvo

Važna napomena: Sistem Biograph mMR zahteva izjavu o usklađenosti u skladu sa evropskom Direktivom o medicinskim uređajima. Trenutno nije tržišno dostupan u svim zemljama.

razvojnih partnera – među njima i istraživače iz Univerzitetske bolnice u Tibingenu, nemačkog istraživačkog centra Jülich, Centra Athinoula A. Martinos u Bostonu i univerziteta Emory u Atlanti, Džordžija.

snimke celog tela. Ranije su bila potrebna dva odvojena pregleda nakon kojih bi se ta dva snimka spajala. Kako se pacijenti i njihovi organi uvek kreću između pregleda, pa makar i samo neznatno, ovaj bi postupak rezultovao smanjenom preciznošću. Istodobno oslikavan j e z a t o o m o gu ć av a p r e c i z n ij u dijagnozu, a i ugodnije je za pacijente jer moraju samo jednom na pregled. Taj tip sistema takođe pruža velike prednosti za zdravstveni sistem. Izazove s kojima se suočava naš sistem zdravstvene zaštite možemo da prevladamo samo ako identifikujemo bolesti što je ranije i preciznije moguće, ako ih odgovarajuće lečimo i pazimo na troškove. Najzad, ništa nije skuplje od lečenja koje ne deluje ili lečenja bolesti koju pacijent uopšte nema. Šta je bilo potrebno za spajanje MR-a i PET-a u jedan sistem? „S jedne smo strane imali razne tehničke poteškoće zbog spajanja dvaju vrlo velikih uređaja. Ali pre svega morali smo da prevladamo tehnološka ograničenja”, rekao je Walter Märzendorfer, direktor poslovne jedini-

Biograph mMR može u 30-ak minuta izraditi istodobne MR i PET snimke celog tela.

ce za magnetnu rezonancu Siemensovog sektora Healthcare. Kako bismo to učinili, Siemensova poslovna jedinica za molekularno oslikavanje (MI) u Hoffman Estatesu, Ilinois, i Märzendorferova poslovna jedinica u Erlangenu, Nemačka, udružili su svoju stručnost i u to nastojanje uključili veliku globalnu mrežu

Ključne promene PET detektora Važan pristup razvojnih inženjera bio je da se uvedu ključne promene u postojeći PET detektor. PET skenovi stvaraju gama kvante u telu pacijenta. Ti kvanti uzrokuju emisiju fotona u scintilatorskim kristalima smeštenim na prednjoj strani detektora. U prošlosti su te fotone pre merenja elektronski pojačavali fotomultiplikatori (elektronske cevi duge nekoliko centimetara). Međutim, magnetno polje MR sistema tako bi jako skrenulo kaskadu elektrona koju bi proizveli fotomultiplikatori da bi bilo nemoguće izmeriti bilo kakav jasan signal. U uređaju Biograph mMR zamenili smo fotomultiplikatore lavinskim fotodiodama (APD) koje su velike kao samo delić elektronskih cevi. Iako i lavinske fotodiode mere tok elektrona prouzrokovan fotonima, to se odvija u sistemu slojeva poluprovodnika koji nisu osetljivi na spoljna magnetna polja. Lavinske fotodiode takođe su dovoljno male da budu integrisane u kućište MR uređaja. „Biograph mMR će biti važan alat za unapređenje personalizovane medicine i bolje razumevanje bolesti poput Alchajmerove”, rekao je Märzendorfer.

i

www.siemens.com/healthcare www.klinikum-muenchen.de

hi!tech 01|12

40 ■ 41

Informacioni sistem koji se temelji na mobilnim telefonima omogućava dostupnost zdravstvenim podacima u svakom selu.

Mobilna zdravstvena služba Jednostavna, jeftina dijagnostička oprema i mobilni telefoni za prenos podataka poboljšavaju zdravstvenu zaštitu u Indiji. Lekarska ordinacija na točkovima. Zaposleni u Hrišćanskom medicinskom fakultetu (Christian Medical College) u mestu Velor u Indiji redovno posećuju udaljena mesta. Kao akreditovani aktivisti društvene zdravstvene zaštite, stanovnicima daju savete i prikupljaju medicinske podatke. Siemens je zajedno s Hrišćanskim medicinskim fakultetom razvio informacioni zdravstveni sistem (Community Health Information System, CHIS). Aktivisti u sistem unose najvažnije informacije o pojedinim stanovnicima, a ažurirani podaci se zatim pohranjuju na bolničkom serveru. Potreban softver razvijen je u Indiji. Aktivistima u radu pomažu uređaji koji su pristupačni i jednostavni za upo-

Pictures of the Future, Ursula Grablechner

trebu. Najnapredniji od njih je monitor za praćenje srčanog ritma fetusa, vrsta stetoskopa koji automatski meri i prikazuje srčani ritam deteta u utrobi. Proizvodnja će uskoro započeti u Siemensovom postrojenju u Goi. U slučaju preranog rođenja srčani ritam deteta nadzire se zajedno s brzinom disanja i dotokom kiseonika u krv. U tu su svrhu razvijeni i prenosni uređaji: uređaj za merenje brzine disanja i pulsni oksimetar koji proverava zasićenost arterijske krvi kiseonikom skeniranjem kože infracrvenim senzorima. Osim trudnoća, civilizacijske bolesti takođe postaju sve važniji medicinski problem u Indiji. Tamo živi već više od 40 miliona ljudi s dijabetesom, a od srčanog

