WD 125 TS - Indesit

WD 125 TS - Indesit

WD 125 TS Tvätt- och torkmaskinen Bruks- och installationsanvisning Pesu-ja kuivauskone Käyttö- ja asennusohjeet Vaske/tørremaskinen Instruktioner ved...

2MB Sizes 0 Downloads 6 Views

WD 125 TS Tvätt- och torkmaskinen Bruks- och installationsanvisning Pesu-ja kuivauskone Käyttö- ja asennusohjeet Vaske/tørremaskinen Instruktioner vedrørende installation og brug Vaskemaskin-tørketrommel Instruksjoner for installasjon og bruk Waschtrockner Installations- und Bedienungsanleitungen

SV

Tvätt- och torkmaskinen

1

Bruks- och installationsanvisning FI

Pesu-ja kuivauskone

15

Käyttö- ja asennusohjeet DK

Vaske/tørremaskinen

29

Instruktioner vedrørende installation og brug NO

Vaskemaskin-tørketrommel

43

Instruksjoner for installasjon og bruk

D Waschtrockner Installations- und Bedienungsanleitungen

57

Snabbguide Här följer 12 punkter som förklaras i denna bruksanvisning. Läs, lär och roa dig: du kommer att upptäcka många små hemligheter för att tvätta bättre, smidigare och så att din tvätt- och torkmaskinen håller längre. Men framförallt med stor säkerhet.

1.

Installation och flytt (sid. 11)

Installationen, efter leverans eller efter att maskinen har flyttats, är det viktigaste momentet för en god funktion av tvätt- och torkmaskinen. Kontrollera alltid: 1. Att elsystemet är i enlighet med gällande standard; 2. Att in- och avloppsledningarna för vatten är korrekt anslutna. Använd aldrig redan användna slangar; 3. Att tvätt- och torkmaskinen är nivellerad. Det är värt mödan för tvätt- och torkmaskinen livslängd och för tvättresultatet; 4. Att trummans fästskruvar har tagits bort från tvätt- och torkmaskinen bakstycke.

2.

Vad du kan tvätta i tvätt- och torkmaskinen och hur den startas (sid. 2)

Det är viktigt att sortera tvätten, både för att tvätten ska bli renare och för tvätt- och torkmaskinen livslängd. Lär dig alla knep och hemligheter för att sortera tvätten: färger, typ av material och luddningstendens är de viktigaste kriterierna.

3.

En enkel tabell för att på ett ögonblick välja alla program, temperaturer, tvättmedel och eventuella tillsatser. Med rätt inställning kommer ditt tvättgods att vara renare och du sparar tid, vatten och energi, dag efter dag.

8.

Hur du ska torka tvätten (p. 5)

Några användbara råd för att uppnå en optimal torkning.

9.

Skötsel och underhåll (sid. 12)

Tvätt- och torkmaskinen är din vän: det räcker med endast lite uppoffring för att den ska vara dig trogen och pålitlig. Sköt om den med omtanke och den kommer att tvätta åt dig år efter år.

10. Fel och åtgärder (sid. 9 och 10)

Tips för att inte göra fel (sid. 7)

En gång i tiden var det mormor som gav goda råd och det fanns inte syntetmaterial, så det är ju klart att det var lättare att tvätta då. Idag ger tvätt- och torkmaskinen dig många goda råd och du kan t.o.m. tvätta ylle på samma sätt som en expert skulle kunna tvätta dem för hand.

5.

Förklaring av tvättprogrammen (sid. 4)

Förklaring av tvättsymbolerna (sid. 6)

Symbolerna som sitter på etiketter i kläderna är mycket enkla att förstå och mycket viktiga för en lyckad tvätt. Här hittar du en lättförståelig guide för att välja rätt temperatur, typ av tvätt och stryksätt.

4.

7.

Tvättmedelsfack (sid. 8)

Titta här innan du ringer en tekniker. Väldigt många problem kan åtgärdas omedelbart. Om det inte hjälper kan du ringa Indesit servicenummer och inom kort kommer vilket fel som helst att vara lagat.

11.

Tekniska data (sid. 10)

Hur används tvättmedelsfacket.

Här finner du tekniska data för din tvätt- och torkmaskinen: modellbeteckning, specifikationer för el och vatten, mått, kapacitet, centrifugeringshastighet och överensstämmelse med gällande standard och italienska och europeiska direktiv.

6.

12.

Förklaring av manöverpanelen (sid. 3)

Manöverpanelen på tvätt- och torkmaskinen är mycket enkel. Några få viktiga funktionsknappar sitter på manöverpanelen för att välja tvättprogram, från den kraftfulla tvätten av ett blåställ till den mycket skonsamma tvätten av en ylle. Läs denna del noggrant och du kommer att tvätta bättre och tvätt- och torkmaskinen kommer att hålla längre. Det är lätt.

1 Bruks- och installationsanvisning

Säkerhet för dig och barnen (sid. 13)

Här hittar du oumbärliga råd för dig och din familj. Eftersom familjen är det viktigaste som finns.

Vad kan du tvätta i tvättoch torkmaskinen?

Innan du tvättar kan du göra mycket för att tvätta bättre. Sortera tvätten efter material och färg. Titta på etiketterna och följ tvättråden. Växla små klädesplagg med stora. Innan du tvättar.

Etiketterna säger allt.

Sortera tvätten efter material och färgäkthet. Tvätta grova och ömtåliga material separat. Tvätta ljusa och mörka färger separat. Töm alla fickor (mynt, papper, sedlar och småsaker) och kontrollera knapparna. Sy omedelbart fast eller ta bort knappar som annars skulle kunna lossna under tvätten.

Titta alltid etiketterna: de förklarar allt om klädesplagget och hur det tvättas på bästa sätt. På sidan 6 förklaras alla tvättsymbolerna som finns på klädesplaggens etiketter. Tvättsymbolernas råd är värdefulla för att tvätta på rätt sätt och för att klädesplaggen ska hålla en lång tid.

Kontrollanordning för obalans. Denna tvätt- och torkmaskinen är försedd med en speciell elektronisk kontrollanordning för att balansera tvätten jämnt. Denna anordning ser till att tvätten är placerad så jämnt som möjligt i trumman inför

M Sortera klädesplaggen efter material, färg och luddningstendens för att erhålla ett gott tvättresultat.

centrifugeringen, beroende på tvättyp och dess ursprungliga placering. Det är därför som tvätt- och torkmaskinen, även vid max. varvtal, inte vibrerar eller för oväsen.

Hur man startar tvätt- och torkmaskinen När maskinen precis har installerats ska du köra tvättprogram "1" på 90°C. Att star ta tvättoch torkmaskinen på rätt sätt är viktigt för tvättresultatet, för att förhindra problem och öka maskinens livslängd. När du har lagt i tvätten i trumman häller du i tvättmedel och eventuella tillsatser. Kontrollera alltid att:

Lägg mer känslig tvätt, som underkläder, damstrumpor och ömtåliga kläder i en tygpåse för att skydda dem.

1. Luckan är ordentligt stängd. 2.Stickkontakten sitter i eluttaget. 3. Vattenkranen är öppen. 4. Vredet A är i ett av lägena Stop/ Reset . Välj programmet Programmet väljs beroende på typ av klädesplagg, typ av smuts och mängd tvättgods. Titta i tabellen på sidan 4 för att välja program. Vrid vredet A tills valt program överensstämmer med visaren som sitter på den övre delen av själva vredet. Ställ in temperaturen med vredet B och kontrollera att vredet C är i önskat läge. Använd om det är nödvändigt knapparna E, F, G och H, och tryck sedan på knappen för på/av I (läge I).

Kom till sist ihåg att "programmerad start" måste ställas in före starten av tvättprogrammet om du vill använda denna funktion. Efter avslutad tvätt... Kontrollampa L blinkar snabbt i några minuter, varefter den börjar att blinka långsammare. Stäng sedan av tvättmaskin med knappen för On/Off I (läge O). Nu kan du öppna luckan på ett säkert sätt. Lämna alltid luckan öppen

eller på glänt så att fukten som är kvar i trumman kan avdunsta. Stäng alltid vattenkranen. Maskinen kommer ihåg valt tvättprogram i händelse av strömavbrott eller om maskinen stängs av.

Hur du tar bort de vanligaste fläckarna Bläck och kulspets: Badda med en bomullstuss indränkt i metylalkohol eller 90-gradig alkohol. Tjära: Badda med färskt smör, gå därefter över med terpentin och tvätta sedan omedelbart. Vax: Skrapa bort så mycket det går och stryk sedan med hett strykjärn mellan två ark hushållspapper. Gå sedan över med bomull med terpentin eller metylalkohol. Tuggummi: Gå över med nagellackborttagningsmedel och ta sedan bort det med en ren trasa. Mögel: Vit bomull eller linne läggs i en lösning med 5 delar vatten, en del blekmedel och en matsked ättika. Tvätta sedan omedelbart. För andra material ska du använda 10-procentig väteperoxid. Tvätta sedan omedelbart. Läppstift: Badda material av ylle eller bomull med eter. För silke använder du trikloretylen. Nagellack: Placera det nedfläckade tyget på ett hushållspapper, blöt med lösningsmedel och flytta plagget efter hand som papperet färgas. Gräs: Badda med en bomullstuss indränkt i metylalkohol.

Bruks- och installationsanvisning 2

Förklaring av manöverpanelen

Här är det du som bestämmer Det är viktigt och enkelt att välja rätt tvättprogram.

F E

Vred för val av program och programmerad start Detta vred används för att välja tvättprogram. Kom ihåg att vredet endast får vridas medurs. För att välja tvättprogram måste du vrida visaren som sitter på vredet med symbol/nummer så att den överensstämmer med önskat program. Tryck därefter på knappen på/av I (läge I) och kontrollampa L börjar att blinka. Efter 5 sekunder godkänds inställningen, kontrollampa L upphör att blinka (lyser med fast sken) och tvättprogrammet startar. Om du vill avbryta ett tvättprogram som pågår eller ställa in ett nytt tvättprogram väljer du en av symbolerna (Stop/ Reset) och väntar i 5 sekunder. När avbrottet har godkänts blinkar kontrollampa L och nu kan maskinen stängas av. Du kan använda detta vred för att senarelägga maskinens start. Välj ett av de fyra lägena för programmerad start, tryck på knappen för på/av I (läge I) och vänta i 5 sekunder. Inställningen godkänds (kontrollampa L lyser med fast sken) och du kan välja det program du önskar. Signallampan L blinkar på ett speciellt sätt (2 sek. tänd och 4 sek. släckt) för att indikera att den uppskjutna starten har ställts in. Under denna fas går det att öppna glasluckan och ändra tvättmängden. Efter att tvättprogrammet har valts och godkänts av tvätt- och torkmaskinen påverkas inte maskinen om du vrider på vredet (förutom läget för Stop/Reset ).

D

Temperaturvred Detta vred används för att ställa in tvättemperaturen som anges i programtabellen (se sid. 4). Med temperaturvredet kan du dessutom, om du vill, ställa in en lägre temperatur än den rekommenderade för det valda programmet, ända ned till tvätt med kallt vatten ( ).

Vred för torkning Detta vred används för att välja torkprogram. Det finns två möjligheter att välja mellan: A - Tidsinställd torkning: Från 40 till 150 minuter. B - Beroende på fuktighetsnivån på de torkade kläderna: Strykning : lätt fuktiga kläder, lätta att stryka. Garderob : torra kläder som ska hängas undan. Extra torr : mycket torra kläder, rekommenderas för frottè och badrockar. Efter avslutad torkning utförs en avsvalning.

1 Här är tvättmedelsfacket.

3 Bruks- och installationsanvisning

2

3

H G

M

L

I

Tvättmedelsfack Tvättmedelsfacket är uppdelat i tre fack: 1. Tvättmedel för förtvätt. 2. Tvättmedel för tvätt. 3. Sköljmedel.

Lättstruket Denna funktion gör att man får en tvätt utan skrynklor vilket medför att den är lättare att stryka. Du kan använda den med programmen 2-3 (Bomull), 4-5 (Syntetmaterial) och 8 (Ömtåliga material). Om man trycker på denna knapp med programmen 4-5-8 stannar tvättcykeln på symbol , cykeln kan fullföljas genom att man trycker på knapp E. Obs: Om du även vill utföra torkning aktiveras denna knapp endast om den är hopkopplad till nivå (Strykning). Tryckknapp för reglering av centrifugeringshastigheten Med denna tryckknapp kan du reglera centrifugeringshastigheten från 1200 varv/minut till 600 varv/minut för lin- och bomullstyger och från 850 varv/ min till 600 varv/minut vid tvättning av syntetmaterial.

Snabbtvätt Med denna knapp förkortas tvättprogrammets längd med cirka 30%. Funktionen kan inte användas tillsammans med special-programmen (se sid. 4) och med programmen för ylle och silke.

C

B

A

Förtvätt Med denna knapp kan du utföra förtvätt vid alla tvättprogram, förutom programmet för ylle och specialprogrammet (se sid. 4).

Knapp för på/av När denna knapp I är intryckt är tvätt- och torkmaskinen påslagen. När den inte är intryckt är maskinen avstängd. Valt program raderas inte när maskinen stängs av.

Kontrollampa för på-av / blockerad lucka Kontrollampa Lblinkar långsamt när maskinen är på och väntar på att ett program ska ställas in eller efter avslutat program för att du ska kunna öppna luckan. Den blinkar snabbt när det är omöjligt att öppna luckan. Fast sken meddelar att inställningen av programmet godkänts.

Kontrollampa torkning När kontrollampan är tänd innebär det att vred C är inställt på ett torkningsprogram. Maskinen kommer att utföra torkning efter avslutad tvätt.

Vad vill du tvätta idag?

Program för alla årstider Typ av material och typ av smuts

Programvred

Temperatu- Tvättmedel rvred

Sköljmedel

Tvättpro- Beskrivning av tvättprogram grammets längd (minutter)

TÅLIGA MATERIAL Mycket smutsigt tvättgods (lakan, dukar o.s.v.)

1

90°C

145

Tvätt på 90 °C, sköljning, mellanliggande centrifugering och centrifugering vid slutet

Mycket smutsig tålig vit- och kulörtvätt

2

60°C

130

Tvätt på 60 °C, sköljning, mellanliggande centrifugering och centrifugering vid slutet

Något smutsigt tvättgods som är vitt eller har delikata färger (skjortor, tröjor o.s.v.)

3

40°C

95

Tvätt på 40 °C, sköljning, mellanliggande centrifugering och centrifugering vid slutet

Sköljning

Sköljning, mellanliggande centrifugering och centrifugering vid slutetCentrifugering

Tömning och centrifugering i slutet

Torkning av bomullsmaterial Avbryter/Raderar valt program

Stop/Reset SYNTETMATERIAL Mycket smutsiga syntetmaterial med tåliga färger (underkläder för spädbarn o.s.v.)

4

60°C

100

Tvätt vid 60 °C, sköljning, mot skrynklor-funktion eller försiktig centrifugering

Ömtålig syntetisk kulörtvätt (alla typer av lätt smutsade underkläder)

5

40°C

70

Tvätt vid 40 °C, sköljning, mot skrynklor-funktion eller försiktig centrifugering

Syntetisk kulörtvätt (alla typer av lätt smutsade underkläder)

6

30°C

30

Tvätt vid 30 °C, sköljning och försiktig centrifugering

SköljningSköljning, mot skrynklor-funktion eller försiktig centrifugering

SköljmedelSköljning med sköljmedel, mot skrynklor-funktion eller försiktig centrifugering

Centrifugering

Tömning och försiktig centrifugering

Torkning av syntetmaterial Avbryter/Raderar valt program

Stop/Reset ÖMTÅLIGA MATERIAL Handtvätt

7

40°C

45

Tvätt vid 40 °C, sköljning och försiktig centrifugering

Mycket ömtålig kläder och material (gardiner, silke, viskos o.s.v.)

8

30°C

50

Tvätt vid 30 °C, sköljning, mot skrynklorfunktion eller tömning

SköljningSköljning, mot skrynklor-funktion eller tömning

Centrifugering

Tömning och försiktig centrifugering

Tömning

Tömning

Torkning av ylle Stop/Reset

Avbryter/Raderar valt program

PROGRAMMERAD START Senarelagd med 12 - 9 - 3 - 1 tim.

Senarelägger starten med 12 - 9 - 3 - 1 tim.

Stop/Reset

Avbryter/Raderar valt program

Viktigt: För att radera ett tvättprogram som precis har ställts in väljer du en av symbolerna för Stop/Reset

och väntar i minst 5 sekunder.

De data som anges i tabellen är ungefärliga och kan variera beroende på mängd och typ av tvättgods, ledningsvattnets temperatur och omgivningens temperatur.

Specialprogram Daglig tvätt. Tvätt- och torkmaskinen har ett program avsett för snabb tvätt av kläder som är måttligt smutsiga. Ställ in program 6 på 30 °C och det går att tvätta olika material tillsammans (förutom ylle och silke) med detta program. Tvätten får högst väga 3 kg. Du sparar tid och energi då tvätten endast tar cirka 30 minuter. VI REKOMMENDERAR ATT DU ANVÄNDER FLYTANDE TVÄTTMEDEL.

Bruks- och installationsanvisning 4

Hur du ska torka tvätten A.

Tvätt och torkning

Endast torkning

Titta i tabell A här intill och följ anvisningarna för MAX lastning om du vill utföra ett automatiskt tvättoch torkprogram. Följ instruktionerna för endast tvätt (se sid. 2 paragraf "Hur man startar tvätt- och torkmaskinen") och använd vred C för att ställa in önskat torkprogram, tryck därefter på knapp I ( I läge).

Efter att du fyllt maskinen med det tvättgods som ska torkas (max. 4 Kg) kontrollera att: - luckan är ordentligt stängd; - kontakten är isatt i uttaget; - vattenkranen är öppen; - knapp I inte är nedtryckt (O läge).

Typ av material

Bomull, Lin

Vittvätt av olika slag

4

145

128

119

Nu kan du välja program Vrid vred A till ett av beroende på torkninglägena materialtyp, välj önskat torkprogram med vred C och tryck slutligen på knappen för på-av I (I läge).

Bomull

Frottèhanddukar

4

145

128

119

2,5

98

92

84

Om mängden av tvättgods som ska tvättas och torkas undantagsvis är större än den föreskrivna maxmängden (se tabell A), måste du följa instruktionerna för endast tvätt (se sid. 2 paragraf "Hur man star tar tvättoch torkmaskinen"). Efter avslutat program tar du ur tvätten ur maskinen, delar mängden tvätt och lägger tillbaka en del i trumman. Nu ska du följa instruktionerna för att utföra endast torkning. Upprepa samma operationer för den återstående mängden.

Efter avslutad torkning... Vänta tills kontrollampa L blinkar långsamt och stäng därefter av maskinen genom att trycka på knappen för på-av I (O läge). Du kan nu öppna luckan. Lämna luckan öppen eller på glänt när du har tagit ut tvättgodset, så att inte dålig lukt uppstår, och stäng vattenkranen.

TORKNING AV YLLE Torkning av yllekläder får endast utföras med tidsinställningarna (150-100-60-40 minuter). För en last på 1 kg rekommenderas en torktid på 60 minuter. Om man av misstag valt en av de tre faserna (Extra torr , Garderob , Strykning ) kommer maskinen att utföra ett torkprogram som tar lika lång tid som MAX torkningen (150 minuter).

Typ av last

Torktid (Min.)

Maxlast (kg) Extra torr

Garderob

Strykning

Terital, Bomull

Lakan, skjortor

Akryl

Pyjamasar, sockor, etc.

1

65

61

59

Underklänningar,damstrumpor, etc.

1

65

61

59

Nylon

Angivna data i tabellen betraktas som riktvätt. För påfyllningsmängeder av bomullsplagg som ikke överstiger 1 Kg rekommenderas torkprogram för syntettvätt.

VIKTIGT Under torkningen utförs en centrifugering om du ställt in något av bomullsprogrammen och någon av torkningsfaserna (Extra torr , Garderob , Strykning ).

OBSERVERA - Luckan blir het under torkningen. - Torka inte tvättgods som tvättats med lättandtändliga lösningsmedel (t.ex trikloreten). - Torka inte skumgummi eller liknande elastiska material. - Försäkra dig om att vattenkranen är öppen under torkningsfaserna. - Denna maskin får endast användas till att torka tvättgods som tvättats i vatten.

5 Bruks- och installationsanvisning

Förklaring av tvättsymbolerna Lär dig dessa symboler och du kommer att tvätta bättre, dina kläder kommer att hålla längre och med hjälp av din uppmärksamhet kommer tvätt- och torkmaskinen att tvätta bättre. På klädesplagg som säljs i Europa sitter det etiketter som med hjälp av små men viktiga symboler informerar om hur klädesplagget ska tvättas. Det är viktigt att du lär dig att tyda symbolerna för att tvätta bättre och sköta klädesplaggen på bästa sätt.

Tvättsymbolerna delas in i fem olika kategorier med fem olika former: , blekning , strykning tvätt , kemtvätt , och till sist torkning .

Tips Vänd skjortor med avigsidan utåt för att de ska bli bättre tvättade och hålla längre. Töm alltid klädesplaggens fickor. Titta på tvättsymbolerna. De ger dig användbar och viktig information. Blanda stora plagg med mindre i trumman.

Var noga med att inte välja fel temperatur....

Läs och lär dig symbolerna i denna tabell. De hjälper dig att tvätta och sköta dina plagg bättre och gör att du får ut mer av Tvätt- och torkmaskinen Indesit.

Tvättning Kraftig arbetning

Blekning

Strykning

Kemtvätt

Lätt bearbetning

Hög tem p.

Blekning i kallt vatten

Låga temp.

A

cl Huvudtvätt 95°C

Torkning

Strykning max 200°C

Kemtvätt med alla slags vätskor

Kan torkas i torktumlare

P Strykning i medel temperatur max 150°C

Kemtvätt med perlorat, flygbensin, ren alkohol R111 och R113

Huvudtvätt 40°C

Strykning max 110°C

Kemtvätt med flygbensin, ren alkohol eller R113

Torkas plant

Huvudtvätt 30°C

Ingen strykning

Ingen kemtvätt

Torkas upphängd

Huvudtvätt 60°C

Ingen blekning

Kan inte torkas i torktumlare

F

Handtvätt

Torkas på galge

Tvätta inte i vatten

Bruks- och installationsanvisning 6

Tips för att inte göra fel I tvätt- och torkmaskinen ska du aldrig tvätta... tvättgods som inte är fållat, tvättgods som är fransigt eller är sönderrivet. Om du ändå vill tvätta sådana plagg bör du lägga dem i en tvättpåse. Tvätta aldrig tvättgods med mycket starka färger tillsammans med vittvätt. Var försiktig med vikten! Överskrid inte maxvikterna som anges (vikt för torr tvätt) för att erhålla bäst tvättresultat: - Tålig tvätt: max. 5,5 kg - Syntetisk tvätt: max. 2,5 kg - Ömtålig tvätt: max. 2 kg - Ren ny ull: max. 1 kg

Hur mycket väger tvätten? 1 lakan 400 - 500 g 1 örngott 150 - 200 g 1 bordsduk 400 - 500 g 1 morgonrock 900 - 1 200 g 1 handduk 150 - 250 g Färgade T-shirts: T-shirts med tryck och skjortor håller längre om de tvättas med avigsidan utåt. T-shirts och collegetröjor med tryck ska alltid strykas på avigsidan. Varning för snickarbyxor. Snickarbyxor som finns i många hem har oftast hängselspännen av metall som kan skada trumman eller andra plagg vid tvätt. Stick in metallspännena i bröstfickan och fäst dem med säkerhetsnålar så undviker du alla risker.

Semester: Dra ut stickkontakten. När du reser på semester rekommenderas det att dra ut stickkontakten, stänga vattenkranen och låta luckan till tvättoch torkmaskinen stå öppen. På så sätt torkar trumman och packningen ordentligt och inga obehagliga lukter bildas.

YLLE TVÄTT För att erhålla bästa resultat ska mananvändaettspecialtvättmedel och se till att inte fylla maskinen med mer än 1kg.

Du kan tvätta nästan vad som helst Gardiner. Gardiner har en tendens att bli väldigt skrynkliga. Förhindra detta genom att vika ihop dem ordentligt och lägga dem i ett örngott eller en tvättpåse. Tvätta dem separat för att inte överskrida den föreskrivna vikten. Kom ihåg att använda program 8 som automatiskt utesluter centrifugering.

7 Bruks- och installationsanvisning

Dunjackor och vindjackor. Tvärtemot vad man kan tro, kan även dunjackor och vindjackor maskintvättas om de innehåller gås- eller anddun. Det är viktigt att inte tvätta för tungt. Tvätten får högst väga 2 - 3 kg. Upprepa sköljningen en eller två gånger och använd försiktig centrifugering.

Tennisskor. Tennisskor ska först rengöras från lera och de kan tvättas tillsammans med jeans och tåligare tvätt. Tvätta dem inte tillsammans med vittvätt.

Viktigt att veta för att tvätta bättre

Hemligheten med tvättmedelsfacket Den första hemligheten är den lättaste: tvättmedelsfacket öppnas genom att du vrider det utåt.

Häll i tvättmedlet och eventuella tillsatser. Följ anvisningarna som ges på tvättmedelsförpackningen. Doseringen beror på mängd tvättgods, vattnets hårdhetsgrad och hur smutsig tvätten är. Med tiden får du den erfarenhet som behövs för att själv veta hur mycket tvättmedel som behövs. När du häller sköljmedlet i fack 3 ska du undvika att hälla utanför gallret. Tvätt- och torkmaskinen kan automatiskt dosera sköljmedlet för varje tvättprogram. Flytande tvättmedel ska hällas i fack 2 och precis innan maskinen startas. Kom ihåg att flytande tvättmedel är särskilt anpassat för tvätt vid temperaturer upp till 60 °C och för program utan förtvätt.

I handeln kan du köpa flytande tvättmedel eller pulvertvättmedel med speciella behållare som placeras direkt i trumman, enligt de anvisningar som ges på förpackningen. Använd aldrig handtvättmedel i maskinen eftersom dessa bildar enormt mycket lödder som kan skada maskinen. Det är stor skillnad på tvättmedel som är avsett för handtvätt och tvättmedel för maskintvätt. En sista hemlighet: Minska alltid mängden tvättmedel om du tvättar i kallt vatten. Tvättmedlet löser upp sig sämre i kallt vatten och det är slöseri att dosera för mycket.

Fack 1: Tvättmedel för förtvätt (pulver) Fack 2: Tvättmedel för tvätt (pulver eller flytande)

1

2

3

Fack 3: Tillsatser (sköljmedel, parfymer o.s.v.)

Tvättmedelsfacket går att ta bort när det ska rengöras. Avlägsna det genom att dra det utåt enligt figuren och skölj sedan av det en stund under rinnande vatten.

Väl värd besparing

En guide för energisnål och ekologisk användning av hushållsmaskiner

FULL MASKIN Det bästa sättet att spara energi, vatten, tvättmedel och tid är att använda maskinen med max. mängd rekommenderad tvättvikt. Med en full maskin istället för två halvfulla SPARAR du upp till 50% energi. ÄR DET VERKLIGEN NÖDVÄNDIGT ATT FÖRTVÄTTA? Endast om tvättgodset är mycket smutsigt. För tvättgods som inte är särskilt smutsigt eller medelsmutsigt kan du ställa in tvättprogrammet UTAN förtvätt för att SPARA tvättmedel, tid, vatten och mellan 5 till 15% energi. ÄR DET ALLTID NÖDVÄNDIGT ATT TVÄTTA MED VARMT VATTEN? Genom att behandla fläckar med fläckborttagningsmedel eller blötlägga intorkade fläckar i vatten före tvätt är det möjligt att sänka vattentemperaturen. Genom att tvätta på 60° SPARAR du upp till 50% energi. INNAN DU ANVÄNDER ETT TORKPROGRAM… Välj en hög centrifugeringshastighet för att minska vattenmängden i tvättgodset innan du kör torkprogrammet. På så sätt SPARAR du tid och energi.

Bruks- och installationsanvisning 8

Fel och åtgärder

Läs detta innan du ringer en tekniker Den kan hända att maskinen plötsligt inte fungerar. I många fall kan felen åtgärdas på ett enkelt sätt utan att du behöver ringa en tekniker. Kontrollera dessa punkter innan du ringer serviceverkstaden.

Vart har allt vatten tagit vägen?

Tvätt- och torkmaskinen startar inte.

Är knappen för på/av intryck? Om knappen är intryckt har start av ett program ställts in.

Sitter stickkontakten ordentligt i uttaget? Den kan ha rubbats vid städning.

Är vredet för programmerad start, på modeller med denna funktion, i korrekt läge?

Finns det ström i bostaden? Jordfelsbrytaren kanske har kopplats in om för många hushållsapparater är påslagna. Det kanske är ett strömavbrott.

Svaret är enkelt: Med den nya Indesit-tekniken räcker det med hälften så mycket vatten för att tvätta dubbelt så mycket tvätt! Det är därför som vattnet inte syns genom glasluckan: Det används väldigt lite vatten för att värna om miljön men utan att ge avkall på ett perfekt tvättresultat. Dessutom minskar strömförbrukningen.

Är vattenkranen öppen? Av säkerhetsskäl kan inte maskinen starta om den inte får vatten.

Är luckan ordentligt stängd? Av säkerhetsskäl fungerar inte tvätt- och torkmaskinen om luckan är öppen eller ej ordentligt stängd.

torkmaskinen, välj en av symbolerna för Stop/Reset , och återstarta den. Om vredet fortsätter att rotera ska du kontakta service-verkstaden eftersom det betyder att maskinen meddelar att det finns ett fel.

Tvätt- och torkmaskinen tar inte in vatten.

RÄTT Stäng av vattenkranen efter varje tvätt. Det minskar slitaget på tvätt- och torkmaskinen hydraulsystem och risk för läckage när ingen person befinner sig hemma. Lämna alltid luckan på glänt. På så sätt bildas ingen dålig lukt. Rengör noggrant utsidan. För att rengöra tvätt- och torkmaskinen utsida och gummidelar ska du alltid använda en trasa indränkt med tvål och rent vatten.

FEL Låta stickkontakten sitta kvar när tvätt- och torkmaskinen rengörs. Även vid underhållsarbete ska stickkontakten alltid dras ut. Använda starka lösningsmedel och slipmedel. Använd aldrig lösningsmedel eller slipmedel för att rengöra tvätt- och torkmaskinen utsida och gummidelar. Ej rengöra tvättmedelsfacket. Tvättmedelsfacket är utdragbart och för att rengöra det räcker det med att skölja av det under rinnande vatten en stund. Åka på semester utan att tänka på tvätt- och torkmaskinen. Kontrollera alltid att stickkontaken har dragits ut och att vattenkranen är stängd.

9 Bruks- och installationsanvisning

Är slangen ordentligt ansluten till kranen? Saknas det vatten i bostaden? Det kan hända att det pågår arbeten i lägenheten eller på vattenledningen. Är vattentrycket tillräckligt? Det kan vara fel på stigtanken. Är kranens filter rent? Om vattnet har en hög kalkhalt, eller om det nyligen har skett arbete på vattenledningen, kan kranens vattenfilter ha satts igen av fragment och slam. Är gummislangen vikt? Gummislangen som leder vattnet till tvätt- och torkmaskinen måste vara så rak som möjligt. Kontrollera att den inte är klämd eller vikt.

Roterar vredet för tvättprogrammen utan att stanna? Vänta några minuter tills avloppspumpen har tömt trumman, stäng av tvätt- och

Tvätt- och torkmaskinen tar in och tömmer ut vattnet oavbrutet. Är slangen placerad för lågt? Slangen måste vara placerad på en höjd mellan 60 och 100 cm. Är slangänden nedsänkt i vattnet? Har väggutloppet ett luftutsläpp? Om problemet kvarstår efter dessa kontroller ska du stänga av tvättoch torkmaskinen och kontakta serviceverkstaden. Om du bor högt upp i ett hus kan det hända att en häverteffekt uppstår. Installera en lämplig ventil för att lösa detta problem.

Är det trångt mellan tvätt- och torkmaskinen och väggen? Om det inte är en modell som ska byggas in, måste tvätt- och torkmaskinen ha plats för att oscillera en aning. Det är viktigt att det finns ett utrymme på några centimeter runt maskinen.

ningarna på sid. 12 eller kontakta serviceverkstaden. Är avloppsslangen vikt? Avloppsslangen måste vara så rak som möjligt. Kontrollera att den inte är klämd eller vikt. Är avloppssystemet igensatt? Är eventuell förlängning av avloppsslangen ojämn och förhindrar att vattnet passerar?

Tvätt- och torkmaskinen tömmer inte eller centrifugerar inte.

