Portbase Terminal Selector

Portbase Terminal Selector

Organiseren achterlandtransport 26 Services Road Planning De service Road Planning is de basis voor een snelle en efficiënte afhandeling van wegcon...

791KB Sizes 0 Downloads 5 Views

Organiseren achterlandtransport 26

Services

Road Planning

De service Road Planning is de basis voor een snelle en efficiënte afhandeling van wegcontainers in de haven. Via de service kunnen wegvervoerders hun containers eenvoudig vanuit het eigen inhuis-computersysteem of via internet voormelden bij zee­terminals. Deze kunnen het bezoek daardoor goed voorbereiden en hun capaciteit optimaal benutten. De wegvervoerder krijgt bovendien automatisch een terugkoppeling over de status van zijn voor­ gemelde containers. Dit voorkomt onnodige ritten. De chauffeur is op de terminal ook eerder klaar.

Portbase Terminal en Depot Selector

Melding Container Achterland Het voormelden van containers via één service voor alle achterlandmodaliteiten (truck, spoor, binnenvaart) bij zeeterminals, inlandterminals (nieuw!) en depots (nieuw!). De ontwikkeling van Melding Container Achterland (MCA) gebeurt gefaseerd en vervangt geleidelijk de huidige services Road Planning, Rail Planning en Barge Planning. Fase 1 is het vervangen van Road Planning (Internet). Rail Planning en Barge Planning volgen op een later moment.

Afhandelen exportlading 31

Melding Export Documentatie

Exporteurs en expediteurs melden via de service Melding Export Documentatie al hun douane-exportdocumenten eenvoudig voor bij de containerterminals. Vijf basisgegevens over de lading volstaan. Op de terminals resulteert dit in een snelle, betrouwbare dienstverlening. Vanaf de aankomst tot en met het vertrek per zeeschip kunt u uw lading real-time volgen. 95% van alle export­documenten zijn bovendien elektronisch bij de Douane af te melden. Een garantie voor een correcte, waterdichte afhandeling.

36

Via Portbase voormelden bij containerterminals en depots

Afmelding NCTS Export Containers

Containerterminals kunnen via de service Afmelding NCTS Export Containers de NCTS-documenten voor uitgaande lading (T1 en T2) eenvoudig elektronisch afmelden bij de Douane. Wegvervoerders hoeven hierdoor bij hun bezoek géén douanedocument meer af te geven. Ook voor spoor- en binnenvaart­ containers zijn deze papieren niet meer nodig. Het volstaat dat de opdracht gevende exporteur of expediteur het NCTSdocument via de service Melding Export Documentatie voormeldt. Bij aankomst van de container op de terminal wordt het document dan automatisch afgemeld.

Portbase verbindt alle partijen in de logistieke ketens van de Nederlandse havens. Via het Port Community System faciliteert Portbase datadeling tussen bedrijven en informatie-uitwisseling met overheden om sneller, efficiënter en tegen lagere kosten te kunnen werken. Samen met de groeiende community maakt Portbase het delen van data steeds waardevoller. Met als doel de Nederlandse havencommunity en daarmee de havens, de slimste van Europa te maken. Portbase is neutraal, van en voor de havencommunity en heeft geen winstoogmerk.

Voordelen Het Port Community System biedt een breed pakket van services, waarmee circa 14.500 gebruikers op jaarbasis ongeveer 82 miljoen elektronische berichten versturen. De meerderheid van deze services hergebruikt de gegevens die al in het Port Community System aanwezig zijn. Deelnemers kunnen zo optimaal efficiënt werken. De voordelen op een rij:

grotere efficiency; lagere kosten; betere dienstverlening; betere planning; snellere doorlooptijden; minder fouten; optimaal hergebruik van informatie; 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar.