Siemens

udara godišnje umre dva miliona ljudi. Stoga Siemensovi istraživači rade i na jednostavnim uređajima za ispitivanje kardiovaskularnih bolesti, kao što je mobilni EKG. U planu su i sistemi za nadzor pacijenata na daljinu. Aktivisti izrađuju i popise svih slučajeva dijareje u svojim selima. Mesta u kojima se takvi slučajevi najčešće pojavljuju trebalo bi da dobiju sisteme za pročišćavanje vode iz Siemensa.

i

siemens.com/healthcare siemens.com/water siemens.com/pof

hi!life

Novosti

Virtuelno planiranje operacija

Novi klima-uređaj koji se temelji na načelu apsorpcionog hladnjaka koristi samo obnovljive izvore energije.

Sada je na osnovu rendgenskog snimka pacijenta moguće detaljno simulirati planiranu operaciju. Kako bi se hirurzima olakšalo sigurno i proverljivo planiranje operacija, Siemens i Synthes, globalni tržišni predvodnik za koštane implantate, razvili su softver može da se koristi koristiti za planiranje rutinskih operacija na računaru. ■ siemens.com/healthcare

Energetski efikasno hlađenje Novorazvijeni klima-uređaj koji koristi sunčevu svetlost za hlađenje mogao bi da uštedi znatne količine električne energije u zemljama s toplom klimom. Rešenje se temelji na dokazanom načelu apsorpcionog hladnjaka. Kao što je to uobičajeno, sistem koristi slani rastvor, a voda služi kao rashladno sredstvo. Solarno grejanje koristi se

za zagrejavanje mešavine vode i soli, čime se voda isparavanjem odvaja od slanog rastvora. Voda se tada kondenzuje i pumpa u isparivač koji proizvodi hladan vazduh. Dodatna fotonaponska električna energija služi za pumpanje vode i slanog rastvora kroz sistem. siemens.com/innovation

i

Topla svetlost iz kombinacije svetlećih dioda Posebna kombinacija belih i crvenih svetlećih dioda za gotovo trećinu povećava efikasnost toplih belih svetelećih dioda. Uz vrednost uzvrata boje od preko 90, svetlo Osramova novog LED koncepta nadmašuje i štedne sijalice. Dosad je bilo gotovo nemoguće postići visok stupanj efikasnosti uz toplo belo svetlo svetleće diode slično onome koje proizvode sijalice. Novi je sistem posebno privlačan za robne kuće i trgovine s odećom gde kupci donose odluke o bojama. Uz vrednost uzvrata boje od preko 90, nova svetleća dioda nadmašuje štedne sijalice.

i

osram.com

Para jednim dodirom Nova pegla na paru reaguje na najlakši dodir i ispušta istu količinu pare dok se ne potroši poslednja kap vode. To obezbeđuje senzor u ručki i maleni motor koji ispušta stalan mlaz pare. Pegla prestaje da proizvodi paru i napajanje se isključuje čim se ručka pusti čime se štedi energija. ■ www.siemens-home.com

hi!tech 01|12

42 ■ 43

Kako gr

City Cockpit informacije čini dostupnima i na taj način javnim službenicima o Pictures of the Future, Elisabeth Dokaupil

Christina Lehner

rad funkcioniše

olakšava donošenje odluka.

hi!life

City Cockpit

City Cockpit. Signalna svetla pokazuju da li je grad obavio svoj zadatak. Novi sistem zahteva saradnju i interakciju gradskih službi i građana. Koliko ljudi koristi javni prevoz? Idu li vozovi prema rasporedu? Nastaju li saobraćajne gužve? Da li je potrošnja električne energije unutar predviđenih granica? U budućnosti će gradonačelnici i nadležni u javnim službama na ta pitanja moći da odgovore jednim pogledom na City Cockpit. Pored najnovijih statistika i grafičkih prikaza crvena, žuta i zelena signalna svetla pokazuju da li su svi nužni parametri grada u redu. Te informacije nisu važne samo za promet, dovod struje i vode. Mogu se uključiti i policija, vatrogasna ili komunalna služba. Osim toga, sistem registruje i da li ostaju troškovi unutar proračuna. Prvi City Cockpit nalazi se u Siemensovu gradu budućnosti, prezentacionom centru za buduća rešenja u Singapuru. Odabir lokacije nije bio slučajan. Izazovi s kojima se susreću azijski gradovi su neizmerni. U poslednjih pet godina njihova populacija dnevno raste za otprilike 100.000 ljudi. Prema procenama Azijske banke za razvoj, azijski gradovi bi trebalo da sagrade 20.000 novih stanova, 250 kilometara puteva i infrastrukture za prevoz dodatnih šest miliona litara pitke vode u danu kako bi uspeli da se nose s porastom stanovništva. Singapur se vrlo dobro nosi s takvim izazovima. Zbog toga je taj grad-država postigao najbolji uspeh u studiji koja je azijske gradove rangirala prema njihovu uticaju na okolinu (eng. Asian Green City