Är tvättmedlet lämpligt för maskintvätt? Kontrollera att det står "maskintvätt", "handtvätt och maskintvätt" eller liknande på förpackningen.

Ingår tömning av vatten i det tvättprogram du har valt? För vissa tvättprogram krävs det att tömningen aktiveras manuellt. Är funktionen "Lättstruket"på tvätt- och torkmaskinen med denna funktion - aktiv? Med denna funktion aktiveras tömningen manuellt. Är avloppspumpen igensatt? För att kontrollera pumpen ska du stänga vattenkranen, dra ut stickkontakten och följa anvis-

De bildas för mycket lödder.

Tvätt- och torkmaskinen läcker vatten. Tvätt- och torkmaskinen vibrerar mycket under centrifugeringen.

Vänd dig aldrig till tekniker som inte är auktoriserade och vägra alltid installation av reservdelar som inte är original.

Har den svängande invändiga enheten frigjorts ordentligt vid installationen? Se följande sida som handlar om installation. Är tvätt- och torkmaskinen ordentligt nivellerad? tvätt- och Torkmaskinen nivellering ska kontrolleras regelbundet. Med tiden kan tvätt- och torkmaskinen flytta på sig utan att det märks. Justera fötterna och kontrollera med ett vattenpass.

Är inloppsslangens ringmutter ordentligt åtskruvad? Stäng kranen, dra ut stickkontakten och dra åt ringmuttern utan att ta i för mycket. Är tvättmedelsfacket igensatt? Dra ut tvättmedelsfacket och rengör det under rinnande vatten. Är avloppsslangen inte ordentligt fastsatt? Stäng vattenkranen, dra ut stickkontakten och försök att sätta fast avloppsslangen bättre.

Är mängden tvättmedel korrekt? En överdriven mängd tvättmedel bildar för mycket skum, tvättar inte mer effektivt och bidrar till att beläggningar bildas på tvättoch torkmaskinen inre delar.

Maskinen torkar ej. Kontrollera att: Kontakten är ordentligt isatt i uttaget; det finns ström; luckan är ordentligt stängd; den programmerade starten (om sådan finns) inte har ställts in; vredet för program A inte befinner i läge (Stop/ Reset); vredet för torkning C inte befinner sig i 0 läge.

Maskinen torkar inte ordentligt.

Tekniska data Modell

WD 125 TS

Yttermått

bredd cm 59,5 höjd cm 85 djup cm 53,5

Kapacitet

från 1 till 5,5 kg för tvätt; från 1 till 4 kg för torkning.

Elanslutning

spänning 220/230 Volt 50 Hz max anslutningseffek 1850 W

Vatttenanslutningid- max vattentryck1 MPa (10 bar) rici minsta vattentryck 0,05 MPa (0,5 bar) trumvolym 46 lt Centrifugerings hastighet

upp till 1200 varv/min

Kontrollprogram enligt normen IEC 456

tvättning: program 2; temperatur 60°C; utförd med 5 kg last. torkning: utförd med 2,5 kg last och vred C i läge.

Kontrollera att: Avloppslangen sista del inte är nedsänkt i vatten; tömningspumpen inte är tilltäppt; råden för maxlast har följts; vattenkranen är öppen. Om tvätt- och torkmaskinen trots dessa kontroller inte fungerar eller om fel återkommer kan du ringa närmaste auktoriserade serviceverkstad och uppge följande information: - typ av fel - modellbeteckning (Mod. ....) - serienummer (S/N ....) Denna information hittar du på typskylten som sitter på tvättoch torkmaskinens bakstycke.

Denna apparat uppfyller kraven i EG-direktivet 89/336/EEG, 73/23/EGG.

Bruks- och installationsanvisning 10

Installation och flytt

När tvätt- och torkmaskinen anländer Om maskinen är ny eller om den precis har flyttats från ett hus till ett annat är installationsmomentet mycket viktigt för att tvätt- och torkmaskinen ska fungera bra. När du har tagit bort förpackningen ska du kontrollera att utrustningen är hel. Om det råder tveksamheter ska du omedelbart kontakta en kvalificerad tekniker. tvätt- och torkmaskinens inre delar blockeras med fyra skruvar på bakstycket vid transport.

Anslutning till vattenuttaget Vattentrycket måste ligga mellan värdena som anges på typskylten på bakstycket. Anslut inloppsslangen till en kallvattenkran med en öppning med 3/4" gasgänga. Placera en gummipackning mellan som är försedd.

A

Innan du startar tvätt- och torkmaskinen ska du ta bort skruvarna, gummidelen med dess avståndsbricka (spara alla delar) och stänga igen hålen med plastpluggarna som medföljer. Viktigt: Använd den medföljande pluggen och stäng till de 3 hålen där kontakten var placerad. Hålen är placerade nere till höger bak på tvätt- och torkmaskinen. Nivellering För att tvätt- och torkmaskinen ska fungera bra är det viktigt att den står plant. Utför nivelleringen genom att skruva på de främre justerfötterna. Arbetsplanets lutning får inte överstiga 2 grader. Vid golv med heltäckningsmatta måste du se till att ventilationen inte hindras i golvnivå.

De främre fötterna är justerbara.

Spara blockeringsskruvarna och avståndsbrickan. I händelse av flytt av maskinen kan de återanvändas för att blockera de inre delarna så att de är skyddade under transporten.

11 Bruks- och installationsanvisning

Gummipackningen.

Om vattenslangen är ny eller inte har använts på länge ska du spola vatten genom installationen tills vattnet är klart och utan orenheter. Anslut slangen till tvättoch torkmaskinen vid det därtill avsedda vattenuttaget uppe till höger.

Krok att använda om avloppsslangen måste fästas på en höjd som är lägre än 60 cm.

Om slangen tömmer i badkaret eller handfatet ska du använda plastskenan och fästa den i kranen.

Elanslutning Innan maskinen ansluts till eluttaget ska du kontrollera att: 1) Eluttaget klarar maskinens max. effekt som anges på typskylten och att det är i enlighet med gällande lagar. 2) Spänningstillförseln ligger inom de värden som anges på typskylten. 3) Uttaget passar ihop med maskinens stickkontakt. Om så inte är fallet ska du undvika att placera adaptrar mellan dessa två och istället byta ut uttaget eller stickkontakten. 4) Bostadens elsystem måste vara jordade.

Plastskena för tömning i badkar eller handfat. Vattenuttaget uppe till höger.

Anslutning till avloppsslangen På tvätt- och torkmaskinens bakstycke sitter två krokar (till höger och till vänster) där avloppsslangen ska fästas. För in den andra slangänden i en rörledning eller stöd den mot handfatet eller badkaret. Undvik hopklämningar eller överdrivna böjar. Det är viktigt att slangen är placerad på en höjd mellan 60 och 100 cm. Om slangänden måste fästas på en höjd från golvet som är lägre än 60 cm, måste slangen fästas vid en av de krokar som sitter högst upp på bakstycket.

Se till att den inte är nedsänkt i vatten. Det avrådes från att använda förlängningsslangar till avloppsslangen. Om det ändå är nödvändigt får förlängningsslangen högst vara 150 cm lång och ska ha samma diameter som originalslangen. Om det finns ett väggavlopp, bör det kontrolleras av en kvalificerad fackman. Om din bostad ligger längst upp i ett hus kan häverteffekter uppstå som gör att tvätt- och torkmaskinen tar in och tömmer vatten oavbrutet. Särskilda hävertventiler finns att köpa som förhindrar denna effekt.

Observera! Företaget avsäger sig allt ansvar om dessa föreskrifter inte respekteras. Plastpåsar, frigolit, spikar och andra emballeringsmaterial kan vara farliga för barn och ska inte användas som leksaker.

Enkel skötsel och underhåll

Vårda maskinen och den kommer alltid att vara din vän Din tvätt- och torkmaskinen är dig en trogen vän i din vardag. Det är viktigt att hålla den i bra skick. Även för ditt eget bästa.

Din tvätt- och torkmaskinen är tillverkad för att hålla i många år utan problem. Några enkla åtgärder hjälper till att hålla den i bra skick och gör att den håller längre. Först och främst ska du alltid stänga vattenkranen efter varje tvätt. Vattentrycket kan i annat fall slita på vissa delar. Dessutom elimineras risken för vattenläckor om ingen person befinner sig hemma. Om vattnet är mycket hårt där du bor ska du använda ett avkalkningsmedel (vattnet är hårt om vattnet lämnar vita fläckar runt kranar och avlopp, särskilt i badkaret). För att få mer exakt information angående ditt vatten kan du vända dig till ditt lokala vattenverk eller till en lokal rörmokare). Det är viktigt att alltid tömma fickorna, ta bort nålar, broscher och alla hårda saker. Utsidan på tvätt- och torkmaskinen rengörs med en trasa indränkt med tvål och rent vatten.

Det är viktigt att regelbundet rengöra det utdragbara tvättmedelsfacket. För att motverka att beläggningar bildas räcker det med skölja det ett tag under rinnande vatten. Överdriv aldrig tvättmedelsdoserna. Normala tvättmedel innehåller redan avkalkningsmedel. Använd endast separat avkalkningsmedel för varje tvätt om vattnet är särskilt hårt, d.v.s. när vattnet har en hög kalkhalt. Ibland kan det vara bra köra ett tvättprogram med en dos avkalkningsmedel, utan tvättmedel och tvättgods. Dosera inte för mycket tvätt- eller tillsatsmedel då det kan orsaka att överdrivet mycket lödder bildas, som bildar beläggningar och kan skada delar på din tvätt- och torkmaskinen. Töm alltid klädesplaggens fickor, små föremål som finns i dem kan skada din tvätt- och torkmaskinen.

När pumpen och gummislangen ska kontrolleras Tvätt- och torkmaskinen är utrustad med en självrengörande pump som inte behöver rengöras eller underhållas. Trots allt kan det hända att småsaker fastnar i pumpen: mynt, gem, knappar som har lossnat och andra småsaker. För att undvika att pumpen skadas, fastnar dessa saker i en förkammare som du kan nå på pumpens nederdel. För att komma åt denna förkammare tar du bara bort kåpan som sitter på tvätt- och torkmaskinens nederdel med hjälp av en skruvmejsel (fig. 1). Ta bort kåpan genom att vrida den moturs (fig. 2) och kontrollera förkammaren noggrant. Gummislang Kontrollera gummislangen minst två gånger om året. Byt ut den omedelbart om den är sliten eller sprucken, eftersom den utsätts för starkt tryck vid tvätt som kan förorsaka plötsliga brott. Fig. 1

Fig. 2

Observera! Kontrollera att tvättprogrammet har avslutats och dra ut stickkontakten innan du tar bort kåpan och före något underhållsarbete. Det är normalt att det rinner ut lite vatten när kåpan tas bort. När kåpan sätts tillbaka ska du vara noga med att sticka in krokarna som sitter nedtill i de avlånga hålen innan du trycker in kåpan mot tvätt- och torkmaskinen.

Bruks- och installationsanvisning 12

Är alltmer viktigt

Säkerheten för dig och dina barn Läs noggrant dessa säkerhetsanvisningar och all information i denna bruksanvisning. Det är viktigt då bruksanvisningen innehåller viktig information angående säkerhet, användning och underhåll, förutom ett stort antal användbara noteringar. 1. Tvätt- och torkmaskinen får inte installeras utomhus, inte ens om installationsplatsen skyddas av ett tak, då det är mycket farligt att utsätta den för regn och oväder. 2. Maskinen får endast användas av vuxna och endast för tvätt av tvättgods i enlighet med anvisningarna i denna bruksanvisning. 3. Om tvätt- och torkmaskinen måste flyttas ska detta ske med försiktighet och av minst två eller tre personer. Detta ska inte göras av en person eftersom tvätt- och torkmaskinen är mycket tung. 4. Innan du lägger in tvätten ska du kontrollera att trumman är tom.

5. Ta inte i tvätt- och torkmaskinen om du är barfota eller med fuktiga händer eller fötter. 6. Använd inte förlängningssladdar eller förgreningsdosor, vilket är särskilt farligt i fuktiga miljöer. Elsladden får inte vikas eller klämmas ihop.

Tvätt- och torkmaskinen är tillverkad i enlighet med de strängaste internationella säkerhetsnormerna för skydda dig och din familj.

7. Öppna inte tvättmedelsfacket medan tvätt- och torkmaskinen är igång. Använd inte handtvättmedel eftersom det löddrar för mycket och kan skada maskinens inre delar.

Jag vill endast ha en specialiserad och auktoriserad tekniker med garanterade originalreservdelar från Indesit!

8. Dra inte i sladden eller i tvätt- och torkmaskinen för att dra ut stickkontakten ur vägguttaget. Det är mycket farligt. 9. När tvätt- och torkmaskinen är igång ska du inte vidröra avloppsvattnet då det kan bli mycket varmt. Luckan blir varm under tvätt. Se därför till att inga barn finns i närheten. Öppna aldrig luckan med våld eftersom det kan skada säkerhetsmekanismen som sitter i låset och vars funktion är att skydda mot att luckan öppnas av misstag. 10.Vid fel ska du stänga vattenkranen och dra ut stickkontakten ur vägguttaget. Du ska inte under några omständigheter försöka reparera mekaniska delar inuti maskinen.

Hur byter du elsladd Elsladden för tvätt- och torkmaskinen är av specialtyp och kan endast köpas vid en auktoriserad serviceverkstad.

För att byta ut den ska du göra på följande sätt: 1. Kontrollera att tvätt- och torkmaskinen är avstängd och att stickkontakten har dragits ut. 2. Ta bort toppkåpan genom att skruva ur de två skruvarna I, och dra den sedan mot dig [fig. 3]. 3. Koppla ifrån eltrådarna från störningsskyddet F[fig. 4], kom ihåg deras lägen (blå tråd = N,

brun tråd = L) och koppla till sist ifrån jordtråden. . Anm.: bokstäverna L, N och symbolen finns på störningsskyddet. 4. Ta försiktigt bort den övre delen på kabelgenomföringen på bakstycket, dra elsladden uppåt och dra sedan ut den [fig. 5].

För att ansluta den nya sladden går du till väga i omvänd ordning. För att sätta tillbaka toppkåpan stödjer du den på tvätt- och torkmaskinen [fig. 6] och låter den glida framåt tills krokarna som sitter på framsidan sticks in i de avlånga hålen på manöverpanelen. Skruva sedan tillbaka skruvarna.

I

N L F Fig. 3

13 Bruks- och installationsanvisning

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Bruks- och installationsanvisning 14

Pikaopas Olemme keränneet tähän 12 osa-aluetta, jotka selvitämme yksityiskohtaisemmin myöhemmin tässä käyttöoppaassa. Lue ja opi hauskasti: löydät useita pieniä vinkkejä, joiden avulla voit pestä pyykkisi paremmin ja helpommin siten, että pesu-ja kuivauskone kestää käytössä pitkään. Ja tietenkään turvallisuutta unohtamatta.

1.

Asennus ja pesu-ja kuivauskone siirtäminen (sivu 25)

Pesu-ja kuivauskone kotiinkuljetuksen tai sen siirtämisen jälkeen suoritettava asennus on erittäin tärkeä pesu-ja kuivauskone moitteettoman toiminnan kannalta. Tarkista aina, että: 1. Sähkölaitteisto vastaa säännösten vaatimuksia; 2. Veden poisto- ja tuloletkut on kytketty oikein. Älä käytä koskaan käytettyjä letkuja; 3. Pesu-ja kuivauskone on täysin tasallaan.Tämä on erityisen tärkeää sekä pesu-ja kuivauskone pitkän käyttöiän että parhaanpesutuloksen kannalta; 4. Että pesu-ja kuivauskone takapaneeliin sijoitetut rummun kiinnitysruuviton poistettu.

2.

Mitä pesu-ja kuivauskone laitetaan ja miten se käynnistetään (sivu 16)

Pyykin lajittelu on erittäin tärkeää parhaan mahdollisen pesutuloksen sekä pesu-ja kuivauskone pitkän käyttöiän kannalta. Opettele pyykin oikeaan lajitteluun liittyvät vinkit: väri, kangastyyppi sekä nukkautumisherkkyys ovat tärkeimpiä lajittelun kriteerejä.

3.

Kuinka vältyt pesuvirheiltä (sivu 21)

Vuosia sitten, jolloin synteettisiä tekokuituja ei vielä tunnettu, isovanhemmat antoivat hyviä ohjeita vaatteiden pesuun. Ajat ovat muuttuneet ja nyt pesu-ja kuivauskone tarjoaa mahdollisuuden pestä jopa villa- ja cashmerevaatteita pesu-ja kuivauskone, jolloin pyykki on kuin hellin käsin pesty!

5.

Pesuainelokero (sivu 22)

Älä käytä koskaan käytettyjä letkuja.

6.

7.

Pesuohjelmaopas (sivu 18)

Esittelemme taulukon, josta voit helposti valita kaikki ohjelmat, lämpötilat, pesuaineet sekä mahdolliset lisäaineet. Oikean ohjelman valinta on tärkeää pesutuloksen kannalta, jolloin aikaa, vettä ja energiaa säästyy.

8.

Miten kuivataan (p. 19)

Muutamia hyviä ohjeita miten toteuttaa paras mahdollinen kuivaus.

Tuoteselosteiden ymmärtäminen (sivu 20)

Vaatteissa olevien tuoteselosteiden ymmärtäminen ei ole vaikeaa. Ne ovatkin erittäin tärkeitä parhaan mahdollisen pesutuloksen kannalta. Olemme keränneet tähän osaan yksinkertaisen oppaan suositeltujen lämpötilojen, käsittelyn sekä silityksen ymmärtämisen helpottamiseksi.

4.

ohjelmien välillä. Tutustu säätimiin, jolloin saat parhaan mahdollisen pesutuloksen ja pesu-ja kuivauskone kestää käytössä. Helppoa vai mitä.

Säädintaulun käyttö (sivu 17)

Pesu-ja kuivauskone säädintaulu on erittäin yksinkertainen. Sille on sijoitettu kaikkein tärkeimmät säätimet, joiden avulla voit valita pesutyypin kaikkein kestävämpien (kuten työhaalareiden) ja arempien kuitujen (kuten cashmeren) pesuun soveltuvien pesu-

15 Käyttö- ja asennusohjeet

9.

Pesu-ja kuivauskone hoito ja huolto (sivu 26)

Pesu-ja kuivauskone on kuin paras ystävä: anna sille jonkin verran aikaasi, jolloin saat siitä luotettavan ja varman kumppanin. Hoida ja huolla se säännöllisesti, jolloin se pesee pyykkisi tunnollisesti vuodesta toiseen.

10.

Ongelmat ja korjaukset (sivut 24 ja 25)

Katso näillä sivuilla olevia ohjeita ennen asentajan kutsumista: monet ongelmat voidaan ratkaista välittömästi ja ilman ulkopuolista apua. Soita Indesit huoltopalveluun pikaista korjausta varten, mikäli ongelma ei poistu näiden ohjeiden avulla.

10.

Tekniset ominaisuudet (sivu 25)

Olemme keränneet tähän osaan pesu-ja kuivauskone tekniset tiedot: mallin tunnus, sähkö- ja vesiliitännän vaatimukset, mitat, tilavuuden, linkousnopeuden sekä eurooppalaisten ja italialaisten normien ja direktiivien yhdenmukaisuustodistukset.

11.

Lastesi ja oma turvallisuutesi (sivu 27)

Tästä osasta löydät erittäin tärkeitä perheesi turvallisuutta käsitteleviä ohjeita. Turvallisuus ennen kaikkea.

Mitä voit laittaa pesu- M ja kuivauskone? Voit varmistaa parhaan mahdollisen pesutuloksen jo ennen pesun aloittamista. Lajittele vaatteet kankaan ja värien mukaan. Katso tuoteselosteissa annettuja ohjeita ja noudata niitä. Aseta pienet ja suuret vaatteet rumpuun vuorotellen. Ennen pesua.

Tuoteseloste kertoo kaiken.

Lajittele pyykki kangastyypin ja värien kestävyyden mukaan: erottele kestävät ja arat kuidut. Lajittele kirkkaat ja tummat värit erikseen. Tyhjennä taskut (kolikot, paperi, setelit tai pienet esineet) ja tarkista napit. Ompele tai poista löysät napit välittömästi, sillä ne saattavat irrota pesun aikana.

Katso aina tuoteselosteessa annettuja ohjeita, sillä ne kertovat kaiken vaatteesta ja osoittavat, kuinka se voidaan pestä parhaiten. Sivulla 20 on selvitetty kaikki vaatteiden tuoteselosteissa olevat symbolit. Niiden ohjeet ovat erittäin tärkeitä parhaan pesutuloksen ja vaatteiden kestävyyden kannalta.

Pyykin elektroninen tasapainotus. Tämä pesu-ja kuivauskone on varustettu erityisellä elektronisella tasapainotuslaitteella, joka varmistaa pyykin tasaisen jakautumisen rummussa. Tämä laite varmistaa ennen linkouksen aloittamista, että pyykki on

Vaatteiden lajittelu kangastyypin, värin ja nukkautumisherkkyyden mukaan on tärkeää parhaan mahdollisen pesutuloksen kannalta.

mahdollisimman tasapainoisesti rummussa pyykin tyypin sekä sen alkuperäisen ohjelmoinnin mukaisesti.Tämän ansiosta pesuja kuivauskone ei tärise ja sen käyttöääni on hiljainen myös maksimikierroksilla.

Käynnistä pesu-ja kuivauskone Suorita pesukoneella asennuksen jälkeen pesujakso ohjelmalla "1" 90° asteessa. Pesu-ja kuivauskone oikea käynnistys on tärkeää sekä pesutuloksen, että toimintahäiriöiden ehkäisyn kannalta, jolloin pesu-ja kuivauskone kestää käytössä pitkään. Aseta pyykki pesu-ja kuivauskone, lisää pesuaine ja mahdolliset lisäaineet ja tarkista aina, että:

Hienopyykki: aseta alusvaatteet, naisten sukkahousut tai muut arat vaatteet aina kangaspussiin, joka suojaa niitä pesun aikana.

1. Pyöreä luukku on kiinni. 2. Pistotulppa on asetettu pistorasiaan. 3. Vesihana on auki. 4. Nuppi A on asetettu yhden (Stop/Reset) symboleista kohdalle. Valitse ohjelma Valitse ohjelma pestävien vaatteiden, niiden likaisuuden sekä laadun mukaan. Katso sivulla 18 olevia ohjeita ohjelmaa valitessasi. Käännä nuppia A kunnes ennaltavalittu pesuohjelma asettuu kohdalleen napin yläosassa olevan osoittimen kanssa, aseta lämpötila nupin B avulla, varmista että nuppi C on haluamassasi asennossa, paina tarvittaessa painikkeita E, F, G ja H ja paina tämän jälkeen ON/OFF painiketta I (asentoon I).

Muista lopuksi, että "ohjelmoitu käynnistys" (mikäli haluat käyttää sitä) on asetettava ennen pesujakson säätämistä. Pesun päätyttyä... Merkkivalo L vilkkuu nopeasti jonkun minuutin ajan, jonka jälkeen se alkaa vilkkua hieman hitaammin. Sammuta pesu-ja kuivauskone tämän jälkeen painamalla On/ Off painiketta I (asento O). Nyt voi avata pyöreän luukun.

Poista juuri pesty pyykki ja jätä pyöreä luukku aina kokonaan auki tai raolleen, jotta rummun sisällä oleva kosteus pääsee haihtumaan. Sulje vesihana aina pesun jälkeen. Muista, että valittu ohjelma jää aina pesu-ja kuivauskone muistiin sähkökatkoksen sattuessa tai pesu-ja kuivauskone sammuttamisen jälkeen.

Kuinka voit poistaa yleisimmät tahrat Muste tai kuulakärkikynä Painele aluetta metyylialkoholiin tai 90° alkoholiin kastellulla pumpulilla. Piki Painele tahraa tuoreella voilla, kastele tärpätillä ja pese vaate välittömästi. Vaha Raaputa tahraa, aseta vaate kahden imupaperin väliin ja silitä kuumalla silitysraudalla. Painele tämän jälkeen tärpättiöljyllä tai metyylialkoholilla. Purukumi Kastele tahra kynsilakan poistoaineella ja tämän jälkeen puhtaalla kankaalla. Home Puuvilla ja valkoiset liinavaatteet voidaan upottaa liuokseen, jossa on 5 osaa vettä, yksi osa valkaisuainetta ja yksi ruokalusikallinen etikkaa. Pese vaate tämän jälkeen välittömästi. Voit puhdistaa muut valkoiset kankaat 10 asteisella vetyperoksidilla ja pese vaate välittömästi. Huulipuna Painele villa- tai puuvillakankaita eetterillä ja silkkiä trikoloorieteenillä. Kynsilakka Aseta kangas siten, että tahra asettuu imupaperiarkin päälle, kastele liuotinaineella ja siirrä vaatetta aina sitä mukaa, kun paperiarkki värjäytyy. Ruoho Painele tahraa metyylialkoholiin kastellulla pumpulilla. Käyttö- ja asennusohjeet 16

Säädintaulun käyttö

Valinta on sinun

Oikeiden ohjelmien valinta on erittäin tärkeää. Ja helppoa. Ohjelman valinnan sekä ohjelmoidun käynnistyksen nuppi Tätä nuppia tarvitaan pesuohjelman valintaan. Käännä nuppia ainoastaan myötäpäivään. Pesuohjelmien valitsemiseksi sinun täytyy asettaa kohdakkain nupissa oleva osoitin halutun pesuohjelman symbolin/numeron kanssa. Paina tässä vaiheessa ON/OFF painiketta I (asentoon I), jolloin merkkivalo L alkaa vilkkumaan. Ohjelman asetus hyväksytään 5 sek. kuluttua, jolloin merkkivalo L lopettaa vilkkumisen (jää palamaan) ja aloittaa pesujakson. Mikäli haluat keskeyttää meneillään olevan ohjelman tai vaihtaa sen toiseen, valitse yksi symboleista (Stop/Reset) ja odota 5 sek. Peruutuksen hyväksymisen jälkeen merkkivalo L vilkkuu, jolloin voit sammuttaa pesu-ja kuivauskone. Voit käyttää tätä nuppia myös pesu-ja kuivauskone käynnistyksen viivästämiseen. Valitse yksi ohjelmoidun käynnistyksen neljästä asennosta, paina ON/OFF painiketta I (asento I) ja odota 5 sek. Nyt asetus on hyväksytty (merkkivalo L jää palamaan) ja voit valita haluamasi ohjelman. Merkkivalo L vilkkuu erityisellä tavalla (palaa 2 sek. ja sammuu 4 sek.) ja osoittaa että koneeseen on asetettu viivästetty käynnistys. Tämän vaiheen aikana pyöreä luukku voidaan aukaista ja pyykin määrää voidaan vaihtaa. Nupin siirtämisellä ei ole enää mitään vaikutusta sen jälkeen, kun pesujakso on asetettu ja pesu-ja kuivauskone on vahvistanut valinnan (poikkeuksen muodostaa Stop/Reset asento).

E

D Lämpötilan valintanuppi Tätä nuppia käytetään ohjelmataulukossa olevien pesun lämpötilojen valintaan (katso sivua 18). Tämän lisäksi voit käyttää sitä tarvittaessa valitsemallesi ohjelmalle suositellun lämpötilan alentamiseen jopa aina kylmään pesuun saakka ( ).

Kuivauksen nuppi Tämä nuppi mahdollistaa kuivaustyypin valinnan. On ennakoitu kaksi mahdollisuutta: A - Aikaan perustuva: 40 - 150 minuuttia. B - Kuivattujen pyykkien kosteustasoon perustuva: Silitys : hieman kosteat pyykit, helpot silittää. Kaappi : kuivat pyykit, jotka voidaan asettaa paikalleen. Erittäin kuiva : erityisen kuivat pyykit, suositellaan froteisille tuotteille ja kylpytakeille. Kuivauksen lopussa toteutetaan viilennysjakso.

1 Pesuainelokero on tässä.

17 Käyttö- ja asennusohjeet

F

2

3

H G

M

L

I

C

B

A

Pesuainelokero Pesuainelokero on jaettu kolmeen kaukaloon: 1. Esipesun pesuaine; 2. Varsinainen pesuaine; 3. Huuhteluaine.

Esipesu Tätä painiketta painamalla voit suorittaa esipesun kaikissa ohjelmissa,paitsi villa- ja erityisohjelmissa (katso sivua 18).

Helppo silittää Tämä toiminto mahdollistaa rypyttömän pyykin, siis helpottaa silitystä. Voit käyttää sitä ohjelmien 2-3 (puuvilla), 4-5 (synteettiset) ja 8 (hienopesu) kanssa. Painettaessa tätä nappulaa ohjelmien 4-5-8 kanssa pesujakso pysähtyy symbolin kohdalle ja voit lopettaa pesun painaen uudelleen nappulaa E. Huomio: Jos haluat suorittaa myös kuivauksen, tämä nappula on aktiivinen vain, jos se on asetettu tasolle (Silitys).

On-Off painike Pesu-ja kuivauskone on päällä, kun painike I on painettuna ja sammuneena silloin, kun se on ylhäällä. Pesu-ja kuivauskone sammuttaminen ei mitätöi valittua ohjelmaa.

Linkouksen apupainike Tämän painikkeen avulla saadaan linkouksen kierrosluku laskemaan 1200:sta kierroksesta minuutissa 600:aan vahvojen puuvilla- ja pellakankaitten pesuohjelmassa, ja 850:stä kierroksesta minuutissa 600:aan synteettisten tekstiilien pesuohjelmassa.

Pikapesu Tämä painike vähentää pesuohjelman kestoaikaa noin 30%. Sitä ei voida käyttää erityisohjelmien (katso sivua 18) tai villa- tai silkkiohjelmien kanssa.

Merkkivalo: käynnissä sammutettu / luukku lukittu Merkkivalo L vilkkuu hitaasti, kun kone on käynnissä ja odottaa ohjelman asettamista tai ohjelman lopussa ilmoittaa luukun aukeavan. Merkkivalo vilkkuu nopeasti silloin, kun ei ole mahdollista aukaista luukkua. Vilkkumaton valo osoittaa asetetun ohjelman hyväksymisen.

Kuivauksen merkkivalo Valaistu merkkivalo osoittaa, että nuppi C on asetettu jonkun tyyppisen kuivauksen kohdalle. Pesun lopussa kone suorittaa kuivauksen.

Mitä haluat pestä tänään?

Ohjelmat kaikille vuodenajoille Kangastyyppi ja likaisuus

Ohjelmointi- Lämpötilan nuppi säätönuppi

Pesuaine Huuhteluaine

Pesujakson Pesujakson kuvaus kestoaika (minuutteina)

KESTÄVÄT KUIDUT Erittäin likainen valkopyykki (lakanat, pöytäliinat, jne.)

1

90°C

145

Pesu 90°C:ssa, huuhtelut, keski- ja loppulinkoukset

Erittäin likainen valko- ja kirjopyykki

2

60°C

130

Pesu 60°C:ssa, huuhtelut, keski- ja loppulinkoukset

3

40°C

95

Vähän likainen valkopyykki ja värillisten hienopesu (paidat, villapaidat, jne.) Huuhtelut

Pesu 40°C:ssa, huuhtelut, keski- ja loppulinkoukset Huuhtelut, keski- ja loppulinkouksetLinkous

Veden poisto ja loppulinkous

Puuvillakankaiden kuivaus Keskeyttää/peruuttaa valitun ohjelman

Stop/Reset SYNTEETTISET KUIDUT Värinsä pitävät erittäin likaiset synteettiset kuidut (pienten lasten pyykki, jne.)

4

60°C

100

Pesu 60°C:ssa, huuhtelut, rypistymisen esto tai hellä linkous

Väriä päästävät synteettiset kuidut (kaiken tyyppinen hieman likainen pyykki)

5

40°C

70

Pesu 40°C:ssa, huuhtelut, rypistymisen esto tai hellä linkous

Väriä päästävät synteettiset kuidut (kaiken tyyppinen hieman likainen pyykki)

6

30°C

30

Pesu 30°C:ssa, huuhtelut ja hellä linkous

HuuhtelutHuuhtelut, rypistymisen esto tai hellä linkous

HuuhteluaineHuuhtelu, jossa otetaan huuhteluaine, rypistymisen esto tai hellä linkous

Linkous

Veden poisto ja hellä linkous

Synteettisten kankaiden kuivaus Keskeyttää/peruuttaa valitun ohjelman

Stop/Reset ARAT KANKAAT Käsipesu

7

40°C

45

Erittäin arat vaatteet ja kankaat (verhot, silkki, viskoosi jne.)