Afhandelen importlading 16

Melding Import Documentatie

De service Melding Import Documentatie maakt het mogelijk om al de nummers van douanedocumenten rondom importlading eenvoudig via één ingang elektronisch aan de containerterminals te melden. De containers zijn vervolgens zonder papieren douane­documenten bij de terminal op te halen. Iedereen kan efficiënter werken. Dat geldt zowel voor de indienende expediteur, vervoerder of importeur als voor de terminal.

Organiseren achterlandtransport 22

Barge Planning

De service Barge Planning is de basis voor een snelle en efficiënte afhandeling van containerbinnenvaartschepen bij zeeterminals. De service voorziet in een correcte afstemming over aankomst en vertrek van binnenvaartschepen. Daarnaast is voormelding van containers bij zeeterminals door het elektronisch insturen van los- en laadlijsten en de uitwisseling van statusgegevens over deze containers via deze service mogelijk. Ook ontvangt u een operationele rapportage waarbij de zeeterminals de binnenvaartoperators/inlandterminals voorzien van een elektronische los- en laadbevestiging.

25

Rail Planning

De service Rail Planning zorgt voor een optimale informatie-­ uitwisseling rondom de afhandeling van treinen en hun lading in de havens. Zowel railoperators, tractieleveranciers, rail­terminals, zeeterminals als railinfrabeheerders profiteren. De service Rail Planning biedt zowel voordelen voor het intermodaal vervoer als voor treinen met droge bulk lading.

Blaak 16 3011 TA Rotterdam The Netherlands +31 (0)88 625 25 34 [email protected] portbase.com 20171810

* Het meest actuele overzicht vindt u op https://www.portbase.com/voormelden/

Afhandelen Importlading

Organiseren Achterlandtransport

ServiceA APM Terminals Maasvlakte II*

B APM Terminals Rotterdam*

C Barge Center Waalhaven

D ECT Delta Terminal

E Euromax Terminal Rotterdam

31

36 ✖✖*

✖* ✖

F Rotterdam World Gateway*

G Uniport Multipurpose TerminalsD

B

A F

Botlek

I A

Maassluis

Maasvlakte 2

Maasvlakte 1

EuropoortSpH Kloosterboer Vlissingen

Legenda

26

Melding Container Achterland

25

Afmelding NCTS Export Containers

22

Melding Export Documentatie

16

Road Planning

Dit overzicht toont u waar onze dienst­verlening momenteel in gebruik is*. Bij iedere locatie staat vermeld welke Portbaseservices hier voor u beschikbaar zijn. Door het voormelden van uw containers en het vooraf insturen van de douanedocumentatie verloopt uw bezoek bij deze container­terminals en depots soepel en efficiënt.

Rail Planning

Bij steeds meer deepsea-­ terminals, inlandterminals en depots in Nederland meldt u via Portbase eenvoudig uw lading, bezoek en chauffeur voor. Het halen en brengen van containers wordt daarmee aanzienlijk makkelijker.

E

Barge Planning

Containerterminal

Portbase Terminal en Depot Selector

Melding Import Documentatie

Bezoek SchipI Rotterdam Container Terminals

J Kramer City Terminal

Amsterdam

K Rotterdam Shortsea Terminals

Containerterminal

Depot

Depot In ontwikkeling

Service

Westpoort

L Port Container Services B.V.

* Voormelden via Portbase verplicht

Oostelijk havengebied

M United Waalhaven Terminals

E

D

B

A F

Botlek

Rotterdam City Eem- en Waalhaven

I A

Maassluis Schiedam

E

D

B

A F

Botlek

Rotterdam

Vlaardingen

Rotterdam City Eem- en Waalhaven

I A

Schiedam

G

M

Maassluis Rotterdam

Vlaardingen

Maasvlakte 2

Maasvlakte 1

Maasvlakte 1 Europoort

Europoort

K

G

M

Maasvlakte 2

K

L

L

C

J

C

J

Hoogvliet

Hoogvliet

Spijkenisse

Spijkenisse

H

Vlissingen

H

Vlissingen

Vlissingen Oost

Vlissingen Oost

Bezoek Schip

Afhandelen Exportlading

Organiseren Achterlandtransport