hi!tech 01|12

44 ■ 45

Novi sistem poboljšava koordinaciju između državnih službi i intenzivira kon

Index). „Analiza gradova u Aziji vrlo jasno pokazuje da veći prihodi ne moraju nužno podrazumevati i veću potrošnju resursa“, rekao je Jan Friederich,vođa istraživačkog tima u studiji koju je za Siemens sprovela analitička kuća Economist Intelligence Unit (EIU). Iako je činjenica da se potrošnja resursa drastično povećava do iznosa godišnjeg bruto domaćeg proizvoda po stanovniku od otprilike 15.000 €, potrošnja se opet smanjuje kako se prihodi po stanovniku dodatno povećavaju. Inovativne administrativne metode Stanovnici Singapura vrlo su ponosni na činjenicu da je njihov grad-država u samo pola veka uspeo preći iz Trećeg u Prvi svet. To je omogućila dalekovida strategija koja je uključivala sistematično ulaganje u obrazovanje i istraživanje. Danas je ta zemlja jedan od vodećih centara tehnologije za pročišćavanje vode. Nadalje, Singapur ima jedan od najboljih sistema javnog prevoza u svetu, te je stekao reputaciju vodećeg centra za razvoj i korištenje inovativnih upravljačkih metoda. „IT stvara sasvim nove načine rešavanja problema, na primer na području komunikacija, transporta i infrastrukture“, rekao je Andrew Tan, glavni direktor singapurske Državne agencije za zaštitu sredine. „To će promeniti način na koji vlade funkcionišu, razmišljaju i komuniciraju sa svojim građanima.“ Jedan od primera takve promene jeste i činjenica da u Singapuru – što gradski čelnici vole da istaknu – registracija novog preduzeća ne traje više od 15 minuta. Takva optimizacija procesa jedan je od razloga zbog kojeg se Singapur smatra poslovnim središtem jugoistočne Azije. Tako visoke standarde moguće je ispuniti samo ako je celi upravljački sistem usredsređen na kontinuirano poboljša-

Pictures of the Future, Elisabeth Dokaupil

vanje efikasnosti. City Cockpit služi kao pomoć kod određivanja i ispitivanja kriterijuma implementacije. Podaci se ne moraju posebno prikupljati za Cockpit jer on koristi već postojeće informacije. Na primer, sistemi upravljanja prometom već optimizuju tok prometa putem senzora koji evidentiraju broj vozila na raskršćima i regulišu vreme paljenja i gašenja semafora. Zajedno s informacijama dobijenim od sistema upravljanja podzemnom železnicom i autobuskim linijama, takvi podaci mogu u stvarnom vremenu stvoriti sliku situacije u prometu. Sistemi upravljanja prometom brzo se razvijaju. U okrugu Haris u Sjedinjenim Američkim Državama upravo testiraju sistem upravljanja prometom koji se oslanja na podršku putem mobilnih telefona. Inteligentno upravljanje saobraćajem Uspeh inteligentnog upravljanja saobraćajem biće zabeležen u City Cockpitu. Međutim, City Cockpit nije sistem poput autopilota. „Najmodernija tehnologija može informacije učiniti dostupnim i prikazati ih po potrebi, međutim, upravnici će i dalje morati da odlučuju samostalno“, rekao je Julian Goh koji iz prve ruke zna koliko to može biti teško. Pre no što je počeo da radi za Siemens kao ruko-

Christina Lehner

vodilac sektora Smart City Solutions u Siemensovu Centru za urbanizam, godinama je radio za singapursku vladu kao gradski projektant. „Mnoge su ključne promene po prirodi političke i zahtevaju trezvene odluke o korištenju dostupnih resursa i postavljanju prioriteta“, zaključio je Goh. „No, u svakom slučaju, ispravne informacije dovode do ispravnih odluka.“ Naravno, prikupljanje informacija mora da se sprovodi strogo u skladu s najnovijim propisima o zaštiti podataka. Ashish Lall, profesor na Nacionalnom univerzitetu u Singapuru, smatra da će IT pomoći u strukturiranju administrativnih službi, učiniti ih efikasnijim i podstaći bolju saradnju i transparentnost. U područjima gde su odeljenja manje-više delovali nezavisno jedan od drugog procesi će se u budućnosti sistematično ispreplitati. Kako bismo od takvog sistema dobili željene rezultate, potrebno je ukloniti kontradiktorne propise, složene procese i mentalitet „mi to nismo izmislili“. Službenici takože treba da nauče kako da se nose s interaktivnim delom sistema koji ne pospešuje samo koordinaciju između državnih vlasti, već unapređuje i kontakt s javnošću. Kada stanovnik Singapura oštećenu klupu u parku ili prljavi javni WC i fotografiju postavi na internet stranicu grad-

hi!life

City Cockpit

ntakt s javnošću.