8

30°C

50

HuuhtelutPesu 40°C:ssa, huuhtelut ja hellä linkous Pesu 30°C:ssa, huuhtelut, rypistymisen esto ja veden poisto Huuhtelut, rypistymisen esto ja veden poisto

Linkous

Veden poisto ja hellä linkous

Veden poisto

Veden poisto

Villakankaiden kuivaus Stop/Reset

Keskeyttää/peruuttaa valitun ohjelman

OHJELMOITU KÄYNNISTYS Käynnistyksen viive 12 - 9 - 3 - 1 h

Viivästää käynnistystä 12 - 9 - 3 - 1 h

Stop/Reset

Keskeyttää/peruuttaa valitun ohjelman

Tärkeää: Voit mitätöidä juuri valitun pesuohjelman valitsemalla yhden symboleista

(Stop/Reset). Odota tällöin vähintään 5 sekuntia.

Taulukossa annetut tiedot on tarkoitettu viitteellisiksi. Ne voivat vaihdella pyykin laadun sekä tyypin, verkkoveden lämpötilan sekä ympäristön lämpötilan mukaan.

Erityisohjelmat Päivittäinen pesu Pesu-ja kuivauskone on ohjelma, joka on suunniteltu hieman likaisten vaatteiden nopeaan pesuun. Aseta ohjelma 6 ja lämpötila 30°C, jolloin voit pestä eri tyyppisiä kankaita (paitsi villaa ja silkkiä) maksimitäyttömäärällä 3 kg. Tämän ohjelman avulla voit säästää aikaa ja sähköä, sillä pesu kestää ainoastaan noin 30 minuuttia. SUOSITTELEMME NESTEMÄISEN PESUAINEEN KÄYTTÖÄ TÄMÄN OHJELMAN YHTEYDESSÄ.

Käyttö- ja asennusohjeet 18

Miten kuivataan Pesu ja kuivaus

Pelkkä kuivaus

Katso taulukkoa A ohessa ja seuraa MAKSIMI täyttöohjeita toteuttaaksesi pesu ja kuivaus automaattisesti. Noudata pelkän pesun ohjeita (katso sivu 16 kappale "käynnistä pesu-ja kuivauskone") ja käytä nuppia C asentaaksesi haluamasi kuivaustyyppi, siis paina nappulaa I (asentoon I).

Laitettuasi kuivattavan pyykin koneeseen (maksimi 4 kg) tarkista, että: - luukku on kunnolla kiinni; - pistoke on työnnetty pistorasiaan; - vesihana on auki; - nappulaa I ei ole painettu (asentoon O).

Jos erikoistapauksessa pestävän ja kuivattavan pyykin määrä ylittää sallitun maksimiarvon (katso taulukko A), on tarpeen seurata pelkän pesun ohjeita (katso sivu 16 kappale "käynnistä pesu-ja kuivauskone"). Ohjelman päätyttyä ota pyykki pois koneesta, jaa se kahteen osaan ja laita toinen osa takaisin koneeseen. Tässä vaiheessa seuraa pelkän kuivauksen ohjeita. Tee samat toimenpiteet jäljelle jääneille pyykeille.

Seuraavaksi valitse ohjelma Käännä nuppi A yhden kohdalle kuivausasennon kuivattavasta kankastyypistä riippuen, valitse haluamasi kuivaustyyppi nupilla C ja lopuksi paina käynnissä-sammutettu nappulaa I (asento I). Kuivauksen lopussa… Odota, että merkkivalo L vilkkuu hitaasti, siten voit sammuttaa pesu-ja kuivauskoneen painaen käynnissä-sammutettu nappulaa I (asentoon O) ja sen jälkeen voit aukaista luukun. Otettuasi pyykit pois koneesta jätä luukku auki tai raolleen, jotta koneen sisälle ei tule tunkaista hajua ja lopuksi sulje vesihana.

VILLAN KUIVAUS Villavaatteiden kuivaus täytyy suorittaa yksinomaan valitsemalla kuivausajat (150-100-60-40 minuuttia). 1 kg:n täyttö. Suositellaan 60 minuutin kuivausta. Jos vahingossa valitaan yksi kuivaustaso (Erittäin kuiva , Kaappi , Silitys ), kone suorittaa kuivauksen, joka vastaa ajaltaan MAKSIMI kuivausaikaa (150 minuuttia).

A. Kangastyyppi

Täyttötyyppi

Kuivausaika (Min.)

Maksimitäyttö (kg)

Erittäin kuiva Puuvilla, Pellava

Erikokoiset liinavaatteet

Puuvilla

Froteepyyhkeet

Kaappi

Silitys

4

145

128

119

4

145

128

119

2,5

98

92

84

Terital, Puuvilla

Lakanat, paidat

Akryyliti

Yöpaidat, nilkkasukat, jne

1

65

61

59

Alusvaatteet, sukat, jne

1

65

61

59

Nailon

Taulukossa olevilla numeroluvuilla on vain ohjearvo. Alle 1 Kg painaville puuvillatekstiilejä sisältäville pyykkimäärille suositellaan tekokuitukankaille tarkoitettu kuivausohjelma.

TÄRKEÄÄ Kuivauksen aikana suoritetaan linkous, mikäli olet valinnut yhden puuvillaohjelmista ja yhden kuivaustasoista (Erittäin kuiva , Kaappi , Silitys ).

HUOMIO - Kuivauksen aikana luukku kuumenee helposti. - Älä kuivaa pestyjä pyykkejä palonaroilla liuoksilla (esim. trikloorietyleeni). - Älä kuivaa vaahtokumia tai muita joustavia muoveja. - Varmista, että kuivausvaiheiden aikana vesihana on auki. - Tätä pesu- ja kuivauskonetta voidaan käyttää ainoastaan vedellä pestyjen pyykkien kuivaukseen.

19 Käyttö- ja asennusohjeet

Tuoteselosteiden ymmärtäminen Opettele nämä symbolit. Niiden avulla vaatteet kestävät pesun paremmin ja pesu-ja kuivauskone palkitsee vaivan pesemällä vaatteet puhtaaksi. Kaikissa Euroopan maissa tuoteselosteissa on viestit, joiden vierellä on pieni mutta tärkeä symboli. Niiden merkityksen opetteleminen on tärkeää pesun lopputuloksen sekä vaatteiden oikean

käsittelyn kannalta. Symbolit jakautuvat viiteen ryhmään, joiden muodot poikkeavat toisistaan: , valkaisu , silitys pesu , kuivapesu sekä , kuivaus .

Tärkeitä ohjeita Käännä paidat nurinpäin, jolloin ne tulevat puhtaammiksi ja kestävät pidempään. Muista poistaa kaikki taskuissa olevat esineet. Katso tuoteselosteessa annettuja ohjeita, sillä ne antavat korvaamattomia. käytännöllisiä neuvoja. Aseta suuria ja pieniä vaatteita rumpuun vuorotellen. Varmista, että lämpötila on oikea....

Lue ja opettele tässä taulukossa olevat symbolit, sillä ne auttavat pesemään paremmin ja käsittelemään vaatteita oikein, jolloin pesuja kuivauskone Indesit pesukoneesi tarjoaa parhaan lopputuloksen.

Vesipesu Normaali pesu

Valkaisu

Silitys

Kemiallinen pesu

Varovainen pesu

Kuivaus Kork. l-tila

cl

Keskilämpötila

A Hyvin kuuma silitys max 200°C

Kemiallinen pesu millä tahansa puhdistusaineeella

Kuuma silitys max 150°C

Kemiallinen pesu trikloorietyleenillä, aviobensiinillä, spriillä ja R111 ja R113:lla

Pesulämpö 40°C

Silitys max 110°C

Kemiallinen pesu aviobensiinillä, spriillä ja R113:lla

Tasokuivaus

Pesulämpö 30°C

Silitys kielletty

Kemiallinen pesu kielletty

Kuivaus vettä valuvana

Pesulämpö 95°C

Voidaan valkaista kylmässä vedessä

Voidaan kuivattaa koneessa

P

Pesulämpö 60°C

Ei voida valkaista

Rumpukuivaus kielletty

F

Vain käsinpesu sallittu

Ripustuskuivaus

Vesipesu kielletty

Käyttö- ja asennusohjeet 20

Kuinka vältyt pesuvirheiltä Älä pese pesu-ja kuivauskone koskaan... repeytyneitä vaatteita ja vaatekappaleita joissa on päärmäämättömiä tai purkautuvia saumoja. Sulje ne pussiin, mikäli joudut pesemään tällaisia vaatteita. Älä pese värikkäistä vaatteita yhdessä valkoisten vaatteiden kanssa. Huomaa paino! Parhaan tuloksen kannalta on tärkeää noudattaa kuivan pyykin täytölle annettuja maksimipainorajoituksia: - Kestävät kuidut: maksimi 5,5 Kg - Synteettiset kuidut: maksimi 2,5 Kg - Arat kuidut: maksimi 2 Kg - Puhdas uusi villa: maksimi 1 Kg

Paljonko painaa? 1 lakana 400-500 gr. 1 tyynynpäällinen 150-200 gr. 1 pöytäliina 400-500 gr. 1 kylpytakki 900-1.200 gr. 1 pyyhe 150-250 gr. Värilliset T-paidat, painetut paidat sekä miesten paidat kestävät kauemmin jos peset ne nurinpäin. Silitä painetut T-paidat ja collegepaidat aina sisäpuolelta. Haalarit. Olkahihnoilla varustettujen haalareiden remmeissä on koukkuja, jotka voivat vahingoittaa rumpua tai muita vaatteita pesun aikana. Aseta koukut haalarin etuläpän taskuun ja kiinnitä ne paikalleen hakaneuloilla, jotta ne eivät pääse aiheuttamaan vahinkoa pesun aikana.

Loman ajaksi: irrota pistotulppa. Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen lomalle lähtöä, sulje veden syöttöhana ja jätä pyöreä luukku auki tai raolleen. Näin rumpu ja tiivisteet pysyvät kuivina ja pesukoneen sisälle ei muodostu epämiellyttäviä tuoksuja.

VILLANPESUJAKSO Parhaimman pesutuloksen saamiseksi käytä erityistä pesuainetta ja ole huolellinen, ettet ylitä 1 kg:n täyttörajaa.

Kuinka voit pestä melkein kaikkea Verhot. Verhot voivat rypistyä erittäin pahoin. Toimi tämän vuoksi seuraavasti: taita verhot huolellisesti ja aseta ne tyynynpäälliseen tai verkkopussin sisään. Älä pane pesukoneeseen muuta pyykkiä siten, ettei kokonaispaino ylitä puolta normaalista täyttömäärästä. Muista käyttää erityisohjelmaa 8, joka estää linkouksen automaattisesti.

21 Käyttö- ja asennusohjeet

Höyhenpeitot ja tuulitakit. Myös höyhenpeitot ja tuulitakit voidaan pestä pesu-ja kuivauskone, mikäli täyte on valmistettu hanhen tai ankan höyhenistä. Älä täytä pesu-ja kuivauskone 5,5 Kg määrällä vaan korkeintaan 2,3 Kg. Toista huuhtelu yksi tai kaksi kertaa käyttämällä hellää linkousta.

Tenniskengät. Puhdista tenniskengät ensin huolellisesti mullasta, jonka jälkeen voit pestä ne myös yhdessä farmarihousujen tai muiden kestävien vaatteiden kanssa. Älä pese niitä valkoisten vaatteiden kanssa.

Tärkeää parhaan pesutuloksen kannalta

Pesuainelokeron käyttö Ensiksi helpoin vinkki: pesuainelokero aukeaa, kun käännät sitä ulospäin. Käytä pesuainetta tai muita lisäaineita valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Tavallisesti löydät tarvittavat ohjeet pakkauksesta. Annostelu riippuu pyykin määrästä, veden kovuudesta sekä pyykin likaisuudesta. Kokemuksen myötä opit annostelemaan määrän melkein automaattisesti. Varmista ettei huuhteluaine valu ulos ristikosta, kun kaadat sitä kaukaloon 3. Pesu-ja kuivauskone voi ottaa huuhteluainetta automaattisesti jokaisen pesuohjelman yhteydessä. Nestemäinen pesuaine on kaadettava kaukaloon 2 ainoastaan juuri ennen pesu-ja kuivauskone käynnistystä. Muista, että nestemäinen pesuaine sopii erittäin hyvin pesuohjelmiin, joiden lämpötila ei ylitä 60° astetta sekä ohjelmiin.

Kaupoista on saatavilla nestemäisiä sekä jauhemaisia pesuaineita, joissa on erityiset rummun sisään laitettavat pesupallot, joita on käytettävä pakkauksessa olevien ohjeiden mukaisesti. Älä käytä pesu-ja kuivauskone koskaan käsipesuun tarkoitettuja pesuaineita, sillä niiden käytön yhteydessä muodostuu liikaa vaahtoa, joka saattaa vaurioittaa pesu-ja kuivauskone. Poikkeuksen muodostavat ainoastaan erityiset pesuaineet, jotka on kehitetty sekä käsipesussa että pesu-ja kuivauskone käytettäviksi. Viimeinen vinkki: vähennä pesuaineen määrää, kun peset kylmällä vedellä. Pesuaine ei sula tällöin yhtä hyvin kuin kuumassa vedessä, jolloin osa siitä menee turhaan hukkaan.

Kaukaloon 1: Esipesuaine (jauhe) Kaukaloon 2: Pesuaine (jauhe tai neste)

1

2

3

Kaukaloon 3: Lisäaineet (huuhteluaineet, hajusteet jne.)

Pesuainelokero on irroitettavavissa ja se voidaan pestä vetämällä se ensin ulos kuvan mukaisesti ja antamalla sen olla jonkin aikaa juoksevan veden alla.

Kuinka säästän aikaa ja ympäristöä

Ohjeet kodinkoneiden taloudelliseen ja ympäristöystävälliseen käyttöön

TÄYSI RUMPU Tärkein energian, veden, pesuaineen sekä ajan säästöön vaikuttava tekijä on täyttää pesukone mahdollisimman täyteen suositeltujen maksimitäyttöjen mukaisesti. Voit SÄÄSTÄÄ jopa 50% sähköä, mikäli peset täyden rummullisen pyykkiä kahden puolen rummullisen sijaan. ONKO ESIPESU TODELLA VÄLTTÄMÄTÖN? Tavallisesti esipesua tarvitaan erittäin likaisen pyykin pesuun. Ohjelmoi ILMAN esipesua oleva ohjelma, kun peset vain vähän likaista tai keskilikaista pyykkiä, jolloin pesuainetta, aikaa, vettä ja sähköä SÄÄSTYY jopa 5-10%. ONKO KUUMALLA VEDELLÄ PESU TODELLA VÄLTTÄMÄTÖN? Käsittele tahrat tahranpoistoaineella tai liuota kuivia tahroja vedessä ennen pesun suorittamista, jolloin et tarvitse käyttää kuumaa vettä käyttävää pesuohjelmaa. SÄÄSTÄT jopa 50% sähköä, mikäli käytät 60° asteessa tapahtuvaa pesuohjelmaa. ENNEN KUIVAUSOHJELMAN VALINTAA … Valitse korkea rummun kierrosmäärä ennen kuivausohjelman valitsemista, jotta vesi puristuu pyykistä melkein lähes viimeiseen pisaraan. Näin SÄÄSTÄT aikaa ja sähköä.

Käyttö- ja asennusohjeet 22

Ongelmat ja korjaukset

Lue seuraavassa annetut ohjeet, ennen huoltopalvelun kutsumista

Pesu-ja kuivauskone toiminnassa voi joskus ilmetä ongelmia. Usein syynä ovat helposti ratkaistavat ongelmat, jolloin asentajaa ei tarvitse kutsua paikalle. Tarkista aina seuraavat seikat, ennen huoltopalvelun kutsumista. Pesu-ja kuivauskone ei käynnisty. Onko pistotulppa hyvin pistorasiassa? Pistotulppa on voinut irrota siivouksen aikana. Onko kotonasi sähkökatkos? Kotisi virtasuojakytkin on voinut laueta esim. sen vuoksi, että liikaa kodinkoneita on käynnistetty samanaikaisesti. Varmista, onko alueellasi yleinen sähkökatkos. Onko pyöreä luukku hyvin kiinni? Turvallisuussyistä pesu-ja kuivauskone ei käynnisty,

mikäli pyöreä luukku on auki tai suljettu huonosti. Onko On/Off painiketta painettu? Mikäli sitä on painettu, oletko asettanut ohjelmoidun käynnistyksen.

Onko vesihana auki? Turvallisuussyistä pesu-ja kuivauskone ei käynnisty, mikäli siihen ei tule vettä. rummun, sammuta pesu-ja kuivauskone, valitse yksi symboleista stop/reset, ja käynnistä pesu-ja kuivauskone uudelleen. Kutsu huoltopalvelu paikalle, mikäli nuppi pyörii tyhjää vielä tämän jälkeenkin.

VÄÄRIN

Sulje hana jokaisen pesun jälkeen. Tämä vähentää pesuja kuivauskone vesilaitteiston kulumista ja estää vuotojen mahdollisuuden silloin, kun kotona ei ole ketään.

Pistotulpan jättäminen pistorasiaan pesu-ja kuivauskone puhdistuksen ajaksi. Irrota pistotulppa aina pistorasiasta kaikkien huoltotoimenpiteiden suorittamisen ajaksi.

Puhdista ulkopuoli varovasti. Käytä pesu-ja kuivauskone ulkopuolen ja kumiosien puhdistukseen ainoastaan haaleaan veteen kastettua pyyhettä ja saippuaa.

23 Käyttö- ja asennusohjeet

Yksinkertaista: uuden Indesit teknologian avulla riittää jo puolet vesimäärästä kaksinkertaisen pyykkimäärän pesuun! Tämän vuoksi et näe vettä pyöreän ikkunan lävitse. Vettä käytetään todella vähän, jolloin luonnonvarat säästyvät, mutta puhdasta tulee. Ja tietenkin sähköä kuluu vähemmän.

Onko ohjelmoidun käynnistyksen painike (milloin pesu-ja kuivauskone) oikeassa asennossa?

OIKEIN

Jätä pyöreä luukku aina raolleen. Näin rummun sisälle ei synny epämiellyttäviä tuoksuja.

Mutta missä on vesi?

Käyttää liuotinaineita ja hankaavia pesuaineita. Älä puhdista pesu-ja kuivauskone ulkopuolta tai sen kumiosia koskaan liuotinaineita tai hankaavia pesuaineita käyttämällä. Pesuainelokeron jättäminen likaiseksi. Voit vetää pesuainelokeron ulos ja puhdistaa sen yksinkertaisesti juoksevan veden alla. Lähteä lomalle ilman pesukoneen turvallisuuden varmistamista. Tarkista aina ennen lomalle lähtöä, että pistotulppa on irrotettu pistorasiasta ja vesihana on kiinni.

Pesu-ja kuivauskone ei tule vettä. Onko letku kytketty oikein vesihanaan ? Puuttuuko vesi? Varmista, onko veden tulo katkaistu rakennus- tai tietöiden vuoksi. Onko veden paine riittävä? Tarkista, onko vesipumppu viallinen. Onko hanan suodatin puhdas? Pienet epäpuhtaudet tai lika ovat voineet tukkia hanan suodattimen, mikäli vesi on erittäin kalkkipitoista tai vesiverkostoon on tehty korjaustöitä. Onko kumiletku taittunut? Pesu-ja kuivauskone kumisen veden tuloletkun on oltava mahdollisimman suorassa. Varmista, ettei se ole puristunut tai taittunut.

Ohjelman valintanuppi pyörii tyhjää. Odota muutama minuutti, kunnes pumppu tyhjentää

Pesu-ja kuivauskone täyttää ja tyhjentää veden jatkuvasti. Onko letku asetettu liian alas? Letku on asennetta 60 - 100 cm korkeudelle. Onko letkun suukappale vedessä? Onko seinäviemärissä ilmaa? Sulje vesihana, sammuta pesu-ja kuivauskone ja kutsu huoltopalvelu paikalle, mikäli ongelma ei poistu näiden toimenpiteiden jälkeen. Mikäli asut korkealla, vesijohdoissa voi tapahtua lappoilmiöitä. Asenna tarkoitukseen sopiva venttiili, jolloin nämä ilmiöt poistuvat.

tai kutsu paikalle tekninen huoltopalvelu. Onko veden poistoletku taittunut? Pesu-ja kuivauskone veden poistoletkun on oltava mahdollisimman suorassa. Varmista, ettei se ole puristunut tai taittunut.

Pesu-ja kuivauskone ei poista vettä tai linkoa. Onko valitussa ohjelmassa veden poisto? Joissakin ohjelmissa veden poisto on käynnistettävä käsin.

Onko veden poistojärjestelmä tukossa? Estääkö veden poistoputken mahdollisessa jatkojohdossa oleva tukos veden poiston?

Älä anna valtuuttamattoman asentajan suorittaa pesu-ja kuivauskone korjauksia. Varmista, että korjauksissa käytetään ainoastaan alkuperäisiä varaosia.

Vaahtoa muodostuu liikaa. Sopiiko pesuaine pesu-ja kuivauskone käytettäväksi? Tarkista, että pesuaine on tarkoitettu "konepesulle", "käsija konepesulle" tai tarkoitusta vastaavaan käyttöön.

Onko "Helppo silittää" päällä (niissä pesu-ja kuivauskone, joissa on tämä mahdollisuus)? Tämän toiminnon yhteydessä veden poisto on käynnistettävä käsin. Onko poistopumppu on tukossa? Sulje vesihana, irrota pistotulppa pistorasiasta ja tarkista poistopumpun kunto sivulla 26 olevien ohjeiden avulla

Onko pesu-ja kuivauskone liian tiukasti seinän ja huonekalun välissä? Sisäänrakentamattomien mallien on päästävä heilumaan jonkin verran linkouksen aikana. Varmista, että pesu-ja kuivauskone ympärillä on muutama senttimetri vapaata tilaa.

Pesu-ja kuivauskone vuotaa vettä. Pesu-ja kuivauskone tärisee paljon linkouksen aikana. Onko heiluva yksikkö vapautettu oikein asennuksen yhteydessä? Katso seuraavaa sivua, jossa asennus on selvitetty yksityiskohtai-semmin. Onko pesu-ja kuivauskone tasallaan? Pesu-ja kuivauskone tasaisuus on tarkistettava säännöllisesti. Ajan myötä pesu-ja kuivauskone voi liikkuu huomaamattomasti. Säädä tasaisuutta pienien jalkojen avulla ja tarkista se vesivaa'an avulla.

Onko veden tuloletkun rengasmutteri tiukasti kiinni? Sulje vesihana, irrota pistotulppa pistorasiasta ja kierrä rengasmutteria tiukemmalle. Onko pesuainelokero tukossa? Vedä pesuainelokero ulos ja pese se juoksevan veden alla. Onko veden poistoletku tiukasti kiinni? Sulje vesihana, irrota pistotulppa pistorasiasta ja pane letku tiukasti kiinni.

WD 125 TS

Mitat

leveys cm 59,5 korkeus cm 85 syvyys cm 53,5

Täyttömäärä

1 - 5,5 kg pesu; 1 - 4 kg kuivaus.

Sähköliitäntä

jännite 220/230 V 50 Hz suurin liitäntäteho1850 W

Vesiliitäntä

korkein vedenpain 1 MPa (10 bar) alhaisin vedenpaine 0,05 MPa (0,5 bar) rummun tilavuus 46 litraa

Linkousnopeus

1200 kierrokseen asti minuutiss

IEC 456 normia noudattavat tarkistusohjelmat

pesu: ohjelma 2; lämpötila 60°C; suoritetaan 5 kg:n täytöllä. kuivaus: suoritetaan 2,5 kg:n täytöllä ja valintanuppi C asennossa

Pesu- ja kuivauskone ei kuivaa. Tarkista, että: Pistoke on työnnetty hyvin pistorasiaan; talossa on sähkövir ta; luukku on kunnolla suljettu; haluttu ohjelma (mikäli käytettävissä) on valittu; ohjelmanuppi A ei ole asennossa (Stop/ Reset); kuivauksen nuppi C ei ole asennossa 0.

Pesu- ja kuivauskone ei kuivaa hyvin.

Tekniset tiedot Malli

Onko pesuaineen määrä oikea? Liian suuri määrä pesuainetta tuottaa liikaa vaahtoa ja tarjoaa heikomman pesutuloksen. Tämän lisäksi se aiheuttaa karstan muodostumista pesu-ja kuivauskone sisäosiin.

Tarkista, että: Tyhjennysputken pää ei ole vedessä; tyhjennyspumppu ei ole tukkiutunut; maksimitäytön ohjeita on noudatettu; vesihana on auki.

.

Kutsu lähin valtuutettu tekninen huoltopalvelu paikalle, mikäli pesu-ja kuivauskone ei toimi näiden tarkistusten jälkeenkään ja toimintahäiriö jatkuu. Ilmoita tällöin seuraavat tiedot: - toimintahäiriön tyyppi - tunnus (Malli....) - sarjanumero (S/N....) Nämä tiedot löytyvät pesu-ja kuivauskone takaosaan sijoitetusta arvokyltistä.

Tãmã laite tãyttãã EN:n asettamat mããrãykset 89/336/EU, 73/23/EU.

Käyttö- ja asennusohjeet 24

Asennus ja pesukoneen siirtäminen

Pesu-ja kuivauskone tullessa Oikea asennus on erittäin tärkeä pesu-ja kuivauskone moitteettoman toiminnan kannalta sekä uuden pesu-ja kuivauskone hankinnan, että muuton yhteydessä suoritettavan siirtämisen jälkeen. Poista pakkausmateriaali ja varmista, että pesu-ja kuivauskone on moitteettomassa kunnossa. Kutsu ammattitaitoinen asentaja paikalle, mikäli et ole varma sen kunnosta. pesu-ja kuivauskone sisäosat on kiinnitetty paikalleen kuljetuksen ajaksi neljällä takapaneeliin asetetulla ruuvilla.

Vesiverkkoon kytkentä Varmista, että veden paine on pesuja kuivauskone taakse sijoitetussa kyltissä annettujen arvojen rajoissa. Kytke veden tuloletku kylmään vesihanaan, jonka putkikierre on 3/4 ja aseta suodattimella varustettu kuminen tiiviste niiden väliin.

A

Poista ruuvit, kumikappale ja sen välikappale (säilytä kaikki osat huolellisesti) ja sulje reiät mukana toimitetuilla muovikorkeilla ennen pesu-ja kuivauskone käyttöönottoa. Tärkeää: sulje kolme pesu-ja kuivauskone takana oikealla alhaalla olevaa pistotulpan reikää korkilla (toimitetaan vakiovarusteena). Pesu-ja kuivauskone tasoitus Pesu-ja kuivauskone moitteettoman toiminnan kannalta on tärkeää, että se on asetettu tasalleen. Voit tasoittaa pesu-ja kuivauskone yksinkertaisesti etummaisia jalkoja käyttämällä. Varmista, ettei työtasolla mitattu kaltevuuskulma ylitä 2°. Varmista, ettei pesu-ja kuivauskone alaosan ilmanvaihto tukkeudu, mikäli asetat sen kokolattiamaton päälle.

Voit säätää etummaisia jalkoja.

Säilytä kiinnitysruuvit ja välikappaleet. Voit käyttää niitä uudelleen pesu-ja kuivauskone siirron yhteydessä pesukoneen sisäosien kiinnittämiseen, jolloin ne eivät pääse vaurioitumaan kuljetuksen aikana.

25 Käyttö- ja asennusohjeet

Kumitiiviste.

Anna veden valua ennen kytkennän suorittamista, kunnes siinä ei ole mitään epäpuhtauksia, mikäli vesiputkisto on uusi tai sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Kytke letku pesu-ja kuivauskone sen ylhäällä oikealla olevaan vesiliittimeen.

Koukku, jota on käytettävä silloin kun veden poistoletkun pää jää alle 60 cm korkeudelle.

Käytä muovista letkun ohjainta ja kiinnitä se hanaan, mikäli letku poistaa veden kylpyammeeseen tai pesualtaaseen.

Sähkökytkentä Varmista seuraavat seikat ennen pesu-ja kuivauskone kytkemistä pistorasiaan: 1) sähköpistorasia kykenee kestämään arvokyltissä osoitetun pesu-ja kuivauskone tuottaman maksimitehon ja että pistorasia vastaa lain vaatimuksia; 2) syöttöjännite on arvokyltissä osoitettujen arvojen rajoissa; 3) pistorasia soveltuu pistotulpalle. Älä käytä sovittimia, mikäli pistorasia ei sovellu pesu-ja kuivauskone pistotulpalle vaan vaihda pistorasia tai pistotulppa; 4) kotitalouksien sähkölaitteistojen on oltava "maadoitettuja".

Ohjain kylpyammeisiin ja pesualtaisiin tapahtuvalle veden poistolle. Ylhäällä oikealla oleva vesiliitin.

Veden poistoletkun kytkentä Pesu-ja kuivauskone takana on kaksi koukkua (oikealla tai vasemmalla), johon veden poistoputki on kiinnitettävä. Aseta toinen pää viemäriin tai sijoita se pesualtaaseen tai kylpyammeeseen siten, ettei se joudu puristuksiin tai liian suurille mutkille. On tärkeää, että pää jää 60 - 100 cm korkeudelle. Kiinnitä letku pesu-ja kuivauskone takapaneelin yläosaan sijoitettuun koukkuun, mikäli joudut kiinnittämään letkun pään alle 60 cm etäisyydelle lattiasta.

Letku ei saa jäädä koskaan veteen. Emme suosittele jatkoletkujen käyttöä. Mikäli kuitenkin joudut käyttämään niitä jostain syystä varmista, että niiden läpimitta vastaa alkuperäisen letkun läpimittaa ja ettei sen pituus ylitä 150 cm. Anna ammattitaitoisen asentajan tarkistaa seinäviemäri, mikäli veden poisto tapahtuu siihen. Jos taas asunto on kerrostalon ylimmissä kerroksissa voi esiintyä ns. lappoilmiöitä, joiden vuoksi pesu-ja kuivauskone syöttää ja poistaa vettä jatkuvasti. Hanki tällöin tarkoitukseen oleva lappoilmiön estoventtiili, jonka avulla tämä häiriö voidaan välttää.

Huomio! Valmistaja ei vastaa mistään vahingoista, jotka johtuvat yllä olevien ohjeiden laiminlyönnistä. Älä jätä muovipusseja, polystyreenipaloja, nauloja tai muita pakkausmateriaalia lasten ulottuville, sillä ne saattavat aiheuttaa vaaratilanteita.

Helppo hoito ja huolto

Hoida pesu-ja kuivauskone huolella Se maksaa vaivan

Pesu-ja kuivauskone on luotettava työkumppani. Hoida sitä huolellisesti ja säännöllisesti, jolloin se tarjoaa parhaan pesutuloksen ja kestää käytössä pitkään.

Pesu-ja kuivauskone on suunniteltu kestämään useita vuosia ilman ongelmia. Joidenkin yksinkertaisten huoltojen avulla pesu-ja kuivauskone säilyy huippukunnossa vielä pidempään. Muista ensinnäkin sulkea vesihana aina jokaisen pesun jälkeen, sillä jatkuva veden paine voi kuluttaa joitakin pesu-ja kuivauskone osia. Tämän lisäksi tietenkin vältyt vesivahingoilta silloin, kun et ole kotona. Käytä kalkinpoistoainetta, mikäli alueesi vesi on erittäin kovaa (vesi on kovaa, mikäli se jättää helposti valkoisia tahroja hanojen tai viemäreiden ympärille erityisesti kylpyammeessa. Ota tarvittaessa yhteys paikalliseen vesilaitokseen tai lähimpään putkimieheen ja kysy lisätietoja alueesi vedestä). Tyhjennä taskut huolellisesti ennen pesun aloittamista. Poista myös rintaneulat, nimilaput tai muut kovat esineet. Pese pesu-ja kuivauskone ulkopuoli haaleaan veteen kastellulla pyyhkeellä ja saippualla.

Muista pestä irrotettava pesuainelokero säännöllisin väliajoin. Voit välttyä kerrostumien muodostumiselta huuhtelemalla sen yksinkertaisesti juoksevan veden alla. Älä käytä liikaa pesu- tai lisäainetta. Tavallinen pesuaine sisältää jo kalkinpoistoainetta. Käytä erityisiä kalkinpoistoon tarkoitettuja tuotteita jokaisen pesun yhteydessä ainoastaan silloin, kun vesi on erittäin kovaa (ts. sisältää paljon kalkkia). Suorita pesu-ja kuivauskone joskus pesujakso käyttämällä ainoastaan kalkinpoistoainetta (ilman pesuainetta tai pyykkiä). Älä käytä liikaa pesu- tai lisäaineita, sillä ne muodostavat tällöin liikaa vaahtoa. Tästä puolestaan voi olla seurauksena karstan muodostuminen pesu-ja kuivauskone sisään ja ajan myötä pesu-ja kuivauskone komponenttien vaurioituminen.

Tyhjennä taskut aina: pienet esineet voivat vahingoittaa pesu-ja kuivauskone.