ske uprave, u toku 24 sata može očekivati odgovor i objašnjenje na koji način gradski službenici nameravaju da reše problem. Koliko je to zaista efikasno pokazuje City Cockpit. Merljiv uspeh Kako napreduje učestvovanje javnosti? Hoće li se posao dovršiti u roku uprkos većem obimu? Ako crveno svetlo ukazuje na to da su gradski radnici preopterećeni, čelnici im mogu izaći u susret s obukom i upošljavanjem dodatnog osoblja i to puno brže nego što je moguće u trenutačnom sistemu. Uspeh kontrolnih mera takođe se može brzo oceniti. Vodi li rangiranje cena električne energije zaista očekivanom prenosu opterećenja? To je izvrsno pitanje za dobavljače električne energije. Kako će domaćinstva i preduzeća reagovati na novu strukturu cena ili na informacije dobijene od inteligentnih električnih brojila? Na to će pitanje odgovor dati zeleno ili crveno svetlo na Cockpitu.

i

Kada semafori misle Komunikacija između semafora i automobila čini saobraćaj sigurnijim i smanjuje potrošnju goriva. „Američki gradovi se suočavaju sa sve većim problemom nedostatka prostora, te su pod pritiskom kada se radi o smanjenju zagađenja i buke, a posebno kada se radi o povećanju sigurnosti“, objasnila je Christy Peebles, glavna direktorka Siemensa u Austinu. Sve se to može ostvariti putem koncepta IntelliDrive, koji je osmišljen kako bi osigurao optimalnu komunikaciju između vozila, prometne infrastrukture i smartphone uređaja vozača. Veze za prenos podataka među automobilima osmišljene su da automatski prate razmak između vozila napred i pozadi, ali i pomažu u izbegavanju nesreća, posebno u situacijama u kojima ljudi ne uspeju dovoljno brzo reagovati. Peebles zaključuje: „Deo slagalice koji nedostaje komunikacija između vozila i sistema za regulaciju semafora. To bi znatno

smanjilo sudare automobila na raskrižjima, optimizovali promet saobraćaja i smanjilo potrošnju goriva.“ Proizvođači automobila očekuju da će ta nova rešenja stvoriti i dodatnu potražnju. Siemens, BMW i kalifornijska agencija za saobraćaj uspešno su završili jedan pilot-projekat. Uz optimalnu regulaciju saobraćaja test vozila su zabeležila i smanjenu potrošnju goriva do 15 posto. Kada bi se komunikacija između semafora i vozila standardizovala, nesreće na raskrižjima sa semaforskim sistemom mogle bi da se praktično sasvim izbegnu. Vozači autobusa mogli bi da koriste tu tehnologiju kako bi se lakše pridržavali voznog reda, a u noćnoj bi vožnji onim retkim vozačima osiguravala stalni „zeleni talas“.

i

siemens.com/mobility

siemens.com/cof siemens.com/urbanization siemens.com/pof

hi!tech 01|12

46 ■ 47

Standard kvaliteta Kraft Foods razvio je celovit model IT integracije za proizvodnju čokolade koji se može koristiti u brojnim postrojenjima Komadić čokolade i šoljica kafe Kraft Foods, jedna od najvećih prehrambenih kompanija na svetu, čest simbol posebno visokog kvaliteta kada su u pitanju naši svakodnevni zalogaji. Marke kao što su Milka, Jacobs, Suchard i Mirabell deo su dugogodišnje tradicije koja čini osnovu Kraft Foodsa u Austriji. Fabrika čokolade u Bludencu osnovana je pre 100 godina, kafa Jacobs prži se u Beču od 1960-ih, a Mirabellove kugle Mozart proizvode se u Salcburgu od samog početka. Odande se proizvodi šalju širom sveta. Kraft Foods Austrija ne samo da ima snažan položaj na tržištu, nego ima i veliku inovativnu snagu. Austrijske kompanije sada postavljaju inovativne standarde i u proizvodnji. U Austriji je Kraft Foods osmislio inovativnu ideju za razvoj celovitog modela IT integracije za proizvodnju čokolade koji se može koristiti u brojnim postrojenjima. Kraft Foods je u saradnji sa Siemensom razvio standard i od 2009. postupno sprovodi koncept u Bludencu, Upplands Väsbyu u Švedskoj, a sada i u Oslu. „Taj model pruža sigurnost da se s pomoću recepta koji je razvijen kod nas proizvodi isti visoki kvalitet čokolade na svim našim lokacijama”, kaže Friedl Achtergael, vođa MES projekta u Kraft Foodsu, opisu-

Elisabeth Dokaupil

Kraft Foods

jući vrlo bitnu prednost rešenja za Kraft Foods. „Osim osiguranja kvaliteta, produktivnost i sigurnost povećavaju i uspešan sistem upravljanja od administrativnog nivoa sve do nivoa postrojenja.“ Projekat integracije započeo je 2009. s fabrikama u Bludencu i Švedskoj. Prošle godine su se tri proizvodne linije u fabrici u Bludencu preinačile, a poslovanje je nastavljeno s malo zastoja. Činjenica da je ostvaren rekordan rezultat u proizvodnji pokazuje koliko je taj proces slabo uticao na proizvodnju. U središtu celovite IT integracije fabrike nalazi se MES sistem (izvršni sistem proizvodnje). Povezan je s ERP programom kompanije – u industriji je to obično SAP – u koji se