Tarkista pumpun ja kumiletkun kunto aina tarvittaessa Pesu-ja kuivauskone on varustettu itsepuhdistavalla pumpulla, jota ei tarvitse puhdistaa tai huoltaa. Pienet esineet, kuten kolikot, nepparit ja löysät napit voivat kuitenkin joutua pumppuun. Vahinkojen välttämiseksi ne jäävät tällöin kuitenkin pumpun alaosassa olevaan esikammioon, jonka voit puhdistaa aina tarvittaessa. Voit aukaista tämän esikammion poistamalla yksinkertaisesti pesu-ja kuivauskone alaosaan sijoitetun suojakannen ruuvimeisseliä käyttämällä (kuva 1). Poista esikammion kansi tämän jälkeen kääntämällä sitä vastapäivään (kuva 2) ja tarkista sen sisältö huolellisesti.

Kuva 1

Kumiletku Tarkista kumiletkun kunto vähintään kerran vuodessa. Vaihda se välittömästi uuteen, mikäli siinä ilmenee halkeamia tai uria, sillä pesun aikana letkun on kyettävä kestämään suuria paineita, jotka voivat aiheuttaa letkun odottamattoman rikkoutumisen.

Kuva 2

Huomio: Varmista, että pesujakso on loppunut ja että pistotulppa on irrotettu pistorasiasta aina ennen kannen poistamista tai huoltotoimenpiteiden aloittamista. On täysin normaalia, että jonkin verran vettä valuu ulos kannen poistamisen jälkeen. Varmista suojakannen paikalleen asetuksen yhteydessä, että alaosassa olevat koukut asettuvat tarkoitukseen oleviin uriin ennen kuin työnnät sitä pesu-ja kuivauskone kohden.

Käyttö- ja asennusohjeet 26

Sinun ja lastesi turvallisuus

Tärkeintä on kuitenkin Lue seuraavat varoitukset sekä kaikki tässä käyttöoppaassa olevat ohjeet huolellisesti. Ne tarjoavat käytännön vinkkien lisäksi erittäin tärkeitä pesu-ja kuivauskone turvalliseen käyttöön sekä huoltoon liittyviä ohjeita. 1. Pesu-ja kuivauskone ei saa asentaa ulkosalle silloinkaan, kun asennustila on suojattu katoksella, sillä sen jättäminen alttiiksi sateelle ja ilmaston tekijöille voi aiheuttaa vaaratilanteita. 2. Pesu-ja kuivauskone saavat käyttää ainoastaan aikuiset ja sitä saa käyttää vain pyykinpesuun tässä käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

4. Tarkista että rumpu on tyhjä ennen kuin panet uuden pyykin pesu-ja kuivauskone. 5. Älä koske pesu-ja kuivauskone avojaloin tai silloin, kun kätesi tai jalkasi ovat märät tai kosteat.

Pesu-ja kuivauskone on valmistettu tiukkojen kansainvälisten turvanormien vaatimusten mukaisesti. Näin sinun ja perheesi turvallisuus voidaan taata parhaalla mahdollisella tavalla. 6. Älä käytä jatkojohtoja tai haaroitusrasioita, jotka ovat vaarallisia erityisesti kosteissa tiloissa. Varmista, ettei sähköjohto ole taittunut tai puristunut.

7. Älä aukaise pesuainelokeroa koneen toiminnan aikana ja älä käytä käsipesuun tarkoitettua pesuainetta sillä sen muodostama runsas vaahto voi vahingoittaa pesu-ja kuivauskone sisäosia. 8. Älä vedä johdosta tai pesuja kuivauskone, kun haluat irrottaa pistotulpan seinäpistorasiasta: tämä on erittäin vaarallista. 9. Älä koske poistoveteen pesu-ja kuivauskone toiminnan aikana, sillä se saattaa olla erittäin kuumaa. Myös pyöreä luukku lämpenee pesun aikana, joten pidä lapset kaukana. Älä yritä aukaista tai sulkea pyöreää luukkua väkisin, sillä tämä voisi vahingoittaa luukun aukkoon sijoitetun auksaisun estävän turvalaitteen mekanismia. 10. Toimintahäiriön yhteydessä sulje ensiksi vesihana ja irrota pistotulppa seinäpistorasiasta. Älä käsittele pesu-ja kuivauskone sisäosia millään tavoin tai yritä korjata pesu-ja kuivauskone.

Tahdon ainoastaan erikoistuneen ja valtuutetun asentajan, joka käyttää alkuperäisiä taattuja Indesit varaosia!

3. Pesu-ja kuivauskone mahdollinen siirto on suoritettava varovasti kahden tai kolmen henkilön voimin. Älä yritä siirtää sitä yksin, sillä pesu-ja kuivauskone on erittäin raskas.

Kuinka sähköjohdon vaihto tapahtuu Pesu-ja kuivauskone sähköjohto on erityisjohto ja voidaan hankkia ainoastaan valtuutetuilta teknisiltä huoltokeskuksilta. Sähköjohdon vaihto tapahtuu seuraavasti: 1. Varmista, että pesu-ja kuivauskone on sammuneena ja pistotulppa on irrotettu pistorasiasta.

2. Poista kannen päällinen ruuvaamalla kaksi ruuvia I auki ja vedä sitä tämän jälkeen itseäsi kohden [kuva 3]. 3. Irrota häiriönestosuodattimen johtimet F [kuva 4] ja huomioi niiden paikat (sininen johdin=N; ruskea johdin=L). Jätä maadoitusjohdin viimeiseksi .

Huom: kirjaimet L, N ja symboli ovat häiriönestosuodattimella. 4. Vie kaapelikengän ylempi osa kauemmaksi takapaneelista, vedä sähköjohtoa ylöspäin ja poista se tämän jälkeen [kuva 5]. Kytke uusi johto suorittamalla yllä mainitut toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.

Kiinnitä kannen päällinen takaisin paikalleen asettamalla se pesu-ja kuivauskone päälle [kuva 6] ja annan sen liukua eteenpäin, kunnes etuosassa olevat koukut asettuvat säätötaulussa tarkoitusta varten oleviin uriin. Ruuvaa ruuvit tämän jälkeen uudelleen paikoilleen.

I

N L F Kuva 3

27 Käyttö- ja asennusohjeet

Kuva 4

Kuva 5

Kuva 6

Käyttö- ja asennusohjeet 28

Hurtig vejledning Nedenfor vises de 12 emner, som beskrives i denne manual. Læs, lær og mor dig: Opdag mange små hemmeligheder for at opnå et bedre vaskeresultat på en hurtig måde, som også forlænger vaske/tørremaskinen levetid - og som fremfor alt øger sikkerheden.

1.

Installation og flytning (s. 39)

Installationen efter levering eller efter flytning er det vigtigste indgreb for at sikre korrekt funktion i vaske/tørremaskinen. Kontrollér altid: 1. at strømforsyningen opfylder de gældende krav; 2. at slangerne for vandtilførsel og afløb er tilsluttet korrekt. Anvend aldrig brugte slanger; 3. at vaske/tørremaskinen er anbragt plant. Det kan betale sig at udføre denne kontrol både med hensyn til vaske/tørremaskinen levetid og vaskeresultatet; 4. at tromlens låseskruer, der er anbragt bag på vaske/ tørremaskinen, er blevet fjernet.

2.

Hvad man kan komme i vaske/tørremaskinen og hvordan den startes (s. 30)

Det er vigtigt at sortere vasketøjet korrekt for at sikre et godt vaskeresultat og en forlængelse af vaske/tørremaskinen levetid. Lær alle tricks og hemmeligheder ved sortering af vasketøj: farver, tekstiltype og tendens til at fnugge er de vigtigste kriterier.

3.

Vejledning vedrørende forståelse af vaskemærker (s. 34)

7.

Vejledning om vaskeprogrammerne (s. 32)

En nem tabel, som gør det nemt at få et overblik over programmer, temperaturer, vaskemidler og eventuel brug af skyllemiddel, blegemiddel osv. Brug tabellen korrekt og opnå et perfekt vaskeresultat med en tids-, vand- og strømbesparelse hver dag.

8.

Hvordan man tørrer (p. 33)

Herunder findes nogle nyttige oplysninger for optimal tørring.

9.

Eftersyn og vedligeholdelse (s. 40)

Symbolerne på tøjets vaskemærker er nemme at forstå og indeholder meget vigtige oplysninger for at opnå et godt vaskeresultat. Her finder du en nem vejledning, som gør dig i stand til at vælge rigtigt mellem anbefalede temperaturer, efterfølgende behandlinger og strygning.

vaske/tørremaskinen er din ven: vaske/tørremaskinen kræver blot nogle få kontroller, som honoreres med driftssikkerhed og mange fordele. Få vaske/tørremaskinen efterset regelmæssigt og du kan være sikker på, at den vasker for dig i årevis.

4.

10. Fejlfinding (s. 37 og 38)

Nyttige råd for at undgå fejl (s. 35)

Engang var det bedstemødrene, som gav de gode råd, og der fandtes ikke syntetiske stoffer: Derfor var det naturligvis nemt at vaske. I dag giver vaske/tørremaskinen dig mange gode råd og den gør dig endvidere i stand til at vaske uld på samme måde som en vaskeekspert gør det i hånden.

Se oplysningerne i dette afsnit, inden du retter henvendelse til en tekniker: Størstedelen af problemerne kan du selv straks løse. Hvis du ikke er i stand til at løse problemet, rettes henvendelse til Indesit servicecenteret, som på kort tid udfører en hvilken som helst reparation.

5.

11.

Skuffe til vaskemiddel (s. 36)

Brug af skuffe til vaskemiddel.

6.

Beskrivelse af betjeningspanelet (s. 31)

Betjeningspanelet på vaske/tørremaskinen er meget enkelt. Nogle få kontroller for at fastsætte vasketypen: fra ultraprogrammet, der er i stand til at vaske mekanikerens kedeldragt ren, til skåneprogrammerne for uld. Bliv fortrolig med vaske/tørremaskinen funktioner og opnå bedre vaskeresultater samtidigt med at vaske/ tørremaskinen levetid forlænges. Det er nemt.

29 Instruktioner vedrørende installation og brug

Tekniske specifikationer (s. 38)

Dette afsnit indeholder de tekniske specifikationer for din vaske/ tørremaskinen: Modelbetegnelsen, specifikationer vedrørende strøm og vand, mål, kapacitet, centrifugeringshastighed samt opfyldelse af italienske og europæiske standarder.

12.

Sikkerhed for både dig og børnene (s. 41)

Dette afsnit indeholder uundværlige oplysninger med hensyn til din og familiens sikkerhed - fordi den er den vigtigste.

M Hvad kan maskinvaskes? Inden vask kan du selv gøre meget for at sikre et godt vaskeresultat. Sortér vasketøjet på baggrund af tekstiltyper og farver. Se vaskemærkerne og følg instruktionerne. Anbring skiftevist små og store stykker tøj i vaske/tørremaskinen. Inden vask. Sortér vasketøjet på baggrund af tekstiltype og farveægthed: De robuste tekstiler må ikke vaskes sammen med de sarte tekstiler. Lyse farver må ikke vaskes sammen med mørke farver. Tøm lommerne i tøjet for mønter, papir, pengesedler og små genstande og kontrollér knapperne. Reparér eller fjern straks løse knapper, idet de kan rive sig løs i forbindelse med vask i vaske/ tørremaskinen.

Vaskemærkerne giver dig alle oplysninger.

Anordning til forhindring af balanceforskydning.

Læs altid vaskemærkerne: Vaskemærkerne fortæller dig alt om det pågældende stykke tøj, samt hvordan det vaskes på den bedste måde. På side 34 kan du se, hvad vaskemærkernes symboler betyder. Vaskemærkernes oplysninger er vigtige for at opnå et bedre vaskeresultat og reducere sliddet på tøjet.

Denne vaske/tørremaskinen er forsynet med en elektronisk styret specialanordning til balancering af tøjet i vaske/ tørremaskinen: Inden centrifugeringen sørger denne anordning for, at tøjet fordeles så

Sortering af vasketøjet på baggrund af tekstiltyper, farver og tendens til at fnugge er vigtig for at opnå gode vaskeresultater.

ensartet som muligt i tromlen på en måde, som harmonerer med tekstiltypen og den oprindelige placering af vasketøjet. Derfor vibrerer vaske/tørremaskinen ikke og udsender ikke støj - selv i forbindelse med kraftig centrifugering.

Start af vaske/tørremaskinen Umiddelbart efter installationen skal der udføres en vask ved at indstille programmet "1" til 90°. Det er vigtigt at starte vaske/ tørremaskinen korrekt for at opnå et godt vaskeresultat, for at undgå problemer samt for at forlænge vaske/tørremaskinen levetid. Efter anbringelse af vasketøjet, påfyldning af vaskemiddel og eventuelt skyllemiddel og blegemiddel skal du altid kontrollere, at:

Med hensyn til sarte tekstiler: Anbring undertøj, nylonstrømper og sarte tekstilstykker i en vaskepose for at beskytte dem.

1. Lågen er lukket korrekt. 2. Stikket er sat i stikkontakten. 3. Vandhanen er åben. 4. Knappen A er drejet til et af symbolerne (Stop/Reset). Vælg programmet Programmet skal vælges på baggrund af tøjet, som skal vaskes, typen af snavs samt mængden af vasketøj. Vedrørende valg af programmet henvises til tabellen på side 32. Drej på knappen A indtil det ønskede program står ud for viseren på den øverste del af knappen. Indstil temperaturen ved hjælp af knappen B. Kontrollér, at knappen C er anbragt i den ønskede position. Brug om nødvendigt også tasterne E, F, G og H og tryk herefter på tasten for tændt/slukket I (position I).

Husk, at du skal indstille funktionen for "programmeret start" inden vask, hvis du ønsker at benytte denne funktion. Efter vask... Kontrollampen L blinker hurtigt i et par minutter; hvorefter den blinker langsommere. Sluk herefter vaskemaskine ved at trykke på tasten for On/Off I (position O). Herefter kan du åbne lågen på sikker måde.

Efter fjernelse af vasketøjet skal du altid lade lågen stå helt åben eller på klem, således at den resterende fugtighed kan fordampe. Luk altid vandhanen. Vær opmærksom på, at det valgte program forbliver i vaske/ tørremaskinen hukommelse efter afbrydelse af forsyningen eller slukning af vaske/ tørremaskinen.

Pletfjerning Blæk og tusch Dup pletten med vat, der er fugtet med methylalkohol eller sprit (90°). Tjære Dup pletten med frisk smør, tør over med terpentin og vask straks tøjet. Stearin Skrab pletten. Anbring herefter to stykker køkkenrulle og stryg pletten med et varmt strygejern. Tør over med vat, der er fugtet med terpentin eller methylalkohol. Tyggegummi Tør over med neglelakfjerner og tør efter med en ren klud. Mug Bomuld og hvidt linned skal lægges i blød i en opløsning bestående af 5 dele vand, 1 del blegemiddel og 1 spiseskefuld eddike. Vask straks tøjet. Med hensyn til hvidt tøj af andre tekstiler anvendes 10% brintoverilte. Vask straks tøjet. Læbestift Dup pletten med æter, hvis tøjet er af uld eller bomuld. Med hensyn til tøj af silke anvendes pletfjerningsmiddel. Neglelak Anbring tøjet, således at pletten vender mod et stykke køkkenrulle. Fugt med opløsningsmiddel og fjern tøjet efterhånden, som farven afgives på køkkenrullen. Græs Dup pletten med vat, der er fugtet med methylalkohol. Instruktioner vedrørende installation og brug 30

Beskrivelse af betjeingspanelet

Her er det dig, som bestemmer Valg af de rigtige programmer er vigtigt - og det er nemt.

F E Programvælgerknap og knap for programmeret start Anvendes til valg af vaskeprogrammet. Husk, at denne knap kun må drejes med uret. Ved valg af programmerne skal du stille viseren på knappen ud for symbolet/nummeret der svarer til det ønskede program. Herefter trykkes på tasten for tændt/ slukket I (position I), kontrollampen L begynder at blinke. Efter 5 sek. er indstillingen blevet registreret, kontrollampen L holder op med at blinke (forbliver tændt) og vasken indledes. Hvis du ønsker at afbryde det igangværende program eller indstille et andet program, skal du vælge et af symbolerne (Stop/Reset).Vent herefter 5 sek. Når sletningen er blevet registreret, begynder kontrollampen L at blinke. Det er herefter muligt at slukke vaske/ tørremaskinen. Du kan endvidere anvende denne knap til programmeret start af vaske/tørremaskinen. Vælg en af de fire positioner for programmeret start, tryk på tasten for tændt/slukket I (position I) og vent 5 sek. Herefter er indstillingen blevet registreret (kontrollampen L forbliver tændt) og du kan herefter vælge det ønskede program. Kontrollampen L blinker på speciel måde (2 sek. tændt og 4 sek. slukket) for at vise, at den forsinkede start er blevet indstillet. I løbet af dette tidsrum er det muligt at åbne lågen og fjerne eller lægge andet tøj ind i vaske/tørremaskinen. Efter indstilling og registrering af vasken, har det ikke længere nogen betydning, hvis knappen drejes (dette gælder dog med undtagelse af positionen for Stop/Reset).

D

Temperaturvælgerknap Anvendes til indstilling af vasketemperaturen, som fremgår af tabellen over programmer (se s. 32). Knappen gør det endvidere muligt at reducere temperaturen, som anbefales til det valgte program, og vaske med koldt vand ( ).

Knap for tørring Denne knap bruges til at vælge tørretypen. Der findes to forskellige muligheder: A - på grundlag af tiden: Mellem 40 og 150 minutter. B - på grundlag af fugtigheden på tøjet til tørring: Strygning : lettere fugtigt tøj der er let at stryge. Skab : tør t tøj der skal lægges væk. Meget tørt : meget tørt tøj; anbefalet til frotté og badekåber. Ved afslutningen af tørringen finder en afkølingsperiode sted.

Skuffe til vaskemiddel Skuffen er opdelt i tre rum: 1. Vaskemiddel til forvask 2. Vaskemiddel til vask 3. Skyllemiddel.

1 Skuffen til vaskemiddel er anbragt her.

31 Instruktioner vedrørende installation og brug

2

3

H G

M

L

I

Let strygning Denne funktion gør det muligt at få vasketøj, der ikke er krøllet, og således er lettere at stryge. Kan anvendes ved programmerne 2-3 (Bomuld), 4-5 (Syntetisk) e 8 (Skåne). Ved tryk på denne knap på programmerne 4-5-8 standser vaskecyklussen på symbolet , tryk på knappen E igen, hvis du ønsker at fuldføre programmet. Bemærk: Hvis man også ønsker, at der udføres tørring, er denne knap kun aktiv, hvis den kombineres med (Strygning). Tast for reduceret centrifugering Denne tast reducerer centrifugens hastighed fra 1200 til 600 omdrejninger i minuttet ved programmerne for stoffer som bomuld og hør og fra 850 til 600 omdrejninger i minuttet ved programmerne for syntetiske stoffer.

Tast for lynvask Denne tast reducerer vaskeprogrammets varighed med ca. 30%. Tasten kan ikke benyttes i forbindelse med specialprogrammer (se s. 32) samt programmerne for uld og silke.

Forvask Denne tast gør det muligt at udføre forvask i alle programmer med undtagelse af programmerne for uld samt specialprogram-merne (se s. 32).

C

B

A

Tast for tændt/slukket Når der er trykket på tasten I, er vaske/tørremaskinen tændt. Når der ikke er trykket på tasten, er vaske/tørremaskinen slukket. Slukning af maskinen medfører ikke sletning af det valgte program.

Kontrollampe for tændt/ slukket/blokeret låge Kontrollampen L blinker langsomt, når maskinen er tændt, og venter på indstilling af et program, eller ved afslutningen af programmet, når man kan åbne lågen. Den blinker hurtigt, når det ikke er muligt at åbne lågen. Fast lys tilkendegiver, at de indstillede program er blevet accepteret.

Kontrollampe for tørring Tændt lampe tilkendegiver, at knap C er placeret på en tørretype. Maskinen vil udføre tørring ved afslutningen af vaskecyklussen.

Hvad vil du vaske i dag?

Programmer til alle årstider Tekstil- og snavstypeo

Programvæl- Temperaturgerknap vælgerknap

Vaskemiddel Skyllemiddel Vaskeprog- Beskrivelse af vaskecyklus vask rammets varighed (minutter)

ROBUSTE TEKSTILER Meget snavsede hvide tekstiler (lagen, duge osv.)

1

90°C

145

Vask ved 90° C, skylninger, centrifugering undervejs og slutcentrifugering

Meget snavsede hvide og kulørte tekstiler

2

60°C

130

Vask ved 60° C, skylninger, centrifugering undervejs og slutcentrifugering

Let snavsede hvide tekstiler og sarte kulørte tekstiler (skjorter, trøjer osv.)

3

40°C

95

Vask ved 40° C, skylninger, centrifugering undervejs og slutcentrifugering

Skylninger

Skylninger, centrifugering undervejs og slutcentrifugeringCentrifugering

Tømning og slutcentrifugering

Tørring af bomuldstekstiler Afbryder/sletter det valgte program

Stop/Reset SYNTETISKE TEKSTILER Meget snavsede syntetiske tekstiler med robuste farver (spædbørnsundertøj osv.)

4

60°C

100

Syntetiske tekstiler med sarte farver (alle former for let snavset undertøj)

5

40°C

70

Vask ved 40° C, skylninger, antikrøl eller skånecentrifugering

Syntetiske tekstiler med sarte farver (alle former for let snavset undertøj)

6

30°C

30

Vask ved 30° C, skylninger og skånecentrifugering

Vask ved 60° C, skylninger, antikrøl eller skånecentrifugering

SkylningerSkylninger, antikrøl eller skånecentrifugering

SkyllemiddelSkylninger med indtagning af skyllemiddel, antikrøl eller skånecentrifugering

Centrifugering

Tømning og skånecentrifugering

Tørring af syntetiske tekstiler Stop/Reset

Afbryder/sletter det valgte program

HELULDNE STOFFER Vaskes i hånden

7

40°C

45

Vask ved 40° C, skylninger og skånecentrifugering

Meget sart tøj og tekstiler (gardiner, silke, viskose osv.)

8

30°C

50

Vask ved 30° C, skylninger, antikrøl eller tømning

SkylningerSkylninger, antikrøl eller tømning

Centrifugering

Tømning og skånecentrifugering

Tømning

Tømning

Tørring af uldtekstiler Stop/Reset

Afbryder/sletter det valgte program

PROGRAMMERET START Forsinkelse på 12, 9, 3 timer eller 1 time

Forsinker starten med 12, 9, 3 timer eller 1 time

Stop/Reset

Afbryder/sletter det valgte program

Vigtigt: Sletning af det valgte vaskeprogram sker ved at vælge et af symbolerne

(Stop/Reset) og vente min. 5 sek.

Oplysningerne i tabellen er udelukkende af vejledende karakter og kan ændre sig afhængigt af den konkrete type vasketøj, vandets temperatur og omgivelsernes temperatur.

Specialprogrammer Daglig vask Vaske/tørremaskinen har et program, som er specielt udviklet med henblik på hurtig vask af let snavset tøj. Ved at indstille program 6 ved 30° C er det muligt at vaske forskellige slags tekstiler (med undtagelse af uld og silke) med en samlet vægt på maks. 3 kg samtidigt. Dette program sikrer tids- og energibesparelser, idet det kun varer ca. 30 min. VI ANBEFALER BRUG AF FLYDENDE VASKEMIDDEL.

Instruktioner vedrørende installation og brug 32

Hvordan man tørrer Vask og tørring

Kun tørring

Se tabel A her ved siden af, og følg oplysningerne for MAX belastning for vask og tørring på automatisk funktionsmåde. Følg instruktionerne for kun vask (se side 30 i afsnittet "Start af vaske/tørremaskinen") og brug knappen C til at indstille den ønskede tørretype; tryk herefter på knappen I (position I).

Efter at have lagt det vasketøj ind, der skal tørres (max. 4 kg.) skal man kontrollere følgende: - at lågen er lukket; -at stikket er indsat i stikkontakten; - at vandhanen er åben; - at knappen I er ikke trykket (position O).

Hvis mængden af tøj til vask/ tørring undtagelsesvist er større end beregnet (se tabel A) skal man følge den fremgangsmåde, der er anført for kun vask (se side 30 i afsnittet "Start af vaske/ tørremaskinen"). Når programmet er afsluttet skal man tage vasketøjet ud og dele det i to bunker, hvorefter den ene bunke lægges i tromlen. Herefter skal man følge fremgangsmåden for kun tørring. Gentag samme fremgangsmåde for den tilbageblevne bunke.

Herefter skal man vælge programmet Drej knappen A på en af på positionerne for tørring grundlag af tekstiltypen; vælg den ønskede tørretype ved hjælp af knappen C, og tryk til sidst på knappen for tændtslukket I (position I). Ved afslutningen af tørringen… Vent til kontrollampen L blinker langsomt, hvorefter vaske/ tørremaskinen kan slukkes ved at trykke på knappen tændtslukket I (position O) og lågen kan åbnes. Efter at vasketøjet er taget ud, skal man lade lågen stå helt eller halvt åben for at undgå dannelse af dårlig lugt, og derefter lukke vandhanen.

ULDTØRRING Tørring af uldtøj må udelukkende udføres med valg af tiderne (150-100-60-40 minutter). Ved en belastning på 1 kg anbefales en tørretid på 60 minutter. Hvis der ved en fejltagelse vælges ét af de tre niveauer (Meget tørt , Skab , Strygning ) udfører maskinen tørring med den beregnede MAX tid (150 minutter).

A. Tekstiltype

Type vasketøj

Max belastning (kg)

Tørretid (Min.)

Meget tørt

Skab

Strygning

Bomuld, Hør

Vasketøj med flere størrelser

4

145

128

119

Bomuld

Håndklæder af frotté

4

145

128

119

Terylene, Bomuld

Sengetøj, Skjorter

2,5

98

92

84

Akryl

Nattøj, strømper, etc.

1

65

61

59

Undertøj, strømper, etc.

1

65

61

59

Nylon

De overførte data i tabellen betragtes som anvisning. For mængder af bomuldstoffer mindre end i 1 Kg brug tilsvarende program for tørring af syntetiske stoffer.

VIGTIGT Under tørringen udføres der en centrifugering, hvis man har indstillet et af bomuldsprogrammerne og et af tørreniveauerne (Meget tørt , Skab , Strygning ).

PAS PÅ - Lågen bliver varm under tørringen. - Tør aldrig vasketøj, der er vasket med brændbare opløsningsmidler (fx triklorætylen). - Tør aldrig skumgummi eller lignende elastomere. - Sørg for at vandhanen er åben i tørrefaserne. - Denne vaske/tørremaskinen kan kun anvendes til tørring af vasketøj, der er vasket forudgående i vand.

33 Instruktioner vedrørende installation og brug

Vejledning vedrørende forståelse af vaskemærkerne Lær vaskemærkerne og opnå bedre vaskeresultater: Sliddet på tøjet reduceres og vaske/tørremaskinen honorerer din opmærksomhed ved at forbedre vasken. I hele Europa indeholder hvert mærke en meddelelse, som angives ved hjælp af små men vigtige symboler. Det er vigtigt at lære betydningen af disse mærker for at forbedre vaskeresultatet og behandle tøjet rigtigt.

Meddelelserne kan inddeles i fem grupper, som vises med forskellige symboler: vask , blegning , strygning , kemisk rensning , og tørretumbling .

Nyttige råd Vend vrangen ud på skjorterne for at forbedre vaskeresultatet og reducere sliddet på skjorterne. Tøm altid lommerne. Læs vaskemærkerne: De indeholder vigtige og værdifulde oplysninger. Læg skiftevist store og små stykker tøj i tromlen. Indstil altid den rigtige temperatur ....

Læs og lær symbolerne i denne tabel: Symbolerne hjælper dig med at opnå et bedre vaskeresultat og reducere sliddet på tøjet, så du får optimalt udbytte af din vaske/tørremaskinen Indesit.

Vask

Blegning

Strygning

Kem isk rensning

Skånsom behandling

Stæ rk behandling

Høj tem p.

cl Vask på 95°C

Tørring

Kan bleges i koldt vand

Norm . tem p.

A Tåler stærk varme, max 200°C

Kemisk rensning med med alle typer rensemidler

Tåler tørring i tørremaskine

P

Vask på 60°C

Kan ikke bleges

Tåler middelvarme, max 150°C

Kemisk rensning med perklorit, pletrensnin gsbenzin, ren alkohol, R 111 og R113

Kan ikke tørres i tørremaskine

F Vask på 40°C

Strygning max 110°C

Kemisk rensning med pletrensnings- bensin, ren alkohol og R113

Skal tørres i liggende stilling

Vask på 30°C

Skal ikke strykes

Tåler ikke kemisk rensning

Skal hænges til ørre

Skånsom håndvask

Skal tørres på bøjle

Skal ikke vaskes

Instruktioner vedrørende installation og brug 34

Nyttige råd for at undgå fejl Må aldrig maskinvaskes ... tøj uden sømmer, iturevet tøj samt tøj med trævler. Hvis det er nødvendigt at vaske denne form for tøj, skal det anbringes i en vaskepose. Endvidere må tøj med kraftige farver ikke vaskes sammen med hvidt tøj. Husk vægten! For at opnå de bedste vaskeresultater må den angivne vægt aldrig overskrides. Vægten refererer til maks. mængden af tørt tøj: Robuste tekstiler: maks. 5,5 kg Syntetiske tekstiler: maks. 2,5 kg Sarte tekstiler: maks. 2 kg Ren ny uld: maks. 1 kg

Hvor meget vejer det? 1 lagen 400-500 g 1 pudebetræk 150-200 g 1 dug 400-500 g 1 morgenkåbe 900-1.200 g 1 håndklæde 150-250 g Kulørte T-shirts, T-shirts med tryk og skjorter slides mindre, hvis de vaskes med vrangen udad. T-shirts og joggingtrøjer med tryk skal altid stryges med vrangen udad. Vær forsigtig ved vask af overalls. De meget anvendte overalls er forsynet med seler med kroge, som kan ødelægge tromlen og andet tøj i forbindelse med vask. Stik krogene ned i brystlommen og fastgør dem med sikkerhedsnåle. Herved undgås enhver fare.

Ferie: Træk stikket ud. Når du tager på ferie, anbefales det at fjerne stikket fra stikkontakten, lukke vandhanen og lade lågen stå åben eller på klem. Herved sikres, at tromlen og pakningen forbliver tørre, samt at der ikke dannes ubehagelige lugte i vaske/ tørremaskinen.

ULDCYKLUS For at få bedre resultater skal du bruge et specialvaskemiddel og højst lægge 1kg vasketøj i vaskemaskinen.

Hvordan næsten alt vaskes Gardinerne. Gardiner har en tendens til at krølle meget. Her er et råd for at undgå dette: Fold gardinerne omhyggeligt og anbring dem i et pudebetræk eller i et net. Vask gardinerne separat, således at den samlede vægt ikke overskrider halvdelen af den maks. tilladte mængde i det pågældende vaskeprogram. Husk altid at anvende specialprogrammet 8, som automatisk sørger for frakobling af centrifugeringen.

Dyne- og vindjakker. Dyne- og vindjakker med for af gåse- eller andedun kan maskinvaskes. Fyld aldrig vaskemaskinen med en mængde tøj svarende til 5,5 kg men derimod kun til maks. 2-3 kg. Gentag skylningerne en eller to gange ved hjælp af skånecentrifugeringen.

35 Instruktioner vedrørende installation og brug

Kondisko. Fjern først pløre o. lign. fra kondiskoene og vask dem herefter sammen med cowboybukser og andre robuste tekstiler. Vask dem aldrig sammen med hvidt tøj.

Vigtigt for at opnå bedre vaskeresultater

Hemmeligheden bag skuffen til vaskemiddel Den første hemmelighed er den nemmeste: Skuffen til vaskemiddel åbnes ved at dreje den udad. Påfyld vaskemiddel og eventuelt skyllemiddel i overensstemmelse med doserne fra vaskemiddelproducenterne: Normalt står alle oplysningerne på pakken. Doserne afhænger af mængden af vasketøj, vandets hårdhedsgrad samt mængden af snavs. Efterhånden lærer du at dosere mængderne helt automatisk: Det bliver din egen hemmelighed. Når du hælder skyllemiddel i rum 3, skal du undgå, at skyllemidlet når op over risten. Vaske/tørremaskinen er i stand til automatisk at tage skyllemiddel ind ved hver t program. Det flydende vaskemiddel skal hældes i rum 2 umiddelbart inden star t af vaske/ tørremaskinen.