Stalno praćenje protoka materijala takođe povećava kapacitet.

unose nove porudžbine. MES sadrži recepte, upravlja njima, planira i organizuje proizvodnju. Sistem se koristi za potvrdu konzumiranog i proizvedenog materijala, naručivanje novih artikala i pripremu procesa proizvodnje. Operator sistema započinje porudžbinu koja se tada pokreće automatski, osim, naravno, kada je to potrebno učiniti ručno. ZZaposleni više ne moraju da unose podatke u sistem. „Taj oblik automatizovane proizvodnje rasterećuje zaposlene“, kaže Rainer Schneider, vođa projekta u Kraft Foodsu u Austriji. Veća dostupnost sistema Zatvoreni IT lanac informacija omogućava proveru potrošnje materijala i obezbeđuje sledivost protoka materijala u proizvodnji. „To omogućava pristup i brže analiziranje relevantnih podataka u svim koracima procesa, čime se povećava dostupnost i kapacitet sistema“, istakao je Frank Breuker, rukovodilac odeljenja Mass & Powder u Kraft Foodsu. Za tu potpuno integrisanu automatizaciju (TIA), kako model zovu u Siemensu, fabrika treba da ima moderan sistem kontrole procesa koji preuzima podatke iz MES-a i koji u skladu s tim može kon-

hi!life

IT integracija

Tradicionalne robne marke Počeci Kraft Foodsa datiraju iz 19. veka: poduzetnici Johann Jacobs, Philippe Suchard i James Lewis Kraft bili su predvodnici u industrijskoj proizvodnji hrane visokog kvaliteta i stvorili su marke koje su ostale popularne do danas. Suchard je započeo proizvodnju čokolade u Švajcarskoj 1825, pržilac kafe Jacobs iz Bremena otvorio je svoj prvi dućan 1895. godine, a Kraft je pokrenut 1903. i prvobitno se bavio proizvodima od sira. Od tada su se te kompanije spojile u Kraft Foods. Kao rezultat toga grupa ima tri uspešna korporativna područja: kafu, slatkiše i prehrambene proizvode, uključujući i kremasti sir Philadelphia u Austriji, što Kraft Foods čini liderom na tržištu.

Precizna kontrola proizvodnje obezbeđuje da čokolada Milka zadrži visok nivo kvaliteta.

trolisati sisteme. „Od 2010. godine svi projekti modernizacije sprovedeni su korišćenjem sistema kontrole Simatic S7 i vizualizovani su s pomoću WinCC-a“, rekao je Wolfgang Siegel, vođa projekta u Siemensu. „Sve fabrike koriste iste korisničke interfejse.“ Kvalitet čokolade ne zavisi samo od sirovina koje se umešaju na početku proizvodnje. Ukus i konzistentnost čokolade u velikoj meri zavise i od končiranja tokom mešanja čokolade. Kontrola konči-

ranja stoga je važan deo recepta. Nakon što novi recept ddostigne željeni nivo kvaliteta, parametri iz konča mogu se spremiti u novi standardni model te recept, uključujući sve informacije o proizvodu, može automatski da se koristi na svim lokacijama. Drugim rečima, novo rešenje standarda uveliko pridonosi osiguranju najvišeg kvaliteta svakodnevnih zalogaja, što nam je vrlo bitno.

i

www.kraftfoods.at www.siemens.com/automation

hi!tech 01|12

48 ■ 49

Veća brzina od dizajna proizvoda i proizvodnih pogona pa do konačne isporuke zahvaljujući digitalizaciji i simulaciji s pomoću PLM rešenja.

Konceptni automobil Kako bi na tržište i u budućnosti plasirala širok raspon visokokvalitetnih i isplativih automobila, automobilska industrija se oslanja na efikasne modularne sisteme. Novi izazovi. Automobilska industrija se brzo oporavila iz ekonomske krize i sada je jača nego ikada pre. Ipak, suočava se s novim izazovima. Zbog sve većih cena i potraživanja za visokim kvalitetom, novi automobili mnogo brže izlaze na tržište i to u čitavom nizu modela koji neprestano raste. Te zahteve je moguće ispuniti samo visokoefikasnim, fleksibilnim i ekonomičnim proizvodnim procesima. Kad su u pitanju novi električni automobili zbog

Markus Honsig

Daimler AG, BMW

visokih cena baterija potrebno je razviti izrazito isplative proizvodne metode. Grupa Volkswagen, čija je namera u idućim godinama da postane najveći proizvođač automobila na svetu, svoje će proizvodne postupke trajno promeniti i uspostaviti modularni sistem za sve svoje robne marke s ciljem daljeg povećanja fleksibilnosti i drastičnog smanjenja troškova. Već će se sledeći Golf zasnivati na novoj MQB platformi (nem. Modularer Querbaukasten ili modularnoj po-

prečnoj matrici), te će postaviti temelje za mnoge modele grupe VW s poprečno postavljenim motorom. Misao vodilja: komponente poput upravljačkog mehanizma, osovina i menjača ne moraju se redizajnirati za svaki pojedini model. Tako bi trebalo da preostane još mnogo mogućnosti za razlikovanje robnih marki. Za veliki deo raznolikog asortimana Grupe najverovatnije će se upotrebiti postojeća poprečna platforma Audia A8 za limuzine luksuzne klase, a za sportske

hi!life

Proizvodnja automobila

automobile koristiće se zasebna platforma. Kad krene serijska proizvodnja električnih automobila, modularna proizvodnja će ponovo dobiti na važnosti. Jedan primer toga je BMW i3, koji bi na tržište trebalo da izađe 2013. i u čiju se serijsku proizvodnju trenutačno u Lajpcigu ulaže 400 miliona €. BMW Model i3 sastavljen je od dvaju jasno odvojenih, nezavisnih modula: „Drive modula“ koji bateriju, pogon te strukturne i sigurnosne funkcije objedinjava u kompaktnu šasiju i „Life modula“ koji obuhvata ponajprije putničku kabinu napravljenu od ugljeničnih vlakana. Jednostavan, fleksibilan dizajn koji će zauvek promeniti ne samo automobil, nego i proizvodni postupak u kojem on nastaje. Dva modula moguće je proizvesti zasebno, a zatim ih brzo i jednostavno sklopiti gotovo bilo gde u svetu. Ta vrsta modularnog dizajna i pojednostavljeni interfejs čine integraciju delova spoljnih dobavljača mnogo lakšom, a to će u budućnosti imati još i važniju ulogu u proizvodnji. Novi, potpuno drugačiji dizajni Dizajnere automobila u stvaranju novih dizajna nadahnjuju električni automobili. Zanimljivo će biti da se vidi koji će od tih dizajna naposletku izaći na cestu. Nova viđenja skutera s kabinom, poput onih koje su pokazali Audi, VW i Opel, privlačna su alternativa za gradski saobraćaj zahvaljujući svojim izuzetno kompaktnim i laganim dizajnima. Novi materijali poput plastike ojačane ugljeničnim vlaknima umanjuju težinu, ali ne čine to na štetu stila. „Električni automobili smanjiće stepen složenosti, a povećati stepen slobode“, objasnio je Rainer Müller, šef Katedre za tehnologiju sklapanja na Univerzitetu RWTH u Ahenu. „Dizajniranje modela postaće lakše, a tehnologija će jednako dobro kao i do sada moći da podnese obradu velike količine podataka ili

BMW i3 sastavljen je od dvaju jasno odvojenih, nezavisnih modula: „Drive modula“ koji bateriju, pogon te strukturne i sigurnosne funkcije objedinjava u kompaktnu šasiju i „Life modula“ koji se odnosi na putničku kabinu. Renault Twizy: jedan od novih, potpuno električnih gradskih mikroautomobila izuzetno kompaktnog i laganog dizajna.

hi!tech 01|12

50 ■ 51

hi!life

Proizvodnja automobila

Nema više čekanja Brži ulazak u automobil zahvaljujući softverskim agentima. EU želi da se automobilska industrija pridržava ideala „petodnevnog automobila“ za kupce automobila, koncepta koji se odnosi na razdoblje između primanja porudžbine i konačne isporuke. Projekti usmereni na smanjenje trenutačnog uobičajenog razdoblja čekanja u trajanju od nekoliko meseci, zavisno od modela, finansirani su u sklopu istraživačkog projekta Intelligent Logistics for Innovative Product Technologies (ILIPT – Inteligentna logistika za inovativne tehnologije proizvoda). Naime, zbog nebrojeno mnogo modela automobila, logistika je ključan problem u automobilskoj industriji. Rešenje bi mogli da ponude softverski agenti koje razvija Siemens. Oni će automatski usklađivati izlazne količine i rokove isporuka u sklopu razgranatih nabavnih mreža proizvođača i dobavljača na decentraliziranoj osnovi putem interneta. Softverski agenti autonomni su programi koji rade nezavisno i reaguju na izmenjene okolnosti, a pritom ne krše ugovorom dogovorene uslove. Ti inteligentni programi mogu na sebe preuzeti čak i dogovaranje cena za automobilsku industriju ili učestvovati u javnim prodajama. Ako kupac naruči vozilo preko interneta, traženi delovi mogu odmah da se rezervišu u skladu s načelom „napravljeno za porudžbinu“ (built to order). Delovi se zatim u proizvodnu liniju šalju bez odlaganja i sklapanja. U budućnosti će se lanac nabavke dinamički prilagođavati potražnji. To ima sve veči značaj zato što zasebno planiranje za pojedinačne serije modela više ne odražava trenutačno tehnološko stanje. Budućnost leži u modularnim strategijama.