Husk, at det flydende vaskemiddel er specielt velegnet til vask ved temperaturer til og med 60° samt til vaskeprogrammerne. På markedet findes flydende vaskemiddel eller vaskepulver med specialbeholdere, som anbringes direkte i tromlen i overensstemmelse med anvisningerne på pakken. Brug aldrig Bio-texÒ o. lign., idet disse typer vaskepulver til iblødsætning danner for meget skum, som vil kunne ødelægge vaske/ tørremaskinen. Dette gælder dog med undtagelse af de vaskemiddeltyper, som er udviklet specielt til både iblødsætning og maskinvask. En sidste hemmelighed: Når du vasker med koldt vand, skal du altid reducere mængden af vaskemiddel: Vaskemidlet opløses mindre i koldt vand og den overskydende mængde er således blot spild.

I rum 1: Vaskemiddel til forvask (pulver) I rum 2: Vaskemiddel til vask (pulver eller flydende)

1

2

3

I rum 3: Skyllemiddel, parfume osv.

Vaskemiddelskuffen kan trækkes ud og vaskes; dette udføres som vist på illustrationen, og skuffen holdes derefter under rindende vand.

Rationel besparelse

Vejledning vedrørende billig og miljøvenlig brug af hårde hvidevarer

MAKS. UDNYTTELSE Brug af vaskemaskinen med den maks. anbefalede last er den bedste metode for at undgå spild af energi, vand, vaskemiddel og tid. En fyldt maskine i stedet for to halvt fyldte maskiner gør det muligt at opnå en ENERGIBESPARELSE på op til 50%. ER FORVASKEN NØDVENDIG? Forvask er kun nødvendig, hvis tøjet er meget beskidt. Indstilling af en vask UDEN forvask til let snavset og normalt snavset tøj gør det muligt at SPARE vaskemiddel, tid, vand og 5-15% energi. ER VASK MED VARMT VAND NØDVENDIG? Behandling af pletterne med pletfjerningsmiddel eller iblødsætning af indtørrede pletter inden vask reducerer behovet for indstilling af en vask med varmt vand. Brug et vaskeprogram ved 60° for at opnå en ENERGIBESPARELSE på op til 50%. INDEN BRUG AF ET TØRREPROGRAM … Vælg en høj centrifugeringshastighed for at reducere vandindholdet i tøjet inden brug af tørreprogrammet. Dette resulterer i TIDS- og ENERGIBESPARELSER.

Instruktioner vedrørende installation og brug 36

Fejlfinding

Læs nedenstående oplysninger, inden du retter henvendelse til servicecenteret

Det kan forekomme, at Vaske/tørremaskinen ikke fungerer. I hovedparten af tilfældene er der tale om problemer, som nemt kan løses, uden at det er nødvendigt at rette henvendelse til en tekniker. Kontrollér altid nedenstående punkter, inden du retter henvendelse til servicecenteret. Vaske/tørremaskinen starter ikke.

gere, hvis lågen står åben eller hvis den ikke er lukket rigtigt.

Er stikket sat rigtigt i stikkontakten? Stikket kan have revet sig løs i forbindelse med rengøring. Er der strøm i huset? HFI-relæet kan være slået fra, fordi for mange hårde hvidevarer er tændt samtidigt, eller der kan være tale om et generelt strømsvigt i området. Er lågen lukket rigtigt? Af hensyn til sikkerheden kan vaske/tørremaskinen ikke fun-

Er der trykket på tasten for tændt/slukket? Hvis ja, er der blevet indstillet en programmeret start.

Men hvor er alt vandet? Svaret er enkelt: Med den nye Indesit teknologi, bruger du kun halvt så meget vand til at vaske dobbelt så meget tøj! Derfor kan du ikke se vandet, når du ser gennem lågen i vaskemaskinen: Der er kun lidt - meget lidt - vand for at være god ved miljøet uden at gå på kompromis med tøjets renhed. Endvidere reduceres også forbruget af strøm.

Er knappen til forsinket start (på modeller med denne funktion) drejet til den rigtige position? Er vandhanen åben? Af hensyn til sikkerheden kan vaske/ tørremaskinen ikke starte vaskeprogrammet, hvis den ikke kan tage vand ind. kurven. Sluk vaske/ tørremaskinen og vælg et af symbolerne stop/reset .Tænd herefter vaske/tørremaskinen på ny. Hvis knappen fortsat drejer, rettes henvendelse til servicecenteret, idet dette er tegn på en funktionsforstyrrelse.

RIGTIGT FORKERT Luk vandhanen efter hver vask. Det forhindrer slitage af vaske/ tørremaskinen vandsystem og undgå faren for udslip af vand, når ingen er hjemme.

Lade stikket være i stikkontakten i forbindelse med rengøring af vaske/ tørremaskinen. Stikket skal altid tages ud af stikkontakten. Dette gælder også i forbindelse med vedligeholdelse af vaske/ tørremaskinen.

Lad altid lågen stå på klem. Herved hindres dannelsen af ubehagelige lugte.

Bruge opløsningsmidler og skurepulver. Brug aldrig opløsningsmidler eller skurepulver til rengøring af vaske/ tørremaskinen yderside og gummidele.

Rengør ydersiden forsigtigt. Rengør vaske/ tørremaskinen yderside og gummidele med en klud, der er fugtet med lunkent vand og rengøringsmiddel.

Undlade rengøring af skuffe til vaskemiddel. Skuffen kan fjernes og rengøres ved blot at skylle den under rindende vand et øjeblik. Tage på ferie uden at have tænkt på vaske/tørremaskinen. Inden du tager på ferie, skal du altid kontrollere, at stikket er fjernet fra stikkontakten, samt at vandhanen er lukket.

37 Instruktioner vedrørende installation og brug

Vaske/tørremaskinen tager ikke vand ind. Er slangen sluttet til hanen? Mangler der vand? Der kan være arbejde i gang i ejendommen eller på vejen, som resulterer i midlertidig afbrydelse af vandforsyningen. Er trykket tilstrækkeligt? Der kan være opstået en fejl i stigetanken. Er filteret i hanen rent? Hvis vandet indeholder meget kalk, eller hvis der for nyligt er blevet udført indgreb i vandforsyningen, kan hanens filter være tilstoppet af partikler eller snavs. Er gummislangen bøjet? Strækningen for gummislangen for vandtilførsel skal være så ret som muligt. Kontrollér, at slangen ikke er klemt sammen eller bøjet.

Programvælgerknappen drejer konstant? Vent nogle minutter, indtil afløbspumpen har tømt

Vaske/tørremaskinen tager vand ind og leder vand bort samtidigt. Slangen er anbragt for lavt? Slangen skal installeres i en højde på 60-100 cm. Er enden af slangen sænket ned i vandet? Er afløbet i muren forsynet med udluftningshul? Hvis problemet ikke er blevet løst efter udførelse af disse kontroller, skal vandhanen lukkes og vaske/ tørremaskinen slukkes. Ret henvendelse til servicecenteret. Hvis du bor på en høj etage, kan der være tale om hævertforstyrrelser. Denne type problemer løses ved installation af en antihævert-ventil.

Vaske/tørremaskinen leder ikke vandet bort og centrifugerer ikke.

anvisningerne på side 40 eller ret henvendelse til servicecenteret.

have flyttet sig en smule. Drej på justeringsfødderne, og kontrollér ved hjælp af et vaterpas.

Er afløbsslangen bøjet? Strækningen for afløbsslangen skal være så ret som muligt. Kontrollér, at slangen ikke er klemt sammen eller bøjet.

Er vaske/tørremaskinen anbragt tæt på møbel og væg? Hvis der ikke er tale om en model til indbygning, skal vaske/tørremaskinen kunne svinge en smule i forbindelse med centrifugeringen. Det anbefales, at der er en afstand på et par cm omkring vaske/ tørremaskinen.

Er kloakken i afløbssystemet tilstoppet? En eventuel forlænger på afløbsslangen er uensartet og forhindrer vandgennemstrømningen.

Omfatter det valgte program bortledning af vandet? I enkelte programmer er det nødvendigt at aktivere bortledningen af vand manuelt. Er "Let strygning" funktionen (i vaske/tørremaskinen med denne funktion) aktiveret? Denne funktion kræver manuel aktivering af bortledningen af vand. Er afløbspumpen tilstoppet? Kontrol af pumpen sker ved at lukke hanen og fjerne stikket fra stikkontakten. Følg

Ret aldrig henvendelse til uautoriserede teknikere og anmod altid om installation af originale reservedele.

Er afløbsslangen fastgjort korrekt? Luk hanen og tag stikket ud af stikkontakten. Forsøg at fastgøre slangen korrekt.

Der dannes for meget skum. Er vaskemidlet egnet til brug i vaske/tørremaskinen? Kontrollér, at der står "til maskinvask", "til vask i hånden og maskinvask" eller lignende på pakken.

Vaske/tørremaskinen vibrerer kraftigt i forbindelse med centrifugering.

Der kommer vand ud fra vvaske/tørremaskinen.

Er den indvendige vibrationsenhed blevet blokeret korrekt i forbindelse med installation af vaske/tørremaskinen? Se næste side vedrørende installation af vaske/tørremaskinen. Er vaske/tørremaskinen nivelleret korrekt? vaske/ tørremaskinen nivellering skal kontrolleres regelmæssigt. vaske/tørremaskinen kan

Er ringmøtrikken på slangen for vandtilførsel fastspændt korrekt? Luk hanen og tag stikket ud af stikkontakten. Forsøg at spænde ringmøtrikken uden dog at spænde den for kraftigt. Er skuffen til vaskemiddel tilstoppet? Forsøg at fjerne skuffen og skyl den under rindende vand.

Tekniske specifikationer

Er mængden korrekt? For store mængder vaskemiddel skaber ikke blot store mængder skum men resulterer også i et forringet vaskeresultat og aflejringer på vaske/ tørremaskinen indvendige dele.

Vaske/tørremaskinen tørrer ikke. Kontrollér følgende: At stikket er korrekt indsat i stikkontakten; at der ikke er strømsvigt i huset; at lågen er lukket; at programmeret start (hvis installeret) ikke er valgt; at programknappen A ikke står i position (Stop/Reset); at tørreknappen C ikke står i position 0.

Vaske/tørremaskinen tørrer ikke korrekt.

Model

WD 125 TS

Dimensjoner

lbredde cm 59,5 højde cm 85 dybde cm 53,5

Rumindhold

mellem 1 og 5,5 kg ved hver vask; mellem 1 og 4 kg ved hver tørring

Elektrisk tilslutning

spænding 220/230 Volt 50 Hz max. absorbent kraft 1850 W højeste strømstyrke

Vandtilslutningidrici

højeste vandtryk 1 MPa (10 bar) mindste vandtryk 0,05 MPa (0,5 bar) vaskens rumindhold 46 l.

Centrifugeringshastighed

indtil 1200 drejninger i minuttet

Kontrolprogrammer i henhold til norm IEC 456

vask: program 2; temperatur 60°C; udført med 5 kg vasketøj. tørring: udført med 2,5 kg vasketøj og håndtaget C i position

.

Dette apparat opfylder kravene i EF-direktiv 89/336/EØF, 73/23/EØF.

Kontrollér følgende: at enden af afløbsrøret ikke er fordybet i vand; at afløbspumpen ikke er stoppet; at anbefalingerne for maksimal belastning er overholdt; at vandhanen er åben. Hvis vaske/tørremaskinen efter udførelse af kontrollerne ikke fungerer, eller såfremt den konstaterede funktionsforstyrrelse bliver ved med at opstå, skal der rettes henvendelse til det nærmeste autoriserede servicecenter, idet følgende oplyses: - funktionsforstyrrelsen - modelbetegnelsen (Mod. ....) - serienummeret (S/N ....) Disse oplysninger fremgår af skiltet, som er monteret bag på vvaske/ tørremaskinen.

Instruktioner vedrørende installation og brug 38

Installation og flytning

Når vaske/tørremaskinen ankommer Uanset om der er tale om en helt ny vaske/tørremaskinen eller en vaske/tørremaskinen, som skal installeres på ny efter en flytning, har installationen afgørende betydning med hensyn til vaske/ tørremaskinen funktion. Fjern emballagen og kontrollér, at apparatet ikke er beskadiget. I tvivlstilfælde skal der straks rettes henvendelse til en kvalificeret tekniker. Af transporthensyn er vaske/tørremaskinen indvendige dele blokeret med fire skruer, som er fastspændt bag på vaske/tørremaskinen.

Tilslutning til vandhane Vandtrykket skal være i overensstemmelse med værdierne, som fremgår af skiltet bag på vaske/ tørremaskinen. Slut slangen for vandtilførsel til en koldtvandshane med gevindskåren studs på 3/4" gas, idet gummipakningen monteres mellem slangen og vandhanen.

A

Fjern skruerne, stødpuden og det tilhørende afstandsstykke (gem alle delene) og luk hullerne med de medfølgende plastpropper inden start af vaske/tørremaskinen. Vigtigt: Luk de 3 huller, hvor stikket var anbragt, ved hjælp af proppen (medleveret). Hullerne er placeret nederst til højre bag på vaske/tørremaskinen. Nivellering For at sikre en god funktion i vaske/ tørremaskinen er det vigtigt, at den er anbragt plant. Nivelleringen sker ved at dreje på de forreste justeringsfødder.Hældningsvinklen, der måles på arbejdspladen, må ikke overskride 2°.Hvis vaske/tørremaskinen anbringes på et gulvtæppe, skal det kontrolleres, at ventilationen ikke forhindres i punktet, hvor vaske/ tørremaskinen hviler.

De forreste fødder kan justeres.

Gem låseskruerne og afstandsstykket. Disse dele er nyttige til blokering af vaske/ tørremaskinen indvendige dele, der således beskyttes mod stød under transporten, hvis vaske/tørremaskinen senere skal flyttes.

Gummipakning.

Hvis slangen for vandtilførsel er ny eller ikke har været benyttet i en længere periode, anbefales det at skylle den igennem med vand, indtil vandet, som kommer ud af slangen, er rent og ikke indeholder urenheder. Slut slangen til vaske/ tørremaskinen ved vandindtaget øverst til højre.

Krog, der skal benyttes, hvis enden af afløbsslangen anbringes lavere end 60 cm.

Hvis slangen leder vandet bort i badekarret eller i håndvasken, monteres plastskinnen og slangen fastgøres til hanen.

Vejledning vedrørende afløb i badekar og håndvaske.

Vandindtag øverst til højre.

Tilslutning af afløbsslange Vaske/tørremaskinen bagside er forsynet med to kroge (højre og venstre), der anvendes til fastgørelse af afløbsslangen. Anbring enden af slangen i en kloak, i håndvasken eller badekarret, idet det undgås bøje eller krumme slangen kraftigt. Det er vigtigt, at slangens ende er anbragt i en højde på 60-100 cm. Hvis enden af slangen skal fastgøres lavere end 60 cm fra gulvet er det nødvendigt at slangen fastgøres i krogen, der er anbragt bag på vaske/ tørremaskinen.

39 Instruktioner vedrørende installation og brug

Slangen må aldrig være nedsænket i vandet. Det frarådes at anvende forlængerslanger. Såfremt dette ikke kan undgås, skal forlængerslangen have samme diameter som den originale slange. Forlængerslangen må ikke være længere end 150 cm. I forbindelse med brug af afløb i muren skal afløbets effektivitet kontrolleres af en tekniker. Hvis boligen ligger på en høj etage, er der risiko for, at der opstår hævertforstyrrelser, således at vaske/ tørremaskinen tager vand ind og leder vand bort samtidigt. Denne form for forstyrrelser afhjælpes ved montering af anti-hævertventilerne, som findes på markedet.

Tilslutning af strøm Inden der sluttes strøm til vaske/ tørremaskinen kontrolleres følgende: 1) Kontrollér, at stikkontakten tåler vaske/tørremaskinen maksimale effekt, der fremgår af skiltet med elektriske specifikationer, samt at den opfylder kravene i lovgivningen. 2) Kontrollér, at forsyningsspændingen er inden for værdierne, som fremgår af skiltet med de tekniske specifikationer. 3) Kontrollér, at stikkontakten er kompatibel med vaske/ tørremaskinen stik. Såfremt dette ikke er tilfældet, må der ikke anvendes adaptere. Udskift derimod stikket eller stikkontakten. 4) Kontrollér, at husstandens strømforsyningssystem er forsynet med "jordforbindelse".

Advarsel: Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skader, der opstår som følge af manglende overholdelse af disse normer. Plastposer, skumplast, søm og de øvrige dele af emballagen skal opbevares utilgængeligt for børn, idet de udgør en potentiel fare.

Eftersyn og vedligeholdelse

Behandl vaske/tørremaskinen rigtigt og den vil altid være din ven Din vaske/tørremaskinen er en pålidelig arbejdspartner. Hold den i form; det er vigtigt - også for dig. Din vaske/tørremaskinen er bygget til at holde i mange år uden problemer. Nogle enkle kontroller sikrer fastholdelse af vaske/ tørremaskinen funktionsniveau og en yderligere forlængelse af dens levetid. Du skal frem for alt lukke vandhanen hver gang efter vask: Det konstante vandtryk kan resultere i nedslidning af nogle af vaske/tørremaskinen komponenter. Herved reduceres også faren for udslip af vand, når ingen er hjemme. Hvis vandet i lokalområdet er meget hårdt, skal der bruges et kalkfjerningsprodukt (vandet er hårdt, hvis det nemt efterlader hvidlige spor omkring vandhanerne eller omkring afløbene specielt i badekarret og håndvasken. For at opnå yderligere informationer med hensyn til husstandens vandtype rettes henvendelse til den lokale vandforsyning eller til en lokal VVS-mand). Det er nødvendigt at tømme lommerne og fjerne nåle, emblemer og alle andre former for hårde genstande. Vaske/tørremaskinen yderside skal rengøres med en klud, der er fugtet med lunkent vand og rengøringsmiddel.

Det er vigtigt at vaske skuffen til vaskemiddel regelmæssigt. For at fjerne eventuelle aflejringer er det tilstrækkeligt at skylle skuffen under rindende vand et øjeblik. Overskrid aldrig de anbefalede doser. Normalt vaskemiddel indeholder allerede afkalkningsprodukter. Hvis vandet er meget hårdt, dvs. indeholder meget kalk, anbefales det at anvende et specialprodukt i forbindelse med hver vask. Det kan være nyttigt at lade vaske/tørremaskinen køre en vaskecyklus regelmæssigt uden tøj og uden vaskemiddel men blot med en dosis af afkalkningsproduktet. Anvend aldrig for store mængder vaskemiddel eller skyllemiddel, idet det vil kunne resultere i dannelse af store mængder skum, der vil kunne skabe aflejringer og mulige skader i vaske/ tørremaskinen komponenter.

Tøm altid lommerne: små genstande kan beskadige din vaske/tørremaskinen.

Fremgangsmåde ved kontrol af pumpe og gummislange Vaske/tørremaskinen er forsynet med en selvrensende pumpe, der ikke kræver nogen form for rengøring eller vedligeholdelse. Det kan dog forekomme, at små genstande ved et uheld trænger ind i pumpen: mønter, sikkerhedsnåle, løse knapper og andre små genstande. For at undgå beskadigelse blokeres disse genstande i et forkammer, som kan åbnes. Forkammeret er placeret i den nederste del af pumpen. For at opnå adgang til dette kammer er det tilstrækkeligt at fjerne dækpanelet nederst på vaske/tørremaskinen ved hjælp af en skruetrækker (figur 1). Fjern herefter dækslet ved at dreje det mod uret (figur 2) og kontrollér forkammeret omhyggeligt.

Fig. 1

Gummislangen Kontrollér gummislangen min. en gang om året. Udskift slangen straks, hvis der er tegn på sprækker eller revner, idet slangen belastes i forbindelse med vask, hvilket vil kunne resultere i pludselige brud på slangen.

Fig. 2

Advarsel: Kontrollér, at vaskecyklussen er færdig, og tag stikket ud af stikkontakten inden fjernelse af dækslet og inden udførelse af vedligeholdelse. Det er normalt, at der kommer en smule vand ud umiddelbart efter fjernelse af dækslet. I forbindelse med den efterfølgende montering af dækpanelet er det nødvendigt at kontrollere, at krogene nederst på panelet er indsat i hullerne, inden panelet presses ind mod maskinen.

Instruktioner vedrørende installation og brug 40

Sikkerheden for dig og dine børn Læs omhyggeligt disse forskrifter og alle oplysningerne i denne manual. Det er vigtigt, idet manualen ikke blot giver en række nyttige oplysninger men også indeholder vigtige informationer vedrørende sikkerhed, brug og vedligeholdelse. 1. Vaske/tørremaskinen må ikke installeres udendørs dette gælder også, selvom stedet er overdækket, idet det er meget farligt at udsætte vaske/tørremaskinen for regn, sne osv. 2. Vaske/tørremaskinen må kun anvendes af voksne og må kun benyttes til vask af tøj i overensstemmelse med anvisningerne i denne manual. 3. Hvis vaske/tørremaskinen skal flyttes, skal flytningen udføres af 2-3 personer, og der skal udvises stor forsigtighed. Forsøg aldrig at flytte vaske/tørremaskinen alene vaske/tørremaskinen er meget tung. 4. Kontrollér, at tromlen er tom, inden der lægges tøj i vaske/tørremaskinen.

5. Rør ikke vaske/ tørremaskinen, hvis du er barfodet eller har våde hænder eller fødder. 6. Brug aldrig forlængerledninger eller stikdåser, idet disse kan udgøre en fare. Dette gælder specielt, hvis va s ke / t ør r e m a s k i n e n

Vaske/tørremaskinen er konstrueret med opfyldelse af de strengeste internationale sikkerhedsstandarder. For at øge sikkerheden for dig og din familie.

installeres i fugtige omgivelser. Forsyningsledningen må ikke bøjes eller sammenpresses på farlig måde. 7. Åben aldrig skuffen til vaskemiddel, mens vaske/ tørremaskinen er tændt; brug aldrig vaskemiddel til iblødsætning, idet de store

Jeg vil kun have en specialiseret og autoriseret tekniker, som bruger originale reservedele fra Indesit!

mængder skum, som dannes, vil kunne beskadige vaske/tørremaskinen indvendige dele. 8. Træk aldrig i ledningen eller i vaske/tørremaskinen for at tage stikket ud af stikkontakten: Det er meget farligt. 9. Rør aldrig afløbsvandet, når vaske/tørremaskinen er i brug, idet vandet kan opnå meget høje temperaturer. I forbindelse med vask opvarmes lågen; sørg for at børn ikke opholder sig i nærheden af vaske/ tørremaskinen, når den er i brug. Træk aldrig kraftigt i lågen, idet sikkerhedsmekanismen i åbningen, som har til formål at beskytte mod utilsigtet åbning, herved vil kunne blive beskadiget. 10. Luk først og fremmest vandhanen og fjern stikket fra stikkontakten i tilfælde af funktionsforstyrrelser. Forsøg aldrig at opnå adgang til vaske/tørremaskinen indvendige mekanismer for selv at reparere den.

Fremgangsmåde i forbindelse med udskiftning af forsyningsledning Forsyningsledningen på vaske/tørremaskinen er en specialledning, som kun kan fås ved de autoriserede servicecentre. Benyt følgende fremgangsmåde i forbindelse med udskiftning af ledningen: 1. Kontrollér, at vaske/ tørremaskinen er slukket, samt at stikket er taget ud af stikkontakten.

2. Fjern topdækslet ved at løsne de to skruer I og træk herefter dækslet udad mod dig selv [fig. 3]. 3. Kobl klemmerne fra støjdæmpningsfilteret F [fig. 4], idet der lægges mærke til klemmernes placering (Blå klemme = N; Brun klemme = L). Jordklemmen skal frakobles til sidst .

Bemærk: Bogstaverne L, N og symbolet er angivet på støjdæmpningsfilteret. 4. Øg afstanden mellem kabelhylsteret og vaske/ tørremaskinen bagside en smule. Træk forsyningsledningen opad og fjern den [fig. 5]. Tilslutning af den nye ledning sker ved at udføre

ovennævnte indgreb i omvendt rækkefølge. Montering af topdækslet sker ved at anbringe det, således at det hviler på vaske/ tørremaskinen [fig. 6] og herefter lade det glide fremad, indtil krogene på den forreste del indsættes i hullerne på betjeningspanelet. Fastspænd herefter skruerne.

I

N L F Fig. 3

41 Instruktioner vedrørende installation og brug

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Instruktioner vedrørende installation og brug 42

Hurtigguide Nedenfor følger de 12 emnene som forklares i denne veiledningen. Les, lær og hygg deg: du vil finne mange råd for å vaske bedre på en enkel måte, for å gi vaskemaskin-tørketrommel lenger levetid, og sist men ikke minst, med større sikkerhet.

1.

Installasjon og flytting (side 53)

Installasjonen etter levering eller flytting er det viktigste arbeidet for en god funksjon av vaskemaskin-tørketrommel. Kontroller alltid følgende: 1. Det elektriske systemet må være i overensstemmelse med normene; 2. Innløps- og utløpsslangene for vannet må være koplet riktig. Bruk aldri innløps- eller avløpsslanger som har vært brukt tidligere; 3. Vaskemaskin-tørketrommel må være i horisontal posisjon. Det svarer seg, både for vaskemaskin-tørketrommel levetid og for tøyets kvalitet; 4. At trommelens festeskruer bak på vaskemaskin-tørketrommel har blitt fjernet.

2.

Hva som kan vaskes i vaskemaskintørketrommel oghvordan starte maskinen (side 44)

Å dele tøyet riktig inn er viktig både for å vaske det skikkelig og for vaskemaskin-tørketrommel levetid. Lær deg alle knepene og hemmelighetene for å dele inn tøyet: farger, type tekstil, tendensen til å loe er de viktigste kriteriene.

3.

Guide for å forstå etikettene (side 48)

Symbolene på tøyetikettene er veldig lette å forstå og like viktige for et riktig vaskeresultat. Her finner du en enkel guide for å forstå anbefalte temperaturer, type behandling, stryking.

4.

Nyttige råd for å unngå å ta feil (side 49)

En gang var det bestemor som ga gode råd og de syntetiske tekstilene fantes ikke. Det var ikke rart det var lett å vaske. I dag gir vaskemaskin-tørketrommel deg mange råd, og det er til og med mulig å vaske ull på samme måte som en ekspert i håndvask ville gjort det.

5.

Vaskemiddelskuffen (side 50)

Hvordan bruke vaskemiddelskuffen.

6.

Forstå betjeningspanelet (side 45)

Betjeningspanelet for vaskemaskin-tørketrommel er veldig enkelt. Her finnes få, grunnleggende kontroller for å bestemme hver type vask, fra den mest energiske som kan vaske en skitten arbeidsdress, helt til den mest skånsomme for ull. Bli kjent med panelet for å oppnå bedre vaskeresultater og en lenger levetid for vaskemaskin-tørketrommel din. Det er enkelt.

43 Instruksjoner for installasjon og bruk

7.

Oversikt over vaskeprogrammene (side 46)

En enkel tabell for en rask avgjørelse av alle programmene, temperaturene, vaskemidlene og eventuelle ekstramidler. Bruk det riktige programmet og du vil oppnå et bedre vaskeresultat og spare tid, vann og energi dag etter dag.

8.

Hvordan du skal tørke (p. 47)

Noen verdifulle anvisninger for å oppnå et utmerket tørkeresultat.

9.

Ivaretakelse og vedlikehold (side 54)

Vaskemaskin-tørketrommel er en venn, og den trenger ikke mye oppmerksomhet for å være trofast. Ta godt vare på den og den vil vaske for deg år etter år.

10. Problemer og løsninger (side 51 og 52) Vent litt før du ringer etter en tekniker. Mange problemer kan løses på en rask måte. Dersom du ikke klarer å løse problemet, ring Indesit servicenummer og problemet vil bli løst på kort tid.

11.

Tekniske karakteristikker (side 52)

Her finner du vaskemaskin-tørketrommel tekniske karakteristikker: modellens merke, elektriske og hydrauliske spesifikasjoner, mål, kapasitet, sentrifugehastighet og overensstemmelse i henhold til normer, og italienske og europeiske direktiver.

12.

Sikkerhet for deg og barna (side 55)

Her finner du veldig viktige råd for din og familien sin sikkerhet. Fordi det er det viktigste som finnes.

M Hva kan vaskes i vaskemaskintørketrommel? Før du vasker kan du gjøre mye for å oppnå et bedre vaskeresultat. Del inn plaggene etter tekstil og farge. Se på etikettene og følg anvisningene. Legg lite og stort tøy vekselvis. Før du vasker. Etikettene gir deg all Anordning mot ubalanse. Del inn tøyet etter tekstil og informasjon. Denne vaskemaskinfargeekthet: kraftige tekstiler må skilles fra delikate tekstiler. Lyse farger må skilles fra mørke farger. Tøm alle lommene (småpenger, papir, penger og små gjenstander) og kontroller knappene. Reparer eller fjern løse knapper med en gang fordi de kan falle av under vask.

Se alltid på etikettene, de gir deg all informasjon om plagget og hvordan det best skal vaskes. På side 48 finner du en beskrivelse av symbolene som finnes på etikettene. Anvisningene er viktige for å oppnå et bedre vaskeresultat og en lenger levetid for plaggene.

tørketrommel er utstyrt med en spesialanordning med elektronisk kontroll for å balansere lasten: før sentrifugeringen garanterer denne anordningen at tøyet legges så jevnt som mulig i

Del inn plaggene etter tekstil, farge og loing, fordi det er viktig for å oppnå gode vaskeresultater.

trommelen, i henhold til typen tøy og hvordan det ble plassert i starten. Det er av denne grunn at maskinen ikke vibrerer og lager støy selv ved maks. omdreining.

Start av vaskemaskintørketrommel Start en vaskesyklus med program "1" på 90° grader med en gang den er installert. Å star te vaskemaskintørketrommel på riktig måte er viktig både for vaskekvaliteten, for å unngå problemer og for å øke vaskemaskin-tørketrommel levetid. Legg i tøyet, fyll på vaskemiddelet og eventuelle ekstramidler og kontroller at:

For mer delikate plagg: legg undertøy, damestrømper og delikate plagg i en tøypose for å beskytte dem.

1. Vaskeluken er lukket skikkelig igjen. 2. Støpslet er satt inn i stikkontakten. 3. Vannkranen er åpen. 4. Bryter A er dreid til et av symbolene (Stop/Reset). Velge programmet Programmet velges ut fra plaggene som skal vaskes, hvor skitne de er og tøymengden. Se tabellen på side 46 for å velge programmet 4. Vri håndtak A helt til det forhåndsvalgte programmet stemmer med indikatoren øverst på selve håndtaket. Still inn temperaturen med bryter B, kontroller at bryteren C er i ønsket posisjon, bruk om nødvendig knappene E, F, G og H, og trykk på på/av knappen I (posisjon I).

Husk til slutt på at dersom "programmert start" skal brukes må den stilles inn før vaskesyklusen. På slutten av vaskingen... Varsellampen L blinker hurtig i noen minutter, og så begynner den å blinke saktere. Slå deretter av vaskemaskintørketrommel ved å trykke på On/Off knappen I (posisjon O). Vaskeluken kan nå åpnes uten fare. Ta ut tøyet, og la vaskeluken stå åpen eller halvåpen slik at

fuktigheten i vaskemaskintørketrommel fordamper. Lukk alltid igjen vannkranen. Husk at ved strømmangel, eller dersom vaskemaskintørketrommel slås av, vil det valgte programmet forbli i minnet.

Hvordan fjerne de vanligste flekkene Blekk og kulepenn Tørk av med en bomullsdott dyppet i metanol eller i alkohol på 90°. Tjære Tørk av med ferskt smør, gå over med terpentin og vask med en gang. Voks Skrap av, legg to lag med trekkpapir og gå deretter over med veldig varmt strykejern. Bruk white spirit eller terpentin på bomull. Tyggegummi Gå over med neglelakkfjerner og deretter en ren klut. Mugg Bomull og hvit lin legges i en løsning på 5 deler vann, en del blekemiddel og en spiseskje eddik. Vask med en gang. Bruk 10% hydrogendioksid for andre hvite tekstiler og vask dem med en gang. Leppestift Tørk av med eter på ull eller bomull, og bruk trikloretylen for silke. Neglelakk Legg den flekkete delen av tekstil ned på et trekkpapir, væt med neglelakkfjerneren og flytt plagget etterhvert som arket farges. Gress Tørk av med bomull dyppet i terpentin.

Instruksjoner for installasjon og bruk 44

Forstå betjeingspanelet

Her er det du som bestemmer Å velge riktige programmer er viktig. Og enkelt.