Markus Honsig

Renault

Renault Twizy: Jedan od novih, potpuno električnih gradskih mikroautomobila izuzetno kompaktnog i laganog dizajna.

veliki broj korisnika“. Složenost šestocilindričnog motora s prenosom sa dva kvačila i sedam brzina jednostavno se ne može uporediti s električnim motorom s menjačem koji ima možda jednu brzinu, rekao je Müller, navodeći samo jedan zanimljiv primer. Novi igrači na tržištu Biće znatno manje prepreka za ulaz novih igrača, osobito iz Azije. Čime se onda evropski proizvođači automobila mogu naoružati suočeni s rastućom konkurencijom? „Većom brzinom“, odgovorio je Rainer Müller. A brzina dizajna, projektovanja i proizvodnje postiže se ponajprije end-to-end povezivanjem i digitalizacijom svih postupaka, a to je činjenica koju je moguće primeniti i na automobile na gorivo i na električne automobile. Siemensov PLM softver pokriva celokupan vek trajanja proizvoda i proizvodnih pogona, od digitalnog razvoja i simulacije u digitalnoj fabrici sve do upravljanja digitalnim podacima za celokupan postupak. Naravno, rastuća elektrifikacija i mehatronika automobila imaće dugoročan efekat i na automobil i na automobilsku industriju, nezavisno od koncepta pogona. „Sveobuhvatna integracija tehnologi-

je senzora i pokretača ne donosi pogodnosti samo na drumu, nego i otvara nove mogućnosti automatizacije tokom proizvodnje i sklapanja“, naglašava Rainer Müller, „osobito na kraju proizvodne linije“. Danas je već mnoge funkcionalne testove i sprovođenje testiranja moguće automatizovati i unaprediti u proizvodnom postupku zahvaljujući ugrađenoj elektronici, od kalibracije prednjih svetala do prilagođavanja upravljačkog mehanizma. A taj će razvoj dodatno ubrzati modularni dizajn: „U načelu, elektromehaničke kočnice ili modul volana s integrisanim pogonom moguće je na proizvodnu liniju izbaciti spremne za uporabu.“ To je bitna razlika u poređenju s hidrauličnim kočnicama koje je potrebno napuniti odgovarajućom tečnošću i staviti u pogon na kraju postupka. „Neizmerna je prednost ostvarena na kraju proizvodne linije“, izjavio je Müller, „samo na tome moguće je uštedeti od dva do tri miliona evra“.

i

siemens.com/plm siemens.com/electromobility siemens.com/pof

hi!life

E-mobilnost

Stanice za napajanje stvoriće veliku potrebu za komunikacijom i standardizacijom.

Pametne stanice za napajanje Postupak napajanja električnih automobila ne svodi se samo na običnu utičnicu za struju: stanica za napajanje nudi naplatu, dodatne usluge i povezivanje na pametnu mrežu. Novi igrači na tržištu U stubu za napajanje spajaju se raznolike tehnologije, od neophodnih postupaka identifikacije i naplate, te inteligentnih sustava rezervacije, sve do integracije električnih automobila u dvosmernu pametnu mrežu koja automobilske baterije koristi kao snažan međurezervoar za stvaranje regenerativne energije, što je čini jednom od najprivlačnijih dodatnih pogodnosti elektromobilnosti u budućnosti. Stanica za napajanje je interfejs na kojem se nalaze svi novi igrači na području elektromobilnosti: energetske kompanije, mrežni operatori, proizvođači automobila i krajnji kupci. Stoga će se na tom području pojaviti velika potreba za komunikacijom i standardizacijom. Trenutačno u Europi ne postoji jedinstven standard za utičnice, ali postoji standard za četiri različita režima rada za napajanje električnih vozila, od jednostavnih utičnica do režima brzog napajanja. Brzo napajanje koje štedi baterije Sada je ključni izazov pronaći idealnu konfiguraciju između oprečnih faktora brzine napajanja, veka trajanja baterije i integracije u mrežu. Primera radi, Siemens SIMEA u Beču zajedno s Austrijskim institutom za tehnologiju (AIT), kompanijom

Markus Honsig

Siemens

Infi-

Dvostruka funkcija: stanica za napajanje može da posluži i kao automat za parkirne karte.

neon i Tehnološkim institutom u Beču radi na razvoju postaje za napajanje u režimu 4 koja može da se koristi u privatnim domaćinstvima i u potpunosti integrisati u inteligentnu elektroenergetsku mrežu. Postaja za napajanje u kući mogla bi da postane inteligentno čvorište između električnog automobila, sistema fotonaponskih ćelija montiranih na strop i elektroenergetske mreže. Novi pristupi problemu napajanja razvijaju se širom sveta. Primera radi, Shai Agassi, bivši rukovodilac sistema SAP, sa