F Bryter for program og programmert start Brukes for å velge vaskeprogrammet. Denne bryteren må kun dreies med klokken. For å velge de forskjellige programmene, må du passe på at indikatoren på programvelger stemmer med symbolet/ nummeret som til hører det ønskede vaskeprogrammet. Trykk deretter på på/av knappen I (posisjon I), varsellampen L begynner å blinke. Etter 5 sekunder godtas innstillingen, varsellampen L slutter å blinke (forblir tent) og vaskesyklusen starter. Dersom du vil avbryte programmet som er i gang, eller stille inn et annet, velg et av symbolene (Stop/Reset) og vent i 5 sekunder. Når annulleringen har blitt godtatt vil varsellampen L blinke, og du kan slå av maskinen. Du kan bruke denne bryteren for en tidsforsinket funksjon av vaskemaskin-tørketrommel. Velg en av de fire posisjonene for programmert start, trykk på på/ av knappen I (posisjon I) og vent i 5 sekunder. Innstillingen godtas (varsellampen L forblir tent) og du kan velge ønsket program. Varsellampen L blinker på en spesiell måte (2 sek. tent og 4 sek. slukket) for å indikere at tidsforsinket start har blitt innstilt. I løpet av denne fasen er det mulig å åpne vaskeluken og endre tøymengden. Etter at vaskesyklusen har blitt innstilt og godtatt av vaskemaskin-tørketrommel skjer det ingenting når bryteren dreies (unntatt i posisjonen Stop/Reset).

E

D

Temperaturbryter Brukes for å stille inn vasketemperaturen som er oppgitt i programtabellen (se side 46). Du kan i tillegg redusere programmets anbefalte temperatur, helt ned til kald vask ( ).

Tørketast Denne tasten er for å velge type tørking. Det finnes to muligheter: A - Etter tid: 40 til 150 minutter. B - Etter tøyets tørkegrad: Stryketørt : litt fuktig tøy, for enkel stryking. Skaptørt : tørt tøy, ferdig til skapet. Ekstra tørt : veldig tørt tøy, anbefales for frotté og badekåper. Når tørketiden er utløpt, vil ventilasjonsfasen med kaldluft koples inn.

Vaskemiddelskuff Den er delt inn med tre kammer: 1. Vaskemiddel for forvask; 2. Vaskemiddel for hovedvask; 3. Mykningsmiddel.

1 Her er vaskemiddelskuffen.

45 Instruksjoner for installasjon og bruk

2

3

H G

M

L

I

"Krøllfri" vask Denne funksjonen gjør det mulig å få en klesvask som ikke er krøllete, og som gjør tøyet lettere å stryke. Funksjonen kan brukes med programmene 2-3 (Bomull), 4-5 (Syntetisk) og 8 (Finvask). Ved å trykke på denne knappen når du bruker programmene 4-5-8, vil vaskingen stanse på ; du kan fullføre vaskeprogrammet ved å trykke på knapp E på nytt. NB: Dersom du også vil tørke er denne knappen aktiv bare når den trykkes ned sammen med nivået (Stryketørt). Tast for redusert sentrifuge Denne tasten reduserer sentrifugens hastighet fra 1200 til 600 omdreininger i minuttet på programmene for stoff som bomull og lin og fra 850 til 600 omdreininger i minuttet for syntetiske stoffer.

Hurtigvask Denne knappen reduserer vaskeprogrammets varighet med ca. 30%. Den kan ikke brukes med spesialprogrammer (se side 46) og ull- og silkeprogrammene.

Forvask Med denne knappen kan du bruke forvask for nesten alle programmene, unntatt for ullprogrammet og spesialprogrammene (se side 46).

C

B

A

På-av Når knappen Ier trykket, er vaskemaskin-tørketrommel slått på. Når den ikke er trykket er vaskemaskin-tørketrommel slått av. Når vaskemaskin-tørketrommel slås av annulleres det valgte programmet.

Varsellampe tent-slukket / blokkert dør Varsellampen L blinker sakte når maskinen er på og venter på at et program blir valgt, eller venter på at programmet blir ferdig, slik at døren kan åpnes. Den blinker hurtig når det ikke er mulig å åpne døren. Vedvarende lys viser at den har aksepter t det valgte programmet.

Varsellampe for tørking Dersom varsellampen er tent viser det at tasten C er plassert på en type tørking. Maskinen utfører tørkingen etter endt vasking.

Hva vil du vaske i dag?

Programmene for alle årstidene Tekstilenes og skittens natur

Programbryter

Temp. bryter

Vaskemiddel Mykningsm.

Vaskeprog- Beskrivelse av vaskesyklusen rammets varighet (minutter)

SLITESTERKE TEKSTILER Hvitt, veldig skittent tøy (laken, duker, osv.)

1

90°C

145

Vask på 90°C, skyllinger, mellom- og sluttsentrifugering

Slitesterkt hvitt og kulørt tøy, veldig skittent

2

60°C

130

Vask på 60°C, skyllinger, mellom- og sluttsentrifugering

Lite skittent hvitt tøy og delikat kulørt tøy (skjorter, jumpere, osv.)

3

40°C

95

Vask på 40°C, skyllinger, mellom- og sluttsentrifugeringSkyllinger

Mellom- og sluttsentrifugering

Sentrifugering

Tømming og sluttsentrifugering

Tørking for tekstiler av bomull Avbryter/Annullerer det valgte programmet

Stop/Reset SYNTETISKE TEKSTILER Fargeekte syntetisk tøy som er veldig skittent (undertøy for spedbarn, osv.)

4

60°C

100

Vask på 60°C, skyllinger, antikrøll eller skånsom sentrifugering

Syntetisk med delikate farger (alle typer tøy som er litt skittent)

5

40°C

70

Vask på 40°C, skyllinger, antikrøll eller skånsom sentrifugering

Syntetisk med delikate farger (alle typer tøy som er litt skittent)

6

30°C

30

Vask på 30°C, skyllinger og skånsom sentrifugering

SkyllingerSkyllinger, antikrøll eller skånsom sentrifugering

MykningsmiddelSkyllinger med mykningsmiddelet, antikrøll eller skånsom sentrifugering

Sentrifugering

Tømming og skånsom sentrifugering

Tørking for syntetiske tekstiler Avbryter/Annullerer det valgte programmet

Stop/Reset FINVASK Håndvask

7

40°C

45

Vask på 40°C, skyllinger og skånsom sentrifugering

Spesielt delikate plagg og tekstiler (gardiner, silke, viskose, osv.)

8

30°C

50

Vask på 30°C, skyllinger, antikrøll eller tømming

SkyllingerSkyllinger, antikrøll eller tømming

Sentrifugering

Tømming og skånsom sentrifugering

Tømming

Tømming

Tørking for tekstiler av ull Stop/Reset

Avbryter/Annullerer det valgte programmet

PROGRAMMERT START Forsinkelse på 12 - 9 - 3 - 1 timer

Forsinker starten med 12 - 9 - 3 - 1 timer

Stop/Reset

Avbryter/Annullerer det valgte programmet

Viktig: for å annullere vaskeprogrammet som nettopp har blitt stilt inn, velg et av symbolene sekunder.

(Stop/Reset) og vent i minst 5

Dataene i tabellen er kun veiledende og kan variere i henhold til mengden og typen tøy, temperaturen til vannet i nettet og romtemperaturen.

Spesialprogrammer Daglig vask Vaskemaskin-tørketrommel har et program for å vaske spesielt skittent tøy på kort tid. Ved å stille inn program 6 på 30°C er det mulig å vaske ulike tekstiler sammen (unntatt ull og silke) med en maks. last på 3 kg. Med dette programmet spares det tid og energi fordi det tar kun ca. 30 minutter. VI ANBEFALER BRUK AV FLYTENDE VASKEMIDDEL.

Instruksjoner for installasjon og bruk 46

Hvordan du skal tørke Vasking og tørking

Bare tørking

Se på tabellen A her ved siden av og følg anvisningene for MAKS. kapasitet for å vaske og tørke automatisk. Følg anvisningene for bare vasking (se avsnitt "Start av vaskemaskin-tørketrommel" på side 44) og bruk tasten C for å stille inn ønsket tørking, trykk så på knappen I (posisjon I).

Etter at du har lagt i tøyet som skal tørkes (maks. 4 kg) må du kontrollere at: - døren er lukket; - støpselet et innfør t i stikkontakten; - vannkranen er åpen; - knappen I ikke er trykt ned (posisjon O).

Dersom mengden av tøy som skal vaskes og tørkes overskrider den bestemte mengden (se tabellen A), må du følge anvisningene vist for bare vasking (se avsnitt "Start av vaskemaskin-tørketrommel" på side 44). Ta ut tøyet etter endt program, del mengden og legg en del inn igjen i trommelen. Følg så anvisningene for bare tørking. Gjenta det samme for resten av tøyet.

Velg så programmet Drei tasten A i en av avhengig tørkeposisjonene av type tekstil, velg ønsket type tørking med tasten C og til slutt trykk på på/av knappen I (posisjon I). Ved endt tørking... Vent til varsellampen L blinker sakte, stans så vaskemaskinen-tørketrommelen ved å trykke på på/av knappen I (posisjon O). Nå kan du åpne døren. Etter at du har tatt ut tøyet, la døren stå åpen eller halvåpen slik at det ikke oppstår dårlig lukt. Lukk vannkranen.

TØRKING AV ULL Tørking av ulltøy må bare gjøres ved å velge tidsprogrammet (150-100-60-40 minutter). Vi anbefaler å tørke 1 kg tøy i 60 minutter. Dersom en av de tre nivåene (Ekstra tørt , Skaptørt , ) velges ved en feiltagelse, vil maskinen utføre Stryketørt tørking med MAKS. tørketid (150 minutter).

A. Type tekstil

Type tøy

Maks. kapasitet (kg)

Tørketid (Min.)

Ekstra tørt

Skaptørt

Stryketørt

Bomull, lin

Tøy med forskjellige dimensjoner

4

145

128

119

Bomull

Frottéhåndklær

4

145

128

119

2,5

98

92

84

Terytal, bomull

Laken, skjorter

Akryl

Pyjamas, strømper, osv.

1

65

61

59

Underkjoler, strømpebukser, osv.

1

65

61

59

Nylon

Data angitt i tabellen betraktes som anvisning. For mengder av bomullstøy som ikke overskrider 1 Kg anbefales det å velge tørkeprogram for syntetisk tøy.

VIKTIG Under tørking blir en sentrifugering utført dersom du har valgt et av bomullsprogrammene og et av tørkenivåene (Ekstra tørt , Skaptørt , Stryketørt ).

ADVARSEL - Døren pleier å bli varm under tørking. - Ikke tørk tøy som er vasket med brannfarlige produkter (f.eks. trikloretylen). - Ikke tørk skumgummi eller lignende. - Pass på at vannkranen er åpen under tørking. - Denne vaskemaskinen-tørketrommelen kan bare brukes til å tørke tøy som er vasket i vann.

47 Instruksjoner for installasjon og bruk

Forstå etikettene Lær deg disse symbolene og det vil være lettere å vaske. Tøyet ditt vil vare lenger og vaskemaskin-tørketrommel gir bedre vaskeresultater. I hele Europa har hver etikett en melding merket med små, men viktige symboler. Lær deg meningen med hvert symbol for å vaske bedre og for en riktig behandling av plaggene.

De deles inn i fem kategorier synliggjort med ulike former: , bleking , vasking stryking , rensing og til slutt tørking .

Nyttige råd Snu skjortene for å vaske dem bedre og slik at de varer lenger. Tøm alltid lommene. Se på etikettene, fordi de gir nyttige og viktige anvisninger. Legg små og store plagg vekselsvis i trommelen.

Pass på å stille inn riktig temperatur....

Studer og lær symbolene i denne tabellen, fordi de vil hjelpe deg med å vaske bedre, behandle plaggene på en bedre måte og utnytte din vaskemaskin-tørketrommel Indesit best mulig.

Vask Sterk behandl.

Bleke- middel

Strykning

Kjemisk rensing

Delikat behandl.

Høy tem p.

cl Vask på 95°C

Tørking

Kan blekes i kaldt vann

Middels tem p.

A Tåler sterk strykning max. 200°C

Kjemisk rensing med alle typer rensemidler

Tåler tørk i tørketrommel

P

Vask på 60°C

Kan ikke blekes

Tåler middels varme max. 150°C

Kjemisk rensing med perklorat, flybensin, ren alkohol, R111 og R113

Kan ikke tørkes tørketrommel

F Vask på 40°C

Strykning max 110°C

Kjemisk rensing med flybensin ren alkohol og R113

Skal tørkes på horisontalt underlag

Vask på 30°C

Skal ikke strykes

Tåler ikke kjemisk rensing

Skal tørkes i hengende stilling

Vaskes som finvask for hånd

Skal tørkes på kleshenger

Skal ikke vaskes

Instruksjoner for installasjon og bruk 48

Nyttige råd for ikke å feile Tøy uten kanter, som er flerret eller som er revet i stykker må aldri vaskes i vaskemaskintørketrommel. Dersom det er nødvendig må det legges i en pose. Sterkt farget tøy må ikke vaskes sammen med hvitt tøy. Vær oppmerksom på vekten! For å oppnå gode resultater må ikke den oppgitte vekten overstiges. Vekten er referert til tørt tøy: - Slitesterke tekstiler: maksimum 5,5 kg - Syntetiske tekstiler: maksimum 2,5 kg - Delikate tekstiler: maksimum 2 kg - Ren lammeull: maksimum 1 kg

Hvor mye veier de? 1 laken 400-500 g 1 putetrekk 150-200 g 1 duk 400-500 g 1 badekåpe 900-1.200 g 1 håndkle 150-250 g Fargede t-skjorter, t-skjorter med trykk og skjorter varer lenger dersom de vaskes på vrangen. T-skjorter og college-gensere med trykk må alltid strykes på vrangen.

Ferie: trekk ut støpslet. Når du reiser på ferie anbefales det å trekke ut støpslet, lukke igjen vannkranen og la vaskeluken stå åpen eller halvåpen. På denne måten vil trommelen og pakningen forbli helt tørre og det dannes ikke vonde lukter på innsiden.

Alarm for selebukser. De kjente "selebuksene" har seler med hekter som kan skade trommelen eller andre plagg under vaskingen. Unngå alle farer ved å plassere hektene i brystlommen og feste dem med sikkerhetsnåler.

ULLVASK For å oppnå det beste resultatet, bør du bruke et vaskemiddel som er beregnet på ull. Ikke ha mer enn maks. 1 kg. tøy i maskinen når du bruker dette programmet.

Hvordan vaske nesten alt Gardiner. De har en tendens til å krølle seg veldig. Her er et råd for å unngå dette: brett dem skikkelig sammen og legg dem inni et putetrekk eller en nettpose. Vask dem alene og slik at den totale vekten ikke overstiger halvfull last. Husk å bruke det spesifikke programmet 8 som automatisk utelukker sentrifugeringen.

Dun- og vindjakker. Dersom dun- og vindjakker er foret med gåse- eller andedun kan også disse vaskes i vaskemaskin-tørketrommel. Det som er viktig er at lasten ikke overstiger 2-3 kg. Gjenta skyllingen en eller to ganger og sentrifuger ved lav hastighet.

49 Instruksjoner for installasjon og bruk

Joggesko. Joggeskoene må først vaskes rene for gjørme. De kan vaskes sammen med dongeribukser og slitesterkt tøy. Ikke vask dem sammen med hvitt tøy.

Viktig for å vaske bedre

Hemmeligheten med vaskemiddelskuffen Den første hemmeligheten er den enkleste: vaskemiddelskuffen åpnes ved å trekke den utover. Bruk de dosene med vaskemiddel og eventuelle ekstramidler som er oppgitt av produsenten. Vanligvis finner du all informasjon på pakken. Dosene varierer i forhold til tøylasten, vannets hardhet og hvor skittent tøyet er. Med erfaring vil du lære å dosere mengdene helt automatisk og det vil bli ditt knep. Når mykningsmiddelet helles i kammer 3 må du unngå at det flyter over risten. Vaskemaskin-tørketrommel er i stand til å hente mykningsmiddelet automatisk ved hvert vaskeprogram. Det flytende vaskemiddelet skal helles i kammer 2 og kun like før maskinen startes. Husk at det flytende vaskemiddelet er spesielt egnet for vask med temperaturer opp til

60° grader og for vaskeprogrammer uten forvask. I handelen finner du flytende vaskemidler og vaskemidler i pulver med spesialbeholdere som skal legges direkte inn i trommelen i henhold til instruksjonene som finnes på pakken. Aldri bruk vaskemidler for håndvask fordi disse lager for mye skum som er skadelig for vaskemaskin-tørketrommel. Unntaket fra regelen er vaskemidler som er spesielt fremstilte for håndvask og vask i vaskemaskin-tørketrommel. En siste hemmelighet: når du vasker med kaldt vann, reduser da også mengden vaskemiddel. I det kalde vannet løses det mindre opp enn i varmt vann, og vil derfor sløses.

I kammer 1: Vaskemiddel for forvask (pulver) I kammer 2: Vaskemiddel for vask (pulver eller flytende)

1

2

3

I kammer 3: Ekstramidler (mykningsmidler, parfymer, osv.)

Vaskemiddelskuffen kan tas ut. For å vaske den, må du ta den ut ved å dra utover som vist på tegningen og holde den en stund under rennende vann.

Energisparing

En guide for økonomisk og økologisk bruk av husholdningsapparatene

MAKS. LAST Den beste måten for å unngå å sløse energi, vann, vaskemiddel og tid er å bruke vaskemaskinen med maks. anbefalt last. Med en fullastet vaskemaskin i stedet for to halvfulle SPARES det opp til 50% energi. ER DET HELT NØDVENDIG MED FORVASK? Kun for veldig skittent tøy. Still inn et program UTEN forvask for lite skittent eller normalt skittent tøy og du SPARER vaskemiddel, tid, vann og mellom 5 og 15% energi. ER VASKING MED VARMT VANN VIRKELIG NØDVENDIG? Å behandle flekker med en flekkfjerner, eller dyppe flekker som har tørket i vann før vask, gjør det mulig å redusere behovet for en vask med varmt vann. Bruk et vaskeprogram på 60° for å SPARE opp til 50% energi. FØR BRUK AV ET TØRKEPROGRAM … Velg en høy sentrifugehastighet for å redusere vanninnholdet i tøyet før du bruker et tørkeprogram. Dette betyr TIDS- OG ENERGISPARING.

Instruksjoner for installasjon og bruk 50

Problemer og løsninger

Les dette før du ringer Det kan hende at vaskemaskin-tørketrommel ikke fungerer. I de fleste tilfeller er dette problemer du kan løse selv. Kontroller alltid punktene nedenfor før du ringer etter service. Vaskemaskin-tørketrommel starter ikke.

tørketrommel fungere dersom vaskeluken er åpen eller ikke lukket skikkelig igjen.

Har støpslet blitt satt riktig inn i stikkontakten? Det kan ha løsnet under rengjøringsarbeidet.

Har du trykket på On/Off knappen? I tilfelle ja, har programmert start blitt stilt inn.

Er det strøm i huset? Jordvernbryteren kan ha løst seg ut, kanskje fordi for mange husholdningsapparat fungerer samtidig. Eller kanskje det er et strømbrudd i området der du bor.

Hvor har alt vannet blitt av? Enkelt: med den nye teknologien til Indesit er det nok med halvparten så mye vann for å vaske dobbel tøymengde like bra! Det er derfor du ikke ser vannet i vaskeluken: det brukes lite, veldig lite vann for å verne om naturen men uten å måtte gi avkall på et perfekt vaskeresultat. Dessuten sparer du også energi.

Er bryteren for programmert start, for de modellene som er utstyrte med den, i riktig posisjon? Er vannkranen åpen? Av sikkerhetsmessige årsaker kan ikke vaskingen starte dersom vaskemaskin-tørketrommel ikke fylles med vann.

Er vaskeluken lukket skikkelig igjen? Av sikkerhetsmessige grunner kan ikke vaskemaskin-

reset , og star t igjen. Dersom bryteren fortsetter å dreie, kontakt servicesenteret fordi det betyr at noe er galt.

Vaskemaskin-tørketrommel fylles ikke med vann.

RIKTIG FEIL Lukk igjen kranen etter hver vask. Det begrenser slitasjen på vaskemaskintørketrommel hydrauliske system, og faren for vannlekkasjer når du ikke er hjemme unngås. La alltid vaskeluken stå halvåpen. På denne måten skapes det ikke vonde lukter. Rengjør vaskemaskintørketrommel forsiktig på utsiden. Bruk alltid en klut dyppet i lunkent såpevann for å vaske vaskemaskintørketrommel på utsiden eller delene i gummi.

La støpslet stå i stikkontakten mens du rengjør vaskemaskintørketrommel. Også under vedlikeholdsarbeid skal støpslet alltid trekkes ut av stikkontakten. Bruke aggressive løsningsmidler og slipende midler. Aldri bruk løsningsmidler eller slipende midler for å rengjøre vaskemaskintørketrommel på utsiden eller delene i gummi. Forsømme vaskemiddelskuffen. Den kan trekkes ut, og for å vaske den holdes den under rennende vann. Reise på ferie uten å tenke på vaskemaskintørketrommel. Før du reiser på ferie må du alltid kontrollere at støpslet har blitt trukket ut av stikkontakten og at vannkranen er lukket skikkelig igjen.

51 Instruksjoner for installasjon og bruk

Er slangen skikkelig koplet til kranen? Mangler det vann? Er det arbeid i gang i blokken eller i veien der du bor. Finnes det tilstrekkelig trykk? Det kan være en feil i stigetanken. Er filteret i kranen rent? Dersom vannet har høyt kalkinnhold, eller dersom det nylig har blitt utført arbeid i akvedukten, kan kranens filter være tettet med løse deler og rester. Er gummislangen bøyd? Gummislangen som fører vannet til vaskemaskintørketrommel må være så rett som mulig. Kontroller at den ikke er klemt eller bøyd.

Programbryteren dreier rundt hele tiden? Vent i noen minutter til avløpspumpen har tømt trommelen, slå av vaskemaskin-tørketrommel, velg et av symbolene stop/

Vaskemaskin-tørketrommel tar inn vann og tømmer det ut igjen hele tiden. Er slangen plassert for lavt nede? Den må installeres i en høyde mellom 60 og 100 cm. Er enden på slangen senket ned i vannet? Har dreneringen i veggen luftehull? Dersom du ikke løser problemet etter disse kontrollene må du lukke igjen vannkranen, slå av vaskemaskin-tørketrommel og ringe etter service. Dersom du bor høyt opp i en blokk, kan problemet skyldes en vannlås. For å løse dette problemet er det nødvendig å installere en bestemt ventil.

Er utløpsslangen bøyd? Utløpsslangen må være så rett som mulig. Kontroller at den ikke er klemt eller bøyd. Er avløpssystemets rørledning tett? Er den eventuelle forlengelsen av utløpsslangen ujevn og hindrer at vannet renner gjennom?

Er det trangt mellom vaskemaskin-tørketrommel og veggen? Dersom vaskemaskin-tørketrommel ikke er en modell for innebygning, må vaskemaskintørketrommel svinge litt under sentrifugeringen. Rundt vaskemaskin-tørketrommel bør det være noen cm.

Vaskemaskin-tørketrommel tømmer ikke eller sentrifugerer ikke.

Det dannes for mye skum. Er vaskemiddelet egnet for bruk i vaskemaskintørketrommel? Kontroller at det står "for vaskemaskin" eller "for hånd og i vaskemaskin", eller lignende på pakken.

Er tømmingen av vannet inkludert i det valgte programmet? For noen vaskeprogram er det nødvendig å starte tømmingen manuelt. Er funksjonen "Krøllfri" - i vaskemaskin-tørketrommel hvor denne finnes aktivert? Med denne funksjonen er det nødvendig med manuell tømming. Er avløpspumpen tettet til? For å inspisere den, lukk igjen kranen, trekk ut støpslet og følg instruksjonene på side 54, eller ring servicesenteret.

Kontakt aldri uautoriserte teknikere og ikke installer reservedeler som ikke er originale.

Vaskemaskin-tørketrommel vibrerer mye under sentrifugeringen. Har den innvendige svingenheten blitt utløst riktig under installasjonen? Se neste side under installasjon. Er vaskemaskin-tørketrommel nivellert riktig? Nivelleringen av apparatet må kontrolleres jevnlig. Med tiden kan vaskemaskintørketrommel flytte seg uten at du legger merke til det. Bruk beina og kontroller med et vater.

Det lekker vann fra vaskemaskin-tørketrommel. Er ringmutteren strammet skikkelig til på inntaksslangen? Lukk igjen kranen, trekk ut støpslet og prøv å stramme den til uten å bruke kraft. Er vaskemiddelskuffen tett? Prøv å trekke den ut og vask den under rennende vann. Er ikke utløpsslangen festet skikkelig? Lukk igjen kranen, trekk ut støpslet og prøv å feste den bedre.

WD 125 TS

Dimensjonbredde

bredde cm 59,5 høyde cm 85 dybde cm 53,5

Rominnhold

1 til 5,5 kg ved vasking; 1 til 4 kg ved tørking

Elektrisk tilkopling

spenning 220/230 Volt 50 Hz 1850 W

Tilkopling til

maksimum vanntrykk 1 MPa (10 bar) minimum vanntrykk 0,05 MPa (0,5 bar) trommelens rominnhold 46 liter

Sentrifugerings hastighet

inntil 1200 omdreininger i minuttet

Kontrolprogram etter normen IEC 456

Vasking: program 2; temperatur 60°C; med 5 kg tøy. Tørking: med 2,5 kg tøy og bryteren C i posisjonen

Vaskemaskinentørketrommelen tørker ikke. Kontroller at: støpselet er innført skikkelig i stikkontakten; det er strøm i huset; døren er lukket; den programmer te star ten (dersom disponibel) ikke er valgt; programtasten A ikke er i posisjonen (Stop/Reset); tørketasten C ikke er i posisjon 0.

Vaskemaskinentørketrommelen tørker ikke godt nok.

Tekniske karakteristikker Modell

Har du brukt riktig mengde? Bruk av for mye vaskemiddel vil redusere effekten og danne avsetninger i vaskemaskintørketrommel innvendige deler, i tillegg til å lage for mye skum.

Kontroller at: enden på utløpsslangen ikke er stukket ned i vann; utløpspumpen ikke er tilstoppet; rådene angående maksimal kapasitet er fulgt; vannkranen er åpen.

.

Dette apparat oppfyller kravene i EU-direktivet 89/336/EEG, 73/23/EEG.

Dersom vaskemaskintørketrommel for tsatt ikke fungerer og problemet fortsetter å dukke opp, til tross for alle kontrollene, kontakt nærmeste autoriserte servicesenter og oppgi følgende: - type feil - merket (Mod. ....) - serienummeret (S/N ....) Denne informasjonen finner du på platen festet bak på vaskemaskin-tørketrommel.

Instruksjoner for installasjon og bruk 52

Installasjon og flytting

Når vaskemaskintørketrommel blir brakt hjem til deg Både når den er ny, eller nylig flyttet fra et hus til et annet, er installasjonen veldig viktig for at vaskemaskin-tørketrommel skal fungerer riktig. Etter å ha pakket vaskemaskintørketrommel ut av emballasjen må du forsikre deg om at den er hel. Kontakt en kvalifiser t tekniker ved tvil. For transporten blokkeres vaskemaskintørketrommel innvendige del av fire skruer på baksiden.

Før vaskemaskintørketrommel startes opp må du fjerne skruene, gummidelen med avstandsstykket (ta vare på alle delene) og lukke igjen hullene med plastpluggene som følger med. Viktig: Bruk lokket (som følger med) og lukk igjen de 3 hullene hvor støpslet var plasser t. Disse hullene finnes bak på vaske-maskinen, nede til høyre. Nivellering For en riktig funksjon av vaskemaskin-tørketrommel er det viktig at den står i vannrett posisjon. For å utføre nivelleringen er det nok å dreie på de fremre føttene. Helningsvinkelen, målt på arbeidsbordet, må ikke overstige 2°. Dersom det ligger teppe på gulvet må du forsikre deg om at ventilasjonen i støtteområdet ikke hindres.

Ta vare på festeskruene og avstandsstykket. Ved en eventuell flytting vil de være nyttige for å feste vaskemaskin-tørketrommel innvendige deler og for å beskytte vaskemaskintørketrommel mot støt under transporten.

De fremre føttene er regulerbare.

Kopling til vannuttaket Vanntrykket må ligge mellom de oppgitte verdiene på platen på baksiden. Kople inntaksslangen til et kaldtvannsuttak med en gjenget åpning på 3/4 gas, og legg en gummipakning mellom.

A

Kroken som skal brukes dersom utløpsslangen har en høyde fra bakken under 60 cm.

Sett på plastskinnene og fest utløpsslangen til kranen dersom den går ut i badekaret eller i vasken.

Gummipakningen.

Dersom vannslangen er ny, eller ikke har vært i bruk på lang tid, må du la det renne vann gjennom slangen, helt til det renner ut rent vann uten skitt før tilkoplingen. Kople slangen til maskinen i samsvar med vannkranen oppe til høyre.

Vannkrane oppe til høyre.

Kopling av utløpsslangen Bak på maskinen finnes det to kroker (høyre eller venstre) som utløpsslangen skal festes med. Sett den ene enden inn i et rørsystem eller legg den over vasken eller i badekaret. Unngå innsnevringer og for store bøyninger. Det er viktig at den føres til en høyde på mellom 60 og 100 cm. Dersom det er nødvendig å feste enden av slangen til en bakkehøyde under 60 cm, er det nødvendig at slangen festes i kroken bak på maskinen.

53 Instruksjoner for installasjon og bruk

Elektrisk tilkopling Kontroller følgende før maskinen koples til stikkontakten: 1) stikkontakten må kunne tåle maskinens maks. effektbelastning som er oppgitt på dataplaten, og må være i overensstemmelse med lovene; 2) matespenningen må være innenfor verdiene som er oppgitte på dataplaten; 3) stikkontakten må være kompatibel med maskinens støpsel. I motsatt tilfelle må det ikke brukes adaptere, men skift ut stikkontakten eller støpslet; 4) husets elektriske system må være jordet.

Skinnen for utløp i badekar eller vask.

Den må aldri ligge nedsenket i vannet. Det anbefales ikke å bruke forlengelsesslanger. Dersom det er helt nødvendig må forlengelsen ha den samme diameteren som originalslangen, og må ikke være lenger enn 150 cm.Ved veggutløp må du la en tekniker kontrollere at veggen er i god stand. Dersom leiligheten ligger i øverste etasje, er det mulig at det oppstår problemer med vannlås, slik at vaskemaskin-tørketrommel tar inn vannet og tømmer det ut igjen hele tiden. For å fjerne dette problemet kan bestemte ventiler mot vannlås fåes kjøpt i handelen.

Advarsel! Firmaet fraskriver seg ethvert ansvar ved forsømmelse av disse normene. Plastposer, skumplast, spikrer og andre emballasjedeler må holdes utenfor barns rekkevidde fordi de er farlige.

Ivaretakelse og lett vedlikehold

Ta godt vare på vaskemaskintørketrommel og den vil alltid være din venn

Du kan stole på vaskemaskin-tørketrommel din, men det er viktig å holde den i form. Også for deg.

Vaskemaskin-tørketrommel er utviklet slik at den varer mange år uten at det oppstår problemer. Det er kun noen enkle inngrep som skal til for å holde den i form og få den til å vare enda lenger. Først av alt må du alltid lukke igjen vannkranen etter hver vask. Det kontinuerlige vanntrykket kan utsette noen komponenter for slitasje. I tillegg eliminerer du faren for lekkasjer når huset står tomt. Dersom vannet i ditt område er veldig hardt, må du bruke et kalkfjerningsprodukt (vannet er hardt dersom det lett dannes hvite striper rundt kranene eller avløpene, spesielt i badekaret. Kontakt vannverket eller en rørlegger for mer nøyaktig informasjon om vanntypen i ditt system). Det er også nødvendig å alltid tømme lommene og fjerne nåler, merker eller andre harde gjenstander. Utsiden av vaskemaskintørketrommel må vaskes med en klut dyppet i lunkent såpevann.

Det er viktig å vaske vaskemiddelskuffen jevnlig. For å hindre at vaskemiddel størkner er det nok å vaske den under rennende vann i noen minutter. Ikke bruk for store doser. Det vanlige vaskemiddelet inneholder allerede kalkfjerningsmidler. Kun dersom vannet er spesielt hardt, dvs. veldig rikt på kalk, anbefaler vi å bruke et spesifikt produkt ved hver vask. Av og til kan det være nyttig å utføre en vaskesyklus med en dose kalkfjerningsmiddel, uten vaskemiddel og tøy. Ikke bruk vaskemidler eller andre midler i for store doser, fordi det kan forårsake en stor skumdannelse med produksjon av avsetninger og mulige skader på vaskemaskin-tørketrommel komponenter.

Tøm alltid lommene på plaggene: Små gjenstander kan skade vaskemaskin-tørketrommel.

Utfør en inspeksjon av pumpen og gummislangen når det er nødvendig Vaskemaskin-tørketrommel er utstyrt med en selvrensende pumpe som ikke har bruk for noen rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid. Allikevel kan små gjenstander som pengestykker, spenner, løse knapper og andre småting falle inn i pumpen. For å unngå skader stoppes disse opp i et forkammer nede på pumpen. For å ha adgang til dette forkammeret er det nok å ta av beskyttelsespanelet nede på vaskemaskin-tørketrommel med et skrujern (figur 1). Drei lokket mot klokken (figur 2) og kontroller innsiden nøye. Gummislange Kontroller gummislangen minst en gang i året. Den må skiftes ut med en gang dersom den har sprukket eller revnet, fordi den kan ryke i løpet av vasken ettersom den må den tåle høye trykk. Fig. 1

Fig. 2

Advarsel: Forsikre deg om at vaskesyklusen er avsluttet og trekk ut støpslet før du fjerner dekslet og utfører noe vedlikeholdsarbeid. Det er normalt at det renner ut litt vann like etter at dekslet har blitt tatt av. Når beskyttelsespanelet settes på plass igjen må de nederste krokene settes skikkelig inn i åpningene før panelet trykkes mot maskinen.

Instruksjoner for installasjon og bruk 54

Er alltid det viktigste

Din og barnas sikkerhet Les nøye disse advarslene og all informasjonen i denne veiledningen. Det er viktig fordi i tillegg til mange nyttige opplysninger, finnes det også viktig informasjon om sikkerhet, bruk og vedlikehold. 1. Vaskemaskin-tørketrommel må ikke installeres utendørs, heller ikke dersom området er beskyttet av et tak, fordi det er veldig farlig å utsette den for regn og uvær. 2. Den må kun brukes av voksne og kun for å vaske tøy som beskrevet i denne veiledningen. 3. Dersom den må flyttes, må to eller tre personer gjøre det veldig forsiktig. Aldri gjør dette alene, fordi maskinen er veldig tung. 4. Før det legges klær inn i trommelen må du kontrollere at den er tom. 5. Ikke ta på maskinen med våte eller fuktige hender eller ben.

6. Ikke bruk skjøteledninger eller flerkontakter. Disse er spesielt farlige på fuktige steder. Nettkabelen må ikke bøyes eller utsettes for farlige trykk. 7. Ikke åpne vaskemiddelskuffen mens maskinen er i funksjon. Ikke bruk vaskemiddel for håndvask

Vaskemaskin-tørketrommel er produsert i henhold til strenge internasjonale sikkerhetsstandarder. For å beskytte deg og hele din familie.

fordi det lager mye skum og kan skade maskinens innvendige deler. 8. Ikke trekk i kabelen eller i vaskemaskin-tørketrommel for å trekke støpslet ut av stikkontakten. Det er veldig farlig.

Kontakt kun en spesialisert og godkjent tekniker, og bruk originale reservedeler fra Indesit!

9. Mens vaskemaskintørketrommel er i funksjon må du ikke berøre avløpsvannet fordi det kan være veldig varmt. Under vaskingen blir vaskeluken varm; hold barn unna. Aldri bruk kraft på vaskeluken fordi sikkerhetsmekanismen på åpningen, som beskytter mot tilfeldig åpning, kan ødelegges. 10. Ved feil må først vannkranen lukkes igjen og støpslet trekkes ut av stikkontakten. Du må ikke under noen omstendigheter prøve å reparere de innvendige mekanismene.

Hvordan bytte ut nettkabelen Nettkabelen til v a s k e m a s k i n tørketrommel er spesiell og kan kun kjøpes hos a u t o r i s e r t e servicesenter. Gå frem på følgende måte for å bytte den ut: 1. Forsikre deg om at vaskemaskin-tørketrommel

er slått av og at stikkontakten er frakoplet. 2. Ta av dekseltoppen ved å løsne de to skruene I, og trekk den mot deg [fig 3]. 3. Kople kablene fra støydempningsfilteret F [fig. 4], legg merke til deres posisjon (blå kabel = N; brun kabel = L) og kople fra jordkabelen til slutt .

Merk: bokstavene L, N og symbolet finnes på støydempningsfilteret. 4. Flytt forsiktig unna den øvre delen av kabelgjennomføringen på baksiden, trekk nettkabelen oppover og trekk den ut [fig. 5]. Gå frem i omvendt rekkefølge for å kople til den nye kabelen.

Legg dekseltoppen oppå vaskemaskin-tørketrommel [fig. 6] og la den gli fremover helt til krokene på den fremre delen festes i åpningen på betjeningspanelet. Stram deretter til skruene.

Fig. 5

Fig. 6

I

N L F Fig. 3

55 Instruksjoner for installasjon og bruk

Fig. 4

Instruksjoner for installasjon og bruk 56

Kurzanleitung Erkunden Sie hier die 12 Argumente, die auf nachfolgenden Seiten dieses Handbuches näher erklärt werden. Lesen Sie diese, merken Sie sich diese und haben Sie viel Spaß dabei; Sie werden viele kleine Geheimnisse entdecken, die Ihnen dazu verhelfen, besser und müheloser zu waschen und Ihren Waschtrockner länger zu erhalten.

1.

Installation und Umzug (Seite 67)

Die Installation, sei es die eines neuen Gerätes oder die nach einem Umzug, ist die wichtigste Voraussetzung für die optimale Betriebsweise Ihrer Waschtrockner. In jedem Falle ist sicherzustellen: 1. dass die Elektroanlage den einschlägigen Vorschriften entspricht; 2. dass Versorgungs- und Ablaufschläuche vorschriftsmäßig angeschlossen wurden. Verwenden Sie niemals bereits gebrauchte Schläuche; 3. dass der Waschtrockner eben aufgestellt wurde. Es macht sich belohnt: durch längere Lebensdauer und beste Wasch wirkung; 4. dass die auf der Rückwand des Waschtrockner befindlichen Trommel-Befestigungsschrauben abgenommen wurden.

2.

Was kann im Waschtrockner gewaschen werden und wie wird er in Betrieb gesetzt? (Seite 58)

Ein korrektes Sortieren Ihrer Wäsche ist nicht nur für ein optimales Waschergebnis von äußerster Wichtigkeit, sondern auch für die Lebensdauer des Gerätes. Lernen Sie die wichtigen Kniffe und Tips, die beim Wäschesortieren zu beachten sind: Farben, Gewebeart, Neigung zu Flusenbildung sind die wichtigsten Kriterien.

3.

Leitfaden zur Verdeutlichung der Etiketten (Seite 62)

Die auf den in jedem Kleidungs- bzw. Wäschestück befindlichen Etiketten abgebildeten Symbole sind leicht verständlich und äußerst wichtig für ein optimales Waschergebnis. In diesem Abschnitt erhalten Sie einige Tips zu den empfohlenen Temperaturen, der Art der Behandlung, der Bügelweise.

4.

Praktische Ratschläge um Fehler zu vermeiden (Seite 63)

Einmal waren es unsere Großmütter, die uns mit guten Ratschlägen zur Seite standen, außerdem gab es damals noch keine Kunstfasern: Heute ist es nicht mehr so einfach. Aber es gibt Waschtrockner, die Ihnen mit guten Ratschlägen zur Seite steht. Sie können sogar Wollwäsche bedenkenlos in der Maschine waschen.

5.

Die Waschmittelschublade (Seite 64)

Wo und wie werden Reiniger und eventuelle Zusätze eingefüllt?

6.

Machen Sie sich mit der Schalterblende vertraut (Seite 59)

Die Schalterblende Ihrer Waschtrockner ist klar und übersichtlich. Rasch übersehen Sie, welches Waschprogramm zu wählen ist und wie es abgerufen werden kann, vom energischsten Vollwaschprogramm bis hin zum Schonprogramm für Wolle. Sie werden sehen, es wird ganz leicht sein.

57 Installations- und Bedienungsanleitungen

7.

Leitfaden zur Wahl der Programme Ihrer Waschtrockner (Seite 60)

Eine einfache, praktische, übersichtliche Tabelle hilft Ihnen bei der Wahl der Temperaturen, des geeigneten Waschmittels und eventueller Zusätze. Eine korrekte Wahl dieser Komponenten, eine angemessene Dosierung des Waschmittels sind eine Garantie für optimale Waschergebnisse. Sie sparen Zeit, Wasser und Strom, Tag für Tag.

8.

Wie trocknet man (p. 61)

Einige wertvolle Ratschläge zum optimalen Trocknen.

9.

Reinigung und Pflege (Seite 68)

Waschtrockner ist Ihre Freundin: Sie verlangt nur einige kleine Aufmerksamkeiten und dankt Ihnen dafür mit Treue und Zuverlässigkeit. Pflegen Sie sie, und Sie werden noch lange Freude an Ihrer Maschine haben.

10. Probleme und Lösungen (Seite 65 und 66) Bevor Sie den Einsatz eines Technikers anfordern, lesen Sie diesen Abschnitt: Für vieles findet sich eine einfache, sofortige Lösung. Sollten Sie jedoch keine geeignete Lösung finden, dann fordern Sie den Indesit-Kundendienst an, der für eine sofortige Behebung einer jeden Betriebsstörung sorgen wird.

11.

Technische Eigenschaften (Seite 66)

Hier finden Sie die technischen Daten Ihres Waschtrockner: Modellkennzeichen, Daten für den Elektro- und Wasseranschluss, Abmessungen, Kapazität, Schleudertouren und Übereinstimmungserklärung mit den italienischen und europäischen Richtlinien und Vorschriften.

12.

Ihre Sicherheit und die Ihrer Kinder (Seite 69)

Hier finden Sie unentbehrliche Ratschläge für Ihre Sicherheit und die Ihrer Familie. Die wichtigste Voraussetzung!

M Was darf in die Waschtrockner? Sie können viel dazu beitragen, dass Ihre Wäsche besonders rein wird, noch bevor der Waschvorgang beginnt. Trennen Sie die Wäsche nach Farben und Material. Kontrollieren Sie die Wäscheetiketten und befolgen Sie die dort aufgezeichneten Waschanleitungen. Geben Sie abwechselnd kleine und große Wäschestücke in die Wäschetrommel.

Vor dem Waschen. Trennen Sie die Wäsche nach Material und nach Farbfestigkeit: strapazierfähige Stoffe sollten nicht gemeinsam mit Feinwäsche gewaschen werden. Helle Farben müssen stets von dunklen getrennt gewaschen werden. Entleeren Sie alle Taschen (Kleingeld, Papier, Geldscheine und Kleingegenstände) und kontrollieren Sie auch die Knöpfe.Wenn ein Knopf lose ist, nehmen Sie ihn ab oder nähen Sie ihn fest, denn er könnte beim Waschen abspringen.

Die Wäscheetiketten verraten Ihnen alles.

Gleichmäßige Gewichtsverteilung.

Kontrollieren Sie stets die Wäscheetiketten: hieraus gehen alle Informationen zum Wäsche- oder Kleidungsstück hervor, auch wie es am besten gewaschen wird. Auf Seite 62 wird die „Geheimsprache" aller Wäscheetiketten entschlüsselt. Die Angaben, die Sie dort finden, sind überaus nützlich, um Ihre Wäsche materialgerecht zu waschen und lange Ihre Freude daran zu haben.

Dieser Waschtrockner ist mit einer speziellen elektronisch gesteuerten Vorrichtung ausgestattet, wodurch das Gewicht der Wäsche stets gleichmäßig ver teilt wird: vor dem Schleudern sorgt diese Vorrichtung dafür, dass die Wäsche so gleichmäßig wie möglich in der Wäschetrommel

Die Wäschestücke nach Gewebe, Farbe und Flusenbildung zu trennen, ist ein wichtiger Schritt, um gute Waschergebnisse zu erzielen.

angeordnet wird, natürlich immer so weit es der Wäschetyp und die anfängliche Lage gestatten. Dies ist auch der Grund dafür, weshalb diese Waschtrockner auch bei höchster Drehzahl nicht vibriert und somit äußerst geräuscharm ist.

Wie setzen Sie Ihre Waschtrockner in Betrieb? Nachdem Sie den Waschtrockner installiert haben, führen Sie den ersten Waschvorgang mit Programm "1" und bei 90° C durch. Es ist wichtig, dass Sie Ihre 4. sich der Schalter A auf einem (Stop/Reset) Waschtrockner richtig in Betrieb der Zeichen nehmen, und zwar nicht nur, um befindet. eine gute Waschqualität zu garantieren, sondern auch um Das Programm auswählen Probleme am Gerät zu vermeiden Das Programm wird nach dem und somit seine Lebensdauer zu Wäschetyp, dem Schmutzgrad und verlängern. Nachdem Sie die der Menge ausgewählt. Um das Wäsche, das Waschpulver und richtige Programm auszuwählen, Bitte vergessen Sie nicht, dass eventuelle Zusätze in den siehe Tabelle auf Seite 60. Drehen die Funktion „Programmierter Waschtrockner gegeben haben, Sie den Programmwähler A bis das Start" vor dem Waschvorgang gewählte Programm mit dem auf dem eingestellt werden muss. kontrollieren Sie stets, ob oberen Rand des Drehknopfs 1. die Tür gut geschlossen ist. 2. der Stecker in der Steckdose ist. befindlichen Zeiger übereinstimmt, Am Ende des Waschganges stellenSiemitderProgrammierscheibe Die Kontrollleuchte L blinkt sehr 3. der Wasserhahn auf ist. B dieTemperatur ein, stellen Sie sicher, schnell für einige Minuten, um Für Feinwäsche: Geben dass sich der Schalter C auf der von daraufhin auf langsameres Sie Ihre Unterwäsche, Ihnen gewünschten Einstellung Blinken umzuschalten. Damenstrümpfe und befindet, drücken Sie gegebenenfalls Dann schalten Sie Ihre andere Feinwäsche in ein die Tasten E, F, G, H und drücken Waschtrockner aus, indem Sie Stoffsäckchen, um sie zu Sie daraufhin die Ein/Aus-Taste I die Ein/Aus-Taste I drücken, so schützen. (Einstellung I). dass sie auf O steht. Nun können Sie die Tür ohne Gefahr

öffnen. Lassen Sie die Tür immer einen Spalt weit offen stehen, nachdem Sie die Wäsche herausgenommen haben, so dass die Feuchtigkeit, die sich angesammelt hat, verdunsten kann. Schließen Sie stets den Wasserhahn. Hinweis: Falls es zu einem Stromausfall kommt oder die Waschtrockner während des Waschganges abgeschaltet wird, bleibt das ausgewählte Programm gespeichert.

So können Sie die gängigsten Flecken entfernen: Tinte und Kugelschreiber: Betupfen Sie den Fleck mit einem Wattebausch, den Sie mit Methylalkohol oder mit 90°igem Alkohol getränkt haben. Teer: Betupfen Sie den Fleck mit frischer Butter, danach fahren Sie mit Terpentin darüber und waschen das Ganze dann sofort aus. Wachs: Schaben Sie erst das feste Wachs ab und legen Sie dann den Fleck zwischen zwei Löschblätter: nun bügeln Sie mit dem heißen Bügeleisen darüber. Daraufhin wischen Sie den Fleck noch mit einem Wattebausch mit Farblösungsmittel oder mit Methylalkohol ab. Kaugummi: Reiben Sie den Kaugummi mit Nagellackentferner ab und trocknen Sie das Ganze dann mit einem sauberen Lappen nach. Schimmel: Baumwolle und weißes Leinengewebe geben Sie in eine Lösung von 5 Teilen Wasser, einem Teil Bleichmittel und einem Esslöffel Essig, danach sofort auswaschen. Für alle übrigen weißen Gewebe verwenden Sie Wasserstoffperoxyd (1:10) und waschen daraufhin sofort das Gewebe aus. Lippenstift: Reiben Sie den Fleck mit Äther ab, wenn es sich um Wolle oder Baumwolle handelt. Bei Seide verwenden Sie Trichloräthylen. Nagellack: Legen Sie das Gewebe mit dem Fleck nach unten auf ein Löschblatt, tränken Sie das Ganze mit Nagellackentferner und verschieben Sie den Fleck stets, wenn sich das Löschpapier färbt. Gras: Betupfen Sie den Fleck mit einem Wattebausch, den Sie mit Methylalkohol getränkt haben. Installations- und Bedienungsanleitungen 58

Machen Sie sich mit der Schalterblende vertraut

Hier bestimmen Sie Die Wahl des geeigneten Programms ist absolut wichtig und leicht.

F E

H G

M

L

Programmwahlknebel und Startvorwahl Hier wählen Sie das Waschprogramm. Drehen Sie den Knebel bitte nur im Uhrzeigersinn. Zur Wahl der ProgrammedrehenSiedenProgrammwahlknebel auf die Nummer bzw. das Symbol des gewünschten Programmes. Drücken Sie daraufhin die Ein/Aus-Taste I (Einstellung I), die Anzeigeleuchte L blinkt. Nach ca. 10 Sekunden leuchtet die Anzeigeleuchte konstant, d.h. die Einstellung wurde gespeichert und das Programm startet. Nachdem ein Programm gespeichert wurde, hat jegliches Drehen des Programmwahlknebels (mit Ausnahme der Einstellung Stop/ Reset) keinen Einfluss mehr auf das Waschprogramm. Der Programmwahlknebel dreht autom. zu dem eingestellten Programm weiter. Reset Um ein laufendes Programm abzubrechen oder ein neues Programm einzustellen, drehen Sie den Drehknebel auf das Symbol (Stop/Reset) und warten Sie mindestens 10 Sekunden. Das Blinken der Kontrolleuchte L ist ein Zeichen dafür, dass das Löschen des Programms akzeptiert wurde. Schalten Sie nun Ihren Waschtrockner aus. Startzeitvorwahl Mit dem Programmwahlknebel können Sie den Start Ihres Waschtrockners verzögern. Wählen Sie zuerst eine der 4 Startverzögerungs-Einstellungen, drücken Sie die EIN/AUS-Taste I (Einstellung I) und warten Sie ca.10 Sekunden Nach Ablauf dieser Zeit wird die Einstellung gespeichert (die Anzeigeleuchte L bleibt eingeschaltet). StellenSiedanach,denProgrammwahlknebel auf das gewünschte Programm. Die Anzeigenleuchte L zeigt durch unregelmäßiges blinken an, dass ein verzögerter Start programmiert ist. Bis zum verzögerten Start kann die Tür noch geöffnet werden, um die Wäscheladung zu ändern.

D Im Anschluss einer WaschprogrammWahlundentsprechenderAnnahmeseitens des Waschtrockner hat jegliches Drehen dieses Knopfes (mit Ausnahme der Einstellung Stop/Reset) keinen EinflussmehraufdasWaschprogramm.

Temperaturwahlknebel Hier stellen Sie die gewünschte Waschtemperatur ein. Die in der Programmtabelle empfohlenen Waschtemperaturen können auch nach unten korrigiert werden. Das Erhöhen der Temperatur ist zu Ihrer eigenen Sicherheit zum Schutz der Wäscheart nicht möglich.

Drehknebel Trocknen Mit diesem Knebel wählen Sie den gewünschten Trockengrad. Sie haben die Wahl zwischen: A - zeitgesteuertem Trocknen: Von 40 bis 150 Minuten. und nach B - Feuchtigkeitsgrad der getrockneten Wäsche: Bügeltrocken : noch leicht feuchte Wäscheteile, einfach zu bügeln. Schranktrocken : schrankfertige Wäsche. Extra trocken : besonders trockene Wäsche, empfohlen für Frotteetücher, Badetücher und -mäntel. Am Ende des Trocknungsvorgangs folgt eine kurze Abkühlzeit.

1 Der Reinigerbehälter befindet sich hier.

59 Installations- und Bedienungsanleitungen

2

3

I Waschmittelschublade Diese ist in 3 Kammern unterteilt: 1. Waschmittel für die Vorwäsche; 2. Waschmittel für den Hauptwaschgang; 3. Weichspüler, Stärke, Duftstoffe.

Bügelleicht Durch Drücken dieser Taste wird Ihre Wäsche besonders schonend gewaschen, und ist somit leichter zu bügeln. Die Funktion kann zu den Programmen 2-3 (Baumwolle), 4-5 (Kunstfasern) und 8 (Feinwäsche) hinzugeschaltet werden. Wird sie zu den Programmen 4-5-8 hinzugeschaltet, endet das Waschprogramm vor dem Schleudern. Die Wäsche bleibt im Wasser liegen. Erst wenn Sie die Taste E erneut drücken, wird das Programm fortgesetzt. Nach dem Abpumpen setzt das Endschleudern ein. Soll Ihre Wäsche anschließend auch getrocknet werden, kann diese Funktion nur gleichzeitig "Bügeltmit der Trockenstufe rocken" eingestellt werden.

Schleuderreduzierung 1200/600 Mit dieser Taste kann die Schleudergeschwindigkeit bei den Waschprogrammen Baumwolle und Leinen von 1200 auf 600 U/Min. reduziert werden, bei den Synthetikprogrammen erfolgt eine Reduzierung von 850 auf 600 U/Min.

Kurz Die Dauer des Waschprogramms wird beim Drücken dieser Taste um ca. 30% verkürzt. Dies gilt nicht für die Spezialprogramme und Wolle/Seide (siehe Seite 60).

C

B

A

Vorwäsche Mit dieser Taste können Sie bei allen Waschprogrammen die Vorwäsche zuschalten. Eine Ausnahme machen die Woll- und Spezialprogramme (siehe Seite 60).

Ein/Aus Befindet sich die Taste I eingedrückt, ist Ihr Waschtrockner eingeschaltet, ist diese nicht gedrückt, ist Ihr Waschtrockner ausgeschaltet. ACHTUNG! Ein Ausschalten des Geräts bewirkt kein Löschen des gewählten Programms (siehe RESET).

EIN/AUS Anzeigeleuchte / Gerätetür blockiert Bei eingeschaltetem Gerät blinkt die Anzeigeleuchte L langsam, und wartet auf Eingabe eines Programms, sowie auch am Ende, als Zeichen dafür, dass die Gerätetür nun geöffnet werden kann. Blinkt sie sehr schnell ist die Gerätetür blockiert, und kann somit nicht geöffnet werden. Konstantes Leuchten bedeutet, dass das eingegebene Programm akzeptiert wurde.

Anzeigeleuchte Trocknen Ist diese Leuchte eingeschaltet, bedeutet dies, dass mit dem Drehknopf C ein Trockenprogramm eingestellt wurde. Nach Ablauf des Waschprogramms startet das Gerät automatisch das eingestellte Trockenprogramm. Achtung: Bitte beachten Sie die Tabelle auf Seite 61 bzgl. der Gewebeart und der maximalen Befüllung.

Was soll heute gewaschen werden?

Waschprogramme für jede Jahreszeit Gewebeart und Verschmutzungsgrad

Programmwähler

Temp. Wähler

Waschmittel

Weichmacher

Waschdauer (Min.)

Beschreibung des Waschprogramms

BAUMWOLLE Kochwäsche (Bettücher, Tischdecken usw.)

1

90°C

u

u

145

Waschen bei 90°C, Spülgänge, Zwischen- und Endschleudern

Widerstandsfähige, stark verschmutzte Weißund Buntwäsche

2

60°C

u

u

130

Waschen bei 60°C, Spülgänge, Zwischen- und Endschleudern

Leicht verschmutzte Weißwäsche und empfindliche Buntwäsche (Oberhemden, Maschenwareusw.)

3

40°C

u

u

95

Spülgänge

Waschen bei 40°C, Spülgänge, Zwischen- und Endschleudern Spülgänge, Zwischen- und Endschleudern

u

Schleuder

Ablauf und Endschleudern

Trocknen für Baumwolle Stop/Reset

Unterbricht/Löscht das eingestellte Programm

SYNTHETIK Stark verschmutzte, farbechte Kunstfasergewebe (Babywäsche usw.)

4

60°C

u

u

100

Waschen bei 60°C, Spülgänge, Spülstop oder sanftes Schleudern

Zarte bunte Kunstfasergewebe (leicht verschmutzte Feinwäsche jeglicher Art)

5

40°C

u

u

70

Waschen bei 40°C, Spülgänge, Spülstop oder sanftes Schleudern

Zarte bunte Kunstfasergewebe (leicht verschmutzte Feinwäsche jeglicher Art)

6

30°C

u

u

30

Waschen bei 30°C, Spülgänge und sanftes Schleudern

Spülgänge

u

Spülgänge, Spülstop oder sanftes Schleudern

Weichmacher

u

Spülgänge mit Einspülung des Weichmachers, Spülstop oder sanftes Schleudern

Schleuder

Ablauf und sanftes Schleudern

Trocknen für Kunstfasern Stop/Reset

Unterbricht/Löscht das eingestellte Programm

FEIN Wolle

7

40°C

u

u

45

Waschen bei 40°C, Spülgänge und sanftes Schleudern

Sehr zarte Feinwäsche (Gardinen, Seide, Viskose, usw.)

8

30°C

u

u

50

Waschen bei 30°C, Spülgänge, Spülstop oder Ablauf

Spülgänge

u

Spülgänge, Spülstop oder Ablauf

Schleuder

Ablauf und sanftes Schleudern

Ablauf

Ablauf

Trocknen für Wolle Stop/Reset

Unterbricht/Löscht das eingestellte Programm

STARTVORWAHL 12 - 9 - 3 - 1

Startvorwahl 12 - 9 - 3 - 1 Std.

Stop/Reset

Unterbricht/Löscht das eingestellte Programm

Wichtig: Um ein soeben eingegebenes Programm zu löschen, wählen Sie bitte eines der Symbole ( warten Sie ca. 10 Sekunden. Schalten Sie Ihren Waschtrockner jetzt aus.

Stop/Reset) und

Bei den in der Tabelle angegebenen Daten handelt es sich um Richtwerte, die je nach Menge und Art der Wäsche, der Temperatur der Wasserzufuhr, der Raumtemperatur usw. variieren.

Spezialprogramme Schnelle wäsche Die Waschtrockner stellt Ihnen ein Programm zur Verfügung, das Ihnen ermöglicht, leicht verschmutzte Wäsche in kurzer Zeit wirtschaftlich zu waschen. Wählen Sie das Programm 6 und eine Temperatur von 30°C. Auch Gewebe unterschiedlicher Art (mit Ausnahme von Wolle und Seide) können in diesem Programm, bei maximaler Lademenge von 3 kg, zusammen gewaschen werden. Mit diesem Programm sparen Sie Zeit und Energie, denn die Waschzeit beträgt nur ca. 30 Minuten. ES IST RATSAM, FLÜSSIGE WASCHMITTEL EINZUSETZEN.

Installations- und Bedienungsanleitungen 60

Wie trocknet man A. Waschen und Trocknen

Nur Trocknen

Nehmen Sie die nebenstehende Tabelle A zu Hilfe und befolgen Sie die Angaben hinsichtlich der maximalen Lademenge MAX, wenn Sie Waschen und nachfolgend automatisch Trocknen möchten. Befolgen Sie die Anleitungen Nur Waschen (siehe Seite 58, Abschnitt "Star ten des Waschtrockners") und stellen Sie mittels des Drehknopfes C den gewünschten Trocknungsgrad ein; drücken Sie daraufhin die Taste I (Einstellung I).

Nach Einfüllen der zu trocknenden Wäsche (max. 4 kg) stellen Sie sicher, dass: - das Füllfenster gut geschlossen ist; - der Stecker in der Steckdose ist; - der Wasserhahn auf ist; - die Taste I auch nicht gedrückt wurde (Einstellung O).

Sollte die Menge der zum Waschen und Trocknen geladenen Wäsche die vorgeschriebene Höchstmenge einmal überschreiten (siehe Tabelle A), sind die unter dem Abschnitt Nur Waschen (siehe Seite 58, Abschnitt "Starten des Waschtrockners") aufgeführten Anleitungen zu befolgen. Nach Ablauf des Programms nehmen Sie die Wäsche aus dem Waschtrockner, und füllen diesen erneut mit nur jeweils der Hälfte der Ladung. Befolgen Sie zum Trocknen nun die Anleitungen des Abschnitts Nur Trocknen. Wiederholen Sie dasselbe mit der restlichen Wäschemenge.

Wählen Sie nun das Programm Drehen Sie den Knopf A auf eine der zum Trocknen der jeweiligen Gewebeart entsprechenden , wählen Sie Einstellungen mittels des Drehknopfes C die gewünschte Art und drücken Sie anschließend die EIN/AUS-Taste I (Einstellung I). Am Ende des Trocknungsgangs … Warten Sie, bis die Anzeigeleuchte L nur noch langsam blinkt, schalten Sie dann den Waschtrockner, durch Drücken der EIN/AUS-Taste I (Einstellung O), aus. Nun kann die Gerätetür geöffnet werden. Lassen Sie diese nach Herausnehmen der Wäsche halb oder ganz aufstehen, um die Bildung schlechter Gerüche zu vermeiden und drehen Sie den Wasserhahn zu.

TROCKNEN VON WOLLE Zum Trocknen von Kleidungsstücken aus Wolle muss die gewünschte Trockendauer eingestellt werden (150 - 100 60 - 40 Minuten). Die empfohlene Trockenzeit für eine Lademenge von 1 kg beträgt 60 Minuten. Wenn aus Versehen eine der Trocknungsarten (Extra trocken , Schranktrocken , Bügeltrocken ) eingestellt wird, so führt die Maschine automatisch die längste Trocknungsart (150 Minuten) durch.

Gewebeart

Art der Ladung

Max. Lademenge (kg)

Trockendauer (Min.)

Extra trocken

Schranktrocken

Bügeltrocken

Baumwolle, Leinen

Unterschiedlich große Wäscheteile

4

145

128

119

Baumwolle

Frotteehandtücher

4

145

128

119

Terital, Baumwolle

Bettwäsche, Oberhemden

2,5

98

92

84

Kunstfasern

Schlafanzüge, Socken usw.

1

65

61

59

Nylon

Feinwäsche, Damenstrümpfe usw.

1

65

61

59

Die in der Tabelle angegebenen Zahlen haben richtungsweisenden Charakter. Bei Baumwollartikeln bis zu 1 Kg wählen Sie das Trockenprogramm für synthetische Stoffe.

WICHTIG

Während des Trocknens wird ein Schleudergang zwischengeschaltet, wenn eines der Baumwollprogramme und einer der Trocknungsarten (Extra Trocken , Schranktrocken , Bügeltrocken ) eingestellt wurde.

ACHTUNG - Während des Trocknens kann die Gerätetür heiß werden. - Trocknen Sie keine Wäsche, die in brennbaren Lösemitteln (wie Trielin) gewaschen wurde. - Trocknen Sie weder Schaumgummi noch ähnliche Elastomer bzw. Gummimaterialien. - Vergewissern Sie sich, dass der Wasserhahn während des Trocknens auf ist. - Dieser Waschtrockner kann nur zum Trocknen von in Wasser gewaschener Wäsche eingesetzt werden.

61 Installations- und Bedienungsanleitungen

Leitfaden zur Verdeutlichung der Wäscheetiketten Prägen Sie sich diese wenigen Symbole ein. Ihre Wäsche wird es Ihnen danken, sie wird sauberer, hält länger, bleibt formschön und auch Ihr Waschtrockner wird sein Bestes geben. Innerhalb Europas sprechen die auf den Wäscheetiketten abgebildeten Symbole "dieselbe Sprache". Versuchen Sie, diese zu verstehen und sich diese zu eigen zu machen, sie werden Ihnen eine wertvolle Stütze sein bei der korrekten Behandlung Ihrer Kleider und Wäscheteile.

Sie werden in fünf Kategorien unterteilt, und beziehen sich auf: , Bleichen , BüWaschen ,chem. Reinigen und geln Trocknen .

Praktische Ratschläge Ziehen Sie Oberhemden und Blusen auf links. Entleeren Sie alle Taschen. Kontrollieren Sie stets die Etiketten. Füllen Sie große und kleine Wäscheteile abwechselnd in die Wäschetrommel.

Wählen Sie die richtige Temperatur

Vergleichen Sie die Etiketten mit den Symbolen dieser Tabelle: Ihre Wäsche wird es Ihnen danken, sie wird sauberer, hält länger, bleibt formschön und auch Ihre Waschtrockner Indesit wird ihr Bestes geben.

Waschen Energisch

Chloren

Bügeln

Chemische Reinigung

Trocknung Hohe tem peratur

Mild

A

cl Waschen bei 95°

Chlorbleiche möglich

Heiß bügeln max 200°C

Mit allen Lösemitteln

Mäßige temperatur Trocknen in Wäschetrocknern möglich

P

Waschen bei 60°

Chlorbleiche nicht möglich

Mäßig heiß bügeln max 150°C

Mit Perchlorat Flugbenzin, reinem Alkohol, R111 und R113

Trocknen in Wäschetrocknern nicht möglich

Bügeln max 110°C

Mit Flugbenzin, reinem Alkohol, und R113

Ausgebreitet trocknen

Nicht bügeln

Keine chemische Reinigung möglich

Aufgehängt trocknen (nicht geschleudert)

F Waschen bei 40°

Waschen bei 30°

Handwäsche

Auf Kleiderbügel trocknen

Nicht waschen

Installations- und Bedienungsanleitungen 62

Praktische Ratschläge um Fehler zu vermeiden Waschen Sie in der Maschine keine Wäsche, die ungesäumt, ausgefranst oder zerrissen ist. Gegebenenfalls sind solche Teile in einem Kissenbezug zu waschen. Waschen Sie Buntwäsche nicht mit Weißwäsche zusammen.