svojom kompanijom Better Place želi da uspostavi mrežu stanica za zamenu baterija u kojima bi se baterije električnih automobila zamenile novima, a ne punile. Pitanje je hoće li proizvođači električnih automobila biti voljni da nekom drugom prepuste kontrolu nad jednom od svojih osnovnih tehnologija, a to je kvalitet baterija. BMW radi sa Siemensom na induktivnom sistemu napajanja koji ne koristi kablove: skrivena stanica za napajanje sastoji se od glavne zavojnice ugrađene ispod površine puta i povezane na elektroenergetsku mrežu. Pomoćna zavojnica smeštena je u automobilu, a napajanje se odvija putem magnetnog polja koje stvaraju dve spomenute zavojnice. Ta tehnologija deluje i kod kratkih stajanja, što je čini savršenim rešenjem za, na primer, taksi stanice. Dokle god je broj električnih automobila malen, postaje za napajanje mogu da obavljaju dvostruku funkciju i da posluže kao npr. automati za parkirne karte. Prednosti toga su poznati način rukovanja automatom i primena različitih načina i dinamika plaćanja. Naime, jedan je od osnovnih uslova za uspeh elektromobilnosti da stub za napajanje ne preplaši moguće kupce onog trenutka kad ga ugledaju.

i

siemens.com/emobility

hi!tech 01|12

52 ■ 53

hi!life

Espresso kafa

Savršena kafa Kad malo bolje razmislite, priprema savršene šoljice kafe nije nimalo jednostavna. Siemensovi aparati za espresso kafu u tome nam pomažu već poslednjih 100 godina. Što čini dobru kafu? Italijanski nacionalni institut za espresso (Istituto Nazionale Espresso Italiano) osmislio je stroge smernice za pripremu savršene espresso kafe: voda mora da bude meka, pritisak na mlevenu kafu bi trebalo da iznosi između 15 i 20 bara, pritisak pumpe 9 bara i, najzad, temperatura kafe u šoljici bi trebalo da dostigne 67°C. Prate li se navedene smernice, pena koja sadrži otopljena, izuzetno aromatična ulja zrna kafe vrlo će verovatno biti optimalna. Vrsta aparata koji se koristi za pripremu kafe – potpuno automatski ili s ručicom za doziranje kafe (portafilter) – na to utiče samo u određenoj meri. Potpuno automatski aparat prikladniji je za upotrebu i nudi kvalitet veće konzistentnosti. Zbog stalnih tehničkih inovacija automatskih aparata, kafa koja se njima priprema postaje sve savršenija. Primera radi, Siemensov novi, potpuno automatski aparat za espresso kafu održava optimalnu temperaturu za vreme kuvanja. Precizni mlin načinjen od keramike proizvodi osobito fino mlevenu kafu. A konveksni stiskač i inteligentni sistem pritiska proizvode savršenu penu. Istorija aparata za espresso kafu U novembru 1901. godine Luigi Bezzera je prijavio patent za prvi aparat za espresso kafu s više od jedne grupe. Siemens je svoja prva dva električna aparata za kafu predstavio 1911, što znači da ove godine slavi stogodišnjicu kao stručnjak

Siemens

2011. Optimalna temperatura, konveksni stiskač i inteligentni sistem pritiska obezbeđuju savršenu penu na espresso kafi.

za kafu. Dodatne prekretnice na putu do modernog aparata za espresso kafu: Giovanni Achille Gaggia preuzeo je 1938. patent za sistem u kojem se pritisak u kotlu mehanički povećavao s pomoću klipa. Prvi aparati s polugama plasirani su na tržište nakon Prvog svetskog rata, a kafa je na površini dobila pjenu koja je i danas ključan znak dobre espresso kafe. Prvi put je 1961. pritisak u aparatu za kafu stvoren električnom pumpom umesto uobičajenim ručnim polugama koje su se dotad koristile. Proizveden je i prvi aparat za espresso kafu s rotirajućom pumpom, koja je omogućila odvojeni dovod vode za kuvanje te zagrejane vode i

pare s pomoću izmenjivača toplote u kotlu. Taj princip je dorađen 1970. s prvim aparatom s dva kotla čiji je kotao za paru bio odvojen od kotla za kuvanje vode. Važna godina za sve veću popularnost aparata za espresso kafu u domaćinstvima bila je 1975. godina u kojoj je osmišljena vibraciona pumpa. Pumpa je za postizanje određenog pritiska koristila mlevenu kafu u portafilteru, a bila je manja i cenovno pristupačnija od rotacione pumpe koja se dotad koristila.

i

www.siemens-home.com

hi!tech 01|12

54

Postoji li bezbedniji način da zavirimo i u naša tela?

Siemensov novi rekorder među CT skenerima kombinuje najbrže skeniranje na svetu sa najnižom dozom zračenja.

Po prvi put do sada, skeniranje grudnog koša traje manje od jedne sekunde, a srca čak četvrtinu sekunde. Dok prikazuje i najsloženije krve sudove, nivo zračenja je znatno niži nego kod konvencionalnih metoda, pri

skeniranju srca čak ispod ukupnog godišnjeg nivoa prirodnog zračenja. Zahvaljujući ovoj revolucionarnoj tehnologiji, pacijentima je sada na raspolaganju brži, jednostavniji i bezbedniji imidžing.

siemens.com /answers

Svetu budućnosti potrebni su odgovori koji traju. Zato ih Siemens daje danas, sa kupcima širom sveta.

siemens.rs