Wie schwer ist Wäsche? 1 Bettuch 400-500 gr 1 Kissenbezug 150-00 gr 1 Tischdecke 400-500 gr 1 Bademantel 900-1.200 gr 1 Handtuch 150-250 gr

Achten Sie auf das Gewicht! Das angegebene Gewicht, das sich auf die maximale Ladung an Trockenwäsche bezieht, sollte nicht überschritten werden:

Farbige T-Shirts, bedruckte TShirts und auch Oberhemden und Blusen bleiben länger schön, wenn sie vor dem Waschen auf links gezogen werden. T-Shirts und Sweatshirts sollten stets von links gebügelt werden.

Widerstandsfähige Gewebe: max. 5,5 kg Kunstfasergewebe: max. 2,5 kg Feinwäsche: max. 2 kg Reine Wolle: max. 1 kg

Vorsicht bei Overalls. Die weit verbreiteten und gern getragenen Overalls des Typs "Arbeiteranzug" haben Träger mit Schnallen und Haken, die nicht nur die Wäschetrommel, sondern auch die anderen Wäschestücke

beschädigen könnten. Stecken Sie sie vor dem Waschen in die Brusttasche und befestigen Sie diese mit Sicherheitsnadeln, um jegliche Gefahr auszuschließen. Urlaub: Stecker herausziehen! Bevor Sie in Urlaub fahren, empfiehlt es sich, den Stecker aus der Steckdose zu ziehen, den Wasserhahn abzudrehen und die Tür offen, oder zumindest etwas vorstehen zu lassen. Hierdurch bleiben Wäschetrommel und Gummimanschette trocken, wodurch die Bildung unangenehmer Gerüche vermieden wird.

Wie wasche ich Gardinen. Da Gardinen sehr leicht knittern, sollten diese zusammengefaltet in einem Kissenbezug oder in einem netzar tigen Beutel gewaschen werden. Waschen Sie diese allein und achten Sie darauf, dass das Gesamtgewicht die Hälfte der maximalen Lademenge nicht übersteigt. Stellen Sie das Spezialprogramm 8 ein, das ein automatisches Ausschließen der Schleuder vorsieht.

Skijacken und Anoraks. Auch Skijacken und Anoraks können in der Maschine gewaschen werden, wenn es sich um Gänse- oder Entendaunen-federn handelt. Wichtig ist, dass das Gerät nicht mit einem Gewicht von 5,5 kg beladen wird, sondern höchstens 2/3 kg, und dass der Spülgang ein oder zweimal wiederholt wird, und ein sanfter Schleudergang eingeschaltet wird.

63 Installations- und Bedienungsanleitungen

Tennisschuhe. Entfernen Sie eventuelle Schlammreste. Tennisschuhe können zusammen mit Jeans und ähnlichen widerstandsfähigen Wäschestücken gewaschen werden. Zusammen mit Weißwäsche sollten sie jedoch nicht gewaschen werden.

WOLLWASCHGANG Um bestmögliche Waschergebnisse zu erzielen empfiehlt sich der Einsatz eines Spezialwaschmittels. Achten Sie auch darauf, die Lademenge von 1 kg Trockenwäsche nicht zu überschreiten.

Wichtige Regeln für ein besseres Waschergebnis

Das Geheimnis der Waschmittelschublade Der erste Geheimtip ist der leichteste: die Waschmittelschublade öffnet sich, indem Sie sie nach außen drehen. Geben Sie das Waschmittel und eventuelle Zusätze gemäß den Mengenangaben des Herstellers in die entsprechende Kammer: normalerweise finden Sie alle Informationen auf der Verpackung. Die Waschmittelmenge ändert sich je nach Wäschemenge, nach dem Härtegrad des Wassers und nach der Verschmutzung der Kleider. Mit ein bißchen Erfahrung werden Sie lernen, die Mengen fast automatisch zu dosieren: damit werden auch Sie Ihren Geheimtip haben. Wenn Sie Weichspüler in die Kammer 3 geben, achten Sie darauf, dass dieser nicht über das Gitter austritt. Der Waschtrockner entnimmt den Weichspüler bei jedem Waschprogramm automatisch. Flüssigwaschmittel werden in Kammer 2 gegeben, aber erst

kurz vor dem Einschalten der Waschtrockner. Vergessen Sie nicht, dass Flüssigwaschmittel besonders geeignet sind für Waschprogramme bis zu 60 Grad und für all jene Programme, die keine Vorwäsche benützen. Sie finden sowohl Flüssigwaschmittel als auch Waschpulver mit speziellen Dosierbechern im Handel, die direkt in die Wäschetrommel gegeben werden, so wie auf der Packung beschrieben. Verwenden Sie nie Waschmittel für die Handwäsche, denn sie schäumen zu stark, was dem Waschtrockneren gegebenenfalls schaden könnte. Davon ausgenommen sind die Waschmittel, die speziell sowohl für die Handwäsche als auch für die Waschtrockner geeignet sind. Und nun noch ein letzter Geheimtip: wenn Sie mit kaltem Wasser waschen, reduzieren Sie stets die Waschmittelmenge; im kalten Wasser löst es sich nämlich schlechter auf als im warmen, daher wäre ein Teil verschwendet.

In Kammer 1: Waschpulver für die Vorwäsche (kein Flüssigwaschmittel)

1

2

In Kammer 2: Waschmittel für die Hauptwäsche (Waschpulver oder Flüssigwaschmittel)

3

In Kammer 3: Zusätze (Weichspüler, Duftstoffe usw.)

Die Waschmittelschublade ist ausziehbar; um diese zu reinigen ziehen Sie sie, wie auf der Abbildung veranschaulicht, nach vorne hin heraus und spülen diese dann unter fließendem Wasser aus.

Sparsam und vernünftig waschen

Anleitungen zum wirtschaftlichen und umweltfreundlichen Einsatz Ihres Waschvollautomaten.

WÄSCHEKAPAZITÄT VOLL AUSNÜTZEN Die beste Weise, um weder Strom, Wasser, Waschmittel noch Zeit zu verschwenden, besteht darin, die Waschmaschine mit der empfohlenen Höchstwäschemenge zu benützen. Bei einer vollen Auslastung Ihres Waschtrockner en können Sie verglichen mit zwei halben Auslastungen bis zu 50% Energie SPAREN. IST DIE VORWÄSCHE TATSÄCHLICH NÖTIG? Nur wenn die Wäsche wirklich sehr schmutzig ist. Wählen Sie für wenig oder durchschnittlich schmutzige Wäsche einen Waschgang OHNE Vorwäsche: auf diese Weise können Sie Waschmittel, Zeit, Wasser und von 5 bis 15% Energie SPAREN. IST ES WIRKLICH NÖTIG, BEI HEIßEN TEMPERATUREN ZU WASCHEN? Wenn Sie die Flecken vorab mit einem Fleckenlöser behandeln oder die angetrockneten Flecken vor der Wäsche einweichen, können Sie in vielen Fällen auf den Heißwaschgang verzichten. Wenn Sie ein Waschprogramm mit 60° C benützen, so SPAREN Sie bis zu 50% Energie. BEVOR SIE EIN TROCKENPROGRAMM WÄHLEN … Wählen Sie eine hohe Drehzahl für den Schleudergang aus: dadurch wird der Wassergehalt in der Wäsche herabgesetzt, bevor Sie den Trockengang starten. Auf diese Weise können Sie Zeit und Energie SPAREN. Installations- und Bedienungsanleitungen 64

Probleme und Lösungen

Bevor Sie telefonieren, lesen Sie bitte Folgendes Eventuell an Ihrem Waschtrockner auftretende Betriebsstörungen könnten vielleicht behoben werden, ohne den Kundendienst anzufordern. Überprüfen Sie demnach zuerst folgende Punkte. Der Waschtrockner startet nicht. Steckt der Stecker fest in der Steckdose? Bei den Hausarbeiten könnte dieser etwas herausgezogen worden sein. Besteht ein Stromausfall? Wurde vielleicht durch Überlastung (Einschalten mehrerer Hausgeräte) ein Ansprechen der Sicherung verursacht, oder besteht vielleicht ein Stromausfall im gesamten Wohngebiet? Ist die Tür gut geschlossen? Aus Sicherheitsgründen wird ein Start der Maschine ausge-

Wo ist denn das ganze Wasser geblieben?

schlossen, wenn die Tür offenbleibt bzw. nicht richtig geschlossen wird. Wurde die Ein/Aus-Taste gedrückt? Wenn ja, wurde vielleicht ein Programm mit Startvorwahl gespeichert.

Einfach: mit der neuen Indesit-Technik, es genügt weniger als die Hälfte, um die doppelte Wäschemenge gründlich zu waschen! Deshalb sehen Sie das Wasser nicht durch die Tür hindurch: weil es wenig ist, äußerst wenig, um die Umwelt zu schonen, ohne auf höchste Reinigungswirkung verzichten zu müssen. Und außerdem sparen Sie dabei auch noch Strom.

Befindet sich der Startvorwahl-Knopf, bei den Modellen, die einen solchen vorsehen, auf der richtigen Einstellung? Ist der Wasserhahn aufgedreht? Eine der Sicherheitsvorrichtungen verhindert den Start der Maschine, wenn diese kein Wasser zieht.

Waschtrockner aus, wählen Sie eines der Symbole Stop/Reset , und schalten Sie dann Ihre Maschine wieder ein. Sollte jedoch die Programmwählerscheibe weiterhin drehen, liegt eine Betriebsstörung vor, fordern Sie in diesem Falle den Kundendienst an.

Der Waschtrockner zieht kein Wasser.

RICHTIG FALSCH Nach dem Waschen den Hahn wieder schließen. Verhindert einen raschen Verschleiß der Hydraulikanlage der Waschtrockner und verhindert Wasserschäden während Ihrer Abwesenheit. Tür stets offen stehen lassen, um Geruchsbildung zu vermeiden. Sanfte Reinigung der Außenflächen. Die äußeren Teile sowie die Teile aus Gummi sind mit einem mit lauwarmer, milder Spüllauge angefeuchteten Tuch zu reinigen.

Den Stecker nicht herauszuziehen, wenn die Maschine gereinigt wird. Auch während der Wartungsarbeiten muss der Stecker herausgezogen werden. Der Einsatz von Löse- und Scheuermitteln. Diese dürfen zur Reinigung der äußeren Teile und der Teile aus Gummi nicht eingesetzt werden. Die Waschmittelschublade zu vernachlässigen. Sie kann herausgezogen werden, und kann demnach unter laufendem Wasser ausgespült werden. Sich in Urlaub zu begeben, ohne sich um die Maschine zu kümmern. Bevor Sie in Urlaub fahren ist sicherzustellen, dass der Stecker gezogen und der Wasserhahn abgedreht wurde.

65 Installations- und Bedienungsanleitungen

Ist der Schlauch korrekt am Wasserhahn angeschlossen? Fehlt Wasser? Vielleicht wurde die Wasserzufuhr aufgrund eventueller Arbeiten in Ihrem Wohnviertel kurzfristig unterbrochen. Ist der Druck ausreichend? Vielleicht eine Störung an der Druckpumpe. Ist der Wasserfilter sauber? Durch sehr kalkhaltiges Wasser, oder auch nach Arbeiten an der Leitung könnte das Sieb des Wasserhahns verstopft worden sein. Ist der Gummischlauch eingeklemmt oder geknickt? Der Wasserzufuhrschlauch muss möglichst gerade verlegt werden. Stellen Sie sicher, dass er weder eingeklemmt noch geknickt wurde.

Dreht sich die Programmwählerscheibe ununterbrochen? Warten Sie bitte einige Minuten, bis das Wasser vollständig abgepumpt ist, schalten Sie Ihre

Der Waschtrockner zieht laufend Wasser und pumpt es laufend ab. Liegt der Ablaufschlauch zu tief? Dieser muss in einer Höhe von 60 bis 100 cm installiert werden. Liegt das Schlauchende vielleicht unter Wasser? Wurde der Mauerablauf mit einer Entlüftungsöffnung versehen? Sollte die Betriebsstörung nach diesen Kontrollen weiterhin bestehen, drehen Sie bitte den Wasserhahn ab, schalten die Maschine aus und fordern den Kundendienst an. Wohnen Sie sehr hoch (auf den letzten Etagen) könnte es sich auch um einen Syphonvakuumeffekt handeln. In diesem Fall ist ein entsprechendes Ventil zu installieren.

den Anleitungen auf Seite 68, oder fordern Sie den Kundendienst an. Ist der Ablaufschlauch geknickt? Dieser muss möglichst gradlinig verlegt werden. Stellen Sie sicher, dass er weder eingeklemmt noch geknickt wurde. Ist die Ablaufleitung verstopft? Wurde der Ablaufschlauch mit einer nicht ordnungsgemäßenVerlängerung versehen, die den Ablauf verhindert?

Der Waschtrockner pumpt nicht ab und schleudert nicht.

Wurde der Waschtrockner in eine Küchenzeile integriert? Sollte es sich um ein nicht integrierbares, bzw. nicht einbaufähiges Modell handeln, muss der Waschtrockner während des Schleuderns etwas oszillieren, und verlangt demnach an allen Seiten einige freie Zentimeter.

Es bildet sich zu viel Schaum. Wurde ein maschinengeeignetesWaschmittel eingesetzt? Kontrollieren Sie, was auf der Verpackung aufgedruckt ist: "Für Waschmaschinen" oder "Für Handwäsche" oder Ähnliches.

Sieht das eingestellte Programm denWasserablauf vor? Bei einigen Programmen muss der Ablauf manuell gestartet werden. Wurde die "Bügelfreundlich"Funktion - bei den Geräten, die eine solche vorsehen - aktiviert? Bei dieser Funktion ist der Schleudergang manuell zu aktivieren. Ist die Ablaufpumpe verstopft? Um dies zu überprüfen drehen Sie bitte den Wasserhahn ab, ziehen den Stecker heraus und folgen Sie

Der Waschtrockner ist undicht. Der Waschtrockner vibriert zu stark während des Schleuderns.

Wenden Sie sich ausschließlich an autorisierte Fachkräfte und verlangen Sie den Einsatz von OriginalErsatzteilen.

Wurde bei der Installation die innere Schwingergruppe korrekt befreit? Siehe nächste Seite, Abschnitt Installation. Wurde der Waschtrockner eben aufgestellt? Dies sollte regelmäßig kontrolliert werden. Der Waschtrockner könnte im Laufe der Zeit unmerklich verrückt sein. Regulieren Sie die Stellfüße unter Zuhilfenahme einer Wasserwaage.

Wurde der Ablaufschlauch fest aufgeschraubt? Drehen Sie den Wasserhahn ab, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und versuchen Sie, die Nutmutter etwas mehr anzudrehen (nicht zu fest). Ist die Waschmittelschublade verstopft? Versuchen Sie, diese abzunehmen reinigen Sie sie unter laufendemWasser. Ist der Ablaufschlauch unzureichend befestigt? Drehen Sie den Wasserhahn ab, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und versuchen Sie, den Schlauch besser zu befestigen.

Technische Daten

Wurde mit zuviel Waschmittel gewaschen? Eine zu hohe Reinigermenge, die außerdem zuviel Schaum erzeugen würde, führt nur zuVerkrustungen im Innern des Waschtrockner, der Reinigungseffekt wird dadurch nicht erhöht.

Der Waschtrockner trocknet nicht. Stellen Sie sicher, dass: der Stecker fest in der Steckdose steckt; kein Stromausfall besteht; die Gerätetür ordnungsgemäß geschlossen wurde; keine Startzeit-Vorwahl (falls vorhanden) erfolgte; der Programmschalter A sich nicht auf Einstellung (Stop/Reset) befindet; sich der Drehknopf 'Trocknen' C nicht auf Einstellung 0 befindet.

Der Waschtrockner trocknet nur unzureichend.

Modell

WD 125 TS

Abmessungen

Breite cm 59,5 Höhe cm 85 Tiefe cm 53,5

Fassungsvermögen

1 bis 5,5 kg pro Waschvorgang; 1 bis 4 kg pro Trockenvorgang

Stromanschluß

Spannung 220/230 Volt 50 Hz Höchstleistungsaufnahme 1850 W

Wasseranschluße

Höchstdruck 1 MPa (10 bar) Mindestdruck 0,05 MPa (0,5 bar) Fassungsvermögen der Tromme 46 liter

Schleudergeschwindigkeit

Bis 1200 U/min

Kontrollprogramm gemäß der Norm IEC 456

Waschen: Programm 2; Temperatur 60°C; Bei einer Wäscheladung von 5 kg. Trocknen: Lademenge von 2,5 kg; Drehknopf C auf Position .

Stellen Sie sicher, dass: das Ablaufschlauchende nicht in Wasser getaucht ist; die Ablaufpumpe nicht verstopft ist; die Anleitungen hinsichtlich der maximalen Lademenge auch eingehalten wurden; der Wasserhahn auf ist.

Dieses Gerät entspricht den folgenden EG-Richtlinien: - 73/23/EWG vom 19.02.73 (Niederspannung) und nachfolgenden Änderungen - 89/336/EWG vom 03.05.89 (elektromagnetische Verträglichkeit) und nachfolgenden Änderungen

Sollte trotz all dieser Kontrollen die Betriebsstörung an Ihrem Waschtrockner weiter bestehen bleiben, dann wenden Sie sich an die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle und geben Sie hierbei folgende Daten an: - Art der Störung - Modell-Kennzeichen (Mod. ....) - Seriennummer (S/N ....) Diese Daten entnehmen Sie bitte dem auf der Rückseite der Maschine befindlichen Typenschild.

Installations- und Bedienungsanleitungen 66

Installation und Umzug

Waschtrockner zieht in Ihr Haus ein Egal, ob Sie Ihren Waschtrockner neu kaufen oder ob Sie ihn aufgrund eines Umzugs neu anschließen müssen, die Installation ist ein überaus wichtiger Vorgang für eine einwandfreie Funktion der Waschtrockner. Nachdem Sie das Gerät ausgepackt haben, vergewissern Sie sich in erster Linie,dasseskeinenSchadenerlittenhat. FallsSieirgendwelcheZweifeldiesbezüglich haben, rufen Sie sofort einen FachmannzuHilfe.DieWäschetrommel wirdwährenddesTransportesmitvier Schrauben an der Rückwand des Waschtrockner befestigt.

Die vorderen Füße sind regulierbar.

Wasseranschluss

Bevor Sie den ersten Waschgang starten, nehmen Sie die Schrauben und auch die Gummiringe sowie das Distanzstück ab (bewahren Sie alles gut auf) und verschließen Sie die Löcher mit den Plastikstöpseln, die mit der Waschtrockner mitgeliefert werden. Wichtig: Die unten rechts auf der Rückseite des Waschtrockner befindlichen 3 Löcher, in denen der Stecker untergebracht war, müssen mit beiliegendem Stöpsel geschlossen werden.

Standfläche Wenn Ihr Waschtrocknergut funktionieren soll, ist es wichtig, dass er vollkommen gerade steht. Um dem Gerät einen perfekten Stand zu verleihen, brauchen Sie nur die vorderen Füße entsprechend einzustellen; der Neigungswinkel der Waschtrockner, der auf der Arbeitsfläche gemessen wird, darf nicht mehr als 2% betragen. Falls Sie als Unterlage einen Teppichboden haben, vergewissern Sie sich, dass die Belüftung auf der Standfläche nicht beeinträchtigt wird.

Bewahren Sie die Schrauben und das Distanzstück, mit dem Sie den Innenteil der Waschtrockner blockieren können, auf. Falls Sie umziehen sollten, werden sie Ihnen dienlich sein, um die Wäschetrommel erneut zu blockieren, wodurch sie während des Transportes gegen Schläge geschützt ist.

Der Wasserdruck muss den Werten entsprechen, die auf dem Typenschild auf dem Rückteil des Waschtrockner angegeben sind. Schließen Sie den Wasserschlauch an einen Kaltwasserhahn mit einem Gewindeanschluss zu ¾ Gas an und geben Sie die Gummidichtung zwischen den Anschluss.

A

Die Gummidichtung.

Wenn die Wasserleitungen neu sein sollten oder längere Zeit unbenutzt waren, lassen Sie das Wasser so lange laufen, bis es klar und frei von allen Verunreinigungen ist, bevor Sie den Schlauch anschließen. Daraufhin schließen Sie den Schlauch an den Wasserhahn an, der sich auf dem Rückteil der Waschtrockner oben rechts befindet.

auf einer Höhe von 60 bis 100 cm endet. Falls es unumgänglich ist, den Schlauch auf einer geringeren Höhe als 60 cm über dem Boden anzuschließen, so müssen Sie ihn in den Haken einfügen, der auf dem oberen Teil der Rückseite angebracht ist.

Dieser Haken muss verwendet werden, wenn der Ablauf weniger als 60 cm über dem Boden liegt.

Wenn der Ablaufschlauch in eine Wanne oder ein Waschbecken geführt wird, so bringen Sie den Kunststoffbogen an und binden den Schlauch am Wasserhahn fest.

abpumpt. Um dieses Problem zu lösen, finden Sie im Handel spezielle Syphonventile. Stromanschluss Bevor Sie die Waschtrockner ans Stromnetz anschließen, vergewissern Sie sich, dass folgendeVoraussetzungen gegeben sind: 1) die Steckdose muss die Höchstleistung, die auf demTypenschild auf der Rückseite der Waschtrockner angegeben ist,vertragen und den gesetzlichen Sicherheitsvorschriften entsprechen; 2) die Stromspannung muss den Angaben entsprechen, die auf dem Typenschild der Waschtrockner vermerkt sind; 3) der Stecker muss in die Steckdose passen.Falls dies nicht der Fall ist, benützen Sie keine Zwischenstecker, sondern lassen den Stecker oder die Steckdose austauschen; 4) die elektrischen Haushaltsgeräte müssen über eine Erdung verfügen.

Der Kunststoffbogen für den Wasserablauf in Wannen oder Waschbecken.

Wasserhahn oben rechts.

Anschluss des Ablaufs Auf der Rückseite des Waschtrockner befinden sich zwei Anschlüsse (rechts oder links), an die Sie den Ablaufschlauch anschließen können. Führen Sie das andere Ende in eine Abwasserleitung ein oder legen Sie es auf ein Waschbecken oder eine Badewanne. Achten Sie hierbei jedoch darauf, dass der Schlauch nicht allzu stark gebogen wird. Es ist wichtig, dass der Schlauch

67 Installations- und Bedienungsanleitungen

Der Schlauch darf nie im Wasser liegen.Es sollten keine Verlängerungsschläuche verwendet werden. Falls dies absolut unvermeidlich ist, so sollte die Verlängerung denselben Durchmesser haben wie der Originalschlauch und er darf in keinem Fall länger als 150 cm sein. Falls Sie über einen Wandablauf verfügen, lassen Sie bitte von einem Experten kontrollieren, ob dieser auch geeignet ist. Falls Sie in einer der obersten Etagen eines Gebäudes wohnen, kann es passieren, dass sich im Syphon ein Vakuum bildet, wodurch der Waschtrockner ständig Wasser ansaugt und wieder

Achtung! Der Hersteller lehnt jede Verantwortung ab, falls diese Vorschriften nicht eingehalten werden sollten. Plastiktüten, Schaumgummi, Nägel und andere Verpackungsmaterialien sind kein Spielzeug für Kinder: sie können eine ernsthafte Gefahr darstellen.

Leichte Pflege und Wartung

Behandeln Sie Ihre Waschtrockner gut und Sie werden in ihrIhreeine treue Freundin haben Waschtrockner ist ein verlässlicher Lebens- und Arbeitspartner. Es ist daher wichtig, sie fit zu halten. Auch für Sie. Der Waschtrockner ist so gebaut worden, dass Sie problemlos viele Jahre lang Ihre Freude daran haben können. Einige einfache Vorkehrungen aber helfen Ihnen, Ihr Gerät stets fit zu halten und seine Lebensdauer zusätzlich zu verlängern. In erster Linie müssen Sie nach jeder Wäsche immer den Wasserhahn schließen: der ständige Wasserdruck kann einigen Bestandteilen schaden. Außerdem vermeiden Sie auf diese Weise eventuelle Wasseraustritte, wenn niemand im Hause ist. Wenn das Wasser in Ihrer Gegend allzu hart ist, benützen Sie ein Entkalkungsmittel (das Wasser ist hart, wenn es um den Wasserhahn oder den Ablauf herum leicht weiße Spuren hinterlässt, was Sie vor allem in der Badewanne feststellen können. Um genauere Informationen zum Wassertyp in Ihrer Sanitäranlage zu erhalten, können Sie sich an das Wasseramt Ihrer Gemeinde oder an Ihren Klempner wenden. Leeren Sie stets alle Taschen, nehmen Sie auch Broschen, Abzeichen und alle übrigen harten Gegenstände ab. Die Außenwände des Waschtrockner werden mit einem weichen Tuch und einer lauwarmem Seifenlauge gereinigt.

Es ist wichtig, die ausziehbare Waschmittelschublade regelmäßig zu reinigen. Um Ablagerungen entgegenzuwirken, brauchen Sie die Schublade nur einige Zeit lang unter fließendem Wasser zu lassen.

Nie mit der Waschmittelmenge übertreiben. Normale Waschmittel enthalten bereits einen Kalklöser. Nur wenn das Wasser ganz besonders hart ist, das heißt, wenn es besonders kalkreich ist, empfehlen wir Ihnen, bei jeder Wäsche ein Spezialprodukt zu verwenden. Gelegentlich können Sie auch einen Waschgang mit einem Kalklöser durchführen, ohne Waschmittel und ohne Wäsche. Verwenden Sie nie allzu große Mengen Waschmittel oder Zusätze, denn dies könnte zu starken Schaumbildungen führen, was Ablagerungen und Schaden an einigen Bestandteilen der Waschtrockner zur Folge haben kann.

Leeren Sie stets alle Taschen: kleine Gegenstände können Ihrer Waschtrockner schaden.

Bei Bedarf kontrollieren Sie die Pumpe und den Gummischlauch. Waschtrockner verfügt über eine selbstreinigende Pumpe, die keinerlei Reinigung oder Wartung erfordert. Es kann jedoch geschehen, dass versehentlich kleine Gegenstände (Kleingeld, Sicherheitsnadeln, Haarspangen, abgesprungene Knöpfe und ähnliches) in die Pumpe fallen. Um Schäden zu vermeiden, bleiben diese Gegenstände in einem Vorraum liegen, der sich auf der Unterseite der Pumpe befindet und zugänglich ist. Um Zugang zu diesem Vorraum zu bekommen, brauchen Sie nur mit einem Schraubenzieher das Abdeckpaneel abzuschrauben, das sich im unteren Teil der Waschtrockner befindet (Abb. 1), und dann den Deckel abnehmen, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen (Abb. 2). Daraufhin können Sie den Innenraum sorgfältig kontrollieren.

Abb. 1

Der Gummischlauch Kontrollieren Sie den Gummischlauch mindestens einmal im Jahr. Wenn er Risse oder Verschleißstellen aufweist, muss er unmittelbar ausgetauscht werden, denn während der Wäsche muss er einen starken Druck aushalten, der ein plötzliches Reißen zur Folge haben könnte.

Abb. 2

Achtung: Vergewissern Sie sich stets, dass der Waschgang beendet ist und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie den Deckel abnehmen oder sonst irgendwelche Wartungsarbeiten vornehmen. Es ist normal, dass nach Abnahme des Deckels etwas Wasser herausfließt. Wenn Sie das Abdeckpaneel wieder einsetzen, kontrollieren Sie, dass die Haken im unteren Teil in die Halterungen einrasten, bevor Sie es gegen das Gerät drücken.

Installations- und Bedienungsanleitungen 68

Absolut vorrangig

Ihre Sicherheit und die Ihrer Kinder

Waschtrockner wurde nach den strengsten internationalen Sicherheitsvorschriften gebaut - zu Ihrer Sicherheit und der Ihrer Familie.

Lesen Sie bitte aufmerksam die nachstehenden Hinweise, sowie die des gesamten Handbuches. Sie liefern nicht nur zahlreiche praktische Hinweise, sondern wichtige Informationen hinsichtlich der Sicherheit, dem Gebrauch und der Wartung. 1. Waschtrockner darf nicht im Freien installiert werden, auch nicht, wenn es sich um einen geschützten und überdachten Platz handelt. Es ist gefährlich, Ihren Waschtrockner Gewittern und Unwettern auszusetzen. 2. IhrWaschtrockner ist nur von Erwachsenen zu gebrauchen und ausschließlich zum Waschen Ihrer Wäsche gemäß den in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen. 3. Muß er versetzt werden, sollten hierfür mindestens 3 Personen verfügbar sein. (Vorsichtig vorgehen). Versuchen Sie es niemals allein, der Waschtrockner ist äußerst schwer.

4. Bevor Sie die Wäsche einfüllen, stellen Sie bitte sicher, dass die Trommel auch leer ist. 5. Bedienen Sie die Maschine nicht barfuß, oder mit nassen bzw. feuchten Händen, oder wenn Sie auf feuchtem Boden stehen.

6. Verwenden Sie keineVerlängerungen und Mehrfachstecker, die besonders in feuchten Räumlichkeiten sehr gefährlich sind. 7. Öffnen Sie die Waschmittelschublade nicht, wenn die Maschine in Betrieb ist;

Wenden Sie sich nur an autorisiertes Fachpersonal und verlangen Sie nur mit Garantie versehene Indesit-OriginalErsatzteile!

verwenden Sie keineWaschmittel für Handwäsche, diese schäumen zu sehr und könnten die inneren Teile Ihrer Maschine beschädigen. 8. Ziehen Sie niemals den Stecker am Versorgungskabel, oder am Gerät selbst aus der Steckdose: dies ist zu gefährlich. 9. Das Ablaufwasser kann äußerst heiß werden, berühren Sie dieses demnach nicht. Auch die Tür kann heiß werden, halten Sie deshalb Kinder fern. Versuchen Sie niemals, die Tür mit Kraft zu öffnen, dies könnte den Sicherheitsmechanismus beschädigen, der vor unabsichtlichem Öffnen der Tür bei laufender Maschine schützt. 10. Drehen Sie im Falle einer Betriebsstörung den Wasserhahn ab und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, versuchen Sie nicht, Schäden an inneren Maschinenteilen selbst zu beheben.

Austausch des Versorgungskabels Beim Versorgungskabel Ihrer Waschtrockner handelt es sich um ein Spezialkabel, das nur bei den autorisierten Indesit-Kundendienstzentren erhältlich ist. Dieses ist wie folgt auszutauschen: 1. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Waschtrockner ausgeschaltet, und der Stecker herausgezogen ist.

2. Nehmen Sie den Deckel ab. Schrauben Sie hierzu die beiden Schrauben I aus, und ziehen Sie den Deckel nach vorne hin ab. [Abb. 3] 3. Nehmen Sie die Drähte vom Entstörer F [Abb. 4] ab, achten Sie hierbei auf die korrekten Anschlussstellen (Blauer Draht =N; Brauner Draht =L) und lassen Sie den Erdleiter bis zum Schluss.

Anmerkung: die Buchstabe L, N und das Symbol sind auf dem Entstörer abgebildet. 4. Drücken Sie den oberen Teil der Kabeldurchführung leicht von der Rückwand weg, ziehen Sie daraufhin das Versorgungskabel nach oben hin heraus [Abb. 5]. Gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor, um das neue Kabel anzuschließen.

Schieben Sie hierauf den Deckel wieder auf, setzen Sie ihn hierzu auf den Waschtrockner [Abb. 6] und schieben Sie ihn nach vorne und zwar so, dass seine vorderen Haken in die entsprechenden Schlitze der Schalterblende eingreifen, schrauben Sie abschließend die Schrauben wieder ein.

I

N L F Abb. 3

69 Installations- und Bedienungsanleitungen

Abb. 4

Abb. 5

Abb. 6

Installations- und Bedienungsanleitungen 70

71 Installations- und Bedienungsanleitungen

Installations- und Bedienungsanleitungen 72

Merloni Elettrodomestici

Leader for young Europe

01/2004 - 195032255.01 - XEROX BUSINESS SERVICES - DOCUTECH

Viale Aristide Merloni 47 60044 Fabriano Italy Tel +39 0732 6611 Fax +39 0732 662501 www.merloni.com